รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 65
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2205A ACE Call 25 พ.ค. 65 0.01 0.00 0.00 4.30 0.03
ACE13C2206A ACE Call 17 มิ.ย. 65 0.01 0.00 1.00 14.46 0.10
ACE13C2208A ACE Call 18 ส.ค. 65 0.13 0.00 3,773.00 6.13 0.55
ADVA13C2206A ADVANC Call 08 มิ.ย. 65 0.01 0.00 339.00 23.03 0.10
ADVA13C2208A ADVANC Call 10 ส.ค. 65 0.17 13.33 400.00 8.65 0.66
ADVA13C2209A ADVANC Call 09 ก.ย. 65 0.41 10.81 38,258.40 6.68 1.22
ADVA13P2207A ADVANC Put 15 ก.ค. 65 0.13 -18.75 2,820.50 9.01 0.52
AEON13C2207A AEONTS Call 15 ก.ค. 65 0.09 -10.00 0.00 7.04 0.17
AEON13C2209A AEONTS Call 05 ก.ย. 65 0.38 -5.00 0.00 4.75 0.48
AMAT13C2207A AMATA Call 01 ก.ค. 65 0.02 -50.00 40.00 13.42 0.14
AMAT13C2209A AMATA Call 08 ก.ย. 65 0.18 -18.18 11,762.80 6.45 0.60
AMAT13C2209B AMATA Call 13 ก.ย. 65 0.29 -17.14 6,860.80 5.79 0.87
AOT13C2207A AOT Call 08 ก.ค. 65 0.26 -7.14 103,632.00 9.39 0.88
AOT13P2206A AOT Put 17 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 15.35 0.06
AOT13P2209A AOT Put 08 ก.ย. 65 0.34 3.03 2,125.80 4.69 0.58
AP13C2205A AP Call 25 พ.ค. 65 0.01 -50.00 0.00 45.11 0.42
AP13C2206A AP Call 08 มิ.ย. 65 0.04 0.00 0.00 12.68 0.47
AP13C2210A AP Call 03 ต.ค. 65 0.19 -5.00 2,514.60 4.56 0.81
AWC13C2206A AWC Call 16 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.93 0.06
AWC13C2208A AWC Call 08 ส.ค. 65 0.08 0.00 0.00 6.77 0.22
AWC13C2208B AWC Call 10 ส.ค. 65 0.21 0.00 7,290.60 7.71 0.66
AWC13C2209A AWC Call 02 ก.ย. 65 0.32 0.00 9,056.60 7.11 0.93
BAM13C2207A BAM Call 15 ก.ค. 65 0.02 -33.33 0.00 12.35 0.13
BAM13C2208A BAM Call 10 ส.ค. 65 0.06 -25.00 4,194.80 9.78 0.32
BAM13C2209A BAM Call 09 ก.ย. 65 0.18 -14.29 7,438.30 7.57 0.74
BANP13C2207A BANPU Call 01 ก.ค. 65 0.11 -8.33 858.30 8.45 0.77
BANP13C2210A BANPU Call 03 ต.ค. 65 0.26 -3.70 16,598.50 4.58 0.98
BANP13P2207A BANPU Put 01 ก.ค. 65 0.02 0.00 0.00 8.94 0.15
BANP13P2210A BANPU Put 03 ต.ค. 65 0.25 0.00 12,231.40 3.44 0.71
BBL13C2206A BBL Call 16 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 16.29 0.06
BBL13C2207A BBL Call 26 ก.ค. 65 0.08 -11.11 28,266.20 10.56 0.33
BBL13C2209A BBL Call 05 ก.ย. 65 0.22 -8.33 25,190.10 7.52 0.65
BBL13C2210A BBL Call 03 ต.ค. 65 0.38 -5.00 7,049.50 6.34 0.95
BBL13P2208A BBL Put 08 ส.ค. 65 0.32 3.23 3,419.60 5.54 0.70
BCH13C2206A BCH Call 16 มิ.ย. 65 0.02 -33.33 0.00 17.21 0.18
BCH13C2208A BCH Call 17 ส.ค. 65 0.09 0.00 6.00 7.95 0.38
BCH13C2209A BCH Call 07 ก.ย. 65 0.20 0.00 1,484.40 6.33 0.67
BCP13C2206A BCP Call 09 มิ.ย. 65 0.03 -40.00 0.00 14.73 0.34
