รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2109A ACE Call 27 ก.ย. 64 0.35 -7.89 20,504.20 5.24 0.92
ADVA13C2109A ADVANC Call 14 ก.ย. 64 0.10 -16.67 5,263.80 13.11 0.37
ADVA13C2111A ADVANC Call 09 พ.ย. 64 0.41 -6.82 12,434.40 7.40 0.86
ADVA13P2108A ADVANC Put 26 ส.ค. 64 0.05 -16.67 600.00 12.81 0.18
ADVA13P2112A ADVANC Put 02 ธ.ค. 64 0.44 0.00 13,007.00 5.54 0.69
AEON13C2109A AEONTS Call 10 ก.ย. 64 0.11 -15.38 1,141.10 6.90 0.21
AEON13C2111A AEONTS Call 17 พ.ย. 64 0.43 -6.52 2,980.40 3.79 0.45
AMAT13C2108A AMATA Call 06 ส.ค. 64 0.02 -33.33 420.90 18.25 0.20
AMAT13C2111A AMATA Call 10 พ.ย. 64 0.28 3.70 37,444.50 5.16 0.78
AOT13C2108A AOT Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.82 0.07
AOT13C2109A AOT Call 03 ก.ย. 64 0.02 -33.33 69.20 13.76 0.12
AOT13C2111A AOT Call 10 พ.ย. 64 0.17 0.00 10,999.40 6.80 0.49
AOT13C2112A AOT Call 03 ธ.ค. 64 0.37 2.78 18,492.40 5.51 0.87
AOT13P2110A AOT Put 07 ต.ค. 64 0.41 -6.82 5,255.40 5.34 0.93
AP13C2111A AP Call 10 พ.ย. 64 0.23 -8.00 1,317.40 4.78 0.68
AWC13C2108A AWC Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.76 0.06
AWC13C2110A AWC Call 20 ต.ค. 64 0.02 0.00 0.00 7.05 0.07
AWC13C2112A AWC Call 24 ธ.ค. 64 0.19 -5.00 5,936.80 4.73 0.47
AWC13C2112B AWC Call 24 ธ.ค. 64 0.09 0.00 38.00 4.38 0.21
BAM13C2109A BAM Call 14 ก.ย. 64 0.01 -50.00 0.00 11.99 0.07
BAM13C2110A BAM Call 08 ต.ค. 64 0.07 -22.22 2,805.10 8.06 0.33
BAM13C2112A BAM Call 03 ธ.ค. 64 0.22 -12.00 7,956.70 5.68 0.73
BANP13C2109A BANPU Call 27 ก.ย. 64 0.23 -8.00 4,025.40 5.71 0.99
BANP13C2110A BANPU Call 20 ต.ค. 64 0.14 -6.67 4,503.50 5.73 0.60
BANP13C2111A BANPU Call 04 พ.ย. 64 0.10 -9.09 25,019.60 5.62 0.42
BANP13C2111B BANPU Call 19 พ.ย. 64 0.26 -3.70 25,619.70 4.24 0.83
BANP13P2108A BANPU Put 26 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 10.74 0.08
BANP13P2110A BANPU Put 05 ต.ค. 64 0.10 0.00 5,924.10 5.97 0.45
BANP13P2110B BANPU Put 20 ต.ค. 64 0.39 -2.50 2,540.00 4.19 1.23
BBL13C2109A BBL Call 14 ก.ย. 64 0.02 0.00 0.10 11.65 0.11
BBL13C2110A BBL Call 08 ต.ค. 64 0.07 -12.50 103.40 8.72 0.29
BBL13C2111A BBL Call 17 พ.ย. 64 0.21 -4.55 19,424.30 6.80 0.69
BBL13P2108A BBL Put 11 ส.ค. 64 0.13 -18.75 1,467.10 12.18 0.77
BBL13P2112A BBL Put 03 ธ.ค. 64 0.60 0.00 4,500.30 3.34 0.97
BCH13C2108A BCH Call 11 ส.ค. 64 1.11 2.78 0.00 5.27 5.62
BCH13C2109A BCH Call 28 ก.ย. 64 0.91 2.25 0.00 4.53 3.96
BCH13C2111A BCH Call 10 พ.ย. 64 0.77 1.32 20.10 3.72 2.75
BCH13C2111B BCH Call 17 พ.ย. 64 0.22 4.76 10,516.40 4.15 0.88
BCP13C2108A BCP Call 11 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.12 0.07
BCP13C2109A BCP Call 28 ก.ย. 64 0.04 -33.33 401.20 7.63 0.13
BCP13C2111A BCP Call 25 พ.ย. 64 0.37 -11.90 11,332.10 4.66 0.75
