รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2112A ACE Call 15 ธ.ค. 64 0.05 -16.67 278.00 8.49 0.24
ACE13C2202A ACE Call 10 ก.พ 65 0.23 -4.17 1,096.30 5.09 0.65
ADVA13C2111A ADVANC Call 09 พ.ย. 64 0.08 -20.00 0.00 22.36 0.48
ADVA13C2201A ADVANC Call 06 ม.ค. 65 0.12 -7.69 3,909.40 10.88 0.35
ADVA13C2202A ADVANC Call 24 ก.พ 65 0.43 -4.44 14,552.90 7.03 0.80
ADVA13P2112A ADVANC Put 02 ธ.ค. 64 0.01 0.00 765.00 15.40 0.04
ADVA13P2201A ADVANC Put 06 ม.ค. 65 0.20 0.00 3,711.70 8.25 0.44
AEON13C2111A AEONTS Call 17 พ.ย. 64 0.05 -16.67 1,570.30 10.39 0.14
AEON13C2202A AEONTS Call 10 ก.พ 65 0.44 -4.35 1,497.10 4.20 0.50
AMAT13C2111A AMATA Call 10 พ.ย. 64 0.03 -25.00 0.10 16.12 0.24
AMAT13C2112A AMATA Call 15 ธ.ค. 64 0.33 -10.81 6.00 6.93 1.12
AMAT13C2202A AMATA Call 17 ก.พ 65 0.33 -8.33 37,520.40 5.19 0.84
AOT13C2111A AOT Call 10 พ.ย. 64 0.01 0.00 240.90 18.44 0.07
AOT13C2112A AOT Call 03 ธ.ค. 64 0.12 -7.69 16,623.80 10.85 0.51
AOT13C2202A AOT Call 03 ก.พ 65 0.31 -3.13 21,034.80 6.92 0.84
AOT13P2201A AOT Put 06 ม.ค. 65 0.18 -5.26 3,603.40 6.37 0.45
AOT13P2202A AOT Put 03 ก.พ 65 0.51 -1.92 5,450.50 4.51 0.90
AP13C2111A AP Call 10 พ.ย. 64 0.04 0.00 105.30 14.10 0.32
AP13C2202A AP Call 10 ก.พ 65 0.33 3.13 9,132.10 4.85 0.89
AWC13C2112A AWC Call 24 ธ.ค. 64 0.11 10.00 9,243.20 7.40 0.36
AWC13C2112B AWC Call 24 ธ.ค. 64 0.04 0.00 3.70 7.11 0.13
BAM13C2112A BAM Call 03 ธ.ค. 64 0.07 -22.22 32,182.90 10.96 0.41
BAM13C2202A BAM Call 11 ก.พ 65 0.23 -14.81 37,307.00 6.34 0.78
BANP13C2111A BANPU Call 04 พ.ย. 64 0.01 0.00 3,774.10 18.77 0.16
BANP13C2111B BANPU Call 19 พ.ย. 64 0.18 -30.77 0.60 8.15 1.26
BANP13C2112A BANPU Call 16 ธ.ค. 64 0.47 -21.67 0.00 5.66 2.29
BANP13C2112B BANPU Call 17 ธ.ค. 64 0.19 -20.83 453.10 5.81 0.95
BANP13C2201A BANPU Call 19 ม.ค. 65 0.10 -28.57 38,464.00 6.16 0.53
BANP13C2202A BANPU Call 11 ก.พ 65 0.07 -30.00 54,517.20 5.92 0.36
BANP13C2202B BANPU Call 24 ก.พ 65 0.16 -20.00 23,705.90 4.96 0.68
BANP13P2112A BANPU Put 23 ธ.ค. 64 0.04 33.33 4,482.80 6.79 0.23
BANP13P2201A BANPU Put 05 ม.ค. 65 0.19 18.75 18,208.20 5.00 0.82
BANP13P2202A BANPU Put 03 ก.พ 65 0.42 10.53 32,020.00 2.88 1.04
BBL13C2111A BBL Call 17 พ.ย. 64 0.12 -20.00 7,075.50 14.60 0.71
BBL13C2112A BBL Call 17 ธ.ค. 64 0.41 -8.89 0.00 8.69 1.45
BBL13C2202A BBL Call 03 ก.พ 65 0.35 -5.41 4,154.30 7.34 1.04
BBL13C2203A BBL Call 03 มี.ค 65 0.30 -6.25 27,571.00 6.55 0.80
BBL13P2112A BBL Put 03 ธ.ค. 64 0.02 0.00 1.00 9.94 0.08
BBL13P2202A BBL Put 02 ก.พ 65 0.27 3.85 2,147.30 4.77 0.52
BCH13C2111A BCH Call 10 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 16.22 0.08
BCH13C2111B BCH Call 17 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 10.41 0.05
BCH13C2201A BCH Call 06 ม.ค. 65 0.11 -8.33 2,296.00 7.33 0.40
