รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AAV13C2007A AAV Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 5,225.20 14.33 0.07
AAV13C2008A AAV Call 05 ส.ค. 63 0.17 -29.17 161.80 9.64 0.85
ADVA13C2007A ADVANC Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.10 26.23 0.07
ADVA13C2008A ADVANC Call 26 ส.ค. 63 0.11 -8.33 4,393.80 7.39 0.21
ADVA13C2010A ADVANC Call 06 ต.ค. 63 0.63 -4.55 18,473.50 5.11 0.85
ADVA13P2009A ADVANC Put 10 ก.ย. 63 0.88 1.15 4,437.60 3.76 0.87
AEON13C2007A AEONTS Call 21 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 12.30 0.05
AEON13C2010A AEONTS Call 22 ต.ค. 63 0.19 -9.52 1,866.10 4.34 0.37
AEON13C2011A AEONTS Call 17 พ.ย. 63 0.49 - - 3.54 0.77
AMAT13C2010A AMATA Call 07 ต.ค. 63 0.45 -2.17 10,501.90 3.30 0.96
ANAN13C2007A ANAN Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 0.55 0.00
AOT13C2007A AOT Call 21 ก.ค. 63 0.01 0.00 11.60 17.83 0.08
AOT13C2008A AOT Call 26 ส.ค. 63 0.27 -12.90 20.00 5.03 0.62
AOT13C2010A AOT Call 09 ต.ค. 63 0.18 -18.18 82,730.80 6.48 0.53
AOT13P2009A AOT Put 08 ก.ย. 63 0.26 8.33 7,828.40 3.97 0.47
AOT13P2010A AOT Put 22 ต.ค. 63 1.05 5.00 20,371.30 2.49 1.19
AWC13C2009A AWC Call 10 ก.ย. 63 0.27 -3.57 8,295.20 4.14 0.56
AWC13C2010A AWC Call 06 ต.ค. 63 0.05 0.00 196.50 4.95 0.12
AWC13C2010B AWC Call 20 ต.ค. 63 0.23 -4.17 8,158.00 4.58 0.53
AWC13C2011A AWC Call 12 พ.ย. 63 0.50 0.00 13,162.90 3.66 0.92
BANP13C2008A BANPU Call 25 ส.ค. 63 0.13 -27.78 9,733.20 5.81 0.63
BANP13C2010A BANPU Call 09 ต.ค. 63 0.10 -23.08 12,772.60 4.65 0.39
BANP13C2011A BANPU Call 12 พ.ย. 63 0.26 -16.13 22,881.90 3.56 0.77
BBL13C2008A BBL Call 25 ส.ค. 63 0.08 -11.11 5,651.90 9.01 0.34
BBL13C2010A BBL Call 06 ต.ค. 63 1.14 -5.00 314.70 4.25 2.25
BBL13C2010B BBL Call 19 ต.ค. 63 0.40 -4.76 11,000.40 4.43 0.82
BBL13P2008A BBL Put 25 ส.ค. 63 0.26 4.00 0.00 7.12 0.86
BBL13P2010A BBL Put 06 ต.ค. 63 0.53 1.92 8,995.00 3.76 0.93
BCH13C2010A BCH Call 19 ต.ค. 63 0.29 -3.33 1,529.50 3.88 0.76
BCP13C2007A BCP Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 11.95 0.06
BCPG13C2010A BCPG Call 07 ต.ค. 63 0.24 -4.00 421.10 4.00 0.61
BDMS13C2008A BDMS Call 06 ส.ค. 63 0.21 -4.55 800.00 7.69 0.71
BDMS13C2009A BDMS Call 15 ก.ย. 63 0.35 -5.41 2,997.80 4.88 0.75
BEM13C2007A BEM Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 12.86 0.07
BEM13C2009A BEM Call 15 ก.ย. 63 0.35 2.94 5,457.30 4.13 0.76