BCPG13C2108A BCPG Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 17.41 0.12
BCPG13C2109A BCPG Call 27 ก.ย. 64 0.19 18.75 16,755.80 6.42 0.82
BCPG13C2111A BCPG Call 10 พ.ย. 64 0.37 15.63 31,586.00 4.42 1.10
BDMS13C2108A BDMS Call 18 ส.ค. 64 0.02 -33.33 0.00 16.11 0.14
BDMS13C2110A BDMS Call 08 ต.ค. 64 0.26 -13.33 2,602.00 7.47 0.87
BDMS13C2111A BDMS Call 10 พ.ย. 64 0.21 -12.50 6,149.00 6.63 0.62
BDMS13P2110A BDMS Put 20 ต.ค. 64 0.27 0.00 4,399.20 5.05 0.61
BEM13C2108A BEM Call 26 ส.ค. 64 0.04 -20.00 0.00 11.03 0.28
BEM13C2109A BEM Call 28 ก.ย. 64 0.16 0.00 5,669.80 6.61 0.67
BGRI13C2108A BGRIM Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.33 0.09
BGRI13C2109A BGRIM Call 15 ก.ย. 64 0.03 -25.00 204.90 10.95 0.20
BGRI13C2110A BGRIM Call 08 ต.ค. 64 0.11 -8.33 7,557.60 7.71 0.52
BGRI13C2112ANew BGRIM Call 08 ธ.ค. 64 0.22 - - 5.96 0.81
BH13C2108A BH Call 26 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.55 0.06
BH13C2111A BH Call 10 พ.ย. 64 0.19 -9.52 855.20 5.69 0.45
BJC13C2109A BJC Call 14 ก.ย. 64 0.05 0.00 4,223.00 9.52 0.35
BJC13C2111A BJC Call 25 พ.ย. 64 0.24 0.00 1,000.00 4.85 0.86
BPP13C2108A BPP Call 11 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.70 0.09
BPP13C2112A BPP Call 24 ธ.ค. 64 0.30 -3.23 5,223.00 4.60 0.77
BTS13C2108A BTS Call 26 ส.ค. 64 0.02 -50.00 23.70 15.43 0.18
BTS13C2111A BTS Call 25 พ.ย. 64 0.25 -10.71 9,977.50 5.67 0.81
CBG13C2108A CBG Call 06 ส.ค. 64 0.14 -39.13 4,161.30 13.73 0.65
CBG13C2109A CBG Call 03 ก.ย. 64 0.70 -12.50 0.00 6.04 1.42
CBG13C2110A CBG Call 27 ต.ค. 64 0.65 -9.72 120.50 4.59 1.00
CBG13C2111A CBG Call 11 พ.ย. 64 0.51 -10.53 16,600.50 4.66 0.80
CBG13P2108A CBG Put 26 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.84 0.04
CBG13P2110A CBG Put 08 ต.ค. 64 0.22 4.76 5,707.00 4.85 0.36
CBG13P2111A CBG Put 11 พ.ย. 64 0.65 3.17 31,867.50 3.72 0.81
CENT13C2108A CENTEL Call 26 ส.ค. 64 0.02 -33.33 1.00 10.14 0.17
CENT13C2110A CENTEL Call 27 ต.ค. 64 0.07 -12.50 1.90 5.66 0.34
CENT13C2112A CENTEL Call 03 ธ.ค. 64 0.18 -5.26 1,995.00 4.14 0.64
CHG13C2109A CHG Call 27 ก.ย. 64 0.37 -11.90 863.60 5.62 1.03
CHG13C2111A CHG Call 11 พ.ย. 64 0.29 -9.38 16,212.60 5.03 0.72
CK13C2109A CK Call 10 ก.ย. 64 0.17 -5.56 2,646.20 8.49 0.82
CK13C2110A CK Call 08 ต.ค. 64 0.08 -11.11 904.90 7.20 0.33
CK13C2112A CK Call 02 ธ.ค. 64 0.27 -3.57 4,242.90 4.72 0.72
CKP13C2110A CKP Call 20 ต.ค. 64 0.20 -4.76 10,623.10 4.59 0.77
COM713C2108A COM7 Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 600.00 17.09 0.07
COM713C2110A COM7 Call 08 ต.ค. 64 0.23 -8.00 5,609.00 5.41 0.48
COM713C2111A COM7 Call 17 พ.ย. 64 0.50 -3.85 31,610.50 4.05 0.78
COM713P2110A COM7 Put 07 ต.ค. 64 0.57 -3.39 17,143.00 3.57 0.78
