รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ADVA13C2012A ADVANC Call 23 ธ.ค. 63 0.14 -12.50 15,236.10 10.44 0.42
ADVA13C2101A ADVANC Call 22 ม.ค. 64 0.38 -9.52 16,011.30 7.10 0.78
ADVA13P2012A ADVANC Put 23 ธ.ค. 63 0.58 5.45 4,653.10 6.22 1.05
AEON13C2011A AEONTS Call 17 พ.ย. 63 0.17 13.33 10,576.10 9.02 0.59
AEON13C2012A AEONTS Call 28 ธ.ค. 63 0.92 9.52 439.20 3.90 1.38
AEON13C2101A AEONTS Call 27 ม.ค. 64 0.37 8.82 14,664.70 4.98 0.71
AMAT13C2012A AMATA Call 18 ธ.ค. 63 0.05 -16.67 49.80 8.03 0.34
AMAT13C2102A AMATA Call 19 ก.พ 64 0.20 -9.09 4,483.50 5.13 0.88
AOT13C2011A AOT Call 05 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 20.03 0.10
AOT13C2012A AOT Call 08 ธ.ค. 63 0.13 8.33 27,446.30 9.37 0.59
AOT13C2101A AOT Call 12 ม.ค. 64 0.12 0.00 43,156.40 7.53 0.44
AOT13C2102ANew AOT Call 23 ก.พ 64 0.39 - - 4.65 0.88
AOT13P2011A AOT Put 26 พ.ย. 63 0.07 -12.50 360.30 9.22 0.31
AOT13P2101A AOT Put 12 ม.ค. 64 0.56 -5.08 20,839.10 4.13 1.12
AOT13P2102ANew AOT Put 23 ก.พ 64 0.45 - - 3.58 0.78
AP13C2011A AP Call 25 พ.ย. 63 0.07 -22.22 879.40 8.05 0.45
AWC13C2011A AWC Call 12 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.59 0.07
AWC13C2101A AWC Call 12 ม.ค. 64 0.04 -20.00 700.00 7.65 0.21
AWC13C2102A AWC Call 19 ก.พ 64 0.22 -4.35 5,961.70 5.27 0.79
AWC13P2011A AWC Put 30 พ.ย. 63 0.37 -2.63 0.00 5.16 1.31
BANP13C2011A BANPU Call 12 พ.ย. 63 0.07 -22.22 1,052.50 10.43 0.56
BANP13C2012A BANPU Call 18 ธ.ค. 63 0.27 -12.90 33,450.60 5.61 1.16
BANP13C2102A BANPU Call 24 ก.พ 64 0.22 -12.00 32,622.60 4.26 0.72
BANP13P2012A BANPU Put 28 ธ.ค. 63 0.11 10.00 24,344.20 5.35 0.45
BANP13P2102A BANPU Put 24 ก.พ 64 0.42 7.69 17,637.70 3.09 0.99
BBL13C2012A BBL Call 16 ธ.ค. 63 0.12 -7.69 18,540.30 7.99 0.25
BBL13C2012B BBL Call 25 ธ.ค. 63 0.33 -10.81 54,669.90 7.55 0.64
BBL13P2012A BBL Put 23 ธ.ค. 63 0.45 2.27 14,714.30 4.60 0.54
BCH13C2012A BCH Call 24 ธ.ค. 63 0.14 7.69 6,259.40 5.69 0.58
BCH13C2102A BCH Call 23 ก.พ 64 0.26 4.00 25,974.20 4.65 0.88
BCP13C2011A BCP Call 18 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.66 0.07
BCP13C2012A BCP Call 22 ธ.ค. 63 0.03 0.00 0.00 8.94 0.19
BCP13C2102A BCP Call 11 ก.พ 64 0.24 -7.69 12,344.30 5.06 0.84
BCPG13C2012A BCPG Call 08 ธ.ค. 63 0.01 0.00 0.00 10.16 0.09
BCPG13C2012B BCPG Call 03 ธ.ค. 63 0.03 0.00 0.00 9.98 0.26
BCPG13C2102A BCPG Call 11 ก.พ 64 0.17 -5.56 2,271.30 5.14 0.76
BDMS13C2011A BDMS Call 25 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 12.65 0.07
BDMS13C2012A BDMS Call 18 ธ.ค. 63 0.04 0.00 200.00 9.55 0.22
BDMS13C2101A BDMS Call 27 ม.ค. 64 0.17 -5.56 3,187.40 6.04 0.59