BEM13C2010A BEM Call 21 ต.ค. 63 0.14 0.00 718.40 4.30 0.32
BGRI13C2007A BGRIM Call 21 ก.ค. 63 0.01 -75.00 0.00 23.53 0.11
BGRI13C2008A BGRIM Call 05 ส.ค. 63 0.20 -28.57 0.00 8.98 0.85
BGRI13C2009A BGRIM Call 08 ก.ย. 63 0.61 -11.59 3,210.80 3.19 0.92
BGRI13C2011A BGRIM Call 06 พ.ย. 63 0.46 -13.21 2,100.00 3.64 0.79
BGRI13P2011A BGRIM Put 12 พ.ย. 63 0.61 10.91 3,843.20 2.93 0.84
BH13C2010A BH Call 06 ต.ค. 63 0.37 -7.50 4,485.10 4.90 0.75
BJC13C2010A BJC Call 06 ต.ค. 63 0.23 4.55 3,830.10 4.37 0.63
BTS13C2008A BTS Call 07 ส.ค. 63 0.02 0.00 0.00 13.14 0.23
BTS13C2009A BTS Call 15 ก.ย. 63 0.17 -5.56 624.60 4.41 0.67
CBG13C2008A CBG Call 05 ส.ค. 63 2.14 -5.31 0.00 3.38 1.60
CBG13C2010A CBG Call 09 ต.ค. 63 1.31 -6.43 293.90 3.06 1.77
CBG13C2011A CBG Call 12 พ.ย. 63 0.65 -5.80 21,269.10 3.18 0.92
CBG13P2010A CBG Put 09 ต.ค. 63 0.53 - - 3.24 0.76
CENT13C2010A CENTEL Call 28 ต.ค. 63 0.14 -6.67 515.80 3.85 0.24
CHG13C2010A CHG Call 19 ต.ค. 63 0.19 0.00 5.00 4.35 0.68
CK13C2010A CK Call 19 ต.ค. 63 0.62 1.64 21,848.60 3.47 1.09
CKP13C2010A CKP Call 06 ต.ค. 63 0.63 -1.56 17,698.20 3.57 0.95
COM713C2007A COM7 Call 17 ก.ค. 63 0.39 25.81 16.50 7.01 2.01
COM713C2008A COM7 Call 25 ส.ค. 63 1.61 11.81 5.00 3.59 4.25
COM713C2010A COM7 Call 07 ต.ค. 63 1.62 8.00 0.00 2.65 3.16
COM713C2010B COM7 Call 22 ต.ค. 63 0.56 9.80 17,829.40 3.04 1.25
COM713C2011A COM7 Call 17 พ.ย. 63 0.34 - - 3.41 0.85
CPAL13C2007A CPALL Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 25.70 0.10
CPAL13C2009A CPALL Call 08 ก.ย. 63 0.51 -8.93 4,131.30 4.45 0.86
CPAL13C2011A CPALL Call 06 พ.ย. 63 0.35 -10.26 18,737.90 5.28 0.70
CPF13C2008A CPF Call 25 ส.ค. 63 0.34 -5.56 2.60 5.45 1.46
CPF13C2009A CPF Call 16 ก.ย. 63 0.20 -4.76 3,410.40 5.55 0.87
CPN13C2007A CPN Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 15.93 0.08
CPN13C2009A CPN Call 17 ก.ย. 63 0.29 -9.38 2,225.90 4.43 0.65
CRC13C2008A CRC Call 05 ส.ค. 63 0.01 0.00 87.50 13.28 0.10
CRC13C2009A CRC Call 08 ก.ย. 63 0.25 -10.71 2,949.20 3.60 0.70
DELT13C2011A DELTA Call 12 พ.ย. 63 1.12 51.35 27,297.20 2.86 1.15
DOHO13C2011A DOHOME Call 17 พ.ย. 63 0.24 9.09 42,344.60 3.77 0.79
DTAC13C2007A DTAC Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 14.66 0.09
DTAC13C2009A DTAC Call 08 ก.ย. 63 0.12 -14.29 1,709.20 5.19 0.40
DTAC13C2011A DTAC Call 12 พ.ย. 63 0.37 -7.50 2,115.90 3.56 0.84
DTAC13P2007A DTAC Put 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 15.23 0.10