CPAL13C2108A CPALL Call 18 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 18.32 0.08
CPAL13C2109A CPALL Call 28 ก.ย. 64 0.16 -11.11 2,025.20 9.43 0.63
CPAL13C2112A CPALL Call 03 ธ.ค. 64 0.29 -6.45 11,227.60 6.88 0.83
CPAL13P2109A CPALL Put 27 ก.ย. 64 0.11 0.00 2,340.00 7.72 0.35
CPF13C2109A CPF Call 03 ก.ย. 64 0.01 -50.00 0.00 13.79 0.13
CPF13C2110A CPF Call 20 ต.ค. 64 0.06 -14.29 5,601.10 8.31 0.47
CPF13C2111A CPF Call 10 พ.ย. 64 0.11 -15.38 21,281.40 6.88 0.72
CPF13P2109A CPF Put 15 ก.ย. 64 0.12 9.09 18,026.40 7.13 0.82
CPN13C2108A CPN Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.10 0.08
CPN13C2109A CPN Call 10 ก.ย. 64 0.09 -10.00 1,650.00 9.51 0.44
CPN13C2110A CPN Call 27 ต.ค. 64 0.14 -6.67 3,896.20 6.20 0.44
CRC13C2108A CRC Call 11 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.71 0.11
CRC13C2109A CRC Call 28 ก.ย. 64 0.09 0.00 4,027.40 7.23 0.51
CRC13C2110A CRC Call 27 ต.ค. 64 0.08 0.00 2,002.40 6.32 0.40
DELT13C2108A DELTA Call 06 ส.ค. 64 0.08 -61.90 1,291.40 13.23 0.38
DELT13C2109A DELTA Call 03 ก.ย. 64 0.30 -16.67 30,271.60 3.23 0.35
DELT13C2110A DELTA Call 08 ต.ค. 64 0.26 -13.33 22,169.30 2.46 0.23
DELT13C2111A DELTA Call 03 พ.ย. 64 0.38 -13.64 70,633.60 2.82 0.39
DELT13P2108A DELTA Put 04 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 4.79 0.02
DELT13P2109A DELTA Put 03 ก.ย. 64 0.16 0.00 15,311.00 3.03 0.18
DELT13P2111A DELTA Put 03 พ.ย. 64 0.64 3.23 26,075.50 1.47 0.34
DOHO13C2108A DOHOME Call 06 ส.ค. 64 0.23 -20.69 180.50 10.09 2.21
DOHO13C2108B DOHOME Call 18 ส.ค. 64 0.04 -20.00 899.70 9.57 0.36
DOHO13C2110A DOHOME Call 20 ต.ค. 64 0.17 -10.53 5,593.20 4.50 0.73
DTAC13C2108A DTAC Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 18.25 0.14
DTAC13C2109A DTAC Call 28 ก.ย. 64 0.11 -15.38 3,028.20 7.10 0.61
DTAC13C2111A DTAC Call 10 พ.ย. 64 0.22 -8.33 26,241.30 5.20 0.89
EA13C2108A EA Call 11 ส.ค. 64 0.01 0.00 101.20 17.11 0.07
EA13C2109A EA Call 28 ก.ย. 64 0.27 17.39 55,888.80 6.05 0.67
EA13C2112ANew EA Call 08 ธ.ค. 64 0.53 - - 4.14 0.91
EA13P2109A EA Put 10 ก.ย. 64 0.07 -36.36 2,730.40 7.41 0.21
EA13P2111A EA Put 09 พ.ย. 64 0.44 -15.38 9,807.10 3.57 0.65
EGCO13C2110A EGCO Call 08 ต.ค. 64 0.32 -3.03 6,718.50 7.07 0.66
EPG13C2110A EPG Call 08 ต.ค. 64 0.29 7.41 21,691.00 4.35 0.97
EPG13C2112A EPG Call 24 ธ.ค. 64 0.48 6.67 0.00 3.14 1.16
ESSO13C2108A ESSO Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.28 0.08
ESSO13C2109A ESSO Call 27 ก.ย. 64 0.08 -11.11 1,054.20 6.67 0.36
ESSO13C2111A ESSO Call 17 พ.ย. 64 0.22 -8.33 2,859.60 4.75 0.71
GFPT13C2108A GFPT Call 18 ส.ค. 64 0.06 -14.29 18,602.50 10.99 0.52
GFPT13C2110A GFPT Call 08 ต.ค. 64 0.26 -3.70 7,031.30 5.31 1.09
GFPT13C2112A GFPT Call 24 ธ.ค. 64 0.35 0.00 18,256.40 3.98 1.10
