รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2103A ACE Call 10 มี.ค 64 0.32 -3.03 10,957.00 5.45 0.94
ACE13C2104A ACE Call 08 เม.ย. 64 0.21 -4.55 5,701.40 4.93 0.56
ADVA13C2104A ADVANC Call 09 เม.ย. 64 0.26 -3.70 4,454.80 8.03 0.59
ADVA13C2105ANew ADVANC Call 19 พ.ค. 64 0.52 - - 6.17 0.91
ADVA13P2103A ADVANC Put 23 มี.ค 64 0.43 0.00 10,493.80 5.93 0.72
AEON13C2101A AEONTS Call 27 ม.ค. 64 1.41 -30.20 274.50 7.02 4.88
AEON13C2103A AEONTS Call 23 มี.ค 64 0.97 -21.14 771.10 4.25 2.03
AEON13C2104A AEONTS Call 23 เม.ย. 64 0.24 -22.58 150,080.70 4.26 0.50
AMAT13C2102A AMATA Call 19 ก.พ 64 0.55 7.84 0.00 6.05 2.04
AMAT13C2103A AMATA Call 25 มี.ค 64 0.23 4.55 26,445.80 6.04 0.85
AMAT13C2104A AMATA Call 08 เม.ย. 64 0.15 7.14 10,087.40 5.74 0.53
AOT13C2102A AOT Call 23 ก.พ 64 0.34 -10.53 463.70 7.55 1.07
AOT13C2103A AOT Call 04 มี.ค 64 0.08 -11.11 3,118.10 8.37 0.28
AOT13C2104A AOT Call 23 เม.ย. 64 0.28 -9.68 16,180.90 5.50 0.64
AOT13C2105A AOT Call 14 พ.ค. 64 0.40 -6.98 23,601.30 4.83 0.81
AOT13P2102A AOT Put 23 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 11.96 0.05
AOT13P2103A AOT Put 04 มี.ค 64 0.31 3.33 20,437.30 5.76 0.75
AP13C2104A AP Call 07 เม.ย. 64 0.20 -9.09 3,520.40 5.31 0.72
AWC13C2102A AWC Call 19 ก.พ 64 1.26 -10.00 0.00 4.69 2.53
AWC13C2102B AWC Call 25 ก.พ 64 0.38 -11.63 27,813.00 5.64 0.92
AWC13C2104A AWC Call 09 เม.ย. 64 0.13 -7.14 10,802.90 4.52 0.25
AWC13C2105A AWC Call 07 พ.ค. 64 0.43 -10.42 25,530.50 4.52 0.83
AWC13P2102A AWC Put 19 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 7.84 0.03
AWC13P2103A AWC Put 23 มี.ค 64 0.28 7.69 10,672.60 4.77 0.57
BAM13C2104A BAM Call 27 เม.ย. 64 0.25 -7.41 21,120.40 5.52 0.65
BANP13C2102A BANPU Call 24 ก.พ 64 0.89 -3.26 0.10 4.00 3.43
BANP13C2103A BANPU Call 26 มี.ค 64 0.59 -4.84 209.90 4.30 2.44
BANP13C2104A BANPU Call 08 เม.ย. 64 0.17 -5.56 40,729.60 4.91 0.80
BANP13P2102A BANPU Put 24 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 7.89 0.08
BANP13P2103A BANPU Put 26 มี.ค 64 0.09 0.00 935.00 5.57 0.48
BBL13C2103A BBL Call 10 มี.ค 64 0.48 -21.31 1,828.30 6.09 1.20
BBL13C2103B BBL Call 04 มี.ค 64 0.20 -28.57 23,081.20 7.72 0.63
BBL13C2104A BBL Call 08 เม.ย. 64 0.18 -28.00 89,109.10 6.64 0.49
BBL13C2105A BBL Call 14 พ.ค. 64 0.43 -17.31 63,754.30 4.71 0.83
BBL13P2103A BBL Put 19 มี.ค 64 0.14 27.27 24,221.80 6.04 0.35
BBL13P2104A BBL Put 08 เม.ย. 64 0.40 17.65 8,400.30 4.76 0.78
BCH13C2102A BCH Call 23 ก.พ 64 0.10 0.00 25.00 8.95 0.61
BCH13C2105A BCH Call 12 พ.ค. 64 0.34 3.03 19,708.50 4.24 0.98
BCP13C2102A BCP Call 11 ก.พ 64 1.62 -19.80 0.00 3.66 2.43
BCP13C2103A BCP Call 19 มี.ค 64 0.88 -25.42 0.00 4.85 1.75