BDMS13P2102A BDMS Put 11 ก.พ 64 0.39 2.63 4,241.60 4.15 0.93
BEM13C2011A BEM Call 17 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 14.64 0.09
BEM13C2101A BEM Call 14 ม.ค. 64 0.17 0.00 6,660.40 6.37 0.66
BEM13P2102A BEM Put 11 ก.พ 64 0.27 -3.57 3,165.20 4.52 0.74
BGRI13C2011A BGRIM Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.04 0.06
BGRI13C2012A BGRIM Call 22 ธ.ค. 63 0.08 -11.11 161.30 6.46 0.33
BGRI13C2101A BGRIM Call 27 ม.ค. 64 0.14 -12.50 6,206.40 6.01 0.54
BGRI13P2011A BGRIM Put 12 พ.ย. 63 0.26 8.33 0.00 9.04 1.50
BGRI13P2101A BGRIM Put 12 ม.ค. 64 0.29 7.41 13,245.40 4.09 0.76
BH13C2012A BH Call 22 ธ.ค. 63 0.02 -33.33 2,043.30 10.29 0.06
BH13C2101A BH Call 22 ม.ค. 64 0.24 -7.69 7,223.60 5.81 0.38
BH13P2101A BH Put 12 ม.ค. 64 0.49 4.26 6,106.30 4.67 0.63
BJC13C2011A BJC Call 24 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.95 0.09
BJC13C2012A BJC Call 23 ธ.ค. 63 0.01 -50.00 1,520.00 10.19 0.09
BJC13C2101A BJC Call 21 ม.ค. 64 0.05 -28.57 2,211.40 7.47 0.32
BJC13P2012A BJC Put 23 ธ.ค. 63 0.46 15.00 3,233.80 4.29 1.71
BPP13C2011A BPP Call 18 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 13.00 0.10
BPP13C2012A BPP Call 24 ธ.ค. 63 0.10 -9.09 640.00 6.62 0.50
BTS13C2011A BTS Call 18 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.55 0.06
BTS13C2012A BTS Call 25 ธ.ค. 63 0.03 0.00 0.00 8.42 0.14
BTS13C2102A BTS Call 11 ก.พ 64 0.23 4.55 12,510.00 5.53 0.72
BTS13P2011A BTS Put 30 พ.ย. 63 0.08 -11.11 288.10 8.50 0.38
BTS13P2102A BTS Put 11 ก.พ 64 0.31 -3.13 20,165.60 4.49 0.78
CBG13C2011A CBG Call 12 พ.ย. 63 0.07 -22.22 690.50 11.08 0.35
CBG13C2012A CBG Call 23 ธ.ค. 63 0.09 -18.18 20,514.90 6.33 0.26
CBG13C2101A CBG Call 27 ม.ค. 64 0.32 -5.88 13,148.90 4.31 0.63
CBG13P2011A CBG Put 27 พ.ย. 63 0.08 0.00 2.50 7.79 0.28
CBG13P2101A CBG Put 27 ม.ค. 64 0.75 2.74 13,765.00 2.96 1.01
CENT13C2011A CENTEL Call 20 พ.ย. 63 0.02 0.00 15.00 11.79 0.12
CENT13C2101A CENTEL Call 15 ม.ค. 64 0.25 -10.71 3,738.90 4.96 0.63
CENT13P2011A CENTEL Put 30 พ.ย. 63 0.20 5.26 6,197.90 6.26 0.64
CHG13C2012A CHG Call 17 ธ.ค. 63 0.11 -8.33 5,063.50 7.10 0.62
CK13C2012A CK Call 25 ธ.ค. 63 0.04 0.00 0.00 8.42 0.23
CK13C2102A CK Call 19 ก.พ 64 0.25 0.00 30,779.50 4.99 0.84
CKP13C2011A CKP Call 17 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.35 0.05
CKP13C2101A CKP Call 14 ม.ค. 64 0.05 -16.67 186.50 5.78 0.14
CKP13C2102A CKP Call 19 ก.พ 64 0.35 -14.63 27,261.00 4.44 0.75
COM713C2011A COM7 Call 17 พ.ย. 63 0.21 -12.50 165.20 7.37 0.94
COM713C2101A COM7 Call 27 ม.ค. 64 0.26 -7.14 21,214.50 4.43 0.70