BCP13C2208A BCP Call 08 ส.ค. 65 0.23 -20.69 30.50 5.65 1.00
BCP13C2209A BCP Call 02 ก.ย. 65 0.15 -21.05 6,196.40 5.57 0.64
BCPG13C2206A BCPG Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 17.25 0.15
BCPG13C2208A BCPG Call 05 ส.ค. 65 0.09 -10.00 6,079.00 7.48 0.57
BCPG13C2209A BCPG Call 13 ก.ย. 65 0.17 -10.53 19,119.00 5.99 0.86
BDMS13C2206A BDMS Call 09 มิ.ย. 65 0.28 -24.32 0.00 13.40 3.54
BDMS13C2207A BDMS Call 26 ก.ค. 65 0.24 -17.24 0.00 9.08 2.05
BDMS13C2208A BDMS Call 04 ส.ค. 65 0.09 -10.00 13,647.80 7.93 0.67
BDMS13C2210A BDMS Call 03 ต.ค. 65 0.55 -11.29 0.00 5.80 3.01
BEC13C2206A BEC Call 02 มิ.ย. 65 0.01 -50.00 0.00 21.91 0.15
BEC13C2207A BEC Call 07 ก.ค. 65 0.04 0.00 0.00 9.02 0.24
BEC13C2209A BEC Call 08 ก.ย. 65 0.22 -4.35 7,143.60 4.94 0.72
BEM13C2205A BEM Call 25 พ.ค. 65 0.01 0.00 0.00 24.19 0.14
BEM13C2208A BEM Call 08 ส.ค. 65 0.16 -11.11 6,000.90 8.18 0.73
BEM13C2210A BEM Call 03 ต.ค. 65 0.35 -7.89 10,340.10 5.75 1.12
BGRI13C2206A BGRIM Call 09 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.21 0.09
BGRI13C2206B BGRIM Call 17 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 14.84 0.11
BGRI13C2207A BGRIM Call 07 ก.ค. 65 0.01 0.00 0.00 14.60 0.11
BGRI13C2208A BGRIM Call 08 ส.ค. 65 0.06 -14.29 0.00 9.37 0.42
BGRI13C2209A BGRIM Call 05 ก.ย. 65 0.15 0.00 8,359.20 6.97 0.79
BH13C2207A BH Call 08 ก.ค. 65 0.14 -17.65 9,099.80 9.37 0.38
BH13C2208A BH Call 17 ส.ค. 65 0.38 -11.63 51,748.20 6.68 0.74
BJC13C2208A BJC Call 02 ส.ค. 65 0.23 -17.86 6,807.20 5.98 0.97
BLA13C2208A BLA Call 08 ส.ค. 65 0.06 0.00 0.00 7.49 0.30
BLA13C2209A BLA Call 05 ก.ย. 65 0.15 -6.25 4,980.70 5.78 0.57
BLA13C2210A BLA Call 03 ต.ค. 65 0.27 -3.57 11,806.40 4.90 0.87
BPP13C2207A BPP Call 08 ก.ค. 65 0.04 0.00 0.00 11.65 0.29
BPP13C2208A BPP Call 10 ส.ค. 65 0.11 0.00 0.00 8.58 0.59
BPP13C2209A BPP Call 13 ก.ย. 65 0.19 0.00 12,947.80 6.64 0.78
BTS13C2207A BTS Call 06 ก.ค. 65 0.01 0.00 0.00 15.24 0.09
BTS13C2207B BTS Call 26 ก.ค. 65 0.02 0.00 26.00 8.84 0.10
BTS13C2208A BTS Call 08 ส.ค. 65 0.08 0.00 17,095.10 9.34 0.43
BTS13C2210ANew BTS Call 05 ต.ค. 65 0.25 - - 5.93 0.85
CBG13C2206A CBG Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 20.73 0.10
CBG13C2206B CBG Call 08 มิ.ย. 65 0.12 -7.69 8,934.20 14.69 0.81
CBG13C2207A CBG Call 21 ก.ค. 65 0.24 0.00 5,085.00 6.71 0.74
CBG13C2210A CBG Call 03 ต.ค. 65 0.50 2.04 32,702.10 4.42 1.01
CBG13P2206A CBG Put 17 มิ.ย. 65 0.02 0.00 100.00 12.62 0.12
CENT13C2207A CENTEL Call 26 ก.ค. 65 0.18 -5.26 0.00 6.67 0.75