GLOB13C2109A GLOBAL Call 27 ก.ย. 64 0.30 -6.25 10,117.40 5.78 0.73
GLOB13C2111A GLOBAL Call 10 พ.ย. 64 0.69 -2.82 0.00 4.12 1.19
GPSC13C2108A GPSC Call 18 ส.ค. 64 0.17 -10.53 5,887.80 9.81 0.53
GPSC13C2109A GPSC Call 28 ก.ย. 64 0.53 -1.85 5,146.10 5.97 1.00
GPSC13C2112A GPSC Call 02 ธ.ค. 64 0.55 0.00 51,246.40 4.56 0.79
GPSC13P2108A GPSC Put 26 ส.ค. 64 0.01 -50.00 100.00 12.14 0.04
GPSC13P2110A GPSC Put 08 ต.ค. 64 0.34 -8.11 15,452.30 5.00 0.54
GULF13C2108A GULF Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 115.80 21.46 0.16
GULF13C2110A GULF Call 20 ต.ค. 64 0.12 0.00 12,414.80 7.17 0.64
GULF13C2112A GULF Call 02 ธ.ค. 64 0.23 0.00 26,256.40 5.23 0.89
GULF13P2109A GULF Put 10 ก.ย. 64 0.05 -28.57 0.00 8.01 0.30
GULF13P2111A GULF Put 05 พ.ย. 64 0.27 -6.90 17,658.20 4.27 0.85
GUNK13C2108A GUNKUL Call 06 ส.ค. 64 0.18 -18.18 2,797.80 10.65 0.80
GUNK13C2110A GUNKUL Call 05 ต.ค. 64 0.96 -1.03 21.10 3.76 1.50
GUNK13C2110B GUNKUL Call 20 ต.ค. 64 0.58 -1.69 28,382.20 4.08 0.99
GUNK13C2111A GUNKUL Call 04 พ.ย. 64 0.16 0.00 12,158.40 4.15 0.28
GUNK13P2111A GUNKUL Put 10 พ.ย. 64 0.68 -2.86 25,186.60 2.63 0.74
HANA13C2109A HANA Call 14 ก.ย. 64 1.06 -9.40 7.70 4.52 1.59
HANA13C2110A HANA Call 08 ต.ค. 64 0.71 -8.97 44,261.60 4.29 1.01
HANA13P2109A HANA Put 10 ก.ย. 64 0.01 -50.00 0.00 8.23 0.03
HANA13P2110A HANA Put 08 ต.ค. 64 0.17 0.00 12,315.70 5.17 0.29
HANA13P2111A HANA Put 04 พ.ย. 64 0.56 0.00 38,687.80 3.66 0.68
HMPR13C2108A HMPRO Call 26 ส.ค. 64 0.02 -33.33 0.00 14.14 0.21
HMPR13C2111A HMPRO Call 09 พ.ย. 64 0.11 -8.33 5,165.60 6.40 0.52
ICHI13C2111A ICHI Call 25 พ.ย. 64 0.18 -10.00 2,827.00 4.60 0.70
INTU13C2110A INTUCH Call 27 ต.ค. 64 0.35 -2.78 0.00 5.34 0.72
IRPC13C2108A IRPC Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.30 0.08
IRPC13C2110A IRPC Call 20 ต.ค. 64 0.11 -8.33 51.60 6.34 0.40
IRPC13C2111A IRPC Call 17 พ.ย. 64 0.20 -4.76 10,204.00 5.97 0.68
IRPC13P2109A IRPC Put 03 ก.ย. 64 0.36 -2.70 13,817.70 5.12 1.05
IVL13C2109A IVL Call 28 ก.ย. 64 0.04 -33.33 4,353.70 7.77 0.21
IVL13C2110A IVL Call 08 ต.ค. 64 0.07 -22.22 11,699.80 6.96 0.32
IVL13C2111A IVL Call 11 พ.ย. 64 0.16 -20.00 20,349.60 5.38 0.57
IVL13P2108A IVL Put 25 ส.ค. 64 0.29 11.54 3.60 7.07 1.37
IVL13P2111A IVL Put 11 พ.ย. 64 0.41 7.89 14,138.60 3.23 0.88
JAS13C2108A JAS Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 2.00 16.06 0.11
JAS13C2109A JAS Call 28 ก.ย. 64 0.19 -5.00 2,809.50 5.79 0.75
JAS13C2110A JAS Call 20 ต.ค. 64 0.15 0.00 4,364.10 5.30 0.54
JAS13C2112ANew JAS Call 08 ธ.ค. 64 0.31 - - 3.95 0.83
JMAR13C2111A JMART Call 19 พ.ย. 64 0.26 -21.21 19,439.00 4.39 0.83
JMT13C2109A JMT Call 28 ก.ย. 64 0.13 -31.58 36,574.70 6.65 0.51
KBAN13C2108A KBANK Call 18 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.85 0.06