CPAL13C2011A CPALL Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 13.76 0.06
CPAL13C2012A CPALL Call 18 ธ.ค. 63 0.02 -33.33 10.00 12.15 0.11
CPAL13C2101A CPALL Call 22 ม.ค. 64 0.12 -7.69 18,824.10 7.53 0.42
CPAL13C2102A CPALL Call 24 ก.พ 64 0.26 -7.14 21,950.50 6.27 0.76
CPAL13P2011A CPALL Put 17 พ.ย. 63 0.47 4.44 80.40 7.67 1.68
CPAL13P2102A CPALL Put 24 ก.พ 64 0.49 2.08 27,014.60 4.31 0.98
CPF13C2011A CPF Call 24 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.35 0.10
CPF13C2012A CPF Call 22 ธ.ค. 63 0.01 0.00 504.60 10.42 0.10
CPF13C2101A CPF Call 21 ม.ค. 64 0.06 -14.29 787.40 7.13 0.42
CPF13C2102A CPF Call 18 ก.พ 64 0.13 -7.14 7,065.00 5.61 0.72
CPF13P2012A CPF Put 23 ธ.ค. 63 0.48 4.35 0.00 4.06 1.93
CPF13P2101A CPF Put 12 ม.ค. 64 0.25 4.17 4,415.40 4.53 1.12
CPN13C2011A CPN Call 24 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 11.57 0.08
CPN13C2012A CPN Call 25 ธ.ค. 63 0.05 -16.67 0.60 8.30 0.27
CPN13C2102A CPN Call 24 ก.พ 64 0.32 -5.88 19,383.00 4.82 1.00
CRC13C2011A CRC Call 18 พ.ย. 63 0.01 0.00 207.60 11.98 0.11
CRC13C2012A CRC Call 23 ธ.ค. 63 0.06 0.00 401.20 7.17 0.40
CRC13C2101A CRC Call 22 ม.ค. 64 0.15 0.00 2,423.50 5.22 0.73
CRC13P2012A CRC Put 23 ธ.ค. 63 0.13 0.00 7,071.20 4.99 0.61
DELT13C2011A DELTA Call 12 พ.ย. 63 8.20 -1.20 17.60 1.61 0.74
DOHO13C2011A DOHOME Call 17 พ.ย. 63 0.09 -35.71 7,719.20 9.55 0.60
DOHO13C2101A DOHOME Call 14 ม.ค. 64 0.16 -20.00 11,456.60 5.21 0.58
DTAC13C2011A DTAC Call 12 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 11.36 0.09
DTAC13C2012A DTAC Call 24 ธ.ค. 63 0.05 -16.67 0.60 7.59 0.31
DTAC13C2101A DTAC Call 14 ม.ค. 64 0.09 0.00 5,735.30 7.42 0.54
DTAC13P2011A DTAC Put 12 พ.ย. 63 0.23 0.00 0.00 8.08 1.51
DTAC13P2101A DTAC Put 12 ม.ค. 64 0.22 0.00 1,852.20 4.25 0.76
EA13C2011A EA Call 27 พ.ย. 63 0.01 0.00 304.00 12.48 0.08
EA13C2012A EA Call 22 ธ.ค. 63 0.06 -25.00 1,502.50 7.43 0.29
EA13C2101A EA Call 27 ม.ค. 64 0.19 -17.39 17,838.40 5.70 0.71
EA13P2011A EA Put 27 พ.ย. 63 0.50 13.64 2,090.00 5.18 1.70
EA13P2101A EA Put 12 ม.ค. 64 0.25 8.70 14,402.10 4.25 0.70
EGCO13C2011A EGCO Call 24 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.38 0.03
EGCO13C2012A EGCO Call 24 ธ.ค. 63 0.03 0.00 403.00 9.32 0.08
EGCO13C2012B EGCO Call 28 ธ.ค. 63 0.06 -14.29 13.00 8.41 0.15
EGCO13C2101A EGCO Call 29 ม.ค. 64 0.27 -12.90 7,178.90 6.31 0.51
EGCO13P2011A EGCO Put 30 พ.ย. 63 0.99 5.32 4,179.00 4.25 1.27
EPG13C2011A EPG Call 06 พ.ย. 63 0.07 -36.36 25.20 14.88 0.42
EPG13C2012A EPG Call 16 ธ.ค. 63 0.07 -22.22 489.00 6.81 0.19
EPG13C2102A EPG Call 18 ก.พ 64 0.52 -10.34 6,350.30 4.39 0.92
EPG13C2102BNew EPG Call 23 ก.พ 64 0.17 - - 4.46 0.31