CENT13C2209A CENTEL Call 07 ก.ย. 65 0.16 -5.88 3,727.60 5.73 0.57
CENT13C2210A CENTEL Call 03 ต.ค. 65 0.30 -3.23 22,833.90 4.55 0.85
CHG13C2206A CHG Call 02 มิ.ย. 65 0.02 -50.00 0.00 24.75 0.28
CHG13C2208A CHG Call 05 ส.ค. 65 0.08 -20.00 4,244.20 8.73 0.39
CHG13C2209A CHG Call 02 ก.ย. 65 0.19 -13.64 7,420.10 6.81 0.73
CK13C2207A CK Call 06 ก.ค. 65 0.04 0.00 5.30 11.43 0.23
CK13C2207B CK Call 21 ก.ค. 65 0.15 -6.25 0.00 8.12 0.60
CK13C2210A CK Call 03 ต.ค. 65 0.47 0.00 8,059.10 5.03 1.17
CKP13C2208A CKP Call 08 ส.ค. 65 0.23 -4.17 3,598.40 5.11 1.06
CKP13C2210ANew CKP Call 05 ต.ค. 65 0.21 -4.55 7,472.90 4.23 0.80
COM713C2206A COM7 Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 18.21 0.12
COM713C2207A COM7 Call 01 ก.ค. 65 0.02 0.00 15.00 10.47 0.14
COM713C2208A COM7 Call 17 ส.ค. 65 0.11 -8.33 4,438.20 6.19 0.46
COM713C2209A COM7 Call 02 ก.ย. 65 0.20 -4.76 3,875.40 5.21 0.70
COM713C2209B COM7 Call 09 ก.ย. 65 0.30 -6.25 19,461.70 4.55 0.92
COM713P2207A COM7 Put 08 ก.ค. 65 0.31 3.33 30.00 4.37 0.91
COM713P2209A COM7 Put 02 ก.ย. 65 0.28 3.70 8,398.60 3.34 0.63
CPAL13C2207A CPALL Call 07 ก.ค. 65 0.02 -33.33 1.00 15.91 0.12
CPAL13C2208A CPALL Call 08 ส.ค. 65 0.13 -23.53 9,211.20 10.52 0.53
CPF13C2205A CPF Call 25 พ.ค. 65 0.01 0.00 0.00 17.33 0.17
CPF13C2207A CPF Call 21 ก.ค. 65 0.25 -3.85 2.00 8.50 2.10
CPF13C2210A CPF Call 03 ต.ค. 65 0.16 0.00 12,710.10 5.37 0.85
CPN13C2208A CPN Call 05 ส.ค. 65 0.34 -10.53 2,406.60 7.26 1.00
CRC13C2206A CRC Call 16 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 16.00 0.11
CRC13C2208A CRC Call 08 ส.ค. 65 0.10 -9.09 3,189.60 7.92 0.54
CRC13C2209A CRC Call 09 ก.ย. 65 0.29 -3.33 3,019.60 4.59 0.90
DELT13C2207A DELTA Call 01 ก.ค. 65 0.02 -33.33 267.70 7.59 0.05
DELT13C2207B DELTA Call 01 ก.ค. 65 0.05 -16.67 1,974.40 7.91 0.12
DOHO13C2206A DOHOME Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 21.12 0.11
DOHO13C2207A DOHOME Call 01 ก.ค. 65 0.03 0.00 0.00 10.83 0.17
DOHO13C2209A DOHOME Call 08 ก.ย. 65 0.18 -10.00 12.00 5.97 0.57
DTAC13C2206A DTAC Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 15.70 0.09
DTAC13C2208A DTAC Call 05 ส.ค. 65 0.09 0.00 13,476.00 7.53 0.38
DTAC13C2209A DTAC Call 09 ก.ย. 65 0.26 4.00 19,894.50 5.65 0.83
DTAC13P2207A DTAC Put 20 ก.ค. 65 0.26 -3.70 2,757.90 4.83 0.71
EA13C2207A EA Call 08 ก.ค. 65 0.10 -9.09 8,561.40 9.63 0.28
EA13C2208A EA Call 08 ส.ค. 65 0.10 0.00 20,905.90 6.62 0.19
EA13C2208B EA Call 08 ส.ค. 65 0.40 0.00 16,231.00 5.96 0.68
EA13C2209A EA Call 13 ก.ย. 65 0.70 -1.41 9,246.80 5.00 1.00
