การเปลี่ยน Series ของ SET50 Futures มีผลกับราคา DW อย่างไร [S50 DW]

โดย www.thaiwarrant.com --

 
S50 Dw
  
    

การเปลี่ยนแปลงซีรี่ย์ของ S50 DW มีผลต่อราคาอย่างไร


          สำหรับช่วงปลายไตรมาส นักลงทุนที่เทรด S50 DW ที่อ้างอิงกับ SET50 Index Futures นั้นจะต้องรู้ว่าจะมีการเปลี่ยน Series อ้างอิงเกิดขึ้น  เช่น ปกติอ้างอิงกับ S50H22 แต่ถ้า S50H22 จะหมดอายุ แต่ S50 DW ตัวที่นักลงทุนถืออยู่หมดอายุหลังจากเดือนมีนาคม 2022 ก็ต้องเปลี่ยนมาอ้างอิงกับ Futures ตัวถัดไปแทน คือ S50M22 จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า การเปลี่ยน Series ของ SET50 Index Futures มีผลกับราคา DW ยังไง ซึ่งการเปลี่ยน Series นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ออก DW ได้วางแผนไว้อยู่แล้ว โดยดูจากค่าทางทฤษฎีว่า โดยปกติแล้ว Futures ที่จะเปลี่ยนไปนั้น มี Spread แตกต่างกันประมาณกี่จุด และพอถึงวันที่เปลี่ยน Series หาก Spread ของ Futures ที่เปลี่ยนเท่าเดิม ก็จะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคา DW


          ตัวอย่างเช่น ก่อนการเปลี่ยนซีรีย์ S50DW อ้างอิงกับ S50H22 ซึ่งเทรดอยู่ที่ 1019.5 จุด โดย S50 DW ที่ยังไม่ได้หมดอายุเดือนมีนาคม 2022 นั้น ก็จะต้องเปลี่ยนไปอ้างอิงกับ S50M22 แทน ซึ่งสมมติว่า S50M22 เทรดอยู่ที่ 1013.5 จุด (S50H22 และ S50M22 มี Spread ห่างกันอยู่ประมาณ 6 จุด)  หากวันที่ S50 DW เปลี่ยน Series อ้างอิง  S50H22 และ S50M22 มี Spread ห่างกัน 6 จุดเท่าเดิม จะส่งผลให้ราคาของ DW ไม่เปลี่ยนแปลง (หากไม่มี Time decay) แต่ถ้าเกิดมี Spread ที่แตกต่างจาก 6 จุด ก็จะส่งผลดีกับตัวใดตัวหนึ่ง เช่น ดีกับคนถือ DW Call ก็จะไม่ดีกับคนถือ DW Put  ซึ่งหากนักลงทุนกังวลเรื่อง Spread ตอนเปลี่ยน Series ก็สามารถขายก่อนได้ โดยผู้ออกจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่าวันไหนที่จะทำการเปลี่ยน Series SET50 Index Futures 

ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant หรือคลิก
 ออปเ
 
Chatbot