BCH13C2202A BCH Call 10 ก.พ 65 0.22 -8.33 7,409.30 5.74 0.62
BCH13C2203A BCH Call 04 มี.ค 65 0.33 -5.71 20,117.10 5.02 0.82
BCP13C2111A BCP Call 25 พ.ย. 64 0.39 -15.22 0.00 7.69 2.68
BCP13C2201A BCP Call 14 ม.ค. 65 0.25 -10.71 0.00 4.77 1.07
BCP13C2202A BCP Call 10 ก.พ 65 0.18 -5.26 7,815.60 4.92 0.79
BCPG13C2111A BCPG Call 10 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.48 0.13
BCPG13C2201A BCPG Call 26 ม.ค. 65 0.11 0.00 1,807.90 6.65 0.55
BCPG13C2203A BCPG Call 03 มี.ค 65 0.20 5.26 7,586.00 5.30 0.79
BDMS13C2111A BDMS Call 10 พ.ย. 64 0.01 0.00 2,060.00 20.76 0.09
BDMS13C2201A BDMS Call 26 ม.ค. 65 0.29 -6.45 12,999.50 7.26 0.90
BEC13C2202A BEC Call 10 ก.พ 65 0.14 -6.67 14,460.80 4.97 0.57
BEM13C2112A BEM Call 09 ธ.ค. 64 0.19 0.00 437.60 7.50 0.81
BGRI13C2112A BGRIM Call 08 ธ.ค. 64 0.03 -25.00 4.10 12.67 0.23
BGRI13C2202A BGRIM Call 03 ก.พ 65 0.14 0.00 32,026.60 7.51 0.63
BGRI13C2203A BGRIM Call 03 มี.ค 65 0.24 -4.00 25,998.80 6.10 0.87
BH13C2111A BH Call 10 พ.ย. 64 0.03 0.00 400.00 17.19 0.18
BH13C2201A BH Call 13 ม.ค. 65 0.36 2.86 37,995.60 6.18 0.79
BJC13C2111A BJC Call 25 พ.ย. 64 0.05 0.00 0.00 10.66 0.39
BJC13C2202A BJC Call 15 ก.พ 65 0.19 0.00 507.00 5.69 0.80
BPP13C2112A BPP Call 24 ธ.ค. 64 0.10 0.00 2,261.40 8.06 0.46
BTS13C2111A BTS Call 25 พ.ย. 64 0.06 0.00 2,458.00 12.23 0.39
BTS13C2202A BTS Call 24 ก.พ 65 0.27 0.00 1,125.40 5.59 0.80
CBG13C2111A CBG Call 11 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.60 13.45 0.06
CBG13C2112A CBG Call 16 ธ.ค. 64 0.06 0.00 275.50 8.51 0.21
CBG13C2201A CBG Call 19 ม.ค. 65 0.21 -4.55 7,217.50 5.93 0.52
CBG13C2202A CBG Call 10 ก.พ 65 0.33 -5.71 9,030.60 5.38 0.75
CBG13P2111A CBG Put 11 พ.ย. 64 0.15 -11.76 0.00 11.44 0.72
CBG13P2112A CBG Put 23 ธ.ค. 64 0.39 -2.50 3,952.30 5.13 0.84
CENT13C2112A CENTEL Call 03 ธ.ค. 64 0.15 0.00 2,352.90 6.64 0.70
CENT13C2203A CENTEL Call 03 มี.ค 65 0.27 0.00 11,585.50 4.48 0.85
CHG13C2111A CHG Call 11 พ.ย. 64 0.01 0.00 800.10 13.61 0.07
CHG13C2201A CHG Call 13 ม.ค. 65 0.14 -12.50 4,329.80 6.61 0.50
CHG13C2202A CHG Call 10 ก.พ 65 0.29 -12.12 9,781.10 5.21 0.82
CK13C2112A CK Call 02 ธ.ค. 64 0.24 -4.00 1,552.30 7.71 0.86
CKP13C2112A CKP Call 22 ธ.ค. 64 0.05 -16.67 0.00 7.33 0.36
CKP13C2202A CKP Call 11 ก.พ 65 0.15 -11.76 1,661.40 4.81 0.71
COM713C2111A COM7 Call 17 พ.ย. 64 0.14 -12.50 0.00 9.52 0.46
COM713C2112A COM7 Call 15 ธ.ค. 64 0.44 -6.38 12,775.10 5.83 0.88
COM713P2112A COM7 Put 22 ธ.ค. 64 0.16 0.00 2,280.80 5.60 0.31
COM713P2202A COM7 Put 02 ก.พ 65 0.57 0.00 10,875.90 3.72 0.73
CPAL13C2112A CPALL Call 03 ธ.ค. 64 0.09 -18.18 0.00 13.49 0.48
CPAL13C2112B CPALL Call 22 ธ.ค. 64 0.21 -12.50 9,443.70 10.30 0.85
CPF13C2111A CPF Call 10 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 15.60 0.15