ESSO13C2012A ESSO Call 23 ธ.ค. 63 0.09 0.00 25.00 6.17 0.46
ESSO13C2102A ESSO Call 24 ก.พ 64 0.25 4.17 1,703.60 4.06 0.84
GLOB13C2011A GLOBAL Call 20 พ.ย. 63 0.01 -75.00 400.00 13.63 0.09
GLOB13C2102A GLOBAL Call 24 ก.พ 64 0.21 -30.00 24,925.90 4.44 0.59
GPSC13C2011A GPSC Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 8.51 0.04
GPSC13C2012A GPSC Call 15 ธ.ค. 63 0.02 0.00 0.90 9.10 0.09
GPSC13C2012B GPSC Call 22 ธ.ค. 63 0.05 -16.67 1,186.80 7.93 0.19
GPSC13C2101A GPSC Call 22 ม.ค. 64 0.19 -5.00 2,196.60 5.66 0.52
GPSC13C2102A GPSC Call 23 ก.พ 64 0.33 -2.94 19,045.60 5.21 0.83
GPSC13P2011A GPSC Put 12 พ.ย. 63 0.68 -1.45 0.00 7.01 2.30
GPSC13P2011B GPSC Put 27 พ.ย. 63 0.31 -3.13 5,566.80 6.53 0.98
GPSC13P2102A GPSC Put 18 ก.พ 64 0.57 0.00 6,743.30 3.05 0.84
GULF13C2011A GULF Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.51 0.09
GULF13C2012A GULF Call 08 ธ.ค. 63 0.02 0.00 18,528.60 9.73 0.17
GULF13C2012B GULF Call 28 ธ.ค. 63 0.07 0.00 1,850.10 7.52 0.46
GULF13C2102A GULF Call 18 ก.พ 64 0.20 -4.76 12,007.30 4.83 0.85
GULF13P2011A GULF Put 06 พ.ย. 63 0.06 0.00 12.00 14.41 0.76
GULF13P2101A GULF Put 12 ม.ค. 64 0.24 4.35 15,730.90 4.60 0.97
GUNK13C2011A GUNKUL Call 17 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.11 0.09
GUNK13C2101A GUNKUL Call 14 ม.ค. 64 0.06 0.00 19.00 6.83 0.40
HANA13C2011A HANA Call 11 พ.ย. 63 0.42 13.51 1.70 6.54 1.53
HANA13C2012A HANA Call 08 ธ.ค. 63 0.19 11.76 160,412.90 6.63 0.70
HANA13C2102ANew HANA Call 09 ก.พ 64 0.39 - - 4.20 0.91
HANA13P2101A HANA Put 14 ม.ค. 64 0.53 -10.17 46,968.50 3.81 1.12
HMPR13C2012A HMPRO Call 23 ธ.ค. 63 0.12 0.00 4,553.90 6.09 0.52
HMPR13C2102A HMPRO Call 11 ก.พ 64 0.30 0.00 9,981.10 5.02 1.08
INTU13C2011A INTUCH Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 19.86 0.09
INTU13C2101A INTUCH Call 14 ม.ค. 64 0.33 3.13 21,221.60 6.60 1.02
IRPC13C2011A IRPC Call 18 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.81 0.10
IRPC13C2012A IRPC Call 22 ธ.ค. 63 0.03 0.00 10.90 7.90 0.23
IRPC13C2012B IRPC Call 24 ธ.ค. 63 0.05 -16.67 467.10 8.43 0.42
IRPC13C2101A IRPC Call 12 ม.ค. 64 0.28 -12.50 0.00 6.45 1.79
IRPC13C2102A IRPC Call 19 ก.พ 64 0.17 -15.00 7,443.00 5.19 0.87
IRPC13P2011A IRPC Put 30 พ.ย. 63 0.33 10.00 0.00 5.31 1.73
IRPC13P2012A IRPC Put 24 ธ.ค. 63 0.19 11.76 8,163.60 5.01 0.94
IVL13C2011A IVL Call 17 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.88 0.05
IVL13C2012A IVL Call 08 ธ.ค. 63 0.07 -30.00 8,997.10 9.00 0.29
IVL13C2012B IVL Call 16 ธ.ค. 63 0.02 -33.33 0.00 8.56 0.08
IVL13C2101A IVL Call 12 ม.ค. 64 0.27 -20.59 58,513.70 6.33 0.77