DTAC13P2008A DTAC Put 05 ส.ค. 63 0.20 5.26 3,891.50 7.19 0.92
EA13C2008A EA Call 06 ส.ค. 63 0.16 -36.00 10.10 8.58 0.75
EA13C2009A EA Call 10 ก.ย. 63 0.43 -17.31 53,512.70 3.92 0.92
EGCO13C2009A EGCO Call 16 ก.ย. 63 0.27 -10.00 1,159.10 4.93 0.53
EPG13C2010A EPG Call 07 ต.ค. 63 0.16 -11.11 13,064.40 4.06 0.26
EPG13C2011A EPG Call 06 พ.ย. 63 0.67 -9.46 41.00 3.40 0.93
ERW13C2007A ERW Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 12.31 0.07
ERW13C2010A ERW Call 22 ต.ค. 63 0.32 -13.51 8,523.60 3.40 0.64
ESSO13C2010A ESSO Call 06 ต.ค. 63 0.43 -12.24 24,275.70 3.14 0.95
GFPT13C2010A GFPT Call 28 ต.ค. 63 0.29 0.00 964.50 3.45 0.77
GLOB13C2007A GLOBAL Call 17 ก.ค. 63 0.26 -10.34 0.00 8.75 1.39
GLOB13C2011A GLOBAL Call 20 พ.ย. 63 0.31 -3.13 4,483.50 3.83 0.72
GPSC13C2007A GPSC Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 23.74 0.08
GPSC13C2008A GPSC Call 06 ส.ค. 63 0.33 -19.51 0.10 7.38 0.83
GPSC13C2009A GPSC Call 08 ก.ย. 63 0.69 -11.54 9,049.70 3.94 0.92
GPSC13C2011A GPSC Call 06 พ.ย. 63 0.58 -10.77 37,458.20 3.88 0.76
GPSC13P2007A GPSC Put 16 ก.ค. 63 0.04 33.33 0.10 21.76 0.30
GPSC13P2011A GPSC Put 12 พ.ย. 63 0.92 6.98 15,662.00 2.73 0.85
GULF13C2008A GULF Call 05 ส.ค. 63 0.42 -22.22 0.00 7.83 2.18
GULF13C2009A GULF Call 08 ก.ย. 63 0.88 -12.87 443.30 3.91 2.28
GULF13C2009B GULF Call 10 ก.ย. 63 0.23 -14.81 8,550.60 4.44 0.68
GULF13C2011A GULF Call 06 พ.ย. 63 0.40 -11.11 13,277.80 3.69 0.98
GULF13P2009A GULF Put 15 ก.ย. 63 0.15 15.38 15,810.30 4.29 0.43
GULF13P2011A GULF Put 06 พ.ย. 63 0.40 8.11 15,291.10 3.01 0.80
GUNK13C2011A GUNKUL Call 17 พ.ย. 63 0.27 -3.57 2,689.70 3.98 0.78
HANA13C2008A HANA Call 07 ส.ค. 63 0.14 55.56 22,354.10 6.73 0.72
HANA13C2011A HANA Call 11 พ.ย. 63 0.34 - - 3.39 0.88
HMPR13C2007A HMPRO Call 17 ก.ค. 63 0.03 -25.00 0.00 26.12 0.49
HMPR13C2009A HMPRO Call 16 ก.ย. 63 0.37 -2.63 1,975.40 3.83 0.89
INTU13C2008A INTUCH Call 26 ส.ค. 63 0.46 -4.17 7,364.40 4.27 0.86
INTU13C2011A INTUCH Call 06 พ.ย. 63 0.42 -4.55 28,232.20 4.45 0.82
IRPC13C2008A IRPC Call 06 ส.ค. 63 0.21 -22.22 0.00 7.33 1.12
IRPC13C2009A IRPC Call 08 ก.ย. 63 0.32 -13.51 5,642.40 4.13 0.97
IVL13C2008A IVL Call 25 ส.ค. 63 0.45 -19.64 0.00 5.52 2.28
IVL13C2009A IVL Call 10 ก.ย. 63 0.15 -16.67 54,972.30 4.59 0.63
IVL13P2010A IVL Put 09 ต.ค. 63 0.33 13.79 25,500.00 3.31 1.00
JAS13C2009A JAS Call 08 ก.ย. 63 0.13 0.00 3,762.00 4.97 0.35