EA13P2207A EA Put 01 ก.ค. 65 0.21 -4.55 3,533.00 6.77 0.41
EA13P2210ANew EA Put 05 ต.ค. 65 0.80 - - 3.14 0.72
EGCO13C2207A EGCO Call 26 ก.ค. 65 0.26 -3.70 3,800.00 7.99 0.59
EPG13C2206A EPG Call 17 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.55 0.06
EPG13C2207A EPG Call 21 ก.ค. 65 0.16 -11.11 0.00 7.77 0.62
EPG13C2209A EPG Call 05 ก.ย. 65 0.11 -15.38 600.00 5.81 0.32
ESSO13C2207A ESSO Call 01 ก.ค. 65 0.28 -15.15 0.00 8.06 1.19
ESSO13C2209A ESSO Call 08 ก.ย. 65 0.29 -12.12 3,660.80 5.64 0.86
GLOB13C2206A GLOBAL Call 08 มิ.ย. 65 0.12 -40.00 0.00 15.31 0.88
GLOB13C2207A GLOBAL Call 08 ก.ค. 65 0.04 -33.33 253.50 11.88 0.23
GLOB13C2209A GLOBAL Call 08 ก.ย. 65 0.21 -16.00 16,381.90 6.61 0.66
GPSC13C2205A GPSC Call 25 พ.ค. 65 0.01 0.00 0.00 1.48 0.01
GPSC13C2206A GPSC Call 16 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 14.50 0.06
GPSC13C2207A GPSC Call 21 ก.ค. 65 0.07 16.67 3,054.40 10.19 0.28
GPSC13C2209A GPSC Call 08 ก.ย. 65 0.25 13.64 11,151.90 6.61 0.64
GPSC13C2209B GPSC Call 09 ก.ย. 65 0.42 13.51 32,251.00 6.02 0.98
GPSC13P2207A GPSC Put 06 ก.ค. 65 0.19 -17.39 20,545.20 7.63 0.56
GULF13C2207A GULF Call 01 ก.ค. 65 0.02 -33.33 0.00 13.64 0.15
GULF13C2207B GULF Call 21 ก.ค. 65 0.10 -9.09 4,945.70 9.22 0.49
GULF13C2209A GULF Call 02 ก.ย. 65 0.19 -5.00 3,818.70 7.28 0.74
GULF13C2210A GULF Call 03 ต.ค. 65 0.28 -3.45 20,250.30 6.08 0.91
GULF13P2207A GULF Put 20 ก.ค. 65 0.10 0.00 6,031.60 8.56 0.46
GULF13P2209A GULF Put 14 ก.ย. 65 0.25 0.00 9,746.70 5.80 0.77
GUNK13C2207A GUNKUL Call 01 ก.ค. 65 0.02 100.00 1,300.10 9.80 0.17
GUNK13C2208A GUNKUL Call 10 ส.ค. 65 0.12 33.33 10,406.80 5.74 0.61
GUNK13C2209A GUNKUL Call 02 ก.ย. 65 0.25 25.00 110,409.10 4.58 1.01
GUNK13C2209B GUNKUL Call 02 ก.ย. 65 0.87 26.09 0.00 4.34 3.34
GUNK13P2206A GUNKUL Put 02 มิ.ย. 65 0.01 -75.00 600.00 15.83 0.14
HANA13C2206A HANA Call 08 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 9.09 0.05
HANA13C2206B HANA Call 24 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 11.43 0.06
HANA13C2207A HANA Call 07 ก.ค. 65 0.04 -20.00 1,401.90 8.93 0.20
HANA13C2207B HANA Call 21 ก.ค. 65 0.16 -11.11 21,608.50 6.05 0.55
HANA13C2209A HANA Call 02 ก.ย. 65 0.29 -12.12 18,321.60 4.69 0.77
HANA13P2206A HANA Put 16 มิ.ย. 65 1.02 8.51 20.00 4.60 2.65
HANA13P2207A HANA Put 01 ก.ค. 65 0.06 20.00 0.00 7.28 0.25
HANA13P2207B HANA Put 07 ก.ค. 65 0.19 5.56 13,768.90 5.28 0.57
HMPR13C2206A HMPRO Call 24 มิ.ย. 65 0.03 -25.00 0.00 15.80 0.32
HMPR13C2207A HMPRO Call 21 ก.ค. 65 0.03 -25.00 0.00 10.85 0.22