CPF13C2201A CPF Call 13 ม.ค. 65 0.06 0.00 81.10 9.06 0.53
CPF13C2203A CPF Call 03 มี.ค 65 0.12 0.00 31.20 6.79 0.80
CPN13C2112A CPN Call 16 ธ.ค. 64 0.44 -10.20 0.00 7.03 1.33
CPN13C2201A CPN Call 14 ม.ค. 65 0.32 -8.57 5,534.50 6.80 0.93
CRC13C2112A CRC Call 14 ธ.ค. 64 0.10 -9.09 2,812.40 9.13 0.67
CRC13C2201A CRC Call 14 ม.ค. 65 0.09 -10.00 700.00 7.99 0.53
DELT13C2111A DELTA Call 03 พ.ย. 64 0.01 0.00 104.60 8.24 0.04
DELT13C2201A DELTA Call 05 ม.ค. 65 0.04 -20.00 3,013.30 4.18 0.08
DELT13C2201B DELTA Call 26 ม.ค. 65 0.11 -15.38 13,435.60 3.33 0.17
DELT13C2202A DELTA Call 02 ก.พ 65 0.22 -12.00 75,358.80 2.74 0.27
DELT13P2111A DELTA Put 03 พ.ย. 64 0.01 0.00 265.20 9.69 0.04
DELT13P2112A DELTA Put 03 ธ.ค. 64 0.49 6.52 319.10 2.54 0.56
DELT13P2201A DELTA Put 14 ม.ค. 65 0.49 4.26 82,363.50 1.50 0.33
DOHO13C2112A DOHOME Call 17 ธ.ค. 64 0.05 -16.67 1,100.00 7.03 0.15
DOHO13C2201A DOHOME Call 14 ม.ค. 65 0.36 -5.26 52,099.30 4.95 0.75
DOHO13C2202A DOHOME Call 11 ก.พ 65 0.12 -7.69 16,124.00 5.15 0.26
DTAC13C2111A DTAC Call 10 พ.ย. 64 0.18 -14.29 0.00 11.10 1.30
DTAC13C2112A DTAC Call 09 ธ.ค. 64 0.10 -16.67 1,325.90 7.64 0.50
DTAC13C2201A DTAC Call 05 ม.ค. 65 0.21 -8.70 5,363.40 6.51 0.89
DTAC13C2202A DTAC Call 03 ก.พ 65 0.14 -12.50 1,202.10 6.99 0.64
DTAC13C2202B DTAC Call 10 ก.พ 65 0.12 -7.69 26,103.00 6.21 0.48
DTAC13P2112A DTAC Put 09 ธ.ค. 64 0.06 0.00 535.80 6.55 0.26
DTAC13P2202A DTAC Put 02 ก.พ 65 0.38 2.70 5,067.80 3.42 0.84
EA13C2112A EA Call 08 ธ.ค. 64 0.23 -4.17 21,354.20 7.42 0.66
EA13C2202A EA Call 11 ก.พ 65 0.50 -1.96 5,191.30 4.96 0.96
EA13P2111A EA Put 09 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 11.66 0.05
EA13P2201A EA Put 14 ม.ค. 65 0.30 0.00 4,375.20 4.62 0.54
EGCO13C2202A EGCO Call 03 ก.พ 65 0.44 -6.38 7,047.80 5.94 0.74
EPG13C2112A EPG Call 24 ธ.ค. 64 0.09 0.00 6,883.30 5.90 0.49
ESSO13C2111A ESSO Call 17 พ.ย. 64 0.04 -33.33 285.60 11.92 0.29
ESSO13C2112A ESSO Call 22 ธ.ค. 64 0.24 -20.00 0.00 6.44 0.95
ESSO13C2201A ESSO Call 19 ม.ค. 65 0.20 -20.00 8,335.70 5.95 0.73
GFPT13C2112A GFPT Call 24 ธ.ค. 64 0.08 -11.11 0.00 7.34 0.50
GLOB13C2111A GLOBAL Call 10 พ.ย. 64 0.02 0.00 1,800.00 15.53 0.15
GLOB13C2202A GLOBAL Call 10 ก.พ 65 0.31 -6.06 7,055.80 5.27 0.79
GPSC13C2112A GPSC Call 02 ธ.ค. 64 0.10 -9.09 359.10 9.87 0.32
GPSC13C2201A GPSC Call 26 ม.ค. 65 0.31 -3.13 6,059.40 6.17 0.62
GPSC13C2202A GPSC Call 10 ก.พ 65 0.47 -4.08 20,945.10 5.65 0.86
GPSC13P2201A GPSC Put 14 ม.ค. 65 0.38 0.00 8,315.90 5.22 0.64
GULF13C2112A GULF Call 02 ธ.ค. 64 0.38 -9.52 2.40 7.11 1.58
GULF13C2201A GULF Call 05 ม.ค. 65 0.23 -11.54 61,650.90 6.87 0.92
GULF13C2201B GULF Call 12 ม.ค. 65 0.12 -14.29 38,428.40 8.16 0.57
GULF13P2111A GULF Put 05 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 10.20 0.06