KBAN13C2109A KBANK Call 14 ก.ย. 64 0.01 -50.00 519.00 12.19 0.06
KBAN13C2109B KBANK Call 28 ก.ย. 64 0.04 -33.33 4,788.60 9.57 0.19
KBAN13C2111A KBANK Call 10 พ.ย. 64 0.13 -13.33 27,230.00 6.58 0.41
KBAN13C2112A KBANK Call 02 ธ.ค. 64 0.22 -15.38 34,909.50 5.67 0.60
KBAN13P2109A KBANK Put 10 ก.ย. 64 0.40 5.26 3,669.70 6.23 1.20
KBAN13P2110A KBANK Put 08 ต.ค. 64 0.86 4.88 49.20 4.12 1.71
KBAN13P2112A KBANK Put 02 ธ.ค. 64 0.69 4.55 44,018.20 3.15 1.05
KCE13C2108A KCE Call 26 ส.ค. 64 0.79 -15.96 0.60 5.44 1.36
KCE13C2109A KCE Call 27 ก.ย. 64 0.66 -12.00 124,278.50 4.20 0.88
KCE13P2109A KCE Put 10 ก.ย. 64 0.02 0.00 285.00 7.44 0.05
KCE13P2110A KCE Put 28 ต.ค. 64 0.39 2.63 33,512.00 3.80 0.47
KKP13C2109A KKP Call 10 ก.ย. 64 0.05 -16.67 848.00 10.82 0.26
KKP13C2111A KKP Call 09 พ.ย. 64 0.22 0.00 12,953.40 6.09 0.64
KTB13C2108A KTB Call 18 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.72 0.13
KTB13C2109A KTB Call 28 ก.ย. 64 0.06 0.00 5,724.10 8.35 0.47
KTB13C2111A KTB Call 10 พ.ย. 64 0.12 0.00 38,973.30 6.19 0.70
KTC13C2109A KTC Call 14 ก.ย. 64 0.09 -25.00 3,437.60 7.95 0.28
KTC13C2110A KTC Call 05 ต.ค. 64 0.08 -20.00 10,404.80 6.84 0.22
KTC13C2110B KTC Call 20 ต.ค. 64 0.29 -14.71 29,013.50 5.32 0.61
KTC13P2108A KTC Put 04 ส.ค. 64 0.01 -50.00 0.10 20.84 0.08
KTC13P2110A KTC Put 15 ต.ค. 64 0.60 3.45 13,060.80 4.05 0.96
LH13C2108A LH Call 26 ส.ค. 64 0.04 0.00 0.00 11.40 0.28
LH13C2111A LH Call 09 พ.ย. 64 0.22 0.00 2,456.50 5.26 0.72
MAJO13C2110A MAJOR Call 08 ต.ค. 64 0.26 -18.75 8,829.70 5.04 0.66
MAJO13C2110B MAJOR Call 20 ต.ค. 64 0.05 -28.57 352.30 5.60 0.14
MBK13C2112A MBK Call 24 ธ.ค. 64 0.15 -6.25 7,182.00 5.33 0.62
MEGA13C2108A MEGA Call 11 ส.ค. 64 0.10 -16.67 2,217.40 11.39 0.69
MEGA13C2110A MEGA Call 20 ต.ค. 64 0.44 2.33 6,987.00 4.21 1.11
MINT13C2108A MINT Call 18 ส.ค. 64 0.02 0.00 0.00 11.18 0.19
MINT13C2109A MINT Call 28 ก.ย. 64 0.12 0.00 3,822.80 6.53 0.67
MINT13C2112A MINT Call 03 ธ.ค. 64 0.25 0.00 37,880.00 4.29 0.92
MINT13P2110A MINT Put 08 ต.ค. 64 0.31 -6.06 14,691.10 3.46 0.92
MTC13C2109A MTC Call 14 ก.ย. 64 0.15 -16.67 6,152.10 7.97 0.48
MTC13C2109B MTC Call 28 ก.ย. 64 0.34 -10.53 2,040.90 6.00 0.82
MTC13C2112A MTC Call 03 ธ.ค. 64 0.46 -8.00 15,496.80 4.57 0.84
OR13C2109A OR Call 28 ก.ย. 64 0.05 0.00 10,525.30 9.19 0.40
OR13C2111A OR Call 09 พ.ย. 64 0.12 0.00 4,123.50 6.30 0.66
OR13C2112A OR Call 03 ธ.ค. 64 0.19 5.56 9,340.00 5.55 0.92
OR13P2110A OR Put 20 ต.ค. 64 0.27 -6.90 9,662.20 4.10 0.96
ORI13C2108A ORI Call 11 ส.ค. 64 0.03 -25.00 50.80 11.60 0.20
ORI13C2110A ORI Call 20 ต.ค. 64 0.08 -11.11 1,400.00 4.76 0.22
ORI13C2111A ORI Call 09 พ.ย. 64 0.35 -2.78 3,341.30 3.70 0.76
OSP13C2110A OSP Call 08 ต.ค. 64 0.10 -23.08 1,414.80 7.60 0.53