BCP13C2104A BCP Call 07 เม.ย. 64 0.57 -27.85 308.10 5.16 1.21
BCP13C2105A BCP Call 12 พ.ค. 64 0.16 -27.27 15,499.00 4.38 0.29
BCPG13C2102A BCPG Call 11 ก.พ 64 0.36 -10.00 0.00 7.19 1.66
BCPG13C2103A BCPG Call 25 มี.ค 64 0.28 -6.67 14,660.60 5.36 0.96
BCPG13C2105A BCPG Call 14 พ.ค. 64 0.26 -7.14 16,558.20 4.21 0.70
BDMS13C2101A BDMS Call 27 ม.ค. 64 0.02 -50.00 0.00 27.09 0.26
BDMS13C2103A BDMS Call 25 มี.ค 64 0.15 -6.25 7,472.60 6.97 0.50
BDMS13C2105A BDMS Call 14 พ.ค. 64 0.36 -7.69 14,957.90 4.96 0.85
BDMS13P2102A BDMS Put 11 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 13.48 0.06
BDMS13P2103A BDMS Put 25 มี.ค 64 0.38 5.56 14,127.70 4.94 0.89
BEM13C2104A BEM Call 08 เม.ย. 64 0.13 0.00 1,075.30 6.62 0.52
BEM13C2105A BEM Call 14 พ.ค. 64 0.27 -3.57 11,824.30 5.17 0.85
BEM13P2102A BEM Put 11 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 14.33 0.09
BGRI13C2101A BGRIM Call 27 ม.ค. 64 0.08 -42.86 0.00 20.06 0.78
BGRI13C2103A BGRIM Call 26 มี.ค 64 0.28 -15.15 33,322.20 5.83 0.79
BGRI13P2103A BGRIM Put 19 มี.ค 64 0.07 0.00 23.40 6.51 0.22
BGRI13P2104A BGRIM Put 28 เม.ย. 64 0.48 6.67 6,298.00 3.48 0.81
BH13C2103A BH Call 16 มี.ค 64 0.36 -10.00 10,433.40 5.08 0.73
BH13P2103A BH Put 16 มี.ค 64 0.15 7.14 5,636.80 5.26 0.32
BJC13C2104A BJC Call 08 เม.ย. 64 0.10 -9.09 189.70 7.02 0.49
BJC13C2105A BJC Call 14 พ.ค. 64 0.22 -8.33 17,677.50 5.39 0.83
BPP13C2103A BPP Call 10 มี.ค 64 0.27 -3.57 3,812.10 5.71 0.98
BTS13C2102A BTS Call 11 ก.พ 64 0.03 -40.00 0.00 14.87 0.23
BTS13C2103A BTS Call 16 มี.ค 64 0.05 -28.57 965.60 7.50 0.19
BTS13P2102A BTS Put 11 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 12.79 0.07
CBG13C2101A CBG Call 27 ม.ค. 64 0.11 -21.43 2,777.00 16.00 0.63
CBG13C2102A CBG Call 23 ก.พ 64 0.52 -3.70 239.40 6.52 1.21
CBG13C2104A CBG Call 27 เม.ย. 64 0.98 -2.00 20,063.20 3.39 1.18
CBG13C2105A CBG Call 14 พ.ค. 64 0.54 -1.82 34,911.10 3.84 0.74
CBG13P2101A CBG Put 27 ม.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.17 0.04
CBG13P2105A CBG Put 14 พ.ค. 64 0.59 -1.67 23,024.00 2.90 0.61
CENT13C2103A CENTEL Call 26 มี.ค 64 0.14 0.00 1,736.80 4.88 0.68
CENT13C2105A CENTEL Call 12 พ.ค. 64 0.64 0.00 37.80 3.71 2.37
CHG13C2103A CHG Call 10 มี.ค 64 0.07 0.00 50.30 8.53 0.45
CHG13C2104A CHG Call 22 เม.ย. 64 0.25 4.17 17,083.40 5.32 1.01
CK13C2102A CK Call 19 ก.พ 64 0.08 -11.11 0.00 10.54 0.53
CK13C2103A CK Call 16 มี.ค 64 0.07 0.00 1.20 7.44 0.33
CK13C2105A CK Call 14 พ.ค. 64 0.24 0.00 5,004.30 5.23 0.79
CKP13C2102A CKP Call 19 ก.พ 64 0.11 -8.33 400.00 9.34 0.46
CKP13C2103A CKP Call 26 มี.ค 64 0.07 0.00 760.20 5.68 0.18
CKP13C2104A CKP Call 27 เม.ย. 64 0.37 0.00 6,018.20 4.32 0.72