JAS13C2011A JAS Call 12 พ.ย. 63 0.40 0.00 23,292.20 3.86 0.85
JMT13C2011A JMT Call 06 พ.ย. 63 1.02 9.68 1,286.10 2.70 2.46
JMT13C2011B JMT Call 17 พ.ย. 63 0.35 12.90 141,690.70 3.42 1.07
KBAN13C2008A KBANK Call 07 ส.ค. 63 0.01 0.00 0.00 12.89 0.04
KBAN13C2008B KBANK Call 26 ส.ค. 63 0.44 -8.33 10.00 5.86 0.71
KBAN13C2010A KBANK Call 09 ต.ค. 63 0.54 -6.90 63,207.20 5.47 0.81
KBAN13C2010B KBANK Call 22 ต.ค. 63 0.16 -11.11 11,687.50 5.87 0.26
KBAN13P2008A KBANK Put 07 ส.ค. 63 0.54 5.88 0.00 6.83 1.01
KBAN13P2010A KBANK Put 06 ต.ค. 63 0.50 2.04 38,442.90 3.74 0.51
KCE13C2009A KCE Call 10 ก.ย. 63 0.96 24.68 66,178.20 2.85 2.71
KCE13C2010A KCE Call 28 ต.ค. 63 0.27 28.57 42,163.00 3.21 0.86
KKP13C2010A KKP Call 07 ต.ค. 63 0.29 -9.38 6,196.10 4.00 0.71
KTB13C2010A KTB Call 28 ต.ค. 63 0.15 -6.25 6,088.50 4.27 0.62
KTC13C2008A KTC Call 26 ส.ค. 63 0.28 -3.45 2,341.70 3.84 0.88
KTC13C2010A KTC Call 09 ต.ค. 63 0.08 -11.11 5,504.80 5.36 0.35
KTC13C2010B KTC Call 28 ต.ค. 63 0.28 -3.45 20,482.30 3.48 0.80
KTC13P2007A KTC Put 21 ก.ค. 63 0.48 4.35 0.00 8.15 3.21
KTC13P2010A KTC Put 28 ต.ค. 63 0.41 - - 2.13 0.71
LH13C2010A LH Call 07 ต.ค. 63 0.36 -2.70 2,451.50 3.74 0.87
MAJO13C2007A MAJOR Call 21 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 10.34 0.07
MAJO13C2011A MAJOR Call 06 พ.ย. 63 0.33 0.00 4,204.10 3.29 0.72
MINT13C2008A MINT Call 06 ส.ค. 63 0.01 0.00 0.00 8.64 0.04
MINT13C2009A MINT Call 15 ก.ย. 63 0.25 -10.71 14,054.10 4.05 0.52
MINT13C2010A MINT Call 19 ต.ค. 63 0.57 -8.06 21,810.00 3.05 0.89
MTC13C2007A MTC Call 21 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 15.55 0.07
MTC13C2009A MTC Call 10 ก.ย. 63 0.51 -1.92 3,961.00 3.27 0.78
MTC13C2010A MTC Call 19 ต.ค. 63 0.46 0.00 21,397.50 3.49 0.75
OSP13C2010A OSP Call 06 ต.ค. 63 0.27 -6.90 2,915.30 3.96 0.68
PLAN13C2007A PLANB Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 50.00 22.33 0.18
PLAN13C2010A PLANB Call 06 ต.ค. 63 0.33 0.00 13,334.80 3.30 0.88
PRM13C2010A PRM Call 28 ต.ค. 63 0.51 24.39 39,509.90 3.03 0.88
PTG13C2010A PTG Call 09 ต.ค. 63 0.38 -13.64 44,527.10 3.81 0.87
PTT13C2008A PTT Call 07 ส.ค. 63 0.03 -25.00 3.50 14.18 0.28
PTT13C2008B PTT Call 25 ส.ค. 63 0.36 -14.29 0.00 6.28 1.48
PTT13C2009A PTT Call 08 ก.ย. 63 0.32 -11.11 19,975.80 3.80 0.80
PTT13C2010A PTT Call 09 ต.ค. 63 0.26 -13.33 38,058.70 4.92 0.84
PTT13P2008A PTT Put 07 ส.ค. 63 0.01 0.00 200.60 8.64 0.06