PLAN13C2108A PLANB Call 18 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 10.94 0.10
PLAN13C2109A PLANB Call 27 ก.ย. 64 0.06 -14.29 5,477.50 7.12 0.41
PLAN13C2112A PLANB Call 03 ธ.ค. 64 0.18 -10.00 6,123.90 4.24 0.73
PRM13C2109A PRM Call 15 ก.ย. 64 0.02 0.00 0.00 9.64 0.14
PRM13C2110A PRM Call 20 ต.ค. 64 0.08 -11.11 2,012.60 6.55 0.39
PRM13C2111A PRM Call 17 พ.ย. 64 0.18 -10.00 981.70 5.72 0.77
PTG13C2108A PTG Call 17 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.97 0.07
PTG13C2109A PTG Call 28 ก.ย. 64 0.06 -33.33 10,200.70 7.41 0.28
PTG13C2111A PTG Call 10 พ.ย. 64 0.10 -28.57 8,058.70 6.53 0.41
PTG13C2112A PTG Call 03 ธ.ค. 64 0.22 -21.43 13,257.00 5.39 0.74
PTT13C2108A PTT Call 18 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.55 0.10
PTT13C2109A PTT Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 134.90 12.86 0.09
PTT13C2110A PTT Call 15 ต.ค. 64 0.05 0.00 12,262.60 9.27 0.33
PTT13C2111A PTT Call 17 พ.ย. 64 0.11 -15.38 2,562.20 7.44 0.58
PTT13P2109A PTT Put 10 ก.ย. 64 0.21 -4.55 10,463.10 6.64 0.98
PTTE13C2110A PTTEP Call 08 ต.ค. 64 0.10 -9.09 2,259.60 7.85 0.37
PTTE13C2111A PTTEP Call 17 พ.ย. 64 0.27 -10.00 1,317.00 5.36 0.68
PTTE13P2108A PTTEP Put 11 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 17.55 0.08
PTTE13P2109A PTTEP Put 10 ก.ย. 64 0.20 0.00 1,260.40 6.67 0.62
PTTG13C2108A PTTGC Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.28 0.07
PTTG13C2109A PTTGC Call 27 ก.ย. 64 0.08 -11.11 5,375.40 8.31 0.29
PTTG13C2110A PTTGC Call 20 ต.ค. 64 0.20 -4.76 11,993.70 6.29 0.55
PTTG13C2111A PTTGC Call 17 พ.ย. 64 0.42 -2.33 73,410.60 4.70 0.87
PTTG13P2108A PTTGC Put 26 ส.ค. 64 0.13 -13.33 13,936.40 8.67 0.49
PTTG13P2109A PTTGC Put 10 ก.ย. 64 0.49 -5.77 0.00 5.66 1.22
PTTG13P2111A PTTGC Put 09 พ.ย. 64 0.60 -3.23 60,259.20 3.55 0.93
QH13C2110A QH Call 08 ต.ค. 64 0.10 0.00 2,048.80 6.16 0.56
RATC13C2108A RATCH Call 11 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.80 0.09
RATC13C2111A RATCH Call 09 พ.ย. 64 0.20 0.00 7,742.70 5.50 0.62
RBF13C2108A RBF Call 06 ส.ค. 64 0.01 -66.67 3,109.10 17.43 0.09
RBF13C2109A RBF Call 28 ก.ย. 64 0.30 -18.92 15,187.00 5.09 0.78
RBF13C2111A RBF Call 19 พ.ย. 64 0.18 -21.74 12,488.30 4.86 0.45
RS13C2108A RS Call 25 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.00 0.06
RS13C2109A RS Call 28 ก.ย. 64 0.01 -50.00 0.00 8.89 0.05
RS13C2110A RS Call 07 ต.ค. 64 0.07 -30.00 6,877.30 7.44 0.27
RS13C2111A RS Call 17 พ.ย. 64 0.24 -20.00 16,394.50 5.16 0.64
S5013C2108A SET50 Call 30 ส.ค. 64 0.73 -2.67 29,451.30 3.96 0.32
S5013C2109A SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.12 -20.00 77,535.10 23.46 0.31
S5013C2109B SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.03 -25.00 21,592.90 33.37 0.11