COM713C2101A COM7 Call 27 ม.ค. 64 0.01 0.00 6.00 17.35 0.10
COM713C2103A COM7 Call 19 มี.ค 64 0.20 -16.67 14,250.50 5.44 0.65
COM713C2105A COM7 Call 14 พ.ค. 64 0.38 -13.64 16,266.70 3.99 0.90
COM713P2103A COM7 Put 23 มี.ค 64 0.16 14.29 4,960.10 4.61 0.44
COM713P2105ANew COM7 Put 07 พ.ค. 64 0.53 - - 2.77 0.87
CPAL13C2102A CPALL Call 24 ก.พ 64 0.12 -7.69 532.90 11.86 0.61
CPAL13C2104A CPALL Call 09 เม.ย. 64 0.14 -6.67 11,744.60 6.91 0.42
CPAL13C2105A CPALL Call 12 พ.ค. 64 0.37 -5.13 12,068.10 5.20 0.83
CPAL13P2102A CPALL Put 24 ก.พ 64 0.04 -20.00 0.00 12.12 0.21
CPAL13P2104A CPALL Put 09 เม.ย. 64 0.58 1.75 0.00 4.79 1.20
CPAL13P2105A CPALL Put 12 พ.ค. 64 0.41 2.50 23,505.80 4.63 0.82
CPF13C2102A CPF Call 18 ก.พ 64 0.07 -30.00 1,256.50 10.96 0.68
CPF13C2104A CPF Call 27 เม.ย. 64 0.15 -16.67 8,265.10 5.41 0.72
CPF13P2103A CPF Put 23 มี.ค 64 0.19 11.76 3,506.40 4.93 0.83
CPN13C2102A CPN Call 24 ก.พ 64 0.80 37.93 0.00 5.59 2.12
CPN13C2103A CPN Call 16 มี.ค 64 0.28 33.33 3,851.50 5.23 0.69
CPN13C2105A CPN Call 14 พ.ค. 64 0.59 25.53 120,691.80 3.93 1.10
CRC13C2103A CRC Call 25 มี.ค 64 0.15 0.00 483.60 5.26 0.61
CRC13C2105A CRC Call 12 พ.ค. 64 0.30 0.00 21,455.30 3.73 0.87
DELT13C2104A DELTA Call 08 เม.ย. 64 0.34 -5.56 33,333.48 2.12 0.27
DELT13C2104B DELTA Call 02 เม.ย. 64 0.32 -8.57 62,574.30 2.32 0.27
DOHO13C2103A DOHOME Call 16 มี.ค 64 0.42 10.53 2,386.10 4.57 1.12
DOHO13C2105A DOHOME Call 14 พ.ค. 64 0.40 8.11 56,951.40 3.72 0.86
DTAC13C2103A DTAC Call 10 มี.ค 64 0.11 -21.43 5,134.60 7.90 0.65
DTAC13C2104A DTAC Call 07 เม.ย. 64 0.07 -22.22 4,648.60 6.80 0.36
DTAC13P2103A DTAC Put 19 มี.ค 64 0.14 7.69 3,991.80 4.95 0.52
DTAC13P2104A DTAC Put 07 เม.ย. 64 0.32 6.67 6,599.60 3.99 0.96
EA13C2101A EA Call 27 ม.ค. 64 1.33 -11.92 0.00 4.83 2.60
EA13C2103A EA Call 16 มี.ค 64 0.82 -11.83 2,554.00 4.43 1.47
EA13C2104A EA Call 27 เม.ย. 64 0.77 -9.41 36,911.50 3.16 0.99
EA13C2105A EA Call 12 พ.ค. 64 0.47 -9.62 94,941.00 3.57 0.68
EA13P2103A EA Put 16 มี.ค 64 0.02 0.00 1,198.60 7.95 0.06
EA13P2104A EA Put 27 เม.ย. 64 0.59 7.27 41,662.50 3.10 0.74
EGCO13C2101A EGCO Call 29 ม.ค. 64 0.01 -50.00 1,005.00 27.93 0.07
EGCO13C2103A EGCO Call 26 มี.ค 64 0.16 -11.11 3,713.60 6.07 0.26
EGCO13C2104A EGCO Call 27 เม.ย. 64 0.55 -8.33 9,214.90 5.17 0.76
EGCO13P2103A EGCO Put 26 มี.ค 64 0.53 3.92 0.00 3.97 0.56
EPG13C2102A EPG Call 18 ก.พ 64 2.56 -14.09 0.00 4.11 3.23
EPG13C2102B EPG Call 23 ก.พ 64 0.78 -15.22 0.00 4.67 2.24
EPG13C2104A EPG Call 07 เม.ย. 64 0.43 -15.69 1,046.70 4.41 1.16
EPG13C2105A EPG Call 12 พ.ค. 64 0.26 -16.13 17,405.90 4.45 0.71
ESSO13C2102A ESSO Call 24 ก.พ 64 0.53 -14.52 0.00 5.06 1.57
