หาหุ้น Top Hit คลิกsearch
TOP10
หุ้นที่ใช่
ดัชนีที่โดนใจ
As of 15:02 (Jan 31, 2023)
Real Time
ดัชนี SET50 (Unit: No.of Views)
Call
1059
Put
795
Call
Put

หุ้น (Unit: No.of Views)
1
KCE Call
448
2
HANA Call
263
3
FORTH Call
165
4
JMT Call
158
5
BANPU Call
147
6
DELTA Call
143
7
VGI Call
139
8
KCE Put
127
9
PTTEP Call
104
10
STARK Call
99
Disclaimer:...
Disclaimer: ข้อมูลหุ้น/ดัชนีอ้างอิงในประเทศไทย ที่นักลงทุนสนใจมากที่สุดมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงสุ่มจากนักลงทุนทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งอาจมีการลงทุนและ/หรือ ไม่ได้ลงทุนใน DW ที่ออกโดยบริษัท
DW Top Hit
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66 (ล่าช้า 15 นาที)
scroll
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
อัตราทด
(Tick)
Volume ราคา DW อ้างอิง
(บาท)
% เปลี่ยนแปลง
SET5013C2303DSET501.58125,725,7000.61▼ -14.08
SET5013P2303DSET502.02331,291,4000.97▲ +6.59
KCE13C2306AKCE0.8691,869,0000.39▲ +50.00
HANA13C2305AHANA0.8552,969,0000.42▲ +23.53
FORTH13C2304AFORTH0.8140,561,6000.27▲ +3.85
BANPU13C2306ABANPU0.7210,239,5000.13▼ -23.53
JMT13C2306AJMT0.8147,137,9000.39▲ +5.41
DELTA13C2305CDELTA0.3615,446,6000.400.00
VGI13C2304AVGI1.1511,135,7000.38▼ -15.56
KCE13P2305AKCE0.4231,337,6000.23▼ -30.30
PTTEP13C2305APTTEP0.754,814,5000.320.00
STARK13C2305ASTARK0.874,797,3000.32▼ -3.03
Chatbot