S5013C2109C SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.11 -26.67 16,294.80 27.63 0.33
S5013C2109D SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.22 -18.52 378,204.30 22.98 0.55
S5013C2109E SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.35 -18.60 308,513.10 21.13 0.81
S5013P2108A SET50 Put 30 ส.ค. 64 1.17 0.86 57,972.70 2.97 0.38
S5013P2109A SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.61 1.67 452,023.00 12.37 0.83
S5013P2109B SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.96 1.05 647,742.20 11.24 1.18
S5013P2109C SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.52 -1.89 530,940.90 15.08 0.86
SAWA13C2108A SAWAD Call 26 ส.ค. 64 0.01 0.00 1,005.00 14.09 0.05
SAWA13C2109A SAWAD Call 28 ก.ย. 64 0.12 -20.00 13,912.60 7.45 0.33
SAWA13C2110A SAWAD Call 28 ต.ค. 64 0.32 -11.11 6,686.70 5.48 0.65
SAWA13P2110A SAWAD Put 28 ต.ค. 64 0.45 0.00 10,959.40 3.81 0.64
SCB13C2108A SCB Call 18 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.24 0.04
SCB13C2109A SCB Call 10 ก.ย. 64 0.11 -15.38 7,008.90 11.22 0.33
SCB13C2110A SCB Call 28 ต.ค. 64 0.13 -7.14 7,063.70 7.33 0.25
SCB13C2111A SCB Call 17 พ.ย. 64 0.54 -8.47 59,258.10 6.10 0.87
SCB13P2109A SCB Put 10 ก.ย. 64 0.19 -5.00 14,878.40 8.87 0.45
SCC13C2108A SCC Call 26 ส.ค. 64 0.01 0.00 39.00 15.82 0.08
SCC13C2110A SCC Call 08 ต.ค. 64 0.06 -14.29 7,467.90 9.87 0.29
SCC13C2111A SCC Call 09 พ.ย. 64 0.17 -15.00 4,610.90 7.27 0.61
SCC13P2108A SCC Put 26 ส.ค. 64 0.17 -5.56 2,097.20 9.03 0.75
SCGP13C2109A SCGP Call 14 ก.ย. 64 0.37 8.82 1,967.10 8.02 1.15
SCGP13C2111A SCGP Call 09 พ.ย. 64 0.40 8.11 36,591.90 5.58 0.86
SCGP13P2108A SCGP Put 25 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.04 0.05
SCGP13P2110A SCGP Put 08 ต.ค. 64 0.10 -16.67 18,245.00 6.76 0.26
SCGP13P2112A SCGP Put 02 ธ.ค. 64 0.39 -9.30 53,417.70 4.21 0.63
SPAL13C2108A SPALI Call 25 ส.ค. 64 0.06 -25.00 15.40 12.17 0.35
SPAL13C2111A SPALI Call 09 พ.ย. 64 0.25 -16.67 9,457.30 6.32 0.75
SPRC13C2108A SPRC Call 11 ส.ค. 64 0.01 -50.00 0.00 16.77 0.10
SPRC13C2109A SPRC Call 27 ก.ย. 64 0.03 -25.00 580.80 7.74 0.13
SPRC13C2111A SPRC Call 17 พ.ย. 64 0.25 -16.67 14,278.20 5.13 0.74
STA13C2109A STA Call 28 ก.ย. 64 0.09 0.00 13,189.70 6.07 0.36
STA13C2110A STA Call 07 ต.ค. 64 0.18 5.88 19,566.40 5.32 0.63
STA13C2111A STA Call 25 พ.ย. 64 0.33 3.13 47,076.70 4.16 0.90
STA13P2108A STA Put 04 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.55 0.10
STA13P2109A STA Put 14 ก.ย. 64 0.31 -13.89 0.00 4.93 1.00
STA13P2111A STA Put 04 พ.ย. 64 0.33 -8.33 23,324.00 3.44 0.74
STEC13C2109A STEC Call 15 ก.ย. 64 0.03 0.00 0.00 9.25 0.22
STEC13C2110A STEC Call 08 ต.ค. 64 0.08 -20.00 1,668.40 7.14 0.46