GULF13P2112A GULF Put 16 ธ.ค. 64 0.03 0.00 193.70 9.14 0.16
GULF13P2201A GULF Put 19 ม.ค. 65 0.16 0.00 2,022.20 6.30 0.59
GULF13P2202A GULF Put 11 ก.พ 65 0.28 3.70 19,164.30 5.23 0.86
GUNK13C2111A GUNKUL Call 04 พ.ย. 64 0.01 0.00 58.30 16.37 0.15
GUNK13C2201A GUNKUL Call 14 ม.ค. 65 0.20 -4.76 40,125.10 4.46 0.81
GUNK13C2201B GUNKUL Call 19 ม.ค. 65 0.71 -4.05 10.00 4.17 2.69
GUNK13P2111A GUNKUL Put 10 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 11.63 0.11
GUNK13P2202A GUNKUL Put 03 ก.พ 65 0.32 0.00 5,302.40 2.86 0.83
HANA13C2112A HANA Call 22 ธ.ค. 64 0.30 7.14 40,064.30 6.31 0.58
HANA13C2201A HANA Call 06 ม.ค. 65 0.66 6.45 59,069.60 4.87 0.99
HANA13C2202A HANA Call 17 ก.พ 65 0.95 5.56 45,941.50 3.96 1.15
HANA13P2111A HANA Put 04 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 11.01 0.03
HANA13P2112A HANA Put 14 ธ.ค. 64 0.14 -17.65 7,568.20 6.20 0.27
HANA13P2202A HANA Put 11 ก.พ 65 0.48 -7.69 36,917.90 3.74 0.55
HMPR13C2111A HMPRO Call 09 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.57 0.12
HMPR13C2112A HMPRO Call 22 ธ.ค. 64 0.22 10.00 55,106.00 7.38 1.10
ICHI13C2111A ICHI Call 25 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 10.53 0.10
ICHI13C2201A ICHI Call 13 ม.ค. 65 0.08 -11.11 2.80 6.28 0.46
ICHI13C2203A ICHI Call 03 มี.ค 65 0.17 -10.53 0.50 4.81 0.74
INTU13C2112A INTUCH Call 22 ธ.ค. 64 0.23 -4.17 291.40 7.31 0.55
INTU13C2201A INTUCH Call 14 ม.ค. 65 0.21 -4.55 12,264.00 6.24 0.43
INTU13C2202A INTUCH Call 17 ก.พ 65 0.54 0.00 32,190.20 4.78 0.85
INTU13P2112A INTUCH Put 16 ธ.ค. 64 0.03 0.00 16.20 9.06 0.09
INTU13P2201A INTUCH Put 14 ม.ค. 65 0.39 -2.50 8,171.20 5.36 0.69
IRPC13C2111A IRPC Call 17 พ.ย. 64 0.18 -18.18 0.00 11.67 0.96
IRPC13C2112A IRPC Call 15 ธ.ค. 64 0.57 -8.06 0.00 6.16 1.59
IRPC13C2201A IRPC Call 26 ม.ค. 65 0.38 -9.52 1,042.40 5.83 1.01
IRPC13C2202A IRPC Call 17 ก.พ 65 0.26 -7.14 50,694.40 5.97 0.71
IRPC13P2202A IRPC Put 02 ก.พ 65 0.53 1.92 20,804.70 3.60 0.87
IVL13C2111A IVL Call 11 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 16.23 0.10
IVL13C2112A IVL Call 09 ธ.ค. 64 0.10 -28.57 7,669.50 9.45 0.56
IVL13C2201A IVL Call 14 ม.ค. 65 0.15 -16.67 85,055.40 6.64 0.59
IVL13P2111A IVL Put 11 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 12.22 0.07
IVL13P2201A IVL Put 14 ม.ค. 65 0.19 11.76 3,809.90 4.77 0.54
JAS13C2112A JAS Call 08 ธ.ค. 64 0.07 0.00 2,266.30 7.76 0.38
JAS13C2202A JAS Call 10 ก.พ 65 0.21 -8.70 4,287.40 4.87 0.71
JMAR13C2111A JMART Call 19 พ.ย. 64 0.14 -12.50 101.00 9.04 0.75
JMAR13C2201A JMART Call 05 ม.ค. 65 0.49 -3.92 365.80 4.78 1.39
JMAR13C2201B JMART Call 26 ม.ค. 65 0.20 -4.76 12,341.80 5.47 0.65
JMAR13C2202A JMART Call 17 ก.พ 65 0.36 -5.26 24,197.60 4.51 0.97
JMT13C2112A JMT Call 09 ธ.ค. 64 0.28 0.00 337.80 6.56 0.94
