โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Oct 11, 2019)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET504,844,106.40
GULF359,790.20
GPSC186,006.70
IVL112,501.80
SCC103,931.10
S5013C1912A559,068.70
S5013P1912A502,565.16
S5013C1912D393,249.59
S5013P1912B303,508.34
S5013P1912D256,745.20
GULF13C2001A110,644.10
GPSC13C2001A88,008.68
GULF13P2001B33,882.80
GPSC13P2002A32,115.01
SCC13C2002A30,451.36
S5013C1912A1,071,769.00
S5013P1912A912,584.00
S5013C1912D733,320.20
S5013C1912C698,535.20
S5013P1912B628,074.30
GULF13C2001A203,728.60
GPSC13C2001A120,630.00
GULF13P2001B92,620.10
BANP13C2001A84,221.90
EA13C2001A68,161.90

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง

 

 

 

(As of Oct 11, 2019)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1912D20.52X
S5013C1912C18.44X
S5013C1912A16.51X
S5013C1912B14.74X
PTT13C1911A12.2X
S5013P1912B21.88X
S5013P1912A16.68X
S5013P1912C14.62X
S5013P1912D12.85X
BBL13P1911A8.33X
TOP GAINER
DTAC13C1912A45.00%
PTTE13C1911A36.36%
DTAC13C1911A34.04%
BGRI13C1912A32.35%
S5013C1912D30.43%
TOP LOSER
BANP13C1912A-66.67%
IVL13C2001A-50.00%
BANP13C2001A-40.00%
BEAU13C2001A-33.33%
BEAU13C2003A-31.82%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Oct 11, 2019)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document