STEC13C2110B STEC Call 08 ต.ค. 64 0.02 -33.33 70.00 8.57 0.14
STGT13C2111A STGT Call 05 พ.ย. 64 0.16 -15.79 10,903.90 5.16 0.55
STGT13C2111B STGT Call 25 พ.ย. 64 0.22 -12.00 52,540.60 5.39 0.80
SUPE13C2110A SUPER Call 08 ต.ค. 64 0.08 -11.11 6,234.60 5.14 0.45
TASC13C2109A TASCO Call 28 ก.ย. 64 0.20 -9.09 1,673.10 6.06 0.63
TCAP13C2109A TCAP Call 28 ก.ย. 64 0.09 -10.00 0.00 7.14 0.49
THAN13C2109A THANI Call 10 ก.ย. 64 0.48 -7.69 2.00 5.74 1.14
THAN13C2110A THANI Call 27 ต.ค. 64 0.13 -7.14 1,859.50 4.75 0.26
THAN13C2110B THANI Call 08 ต.ค. 64 0.24 -11.11 12,726.20 5.98 0.60
TISC13C2108A TISCO Call 11 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 17.65 0.05
TISC13C2109A TISCO Call 08 ก.ย. 64 0.09 -10.00 4,319.80 11.04 0.28
TISC13C2110A TISCO Call 28 ต.ค. 64 0.37 0.00 5,864.70 6.61 0.69
TKN13C2111A TKN Call 05 พ.ย. 64 0.17 0.00 3,040.00 5.02 0.60
TOA13C2108A TOA Call 06 ส.ค. 64 0.01 -50.00 43.50 22.75 0.16
TOA13C2112A TOA Call 24 ธ.ค. 64 0.39 5.41 5,837.90 3.86 1.04
TOP13C2108A TOP Call 26 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.43 0.07
TOP13C2110A TOP Call 27 ต.ค. 64 0.05 -16.67 4,134.10 7.94 0.21
TOP13C2111A TOP Call 17 พ.ย. 64 0.12 -14.29 10,531.00 6.82 0.44
TOP13C2112A TOP Call 03 ธ.ค. 64 0.21 -12.50 6,795.00 6.11 0.69
TOP13P2109A TOP Put 10 ก.ย. 64 0.45 0.00 4,753.20 4.71 1.14
TPI13C2110A TPIPP Call 08 ต.ค. 64 0.18 -5.26 0.00 6.75 0.56
TPI13C2112A TPIPP Call 24 ธ.ค. 64 0.39 -2.50 2,443.80 4.52 0.82
TQM13C2109A TQM Call 14 ก.ย. 64 0.12 -14.29 0.00 6.83 0.36
TQM13C2110A TQM Call 20 ต.ค. 64 0.36 -7.69 2,814.90 4.49 0.70
TRUE13C2109A TRUE Call 15 ก.ย. 64 0.06 -25.00 1,196.50 8.82 0.35
TRUE13C2111A TRUE Call 17 พ.ย. 64 0.21 -8.70 5,344.40 5.55 0.77
TTB13C2108A TTB Call 26 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 10.43 0.11
TTB13C2110A TTB Call 27 ต.ค. 64 0.07 0.00 9,094.80 5.75 0.41
TTB13C2111A TTB Call 17 พ.ย. 64 0.12 -14.29 3,299.60 5.45 0.66
TTW13C2112A TTW Call 24 ธ.ค. 64 0.14 0.00 4,749.00 6.12 0.73
TU13C2109A TU Call 10 ก.ย. 64 0.54 -14.29 0.00 5.75 1.42
TU13C2111A TU Call 11 พ.ย. 64 0.40 -14.89 15.00 5.46 1.00
TU13C2112A TU Call 02 ธ.ค. 64 0.32 -11.11 11,602.80 5.18 0.76
TVO13C2109A TVO Call 27 ก.ย. 64 0.09 -18.18 241.60 6.34 0.45
TVO13C2110A TVO Call 28 ต.ค. 64 0.16 -11.11 200.00 5.04 0.64
VGI13C2108A VGI Call 06 ส.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.99 0.11
VGI13C2109A VGI Call 14 ก.ย. 64 0.04 -20.00 0.00 8.83 0.31
VGI13C2111A VGI Call 10 พ.ย. 64 0.15 7.14 18,050.80 5.05 0.67
WHA13C2108A WHA Call 26 ส.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 11.85 0.23
WHA13C2109A WHA Call 27 ก.ย. 64 0.13 -13.33 9,147.20 7.19 0.61
WHAU13C2112A WHAUP Call 24 ธ.ค. 64 0.52 0.00 4,509.90 3.59 0.86

ใหม่ล่าสุด
ใกล้หมดอายุ
Chatbot