JMT13C2201A JMT Call 26 ม.ค. 65 0.24 0.00 11,365.70 5.43 0.67
JMT13C2203A JMT Call 03 มี.ค 65 0.42 0.00 14,746.40 4.35 0.93
KBAN13C2111A KBANK Call 10 พ.ย. 64 0.12 -7.69 2,879.90 14.84 0.64
KBAN13C2112A KBANK Call 02 ธ.ค. 64 0.44 -6.38 460.20 7.87 1.25
KBAN13C2112B KBANK Call 15 ธ.ค. 64 0.84 -3.45 0.00 6.35 1.92
KBAN13C2201A KBANK Call 26 ม.ค. 65 0.33 -5.71 28,882.90 6.84 0.81
KBAN13P2112A KBANK Put 02 ธ.ค. 64 0.01 0.00 196.90 12.84 0.05
KBAN13P2201A KBANK Put 06 ม.ค. 65 0.09 0.00 4,532.10 7.22 0.23
KBAN13P2201B KBANK Put 19 ม.ค. 65 0.24 0.00 4,256.30 6.02 0.52
KBAN13P2202A KBANK Put 02 ก.พ 65 0.42 0.00 7,568.50 5.14 0.78
KCE13C2112A KCE Call 03 ธ.ค. 64 0.36 12.50 243,422.70 6.77 0.70
KCE13C2201A KCE Call 05 ม.ค. 65 0.49 11.36 46,970.90 4.83 0.68
KCE13C2202A KCE Call 10 ก.พ 65 0.87 8.75 65,106.60 4.05 1.01
KCE13P2110A KCE Put 28 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
KCE13P2112A KCE Put 03 ธ.ค. 64 0.03 0.00 1,421.00 9.28 0.08
KCE13P2202A KCE Put 02 ก.พ 65 0.45 -10.00 39,209.50 3.70 0.48
KKP13C2111A KKP Call 09 พ.ย. 64 0.03 0.00 11.20 19.07 0.24
KKP13C2112A KKP Call 15 ธ.ค. 64 0.34 13.33 12,640.70 7.58 1.08
KTB13C2111A KTB Call 10 พ.ย. 64 0.01 -50.00 0.00 20.16 0.17
KTB13C2201A KTB Call 14 ม.ค. 65 0.16 -11.11 8,951.90 6.54 0.90
KTC13C2112A KTC Call 14 ธ.ค. 64 0.09 -10.00 4,368.70 8.10 0.32
KTC13C2202A KTC Call 02 ก.พ 65 0.33 -5.71 8,197.90 5.18 0.75
KTC13C2203A KTC Call 03 มี.ค 65 0.51 -5.56 50,338.20 4.30 0.96
KTC13P2201A KTC Put 06 ม.ค. 65 0.60 1.69 12,496.50 4.28 1.13
KTC13P2202A KTC Put 02 ก.พ 65 0.28 0.00 12,882.00 4.71 0.58
LH13C2111A LH Call 09 พ.ย. 64 0.02 -33.33 0.00 18.19 0.22
LH13C2202A LH Call 10 ก.พ 65 0.29 -6.45 19,684.80 5.23 0.90
MAJO13C2201A MAJOR Call 14 ม.ค. 65 0.41 5.13 8,125.60 4.46 0.85
MBK13C2112A MBK Call 24 ธ.ค. 64 0.08 0.00 200.00 8.59 0.49
MEGA13C2112A MEGA Call 17 ธ.ค. 64 0.17 -5.56 202.10 6.48 0.60
MEGA13C2201A MEGA Call 14 ม.ค. 65 0.14 -6.67 2,267.60 5.90 0.45
MEGA13C2202A MEGA Call 11 ก.พ 65 0.37 -5.13 16,318.20 4.40 0.88
MINT13C2112A MINT Call 03 ธ.ค. 64 0.14 -6.67 8,863.30 7.52 0.81
MINT13C2201A MINT Call 19 ม.ค. 65 0.11 -8.33 2,196.10 6.63 0.56
MINT13P2201A MINT Put 12 ม.ค. 65 0.19 -5.00 0.00 4.05 0.59
MTC13C2112A MTC Call 03 ธ.ค. 64 0.05 0.00 101.00 10.27 0.22
MTC13C2201A MTC Call 26 ม.ค. 65 0.26 -3.70 8,757.20 6.03 0.66
MTC13P2112A MTC Put 23 ธ.ค. 64 0.21 -4.55 2,027.80 6.22 0.55
OR13C2111A OR Call 09 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 15.85 0.14
OR13C2112A OR Call 03 ธ.ค. 64 0.02 -33.33 53.00 13.23 0.24
OR13C2202A OR Call 15 ก.พ 65 0.12 0.00 4,396.80 6.33 0.68
OR13P2201A OR Put 26 ม.ค. 65 0.20 0.00 1,042.70 4.63 0.83
ORI13C2111A ORI Call 09 พ.ย. 64 0.37 2.78 0.00 7.28 2.38