PTT13P2009A PTT Put 08 ก.ย. 63 0.10 11.11 8,617.30 4.09 0.27
PTT13P2010A PTT Put 21 ต.ค. 63 0.31 6.90 34,257.80 3.41 0.69
PTTE13C2008A PTTEP Call 05 ส.ค. 63 0.01 0.00 5.00 14.81 0.04
PTTE13C2008B PTTEP Call 25 ส.ค. 63 0.42 -14.29 0.00 7.55 0.87
PTTE13C2009A PTTEP Call 08 ก.ย. 63 1.16 -5.69 0.00 3.06 0.98
PTTE13C2010A PTTEP Call 09 ต.ค. 63 0.68 -8.11 17,922.20 4.18 0.78
PTTE13C2010B PTTEP Call 21 ต.ค. 63 0.28 -6.67 2,053.60 3.88 0.30
PTTE13P2008A PTTEP Put 05 ส.ค. 63 0.01 0.00 864.40 10.97 0.03
PTTE13P2009A PTTEP Put 08 ก.ย. 63 0.12 9.09 285.80 4.59 0.15
PTTE13P2010A PTTEP Put 21 ต.ค. 63 1.15 3.60 23,053.40 2.61 0.83
PTTG13C2008A PTTGC Call 25 ส.ค. 63 0.61 -17.57 0.00 5.43 1.80
PTTG13C2009A PTTGC Call 08 ก.ย. 63 0.67 -11.84 0.00 3.31 1.21
PTTG13C2010A PTTGC Call 09 ต.ค. 63 0.36 -14.29 26,960.10 3.78 0.74
PTTG13P2008A PTTGC Put 06 ส.ค. 63 0.01 0.00 43.10 14.79 0.08
PTTG13P2010A PTTGC Put 22 ต.ค. 63 0.41 10.81 13,253.90 2.95 0.66
RATC13C2010A RATCH Call 07 ต.ค. 63 0.34 -8.11 5,375.90 4.34 0.59
RS13C2010A RS Call 19 ต.ค. 63 0.66 -12.00 66.00 3.15 1.30
RS13C2011A RS Call 06 พ.ย. 63 0.35 -12.50 21,354.70 3.59 0.78
S5013C2009A SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.69 -13.75 544,961.40 7.33 0.58
S5013C2009B SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.34 -20.93 815,935.80 10.54 0.41
S5013C2009C SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.17 -22.73 223,399.80 11.10 0.21
S5013P2009A SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.39 11.43 28,880.30 6.30 0.28
S5013P2009B SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.29 11.54 56,111.00 7.46 0.25
S5013P2009C SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.43 13.16 29,574.50 7.25 0.35
S5013P2009D SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.41 13.89 336,400.90 8.63 0.40
S5013P2009E SET50 Put 29 ก.ย. 63 1.27 10.43 531,787.50 6.42 0.93
S5013P2009F SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.97 11.49 681,884.70 7.12 0.79
SAWA13C2007A SAWAD Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 10.64 0.05
SAWA13C2009A SAWAD Call 10 ก.ย. 63 0.35 -7.89 289.10 3.43 0.59
SAWA13C2010A SAWAD Call 19 ต.ค. 63 0.32 -8.57 7,073.60 3.78 0.60
SCB13C2008A SCB Call 25 ส.ค. 63 0.17 -15.00 0.00 8.51 0.50
SCB13C2009A SCB Call 08 ก.ย. 63 0.48 -9.43 14,426.80 4.55 0.76
SCB13C2010A SCB Call 21 ต.ค. 63 0.28 -9.68 9,535.10 4.72 0.46
SCB13P2008A SCB Put 25 ส.ค. 63 0.13 8.33 16.00 8.19 0.37