HMPR13C2209A HMPRO Call 08 ก.ย. 65 0.13 -7.14 7,804.40 7.63 0.68
ICHI13C2207A ICHI Call 07 ก.ค. 65 0.02 -33.33 0.00 9.93 0.11
INTU13C2206A INTUCH Call 09 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 21.76 0.07
INTU13C2208A INTUCH Call 17 ส.ค. 65 0.24 0.00 19,475.90 8.17 0.67
IRPC13C2207A IRPC Call 07 ก.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.77 0.08
IRPC13C2208A IRPC Call 05 ส.ค. 65 0.04 -33.33 0.00 9.96 0.24
IRPC13C2209A IRPC Call 08 ก.ย. 65 0.18 -14.29 8,447.60 6.42 0.70
IVL13C2207A IVL Call 07 ก.ค. 65 0.08 -20.00 4,028.30 9.36 0.39
IVL13C2207B IVL Call 21 ก.ค. 65 0.20 -13.04 12,155.90 7.70 0.79
IVL13C2209A IVL Call 05 ก.ย. 65 0.40 -9.09 110.00 5.57 1.15
IVL13P2207A IVL Put 01 ก.ค. 65 0.01 0.00 0.00 10.88 0.06
IVL13P2209A IVL Put 09 ก.ย. 65 0.18 5.88 2,079.70 4.49 0.42
JAS13C2207A JAS Call 01 ก.ค. 65 0.06 0.00 3,241.80 8.04 0.29
JMAR13C2206A JMART Call 08 มิ.ย. 65 0.03 0.00 625.60 15.39 0.21
JMAR13C2207A JMART Call 08 ก.ค. 65 0.22 10.00 520.30 7.24 0.71
JMAR13C2209A JMART Call 05 ก.ย. 65 0.22 10.00 9,535.40 5.52 0.55
JMAR13C2209B JMART Call 09 ก.ย. 65 0.46 6.98 22,778.00 4.43 0.91
JMAR13P2206A JMART Put 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.12 0.05
JMAR13P2209A JMART Put 02 ก.ย. 65 0.42 -8.70 6,430.20 3.40 0.64
JMT13C2205A JMT Call 25 พ.ค. 65 0.01 -66.67 50.00 48.73 0.16
JMT13C2208A JMT Call 05 ส.ค. 65 0.33 0.00 2,891.50 6.04 0.67
JMT13C2209A JMT Call 05 ก.ย. 65 0.22 0.00 14,062.90 5.88 0.44
JMT13C2209B JMT Call 09 ก.ย. 65 0.66 0.00 66,453.50 4.33 0.96
JMT13P2208A JMT Put 05 ส.ค. 65 0.39 0.00 11,292.60 4.37 0.57
KBAN13C2206A KBANK Call 16 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 17.80 0.06
KBAN13C2207A KBANK Call 06 ก.ค. 65 0.01 0.00 615.40 14.09 0.05
KBAN13C2208A KBANK Call 08 ส.ค. 65 0.12 -7.69 2,368.50 8.56 0.35
KBAN13C2209A KBANK Call 07 ก.ย. 65 0.20 -4.76 5,353.30 7.68 0.53
KBAN13C2209B KBANK Call 09 ก.ย. 65 0.38 -2.56 40,193.60 6.31 0.83
KBAN13P2206A KBANK Put 16 มิ.ย. 65 0.04 0.00 3.00 13.87 0.19
KBAN13P2208A KBANK Put 05 ส.ค. 65 0.41 0.00 8,557.90 6.36 0.90
KCE13C2206A KCE Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.06 0.05
KCE13C2206B KCE Call 16 มิ.ย. 65 0.03 0.00 2,006.00 12.62 0.15
KCE13C2207A KCE Call 08 ก.ค. 65 0.17 -5.56 24,615.50 8.04 0.54
KCE13C2209A KCE Call 09 ก.ย. 65 0.47 -4.08 11,731.50 4.89 0.92
KCE13P2206A KCE Put 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 15.86 0.06
KCE13P2207A KCE Put 01 ก.ค. 65 0.04 0.00 0.00 8.50 0.14
KCE13P2209A KCE Put 09 ก.ย. 65 0.42 0.00 9,355.60 3.65 0.61