IVL13P2012A IVL Put 25 ธ.ค. 63 0.26 18.18 35,567.60 5.94 0.70
JAS13C2011A JAS Call 12 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.12 0.07
JAS13C2012A JAS Call 22 ธ.ค. 63 0.05 0.00 422.20 7.44 0.29
JAS13C2101A JAS Call 14 ม.ค. 64 0.14 0.00 3,535.20 5.99 0.65
JMT13C2011A JMT Call 06 พ.ย. 63 1.18 -6.35 0.00 4.47 3.82
JMT13C2011B JMT Call 17 พ.ย. 63 0.30 -9.09 101.10 6.59 1.43
JMT13C2012A JMT Call 22 ธ.ค. 63 0.19 -5.00 50,555.10 5.33 0.73
KBAN13C2011A KBANK Call 26 พ.ย. 63 0.02 0.00 10.20 13.52 0.09
KBAN13C2012A KBANK Call 16 ธ.ค. 63 0.07 -12.50 3,740.70 10.44 0.24
KBAN13C2012B KBANK Call 28 ธ.ค. 63 0.18 -5.26 10,794.40 8.57 0.51
KBAN13C2101A KBANK Call 14 ม.ค. 64 0.36 -2.70 46,051.50 6.69 0.79
KBAN13P2011A KBANK Put 30 พ.ย. 63 0.56 -1.75 1.00 6.18 1.14
KBAN13P2012A KBANK Put 28 ธ.ค. 63 0.52 0.00 46,509.00 4.58 0.78
KCE13C2012A KCE Call 22 ธ.ค. 63 0.48 0.00 1,174.50 4.13 1.27
KCE13C2102A KCE Call 11 ก.พ 64 0.37 2.78 41,859.90 3.90 0.93
KCE13P2012A KCE Put 22 ธ.ค. 63 0.03 0.00 3.70 6.41 0.12
KCE13P2101A KCE Put 27 ม.ค. 64 0.10 0.00 7,323.60 4.78 0.31
KCE13P2102A KCE Put 24 ก.พ 64 0.33 -2.94 22,924.60 3.40 0.72
KKP13C2012A KKP Call 17 ธ.ค. 63 0.12 -20.00 4,014.40 7.36 0.56
KKP13C2102A KKP Call 11 ก.พ 64 0.35 -12.50 35,566.60 4.97 1.10
KTB13C2012A KTB Call 23 ธ.ค. 63 0.04 0.00 1.00 9.10 0.21
KTB13C2101A KTB Call 27 ม.ค. 64 0.20 -9.09 8,399.30 5.88 0.68
KTC13C2011A KTC Call 26 พ.ย. 63 0.40 11.11 12,807.40 5.87 1.49
KTC13C2101A KTC Call 14 ม.ค. 64 0.36 9.09 47,216.10 4.54 1.03
KTC13P2012A KTC Put 23 ธ.ค. 63 0.03 -25.00 0.00 6.92 0.13
KTC13P2101A KTC Put 15 ม.ค. 64 0.24 -7.69 25,706.70 3.97 0.60
LH13C2101A LH Call 21 ม.ค. 64 0.10 0.00 1,799.50 6.33 0.49
MAJO13C2011A MAJOR Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.85 0.08
MAJO13C2101A MAJOR Call 27 ม.ค. 64 0.14 -17.65 1,798.40 4.90 0.53
MEGA13C2011A MEGA Call 18 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 12.76 0.09
MEGA13C2101A MEGA Call 21 ม.ค. 64 0.19 11.76 9,141.90 4.76 0.65
MINT13C2011A MINT Call 18 พ.ย. 63 0.01 0.00 2,181.60 12.23 0.07
MINT13C2101A MINT Call 15 ม.ค. 64 0.15 -11.76 8,473.80 5.28 0.47
MINT13C2102A MINT Call 24 ก.พ 64 0.31 -8.82 22,937.20 4.36 0.81
MINT13P2011A MINT Put 27 พ.ย. 63 0.22 4.76 8,993.10 5.27 0.69
MINT13P2012A MINT Put 22 ธ.ค. 63 0.65 6.56 1,811.60 4.29 1.67
MINT13P2101A MINT Put 28 ม.ค. 64 0.51 4.08 33,465.00 3.12 0.95
MTC13C2011A MTC Call 26 พ.ย. 63 0.25 19.05 27,397.10 7.38 0.84
MTC13C2101A MTC Call 22 ม.ค. 64 0.48 11.63 38,275.70 4.73 1.04
MTC13P2011A MTC Put 26 พ.ย. 63 0.04 -33.33 0.00 7.87 0.14
ORI13C2011A ORI Call 25 พ.ย. 63 0.09 -25.00 4,204.90 7.34 0.50