ESSO13C2104A ESSO Call 07 เม.ย. 64 0.45 -11.76 1,225.30 3.97 1.05
ESSO13C2105A ESSO Call 12 พ.ค. 64 0.37 -9.76 28,379.40 3.68 0.80
GFPT13C2103A GFPT Call 26 มี.ค 64 0.17 0.00 5,008.40 5.97 0.76
GLOB13C2102A GLOBAL Call 24 ก.พ 64 0.13 8.33 200.10 7.92 0.53
GLOB13C2104A GLOBAL Call 09 เม.ย. 64 0.44 10.00 18,003.00 4.48 1.01
GPSC13C2102A GPSC Call 23 ก.พ 64 1.45 -7.05 0.70 5.32 2.43
GPSC13C2103A GPSC Call 16 มี.ค 64 0.66 -7.04 1,764.20 5.09 1.06
GPSC13C2104A GPSC Call 27 เม.ย. 64 0.57 -6.56 49,264.40 4.32 0.78
GPSC13P2102A GPSC Put 18 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 10.18 0.03
GPSC13P2102B GPSC Put 23 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 12.81 0.04
GPSC13P2103A GPSC Put 23 มี.ค 64 0.18 5.88 98.90 5.39 0.31
GPSC13P2105A GPSC Put 12 พ.ค. 64 0.83 2.47 42,374.70 3.07 0.80
GULF13C2102A GULF Call 18 ก.พ 64 0.14 -12.50 13,634.20 8.72 0.90
GULF13C2103A GULF Call 25 มี.ค 64 0.16 -5.88 14,095.60 5.31 0.63
GULF13C2105ANew GULF Call 19 พ.ค. 64 0.25 - - 4.77 0.88
GULF13P2103A GULF Put 10 มี.ค 64 0.07 16.67 0.00 7.35 0.38
GULF13P2103B GULF Put 23 มี.ค 64 0.26 4.00 8,395.60 4.68 0.90
GULF13P2104A GULF Put 27 เม.ย. 64 0.45 4.65 15,286.10 3.59 1.20
GUNK13C2102A GUNKUL Call 23 ก.พ 64 0.20 -13.04 0.00 8.55 1.35
GUNK13C2103A GUNKUL Call 26 มี.ค 64 0.12 -14.29 12,701.50 7.55 0.71
HANA13C2102A HANA Call 09 ก.พ 64 0.22 15.79 165.60 8.70 0.92
HANA13C2102B HANA Call 23 ก.พ 64 0.55 10.00 232.70 5.62 1.48
HANA13C2103A HANA Call 10 มี.ค 64 0.74 7.25 1,204.60 4.21 1.49
HANA13C2104A HANA Call 26 เม.ย. 64 0.52 6.12 122,942.80 3.71 0.92
HANA13P2103A HANA Put 25 มี.ค 64 0.05 -16.67 0.00 5.98 0.14
HANA13P2104A HANA Put 28 เม.ย. 64 0.41 -6.82 63,955.40 3.31 0.65
HMPR13C2102A HMPRO Call 11 ก.พ 64 0.04 0.00 0.00 13.13 0.38
HMPR13C2103A HMPRO Call 19 มี.ค 64 0.06 0.00 837.80 8.23 0.35
HMPR13C2105A HMPRO Call 12 พ.ค. 64 0.24 0.00 13,815.30 5.06 0.87
INTU13C2104A INTUCH Call 23 เม.ย. 64 0.30 -6.25 35,719.70 6.18 0.80
IRPC13C2102A IRPC Call 19 ก.พ 64 1.58 -3.66 0.00 3.33 2.86
IRPC13C2103A IRPC Call 16 มี.ค 64 0.78 -4.88 0.00 3.93 1.67
IRPC13C2103B IRPC Call 26 มี.ค 64 0.48 -5.88 261.10 4.53 1.18
IRPC13C2104A IRPC Call 09 เม.ย. 64 0.27 -6.90 34,193.00 4.94 0.73
IRPC13P2103A IRPC Put 16 มี.ค 64 0.03 0.00 379.50 7.33 0.12
IVL13C2103A IVL Call 10 มี.ค 64 0.56 -9.68 1.10 4.37 1.66
IVL13C2103B IVL Call 25 มี.ค 64 0.37 -9.76 74.40 4.73 1.19
IVL13C2104A IVL Call 09 เม.ย. 64 0.23 -11.54 36,975.40 5.01 0.78
IVL13C2104B IVL Call 28 เม.ย. 64 0.20 -13.04 3,055.70 4.52 0.61
IVL13P2102A IVL Put 23 ก.พ 64 0.01 0.00 4.20 7.78 0.05
IVL13P2103A IVL Put 25 มี.ค 64 0.04 0.00 0.00 5.93 0.16