KEX13C2206A KEX Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 100.00 10.22 0.05
KEX13C2206B KEX Call 17 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 15.52 0.08
KEX13C2208A KEX Call 18 ส.ค. 65 0.19 5.56 1,987.30 6.34 0.59
KKP13C2206A KKP Call 16 มิ.ย. 65 0.03 -25.00 0.00 16.12 0.17
KKP13C2208A KKP Call 05 ส.ค. 65 0.29 0.00 10,298.60 7.64 0.79
KTB13C2208A KTB Call 05 ส.ค. 65 0.22 -4.35 0.00 7.24 1.08
KTB13C2209A KTB Call 07 ก.ย. 65 0.18 -5.26 10,729.10 6.40 0.78
KTC13C2206A KTC Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 17.53 0.07
KTC13C2207A KTC Call 08 ก.ค. 65 0.08 -20.00 3,086.40 9.70 0.33
KTC13C2208A KTC Call 10 ส.ค. 65 0.24 -11.11 17,538.70 6.84 0.70
KTC13P2206A KTC Put 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 16.30 0.07
LH13C2206A LH Call 16 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 16.76 0.10
LH13C2208A LH Call 08 ส.ค. 65 0.14 -6.67 0.00 7.40 0.59
LH13C2210A LH Call 03 ต.ค. 65 0.26 -7.14 3.60 5.58 0.82
MAJO13C2207A MAJOR Call 15 ก.ค. 65 0.23 21.05 5,397.80 6.71 0.73
MEGA13C2207A MEGA Call 06 ก.ค. 65 0.40 -4.76 0.00 6.59 1.23
MEGA13C2210A MEGA Call 03 ต.ค. 65 0.46 -2.13 3,773.20 4.02 0.86
MINT13C2207A MINT Call 08 ก.ค. 65 0.11 -8.33 11.00 8.67 0.71
MINT13C2209A MINT Call 08 ก.ย. 65 0.13 -13.33 5,964.60 6.23 0.60
MINT13C2210A MINT Call 03 ต.ค. 65 0.26 -7.14 19,149.00 4.81 0.93
MTC13C2206A MTC Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 11.26 0.06
MTC13C2207A MTC Call 01 ก.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.01 0.07
MTC13C2208A MTC Call 08 ส.ค. 65 0.06 -14.29 0.20 8.07 0.28
MTC13C2209A MTC Call 05 ก.ย. 65 0.13 -13.33 3,006.70 6.57 0.49
MTC13C2209B MTC Call 09 ก.ย. 65 0.34 -12.82 46,125.40 4.88 0.95
OR13C2205A OR Call 25 พ.ค. 65 0.01 0.00 0.00 20.15 0.19
OR13C2206A OR Call 08 มิ.ย. 65 0.03 -25.00 0.00 22.36 0.63
OR13C2207A OR Call 26 ก.ค. 65 0.09 0.00 2,568.00 8.66 0.73
OR13C2209A OR Call 05 ก.ย. 65 0.42 -2.33 0.00 7.42 2.91
OR13C2209B OR Call 08 ก.ย. 65 0.18 0.00 7,378.40 6.15 1.03
ORI13C2207A ORI Call 08 ก.ค. 65 0.04 33.33 0.00 8.14 0.32
ORI13C2209A ORI Call 08 ก.ย. 65 0.16 14.29 1,871.70 4.65 0.73
ORI13C2210A ORI Call 03 ต.ค. 65 0.57 14.00 4,212.80 3.75 2.09
OSP13C2208A OSP Call 10 ส.ค. 65 0.07 -12.50 6,249.40 8.75 0.44
OSP13C2209A OSP Call 05 ก.ย. 65 0.17 -5.56 7,297.00 6.70 0.82
PLAN13C2206A PLANB Call 16 มิ.ย. 65 0.03 -25.00 0.00 12.04 0.23
PLAN13C2208A PLANB Call 18 ส.ค. 65 0.22 -4.35 9,059.40 5.34 0.76
PRM13C2207A PRM Call 01 ก.ค. 65 0.02 0.00 1,780.00 10.52 0.18
PTG13C2206A PTG Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 21.22 0.14