OSP13C2012A OSP Call 17 ธ.ค. 63 0.01 -50.00 0.00 10.36 0.08
OSP13C2101A OSP Call 22 ม.ค. 64 0.07 -12.50 0.00 7.13 0.39
OSP13C2102A OSP Call 11 ก.พ 64 0.17 -5.56 13,852.00 5.56 0.74
OSP13P2011A OSP Put 30 พ.ย. 63 0.33 0.00 0.00 5.77 1.49
OSP13P2102A OSP Put 24 ก.พ 64 0.23 0.00 1,378.60 4.31 0.77
PLAN13C2011A PLANB Call 26 พ.ย. 63 0.05 0.00 481.00 9.49 0.44
PLAN13C2101A PLANB Call 22 ม.ค. 64 0.11 0.00 2,912.50 5.34 0.54
PLAN13C2102ANew PLANB Call 23 ก.พ 64 0.20 - - 4.42 0.82
PRM13C2012A PRM Call 25 ธ.ค. 63 0.10 -9.09 1,743.30 5.92 0.38
PRM13C2102A PRM Call 23 ก.พ 64 0.27 -3.57 3,711.10 3.96 0.69
PTG13C2012A PTG Call 08 ธ.ค. 63 0.10 11.11 3,810.60 8.21 0.43
PTG13C2012B PTG Call 25 ธ.ค. 63 0.28 7.69 12,840.10 5.94 0.88
PTT13C2012A PTT Call 08 ธ.ค. 63 0.01 0.00 150.50 11.45 0.09
PTT13C2012B PTT Call 23 ธ.ค. 63 0.03 -25.00 1.20 10.29 0.25
PTT13C2101A PTT Call 12 ม.ค. 64 0.09 -10.00 4,334.70 8.04 0.58
PTT13C2102A PTT Call 23 ก.พ 64 0.19 -5.00 6,385.50 5.89 0.90
PTT13P2011A PTT Put 26 พ.ย. 63 0.27 -3.57 3.80 7.81 1.70
PTT13P2101A PTT Put 12 ม.ค. 64 0.19 -5.00 20,357.50 6.23 0.95
PTTE13C2011A PTTEP Call 27 พ.ย. 63 0.02 0.00 93.10 13.26 0.08
PTTE13C2012A PTTEP Call 24 ธ.ค. 63 0.19 -9.52 25,457.80 7.42 0.45
PTTE13C2101A PTTEP Call 27 ม.ค. 64 0.48 -2.04 9,830.30 4.88 0.74
PTTE13P2012A PTTEP Put 24 ธ.ค. 63 0.38 -2.56 12,724.80 5.44 0.66
PTTG13C2011A PTTGC Call 27 พ.ย. 63 0.01 -50.00 0.00 12.96 0.08
PTTG13C2012A PTTGC Call 24 ธ.ค. 63 0.08 -11.11 90.90 7.17 0.36
PTTG13C2101A PTTGC Call 21 ม.ค. 64 0.22 -4.35 26,049.70 5.26 0.72
PTTG13P2011A PTTGC Put 26 พ.ย. 63 0.31 0.00 18.20 6.26 1.21
PTTG13P2012A PTTGC Put 28 ธ.ค. 63 0.30 3.45 10,827.70 4.14 0.78
RATC13C2012A RATCH Call 17 ธ.ค. 63 0.02 0.00 0.00 9.58 0.10
RATC13C2101A RATCH Call 14 ม.ค. 64 0.10 -9.09 291.00 8.25 0.44
RATC13P2011A RATCH Put 27 พ.ย. 63 0.35 0.00 3,012.20 6.30 1.19
RS13C2011A RS Call 06 พ.ย. 63 0.07 -30.00 22.00 14.24 0.54
RS13C2101A RS Call 29 ม.ค. 64 0.27 -10.00 17,828.60 4.89 0.72
S5013C2012A SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.03 0.00 30,762.60 15.43 0.06
S5013C2012B SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.03 -25.00 1,576.20 20.57 0.08
S5013C2012C SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.05 -16.67 3,141.20 19.15 0.13
S5013C2012D SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.03 -25.00 7,952.00 26.00 0.10
S5013C2012E SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.07 -22.22 23,754.40 22.01 0.21
S5013C2012F SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.12 -14.29 115,536.10 19.84 0.32
