เทรด DW ค่ายไหนดี?

โดย www.thaiwarrant.com -- Feb 06, 2020
เทรด DW ค่ายไหนดี

เทรด DW ค่ายไหนดี?


          เป็นคำถามยอดนิยมที่นักลงทุนมือใหม่และมือเก่า DW มักจะถามกันบ่อยๆ แต่ไม่ค่อยได้คำตอบที่ชัดเจน เพราะถ้าคำถามนี้ไปถามผู้ออก DW นักลงทุนก็อาจจะยังระแวงว่าผู้ออกจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนโดยปราศจากความเอนเอียงได้หรือไม่ บทความนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถหาคำตอบได้เองจากประเด็นดังต่อไปนี้
 
1)      เลือกผู้ออก DW ที่มีความน่าเชื่อถือ
การที่นักลงทุนซื้อ DW กับผู้ออกรายใด หมายถึงกำลังฝากความไว้วางใจกับผู้ออก ความน่าเชื่อถือของผู้ออกโดยรวมเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆด้าน เช่น ความสามารถในการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง ประสบการณ์การออก DW  ความน่าเชื่อถือของตารางราคา เป็นต้น ซึ่งการประเมินความน่าเชื่อถือตรงนี้สามารถทำได้ผ่านประวัติและผลงานของผู้ออกในอดีต รวมทั้งการยอมรับจากเพื่อนนักลงทุนในวงกว้าง
 
2)      เลือกผู้ออกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ต้นทุนที่สำคัญของผู้ออก DW คือการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง DW ผู้ออก DW ที่ดีต้องกล้าที่จะลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าไม่ว่าในสภาวะตลาดแบบไหน ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ออกรายนั้นสามารถทำงานได้ปกติและทำหน้าที่วางขายและซื้อคืน DW จากนักลงทุน ได้อย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงผู้ออก DW ที่ไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แต่ใช้บุคลากรที่เป็นเทรดเดอร์ในการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง
 
3)      เลือกผู้ออก DW ที่คิด Time Decay เสาร์ อาทิตย์
ถ้านักลงทุนคิดเร็วๆ จะรู้สึกว่าหัวข้อนี้ขัดกับความรู้สึก เพราะต้นทุนของนักลงทุนในการถือ DW คือ Time Decay ที่ทำให้มูลค่าของ DW ที่ถืออยู่นั้นลดลงไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าในแง่ความรู้สึกนักลงทุนถ้าถือ DW ข้ามเสาร์อาทิตย์แล้วไม่โดน Time Decay เหมือนจะได้เปรียบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว Time Decay ที่ไม่ได้คิดตรงนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่จะถูกไปเกลี่ยไว้ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ นั่นหมายความว่านักลงทุนที่ถือ DW ในช่วงวันทำการจะถูกคิด Time Decay มากกว่าปกติ
 
          ประเด็นข้างต้นเป็นเรื่องที่นักลงทุนควรจะหาคำตอบเป็นประเด็นๆไป ก่อนที่จะสรุปว่านักลงทุนจะเลือกผู้ออกรายที่ถูกใจ อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำเป็นต้องหาคำตอบเหล่านี้ผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เสมอ และระมัดระวังการใช้แหล่งข้อมูลที่ส่งต่อๆกัน ที่มักจะเป็นข้อมูลที่เอนเอียง แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกจากหน่วยงานกำกับ ข้อมูลซื้อขายปริมาณซื้อขาย DWอย่างเป็นทางการ เป็นต้น