ORI13C2201A ORI Call 14 ม.ค. 65 0.20 0.00 8,837.50 4.86 0.86
OSP13C2112A OSP Call 09 ธ.ค. 64 0.02 0.00 0.00 11.91 0.18
OSP13C2202A OSP Call 03 ก.พ 65 0.09 0.00 7,778.20 7.48 0.51
OSP13C2203A OSP Call 03 มี.ค 65 0.16 0.00 2,631.10 6.11 0.74
PLAN13C2112A PLANB Call 03 ธ.ค. 64 0.13 -7.14 4,199.60 7.10 0.73
PRM13C2111A PRM Call 17 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 13.32 0.10
PRM13C2201A PRM Call 13 ม.ค. 65 0.09 -10.00 3,387.90 7.67 0.52
PTG13C2111A PTG Call 10 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 12.11 0.08
PTG13C2112A PTG Call 03 ธ.ค. 64 0.02 0.00 2,578.30 11.98 0.15
PTG13C2112B PTG Call 15 ธ.ค. 64 0.05 0.00 176.40 10.00 0.32
PTG13C2202A PTG Call 10 ก.พ 65 0.16 -5.88 2,245.50 6.09 0.63
PTG13C2203A PTG Call 03 มี.ค 65 0.26 0.00 5,433.80 5.14 0.86
PTL13C2112A PTL Call 22 ธ.ค. 64 0.06 -14.29 3,838.10 7.21 0.18
PTL13C2202A PTL Call 17 ก.พ 65 0.13 -13.33 3,154.20 4.93 0.26
PTT13C2111A PTT Call 17 พ.ย. 64 0.02 -33.33 1,030.70 18.14 0.23
PTT13C2112A PTT Call 09 ธ.ค. 64 0.14 -17.65 3,724.60 11.28 1.02
PTT13C2201A PTT Call 14 ม.ค. 65 0.11 -15.38 20,685.60 9.59 0.68
PTT13C2202ANew PTT Call 24 ก.พ 65 0.17 - - 7.54 0.83
PTT13P2112A PTT Put 14 ธ.ค. 64 0.02 0.00 1.60 9.54 0.12
PTT13P2201A PTT Put 14 ม.ค. 65 0.04 0.00 569.80 8.97 0.23
PTT13P2202A PTT Put 11 ก.พ 65 0.18 5.88 4,553.80 6.92 0.80
PTTE13C2111A PTTEP Call 17 พ.ย. 64 0.14 -22.22 1,904.20 11.25 0.65
PTTE13C2112A PTTEP Call 17 ธ.ค. 64 0.32 -15.79 231.50 8.17 1.08
PTTE13C2202A PTTEP Call 11 ก.พ 65 0.36 -10.00 25,509.30 5.54 0.82
PTTE13P2112A PTTEP Put 03 ธ.ค. 64 0.02 100.00 0.00 10.45 0.09
PTTE13P2202A PTTEP Put 11 ก.พ 65 0.41 7.89 4,164.30 4.11 0.69
PTTG13C2111A PTTGC Call 17 พ.ย. 64 0.19 -20.83 1.50 10.20 0.76
PTTG13C2201A PTTGC Call 19 ม.ค. 65 0.33 -10.81 25,368.60 5.85 0.76
PTTG13P2111A PTTGC Put 09 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 13.16 0.05
PTTG13P2201A PTTGC Put 12 ม.ค. 65 0.21 10.53 4,411.00 5.79 0.48
PTTG13P2202A PTTGC Put 17 ก.พ 65 0.50 8.70 19,672.00 4.17 0.82
QH13C2201A QH Call 26 ม.ค. 65 0.15 0.00 6,848.70 5.47 0.72
RATC13C2111A RATCH Call 09 พ.ย. 64 0.01 0.00 58.10 18.10 0.10
RATC13C2112A RATCH Call 14 ธ.ค. 64 0.18 0.00 3,778.60 8.76 0.86
RBF13C2111A RBF Call 19 พ.ย. 64 0.01 0.00 42.00 11.75 0.06
RBF13C2112A RBF Call 09 ธ.ค. 64 0.22 -21.43 8,190.80 6.51 0.71
RBF13C2202A RBF Call 17 ก.พ 65 0.51 -13.56 19,559.00 4.08 1.03
RS13C2111A RS Call 17 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 11.45 0.07
RS13C2112A RS Call 14 ธ.ค. 64 0.04 -20.00 2,075.00 9.24 0.21
RS13C2201A RS Call 19 ม.ค. 65 0.16 -15.79 1,313.50 6.14 0.56
RS13C2202ANew RS Call 17 ก.พ 65 0.30 - - 4.92 0.85
S5013C2111A SET50 Call 29 พ.ย. 64 1.06 -1.85 62.00 2.97 0.32
S5013C2112A SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.57 -12.31 302,905.30 19.02 1.11