S5013C2012G SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.14 -12.50 242,222.30 22.20 0.42
S5013C2012H SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.23 -14.81 853,422.00 19.92 0.62
S5013C2012INew SET50 Call 29 ธ.ค. 63 0.36 - - 20.01 0.97
S5013C2101A SET50 Call 28 ม.ค. 64 0.44 -2.22 16,717.00 4.09 0.24
S5013P2012A SET50 Put 29 ธ.ค. 63 1.13 3.67 47,642.60 7.27 1.10
S5013P2012B SET50 Put 29 ธ.ค. 63 1.20 3.45 518.00 7.84 1.27
S5013P2012C SET50 Put 29 ธ.ค. 63 0.76 5.56 350,624.60 11.58 1.18
S5013P2012D SET50 Put 29 ธ.ค. 63 0.46 4.55 628,212.50 12.84 0.79
S5013P2012E SET50 Put 29 ธ.ค. 63 0.34 6.25 488,154.70 13.96 0.64
S5013P2012F SET50 Put 29 ธ.ค. 63 0.47 6.82 1,041,719.40 17.11 1.08
S5013P2101A SET50 Put 28 ม.ค. 64 0.76 2.70 4,203.80 2.81 0.29
SAWA13C2011A SAWAD Call 26 พ.ย. 63 0.12 0.00 18,314.30 8.55 0.52
SAWA13C2101A SAWAD Call 27 ม.ค. 64 0.32 6.67 56,930.50 4.60 0.74
SCB13C2011A SCB Call 26 พ.ย. 63 0.03 -25.00 0.00 12.07 0.14
SCB13C2012A SCB Call 25 ธ.ค. 63 0.22 -18.52 13,983.60 6.99 0.59
SCB13C2102A SCB Call 18 ก.พ 64 0.42 -12.50 26,920.90 5.74 0.93
SCB13P2012A SCB Put 28 ธ.ค. 63 0.36 9.09 22,816.90 5.27 0.73
SCC13C2011A SCC Call 26 พ.ย. 63 0.04 -33.33 20.00 12.98 0.15
SCC13C2012A SCC Call 25 ธ.ค. 63 0.15 -21.05 14,519.20 9.90 0.44
SCC13C2102A SCC Call 19 ก.พ 64 0.47 -14.55 10,078.10 6.03 0.84
SCC13P2011A SCC Put 26 พ.ย. 63 0.45 15.38 0.00 7.48 1.00
SCC13P2101A SCC Put 12 ม.ค. 64 0.22 15.79 7,483.50 6.24 0.41
SCC13P2102A SCC Put 19 ก.พ 64 0.54 10.20 4,040.30 5.04 0.81
SCGP13C2102A SCGP Call 24 ก.พ 64 0.27 8.00 59,825.70 4.50 0.86
SCGP13P2102A SCGP Put 24 ก.พ 64 0.37 -7.50 27,855.60 3.26 0.86
SGP13C2011A SGP Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 17.33 0.10
SGP13C2102A SGP Call 18 ก.พ 64 0.37 -2.63 0.00 4.18 0.85
SPAL13C2102A SPALI Call 11 ก.พ 64 0.25 -10.71 150.20 5.00 0.80
SPRC13C2012A SPRC Call 18 ธ.ค. 63 0.02 -33.33 0.00 8.48 0.16
SPRC13C2012B SPRC Call 25 ธ.ค. 63 0.05 0.00 50.00 7.10 0.33
STA13C2011A STA Call 06 พ.ย. 63 0.56 14.29 85.40 9.97 3.91
STA13C2011B STA Call 24 พ.ย. 63 0.20 11.11 57,292.40 7.07 0.99
STA13C2012A STA Call 08 ธ.ค. 63 0.45 9.76 90,940.60 5.53 1.74
STA13C2101A STA Call 21 ม.ค. 64 0.39 8.33 151,872.30 4.00 1.09
STA13P2012A STA Put 15 ธ.ค. 63 0.02 0.00 0.00 6.07 0.08
STA13P2012B STA Put 24 ธ.ค. 63 0.04 -20.00 965.80 5.87 0.16
STA13P2101A STA Put 21 ม.ค. 64 0.21 -12.50 66,765.70 4.75 0.70
STEC13C2012A STEC Call 18 ธ.ค. 63 0.01 0.00 0.30 9.68 0.10
STEC13C2101A STEC Call 21 ม.ค. 64 0.07 -12.50 80.00 6.27 0.43
STEC13C2102A STEC Call 18 ก.พ 64 0.17 -5.56 19,218.80 4.79 0.81
