ค้นหา & เปรียบเทียบ DW


ผู้ออก
หลักทรัพย์อ้างอิง
ชื่อ DW
ประเภท
Moneyness
 
อัตราทด (Tick)
อัตราทด (เท่า)
วันซื้อขายวันสุดท้าย
อายุคงเหลือ
หุ้นที่ใช่ ดัชนีที่โดนใจ...
นักลงทุนสนใจมากที่สุด

As of 21:56 (Jan 20, 2020)
Real Time
TOP 10
ดัชนี SET50 (Unit: No.of Views)
Call
27
Put
11
Call
Put

หุ้น (Unit: No.of Views)
1
SCB Call
29
2
WHA Call
16
3
GULF Call
16
4
KCE Call
15
5
SCB Put
11
6
RATCH Call
8
7
IVL Call
7
8
HANA Call
7
9
BEAUTY Call
7
10
AOT Call
6
Top Volume
Total Records : 232