IVL13P2104A IVL Put 09 เม.ย. 64 0.14 7.69 8,062.30 4.48 0.43
IVL13P2104B IVL Put 28 เม.ย. 64 0.36 5.88 6,954.70 3.37 0.82
JAS13C2103A JAS Call 25 มี.ค 64 0.36 -2.70 350.00 5.10 1.15
JAS13C2103B JAS Call 26 มี.ค 64 0.21 -4.55 1,352.60 5.22 0.69
JMT13C2102A JMT Call 23 ก.พ 64 0.19 11.76 19,031.50 7.01 0.86
JMT13C2104A JMT Call 09 เม.ย. 64 0.42 10.53 20,109.60 4.32 1.18
KBAN13C2102A KBANK Call 25 ก.พ 64 1.71 16.33 11.00 5.05 3.35
KBAN13C2103A KBANK Call 25 มี.ค 64 0.83 13.70 15,265.10 4.12 1.32
KBAN13C2104A KBANK Call 09 เม.ย. 64 0.44 15.79 135,504.50 4.84 0.83
KBAN13P2103A KBANK Put 09 มี.ค 64 0.02 -33.33 528.90 9.94 0.08
KBAN13P2104A KBANK Put 09 เม.ย. 64 0.27 -15.63 44,008.50 4.46 0.47
KCE13C2102A KCE Call 11 ก.พ 64 0.63 70.27 2,612.20 5.80 1.67
KCE13C2104A KCE Call 27 เม.ย. 64 0.85 37.10 6,231.40 3.40 1.32
KCE13C2105A KCE Call 12 พ.ค. 64 0.66 34.69 86,897.00 3.23 0.98
KCE13P2101A KCE Put 27 ม.ค. 64 0.01 0.00 0.00 0.76 0.00
KCE13P2102A KCE Put 24 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 7.14 0.03
KCE13P2103A KCE Put 23 มี.ค 64 0.02 -50.00 1,082.50 7.31 0.07
KCE13P2104A KCE Put 27 เม.ย. 64 0.42 -23.64 18,073.50 2.74 0.53
KKP13C2102A KKP Call 11 ก.พ 64 1.14 3.64 0.00 5.37 2.71
KKP13C2103A KKP Call 19 มี.ค 64 0.73 2.82 2.10 4.84 1.56
KKP13C2104A KKP Call 07 เม.ย. 64 0.44 2.33 52,103.30 5.14 1.00
KKP13P2102A KKP Put 24 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 9.18 0.04
KTB13C2101A KTB Call 27 ม.ค. 64 0.52 -22.39 0.00 10.69 4.56
KTB13C2104A KTB Call 07 เม.ย. 64 0.26 -13.33 9,912.10 4.61 0.98
KTC13C2103A KTC Call 16 มี.ค 64 1.11 -21.28 147.40 3.82 1.67
KTC13C2103B KTC Call 19 มี.ค 64 0.68 -26.09 40.80 4.78 1.28
KTC13C2104A KTC Call 27 เม.ย. 64 0.48 -25.00 122,383.80 4.48 0.85
KTC13C2104B KTC Call 26 เม.ย. 64 0.33 -25.00 156,266.90 4.11 0.53
KTC13P2103A KTC Put 25 มี.ค 64 0.02 0.00 277.90 7.59 0.06
KTC13P2104A KTC Put 27 เม.ย. 64 0.34 25.93 40,793.20 3.92 0.52
KTC13P2104B KTC Put 26 เม.ย. 64 1.35 16.38 90,586.30 2.46 1.31
LH13C2104A LH Call 08 เม.ย. 64 0.16 0.00 1,179.40 6.25 0.62
MAJO13C2101A MAJOR Call 27 ม.ค. 64 0.14 -12.50 0.00 14.06 1.06
MAJO13C2103A MAJOR Call 26 มี.ค 64 0.27 0.00 4,722.30 4.92 0.71
MEGA13C2103A MEGA Call 23 มี.ค 64 0.38 -7.32 11,649.30 4.58 1.05
MINT13C2102A MINT Call 24 ก.พ 64 1.06 -17.19 0.00 4.92 4.97
MINT13C2103A MINT Call 16 มี.ค 64 0.62 -15.07 0.00 4.08 2.41
MINT13C2104A MINT Call 07 เม.ย. 64 0.22 -15.38 21,084.00 3.84 0.81
MINT13P2101A MINT Put 28 ม.ค. 64 0.01 0.00 0.00 8.72 0.08
MINT13P2102A MINT Put 18 ก.พ 64 0.02 0.00 0.00 9.34 0.18
MINT13P2104A MINT Put 28 เม.ย. 64 0.26 13.04 11,992.90 3.38 0.84