STEC13P2011A STEC Put 30 พ.ย. 63 0.28 3.70 2,601.50 5.48 1.52
TASC13C2011A TASCO Call 12 พ.ย. 63 0.01 0.00 200.20 6.79 0.04
TASC13C2012A TASCO Call 18 ธ.ค. 63 0.01 0.00 1,931.70 9.41 0.06
TASC13C2012B TASCO Call 25 ธ.ค. 63 0.10 -9.09 15,029.80 5.45 0.36
TASC13C2101A TASCO Call 22 ม.ค. 64 0.24 -11.11 33,794.90 4.54 0.72
TASC13P2011A TASCO Put 30 พ.ย. 63 0.95 5.56 0.00 3.81 2.38
TASC13P2012A TASCO Put 25 ธ.ค. 63 0.27 3.85 5,713.40 3.52 0.63
TCAP13C2012A TCAP Call 18 ธ.ค. 63 0.03 0.00 0.00 8.53 0.23
THAN13C2012A THANI Call 22 ธ.ค. 63 0.32 3.23 85,016.90 4.96 0.91
THAN13C2012B THANI Call 03 ธ.ค. 63 0.07 0.00 5,495.80 7.37 0.30
TISC13C2012A TISCO Call 24 ธ.ค. 63 0.34 -10.53 14,664.80 6.87 0.83
TKN13C2012A TKN Call 08 ธ.ค. 63 0.11 10.00 39,743.70 6.62 0.65
TKN13C2101A TKN Call 14 ม.ค. 64 0.22 10.00 40,492.50 4.98 0.98
TKN13C2102A TKN Call 11 ก.พ 64 0.27 8.00 74,516.60 3.59 0.87
TMB13C2011A TMB Call 20 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 8.93 0.11
TMB13C2102A TMB Call 19 ก.พ 64 0.13 -7.14 5,382.40 4.72 0.76
TOA13C2011A TOA Call 17 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 13.35 0.10
TOA13C2102A TOA Call 11 ก.พ 64 0.19 -9.52 2,038.60 4.66 0.69
TOP13C2011A TOP Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.86 0.07
TOP13C2012A TOP Call 17 ธ.ค. 63 0.01 -50.00 0.00 10.83 0.08
TOP13C2012B TOP Call 24 ธ.ค. 63 0.06 0.00 50.00 7.57 0.33
TOP13C2101A TOP Call 22 ม.ค. 64 0.19 -5.00 23,893.90 5.97 0.83
TOP13P2012A TOP Put 17 ธ.ค. 63 0.59 0.00 0.00 3.70 1.59
TOP13P2101A TOP Put 12 ม.ค. 64 0.14 0.00 1,589.10 4.71 0.48
TPI13C2011A TPIPP Call 27 พ.ย. 63 0.06 0.00 0.00 10.52 0.30
TQM13C2011A TQM Call 06 พ.ย. 63 0.01 0.00 226.20 19.72 0.08
TQM13C2101A TQM Call 12 ม.ค. 64 0.18 12.50 3,275.70 4.85 0.37
TQM13C2102A TQM Call 23 ก.พ 64 0.42 10.53 5,594.20 3.82 0.68
TRUE13C2011A TRUE Call 18 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.95 0.08
TRUE13C2101A TRUE Call 14 ม.ค. 64 0.06 -14.29 0.00 7.04 0.31
TU13C2012A TU Call 22 ธ.ค. 63 0.21 -4.55 15,116.60 5.71 0.79
TU13P2101A TU Put 15 ม.ค. 64 0.15 0.00 874.00 5.51 0.54
TVO13C2011A TVO Call 20 พ.ย. 63 0.20 -9.09 0.00 9.53 1.40
TVO13C2012A TVO Call 24 ธ.ค. 63 0.25 -3.85 3,410.40 5.22 0.96
VGI13C2012A VGI Call 17 ธ.ค. 63 0.04 -20.00 80.50 8.61 0.29
VGI13C2101A VGI Call 14 ม.ค. 64 0.10 -9.09 2,342.60 6.19 0.52
WHA13C2011A WHA Call 26 พ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.49 0.08
WHA13C2101A WHA Call 21 ม.ค. 64 0.07 -22.22 6,451.60 6.38 0.38
WHA13P2011A WHA Put 30 พ.ย. 63 0.50 11.11 0.00 4.69 1.97
WHAU13C2012A WHAUP Call 22 ธ.ค. 63 0.16 0.00 371.50 6.63 0.51

ใหม่ล่าสุด
ใกล้หมดอายุ