SCB13P2010A SCB Put 21 ต.ค. 63 1.28 4.07 18,767.60 2.65 1.17
SCC13C2008A SCC Call 05 ส.ค. 63 0.79 1.28 0.00 7.89 1.63
SCC13C2009A SCC Call 10 ก.ย. 63 0.86 0.00 5,344.30 4.31 0.97
SCC13P2009A SCC Put 10 ก.ย. 63 0.48 -2.04 40.30 3.98 0.50
SGP13C2011A SGP Call 06 พ.ย. 63 0.36 0.00 2,171.30 3.85 0.79
SIRI13C2007A SIRI Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 6.95 0.09
SPAL13C2010A SPALI Call 19 ต.ค. 63 0.34 -12.82 1,727.10 4.34 0.91
SPRC13C2008A SPRC Call 06 ส.ค. 63 0.01 0.00 0.00 12.72 0.10
SPRC13C2010A SPRC Call 07 ต.ค. 63 0.22 -4.35 6,423.70 3.65 0.63
STA13C2009A STA Call 15 ก.ย. 63 2.54 -7.30 2.70 2.09 2.37
STA13C2010A STA Call 09 ต.ค. 63 1.47 -9.26 186.30 2.69 3.53
STA13C2010B STA Call 19 ต.ค. 63 0.31 -11.43 114,802.72 3.29 0.91
STA13C2010C STA Call 22 ต.ค. 63 0.27 -10.00 94,161.30 3.04 0.73
STA13P2010A STA Put 21 ต.ค. 63 0.31 6.90 59,110.40 2.25 0.62
STEC13C2010A STEC Call 19 ต.ค. 63 0.32 -5.88 15,288.40 3.77 0.78
TASC13C2009A TASCO Call 16 ก.ย. 63 0.84 -6.67 160.00 3.78 3.08
TASC13C2011A TASCO Call 12 พ.ย. 63 0.25 -7.41 33,688.60 3.58 0.87
TCAP13C2007A TCAP Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 2.57 0.02
TCAP13C2010A TCAP Call 09 ต.ค. 63 0.25 -7.41 26,829.70 4.27 0.77
THAN13C2007A THANI Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 2.01 0.01
TISC13C2010A TISCO Call 07 ต.ค. 63 0.43 -6.52 3,972.10 4.33 0.68
TKN13C2010A TKN Call 07 ต.ค. 63 0.75 -8.54 0.00 3.16 2.26
TKN13C2010B TKN Call 21 ต.ค. 63 0.23 -11.54 7,980.60 3.48 0.76
TOA13C2007A TOA Call 15 ก.ค. 63 0.15 50.00 127.20 12.53 1.17
TOA13C2011A TOA Call 17 พ.ย. 63 0.44 12.82 36,197.90 3.45 0.94
TOP13C2008A TOP Call 05 ส.ค. 63 0.02 0.00 0.00 13.91 0.16
TOP13C2008B TOP Call 25 ส.ค. 63 0.34 -8.11 0.00 5.17 1.03
TOP13C2010A TOP Call 09 ต.ค. 63 0.35 -5.41 7,481.40 3.52 0.72
TOP13C2011A TOP Call 06 พ.ย. 63 0.38 -5.00 2,864.50 3.58 0.80
TOP13P2010A TOP Put 22 ต.ค. 63 0.52 1.96 4,569.00 2.68 0.82
TQM13C2011A TQM Call 06 พ.ย. 63 0.72 -10.00 28,945.80 3.09 0.85
TRUE13C2007A TRUE Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 18.82 0.11
TRUE13C2009A TRUE Call 10 ก.ย. 63 0.22 -15.38 4,011.20 4.85 0.61
TU13C2010A TU Call 07 ต.ค. 63 0.30 3.45 11,597.60 3.84 0.84
TVO13C2007A TVO Call 15 ก.ค. 63 0.02 -33.33 0.00 19.67 0.35
VGI13C2010A VGI Call 07 ต.ค. 63 0.22 -4.35 5,052.80 3.86 0.56
WHA13C2009A WHA Call 17 ก.ย. 63 0.40 -9.09 14,083.30 3.76 0.95

ใหม่ล่าสุด
ใกล้หมดอายุ