MTC13C2104A MTC Call 09 เม.ย. 64 0.64 -4.48 270.00 4.70 1.15
MTC13C2105A MTC Call 12 พ.ค. 64 0.48 -4.00 34,921.20 4.37 0.80
MTC13P2103A MTC Put 25 มี.ค 64 0.08 0.00 4,805.80 6.34 0.19
MTC13P2105A MTC Put 12 พ.ค. 64 0.56 1.82 23,908.90 3.63 0.78
ORI13C2102A ORI Call 24 ก.พ 64 0.22 -4.35 0.00 6.31 0.87
ORI13C2104A ORI Call 09 เม.ย. 64 0.22 -4.35 7,923.60 4.64 0.64
OSP13C2102A OSP Call 11 ก.พ 64 0.02 -33.33 0.00 15.24 0.22
OSP13C2103A OSP Call 26 มี.ค 64 0.07 -12.50 20.50 7.57 0.38
OSP13C2104A OSP Call 27 เม.ย. 64 0.17 -5.56 5,480.40 5.60 0.69
OSP13P2102A OSP Put 24 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 12.41 0.09
OSP13P2103A OSP Put 23 มี.ค 64 0.22 0.00 684.60 5.06 0.81
PLAN13C2102A PLANB Call 23 ก.พ 64 0.18 -18.18 0.00 7.22 1.00
PLAN13C2104A PLANB Call 09 เม.ย. 64 0.14 -12.50 3,839.20 5.54 0.60
PRM13C2102A PRM Call 23 ก.พ 64 0.03 -25.00 305.00 8.83 0.17
PRM13C2104A PRM Call 07 เม.ย. 64 0.18 -14.29 42,927.10 4.84 0.57
PSH13C2106A PSH Call 30 มิ.ย. 64 0.28 0.00 2,599.20 3.34 0.74
PTG13C2102A PTG Call 23 ก.พ 64 0.02 -33.33 0.00 11.60 0.14
PTG13C2103A PTG Call 23 มี.ค 64 0.10 -23.08 6,451.20 7.25 0.42
PTG13C2104A PTG Call 26 เม.ย. 64 0.24 -17.24 45,392.30 5.59 0.78
PTG13P2102A PTG Put 11 ก.พ 64 0.04 33.33 0.00 10.55 0.25
PTT13C2102A PTT Call 23 ก.พ 64 0.42 -19.23 110.00 7.12 1.89
PTT13C2103A PTT Call 25 มี.ค 64 0.19 -17.39 30,477.40 5.82 0.70
PTT13P2103A PTT Put 10 มี.ค 64 0.02 100.00 0.00 10.04 0.13
PTT13P2103B PTT Put 25 มี.ค 64 0.13 18.18 0.00 5.87 0.48
PTT13P2104A PTT Put 07 เม.ย. 64 0.29 16.00 25,474.90 4.79 0.88
PTT13P2105A PTT Put 14 พ.ค. 64 0.60 9.09 23,284.20 3.16 1.20
PTTE13C2101A PTTEP Call 27 ม.ค. 64 1.09 -8.40 0.00 8.44 4.12
PTTE13C2102A PTTEP Call 25 ก.พ 64 0.77 -8.33 0.00 6.65 2.29
PTTE13C2103A PTTEP Call 26 มี.ค 64 0.37 -5.13 34,396.10 5.23 0.87
PTTE13P2102A PTTEP Put 19 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 10.08 0.05
PTTE13P2103A PTTEP Put 16 มี.ค 64 0.04 0.00 489.50 9.37 0.17
PTTE13P2104A PTTEP Put 27 เม.ย. 64 0.30 3.45 16,171.00 4.47 0.60
PTTG13C2103A PTTGC Call 19 มี.ค 64 0.56 -15.15 1,184.80 4.99 1.14
PTTG13C2104A PTTGC Call 07 เม.ย. 64 0.36 -16.28 21,608.20 5.11 0.75
PTTG13P2102A PTTGC Put 23 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 9.12 0.04
PTTG13P2104A PTTGC Put 07 เม.ย. 64 0.29 11.54 11,058.00 4.57 0.54
RATC13C2104A RATCH Call 27 เม.ย. 64 0.19 5.56 11,738.70 6.38 0.60
RS13C2101A RS Call 29 ม.ค. 64 0.07 -12.50 0.00 16.58 0.53
RS13C2103A RS Call 09 มี.ค 64 0.44 -2.22 977.50 6.18 1.25
RS13C2105A RS Call 14 พ.ค. 64 0.47 0.00 94,520.40 4.30 0.93
S5013C2101A SET50 Call 28 ม.ค. 64 0.95 -4.04 198.20 2.97 0.30