S5013C2112B SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.22 -18.52 268,684.80 30.48 0.69
S5013C2112C SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.21 -16.00 145,451.20 27.00 0.58
S5013C2112D SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.15 -11.76 189,814.40 25.80 0.40
S5013C2112E SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.31 -16.22 546,895.10 27.18 0.86
S5013C2202A SET50 Call 25 ก.พ 65 0.91 -2.15 178.20 3.11 0.29
S5013P2111A SET50 Put 29 พ.ย. 64 0.77 2.67 3,666.40 4.14 0.33
S5013P2112A SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.13 8.33 6,932.70 18.92 0.25
S5013P2112B SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.23 9.52 697,907.60 17.08 0.40
S5013P2112C SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.28 3.70 362,763.60 17.23 0.49
S5013P2112D SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.45 4.65 863,179.50 15.39 0.71
S5013P2112E SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.66 6.45 1,288,597.60 13.87 0.94
S5013P2202A SET50 Put 25 ก.พ 65 1.21 0.83 16,695.60 2.33 0.29
SAWA13C2110A SAWAD Call 28 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 6.90 0.03
SAWA13C2112A SAWAD Call 09 ธ.ค. 64 0.05 -16.67 33,331.00 10.30 0.21
SAWA13C2202A SAWAD Call 03 ก.พ 65 0.27 -6.90 13,515.10 5.77 0.63
SAWA13P2110A SAWAD Put 28 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 10.49 0.04
SAWA13P2112A SAWAD Put 22 ธ.ค. 64 0.32 0.00 2,680.10 5.67 0.73
SCB13C2110A SCB Call 28 ต.ค. 64 0.02 -60.00 32.10 60.91 0.50
SCB13C2111A SCB Call 17 พ.ย. 64 1.19 -2.46 0.00 8.85 4.28
SCB13C2201A SCB Call 14 ม.ค. 65 0.60 0.00 807.80 5.74 1.40
SCB13C2201B SCB Call 19 ม.ค. 65 0.28 0.00 5,543.70 5.76 0.66
SCB13C2203A SCB Call 03 มี.ค 65 0.43 -2.27 24,306.80 5.02 0.88
SCB13P2112A SCB Put 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 30.00 10.85 0.04
SCB13P2201A SCB Put 06 ม.ค. 65 0.04 -20.00 948.10 8.73 0.14
SCB13P2201B SCB Put 14 ม.ค. 65 0.32 -3.03 15,435.90 5.33 0.69
SCC13C2111A SCC Call 09 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 19.47 0.05
SCC13C2112A SCC Call 15 ธ.ค. 64 0.03 50.00 818.90 13.18 0.10
SCC13C2202A SCC Call 03 ก.พ 65 0.11 0.00 63.00 8.65 0.24
SCC13C2202B SCC Call 17 ก.พ 65 0.59 3.51 24,804.60 7.16 1.06
SCC13P2112A SCC Put 15 ธ.ค. 64 0.14 -6.67 965.10 7.29 0.26
SCGP13C2111A SCGP Call 09 พ.ย. 64 0.02 0.00 822.70 20.66 0.16
SCGP13C2201A SCGP Call 26 ม.ค. 65 0.31 6.90 50,008.20 6.61 0.79
SCGP13C2202A SCGP Call 17 ก.พ 65 0.51 6.25 49,465.30 5.56 1.09
SCGP13P2112A SCGP Put 02 ธ.ค. 64 0.03 0.00 100.00 10.52 0.12
SCGP13P2112B SCGP Put 14 ธ.ค. 64 0.20 -9.09 21,774.20 7.27 0.56
SPAL13C2111A SPALI Call 09 พ.ย. 64 0.05 66.67 8,947.30 18.86 0.41
SPAL13C2202A SPALI Call 11 ก.พ 65 0.55 17.02 17,515.00 5.48 1.31
