อัพเดทซีรี่ย์ SET50 DW ที่ขยับดี และอายุคงเหลือยาว
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

เพื่อให้นักลงทุนเลือกซีรี่ย์ SET50 DW ได้อย่างรวดเร็ว ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คนนิยม (อัตราทด Tick ใกล้เคียง 1 ซึ่งหมายถึง SET50 Futures ขยับ 1 จุด DW ก็จะขยับประมาณ 1 ช่อง)
S5013C2009B
S5013P2009C
Disclaimer :
SET50 DW ซีรี่ย์ดังกล่าว มีเกณฑ์การเลือกจากลักษณะของ DW เช่น อัตราทด(Tick)ใกล้เคียง 1 และ อายุคงเหลือยาว เป็นต้น อย่างไรก็ตามอาจจะมี SET50 DW ซีรีย์อื่นที่มีลักษณะของ DW ที่ใกล้เคียงกัน นักลงทุนต้องค้นหาเปรียบเทียบ DW เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 63
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท)
446,251.10
284,844.28
274,127.99
164,283.65
88,553.10
TOP VOLUME
DW บน SET50  ('000 หน่วย)
457,062.30
362,059.30
353,382.90
144,158.70
113,556.30

KGI DW13 Thaiwarrant

 02 658 8924

 equityderivatives@kgi.co.th

Thaiwarrant Line: @DW13