S5013C2103A SET50 Call 30 มี.ค 64 0.75 -14.77 115,744.70 11.61 0.93
S5013C2103B SET50 Call 30 มี.ค 64 0.47 -14.55 331,940.00 10.90 0.55
S5013C2103C SET50 Call 30 มี.ค 64 0.77 -13.48 405,426.30 9.79 0.81
S5013C2103D SET50 Call 30 มี.ค 64 0.38 -17.39 606,486.20 11.06 0.45
S5013C2105A SET50 Call 28 พ.ค. 64 0.80 -3.61 2,109.80 2.85 0.24
S5013P2101A SET50 Put 28 ม.ค. 64 0.07 16.67 721.70 21.20 0.16
S5013P2102A SET50 Put 24 ก.พ 64 0.82 3.80 603.90 3.88 0.34
S5013P2103A SET50 Put 30 มี.ค 64 0.05 25.00 73,782.40 18.65 0.10
S5013P2103B SET50 Put 30 มี.ค 64 0.18 12.50 8,023.50 10.52 0.20
S5013P2103C SET50 Put 30 มี.ค 64 0.13 18.18 3,962.60 11.66 0.16
S5013P2103D SET50 Put 30 มี.ค 64 0.28 16.67 703,443.70 12.50 0.38
S5013P2103E SET50 Put 30 มี.ค 64 0.36 16.13 963,304.30 13.44 0.52
S5013P2103F SET50 Put 30 มี.ค 64 0.46 15.00 25,935.10 14.21 0.70
S5013P2103G SET50 Put 30 มี.ค 64 0.63 10.53 1,344,614.30 9.23 0.62
S5013P2103H SET50 Put 30 มี.ค 64 0.79 11.27 1,511,797.30 10.47 0.89
S5013P2105A SET50 Put 28 พ.ค. 64 1.08 2.86 1,154.30 2.22 0.26
SAWA13C2101A SAWAD Call 27 ม.ค. 64 0.38 -30.91 0.00 11.01 1.58
SAWA13C2104A SAWAD Call 07 เม.ย. 64 0.51 -15.00 15,234.20 4.64 0.89
SAWA13C2104B SAWAD Call 28 เม.ย. 64 0.44 -13.73 45,934.70 4.28 0.71
SCB13C2102A SCB Call 18 ก.พ 64 1.88 3.87 0.00 5.30 2.63
SCB13C2103A SCB Call 16 มี.ค 64 0.87 3.57 24,525.20 5.12 1.18
SCB13C2104A SCB Call 09 เม.ย. 64 0.55 3.77 76,879.30 5.35 0.78
SCB13P2103A SCB Put 16 มี.ค 64 0.12 -7.69 12,027.60 6.59 0.21
SCB13P2104A SCB Put 27 เม.ย. 64 0.41 -6.82 12,573.10 4.83 0.52
SCB13P2105A SCB Put 07 พ.ค. 64 0.69 -5.48 47,421.70 3.91 0.71
SCC13C2102A SCC Call 19 ก.พ 64 0.44 15.79 7,664.50 10.11 1.13
SCC13C2103A SCC Call 26 มี.ค 64 0.49 8.89 28,640.40 6.34 0.79
SCC13P2102A SCC Put 19 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 14.65 0.04
SCC13P2103A SCC Put 23 มี.ค 64 0.29 -12.12 3,379.00 5.91 0.44
SCGP13C2102A SCGP Call 24 ก.พ 64 0.52 1.96 8.50 5.64 1.58
SCGP13C2103A SCGP Call 26 มี.ค 64 0.32 0.00 31,944.80 5.85 1.01
SCGP13P2102A SCGP Put 24 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 10.99 0.06
SCGP13P2103A SCGP Put 26 มี.ค 64 0.08 0.00 579.00 6.56 0.28
SCGP13P2104A SCGP Put 28 เม.ย. 64 0.28 -3.45 15,594.00 4.76 0.72
SGP13C2102A SGP Call 18 ก.พ 64 0.25 -30.56 0.00 7.62 1.76
SGP13C2103A SGP Call 26 มี.ค 64 0.16 -20.00 3,752.60 5.32 0.79
SGP13C2106A SGP Call 30 มิ.ย. 64 0.29 -14.71 7,183.50 3.08 0.83
SPAL13C2102A SPALI Call 11 ก.พ 64 0.31 6.90 0.00 8.40 1.31
SPAL13C2104A SPALI Call 08 เม.ย. 64 0.21 5.00 5,680.40 5.95 0.63
SPRC13C2102A SPRC Call 24 ก.พ 64 1.26 -3.82 0.00 3.40 2.37
SPRC13C2103A SPRC Call 16 มี.ค 64 0.49 -5.77 0.10 4.82 1.30