SPAL13C2203A SPALI Call 03 มี.ค 65 0.35 20.69 168,690.90 5.73 0.87
SPRC13C2111A SPRC Call 17 พ.ย. 64 0.16 -20.00 0.00 10.43 1.56
SPRC13C2112A SPRC Call 22 ธ.ค. 64 0.62 -10.14 0.00 5.35 3.10
SPRC13C2202A SPRC Call 10 ก.พ 65 0.20 -9.09 24,058.10 4.67 0.87
STA13C2111A STA Call 25 พ.ย. 64 0.01 -50.00 294.80 12.59 0.10
STA13C2201A STA Call 26 ม.ค. 65 0.12 0.00 7,384.80 6.07 0.55
STA13C2202A STA Call 17 ก.พ 65 0.18 -5.26 5,313.90 5.39 0.74
STA13P2111A STA Put 04 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 13.85 0.10
STA13P2112A STA Put 02 ธ.ค. 64 0.23 0.00 3,786.20 5.98 1.04
STEC13C2112A STEC Call 15 ธ.ค. 64 0.12 -7.69 564.50 7.80 0.69
STGT13C2111A STGT Call 05 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 9.92 0.08
STGT13C2111B STGT Call 25 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 12.61 0.10
STGT13C2201A STGT Call 14 ม.ค. 65 0.03 -25.00 788.50 8.62 0.21
STGT13C2201B STGT Call 26 ม.ค. 65 0.06 -25.00 23,330.00 7.50 0.37
STGT13C2202A STGT Call 03 ก.พ 65 0.16 -20.00 14,373.70 6.24 0.82
STGT13P2201A STGT Put 14 ม.ค. 65 0.32 14.29 15,396.70 4.63 1.21
SUPE13C2112A SUPER Call 16 ธ.ค. 64 0.06 0.00 27.20 6.37 0.40
SUPE13C2203A SUPER Call 03 มี.ค 65 0.20 0.00 3,051.90 3.56 0.75
SYNE13C2202A SYNEX Call 11 ก.พ 65 0.42 5.00 11,234.60 4.57 0.78
SYNE13C2203A SYNEX Call 16 มี.ค 65 0.18 5.88 330.60 4.18 0.30
TASC13C2112A TASCO Call 22 ธ.ค. 64 0.12 0.00 57.00 7.00 0.46
TASC13P2112A TASCO Put 03 ธ.ค. 64 0.14 0.00 0.00 5.75 0.44
TCAP13C2112A TCAP Call 14 ธ.ค. 64 0.15 7.14 2,048.30 8.22 0.87
THAN13C2112A THANI Call 14 ธ.ค. 64 0.05 0.00 1.00 8.91 0.22
THAN13C2202A THANI Call 03 ก.พ 65 0.20 -4.76 4,090.20 5.62 0.55
THAN13C2202B THANI Call 24 ก.พ 65 0.37 -2.63 1,171.20 4.62 0.84
TISC13C2110A TISCO Call 28 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 24.19 0.07
TISC13C2201A TISCO Call 26 ม.ค. 65 0.37 -2.63 22.00 6.72 0.68
TKN13C2111A TKN Call 05 พ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 12.55 0.09
TKN13C2202A TKN Call 10 ก.พ 65 0.24 4.35 19,773.80 4.70 0.82
TOA13C2112A TOA Call 24 ธ.ค. 64 0.07 -12.50 0.00 7.48 0.41
TOP13C2111A TOP Call 17 พ.ย. 64 0.02 -33.33 40.00 17.22 0.15
TOP13C2112A TOP Call 03 ธ.ค. 64 0.20 -13.04 4,569.10 10.11 0.90
TOP13C2112B TOP Call 09 ธ.ค. 64 0.39 -9.30 0.20 7.92 1.37
TOP13C2202A TOP Call 11 ก.พ 65 0.27 -6.90 27,662.20 6.24 0.75
TOP13P2112A TOP Put 09 ธ.ค. 64 0.02 0.00 161.00 8.68 0.08
TOP13P2202A TOP Put 11 ก.พ 65 0.23 4.55 2,858.30 5.04 0.52
TPI13C2112A TPIPP Call 24 ธ.ค. 64 0.11 -8.33 0.00 8.02 0.42
TQM13C2201A TQM Call 19 ม.ค. 65 0.18 -5.26 2,313.40 5.38 0.46
TRUE13C2111A TRUE Call 17 พ.ย. 64 0.30 -11.76 200.00 9.65 1.42
TRUE13C2202A TRUE Call 03 ก.พ 65 0.42 -4.55 20,220.30 4.48 0.92
TRUE13C2202B TRUE Call