SPRC13C2105A SPRC Call 07 พ.ค. 64 0.32 -5.88 24,193.00 4.13 0.73
STA13C2102A STA Call 11 ก.พ 64 0.30 20.00 60,988.10 5.76 1.28
STA13C2104A STA Call 27 เม.ย. 64 0.51 13.33 59,857.20 3.20 1.21
STA13P2102A STA Put 19 ก.พ 64 0.01 0.00 0.00 7.53 0.06
STA13P2104A STA Put 27 เม.ย. 64 0.15 -11.76 14,759.80 4.09 0.45
STEC13C2102A STEC Call 18 ก.พ 64 0.15 0.00 0.00 8.23 1.01
STEC13C2103A STEC Call 25 มี.ค 64 0.14 7.69 5,846.40 5.95 0.68
SUPE13C2104A SUPER Call 08 เม.ย. 64 0.19 0.00 3,340.10 4.55 0.83
TASC13C2102A TASCO Call 25 ก.พ 64 0.28 0.00 2,468.60 5.86 0.77
TASC13C2104A TASCO Call 27 เม.ย. 64 0.75 1.35 7,831.60 3.49 1.23
TASC13C2105A TASCO Call 14 พ.ค. 64 0.56 1.82 126,193.10 3.62 0.95
TASC13P2103A TASCO Put 23 มี.ค 64 0.12 0.00 11,891.70 4.82 0.27
TASC13P2105A TASCO Put 14 พ.ค. 64 0.64 -1.54 27,250.50 2.75 0.83
TCAP13C2103A TCAP Call 19 มี.ค 64 0.24 -4.00 18,657.20 5.64 0.99
TCAP13C2104A TCAP Call 09 เม.ย. 64 0.15 0.00 8,225.60 5.67 0.62
THAN13C2102A THANI Call 25 ก.พ 64 0.23 -17.86 800.70 6.39 0.74
THAN13C2104A THANI Call 23 เม.ย. 64 0.25 -13.79 1,066.00 4.42 0.55
THAN13C2105A THANI Call 07 พ.ค. 64 0.40 -11.11 27,141.80 4.09 0.82
TISC13C2103A TISCO Call 19 มี.ค 64 1.11 5.71 15.80 5.35 1.54
TISC13C2104A TISCO Call 07 เม.ย. 64 0.81 5.19 181,589.80 4.98 1.05
TISC13C2105ANew TISCO Call 19 พ.ค. 64 0.35 - - 4.51 0.41
TKN13C2102A TKN Call 11 ก.พ 64 0.02 -50.00 36.40 10.49 0.19
TKN13C2103A TKN Call 04 มี.ค 64 0.08 -20.00 419.20 6.95 0.50
TKN13C2104A TKN Call 22 เม.ย. 64 0.23 -11.54 28,868.10 4.30 0.89
TKN13P2103A TKN Put 04 มี.ค 64 0.10 11.11 9,679.60 6.13 0.55
TMB13C2102A TMB Call 19 ก.พ 64 0.29 -14.71 0.00 6.43 1.61
TMB13C2103A TMB Call 16 มี.ค 64 0.16 -20.00 4,706.90 6.38 0.88
TMB13C2104A TMB Call 07 เม.ย. 64 0.15 -11.76 15,984.70 5.11 0.66
TMB13P2103A TMB Put 16 มี.ค 64 0.04 0.00 1,488.90 6.32 0.22
TMB13P2104A TMB Put 28 เม.ย. 64 0.28 3.70 3,015.70 3.21 0.77
TOA13C2102A TOA Call 11 ก.พ 64 0.03 -25.00 20.90 12.10 0.27
TOA13C2105A TOA Call 14 พ.ค. 64 0.19 -13.64 11,612.90 5.13 0.74
TOP13C2103A TOP Call 10 มี.ค 64 0.31 -26.19 0.00 6.42 0.90
TOP13C2104A TOP Call 08 เม.ย. 64 0.31 -22.50 19,944.50 5.05 0.71
TOP13P2103A TOP Put 10 มี.ค 64 0.01 0.00 154.30 7.77 0.04
TOP13P2103B TOP Put 10 มี.ค 64 0.02 100.00 0.00 9.06 0.08
TOP13P2104A TOP Put 08 เม.ย. 64 0.21 16.67 14,869.80 4.95 0.47
TPI13C2103A TPIPP Call 23 มี.ค 64 0.18 -5.26 16,406.80 6.80 0.55
TQM13C2102A TQM Call 23 ก.พ 64 0.08 -20.00 3,290.60 8.16 0.27
TQM13C2104A TQM Call 08 เม.ย. 64 0.41 -6.82 13,733.00 4.29 0.73
TRUE13C2103A TRUE Call 10 มี.ค 64 0.30 -21.05 0.00 6.21 1.12
TRUE13C2103B TRUE Call 26 มี.ค 64 0.21 -19.23 11,893.30 5.33 0.67