PTG13C2207A PTG Call 21 ก.ค. 65 0.19 -9.52 7,494.20 7.20 0.92
PTL13C2207A PTL Call 01 ก.ค. 65 0.18 5.88 1,324.00 7.42 0.54
PTL13C2207B PTL Call 07 ก.ค. 65 0.05 0.00 0.00 7.91 0.16
PTT13C2207A PTT Call 01 ก.ค. 65 0.01 0.00 0.70 16.18 0.11
PTT13C2207B PTT Call 07 ก.ค. 65 0.02 -33.33 0.00 14.29 0.19
PTT13C2208A PTT Call 10 ส.ค. 65 0.08 -11.11 962.00 9.48 0.51
PTT13C2209A PTT Call 05 ก.ย. 65 0.15 -11.76 1,022.60 7.88 0.80
PTT13P2206A PTT Put 17 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 17.80 0.12
PTT13P2207A PTT Put 20 ก.ค. 65 0.08 14.29 12,014.80 9.50 0.51
PTT13P2209A PTT Put 14 ก.ย. 65 0.21 5.00 22,875.20 5.94 0.84
PTTE13C2206A PTTEP Call 17 มิ.ย. 65 0.45 -10.00 0.00 9.31 1.35
PTTE13C2207A PTTEP Call 08 ก.ค. 65 0.27 -10.00 27,755.20 8.94 0.78
PTTE13P2207A PTTEP Put 01 ก.ค. 65 0.04 0.00 200.10 10.57 0.14
PTTE13P2209A PTTEP Put 09 ก.ย. 65 0.38 2.70 13,530.30 4.93 0.60
PTTG13C2206A PTTGC Call 16 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.64 0.07
PTTG13C2207A PTTGC Call 07 ก.ค. 65 0.02 0.00 0.00 12.16 0.13
PTTG13C2207B PTTGC Call 21 ก.ค. 65 0.09 0.00 1,067.40 9.22 0.44
PTTG13C2209A PTTGC Call 08 ก.ย. 65 0.21 -4.55 1,130.00 6.42 0.71
PTTG13C2209B PTTGC Call 09 ก.ย. 65 0.34 -5.56 2,611.40 5.64 1.01
PTTG13P2207A PTTGC Put 07 ก.ค. 65 0.19 0.00 10.00 7.37 0.74
PTTG13P2209A PTTGC Put 02 ก.ย. 65 0.20 0.00 5,384.50 5.08 0.54
QH13C2208A QH Call 08 ส.ค. 65 0.11 -8.33 1,447.00 7.08 0.69
RATC13C2206A RATCH Call 17 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 18.58 0.12
RATC13C2208A RATCH Call 10 ส.ค. 65 0.13 0.00 8,968.70 8.08 0.65
RATC13C2209A RATCH Call 13 ก.ย. 65 0.23 0.00 8,887.10 6.34 0.91
RATC13P2209A RATCH Put 09 ก.ย. 65 0.19 -5.00 0.00 5.48 0.65
RBF13C2205A RBF Call 25 พ.ค. 65 0.01 0.00 0.00 0.30 0.00
RBF13C2206A RBF Call 16 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 11.77 0.08
RBF13C2207A RBF Call 21 ก.ค. 65 0.08 14.29 9,053.40 7.17 0.38
RBF13C2208A RBF Call 17 ส.ค. 65 0.17 6.25 5,330.90 5.58 0.63
RCL13C2206A RCL Call 02 มิ.ย. 65 0.07 0.00 2,353.00 14.49 0.54
RCL13C2207A RCL Call 06 ก.ค. 65 0.11 10.00 4,480.00 7.47 0.44
RCL13C2208A RCL Call 10 ส.ค. 65 0.42 7.69 23,592.70 4.51 1.01
RCL13P2208A RCL Put 05 ส.ค. 65 0.19 -9.52 4,602.60 4.13 0.42
RS13C2206A RS Call 08 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.87 0.08
RS13C2207A RS Call 01 ก.ค. 65 0.04 0.00 0.00 10.43 0.27
RS13C2208A RS Call 17 ส.ค. 65 0.16 -5.88 8,804.00 6.40 0.66
S5013C2205A SET50 Call 30 พ.ค. 65 0.83 -2.35 4.50 3.93 0.33
S5013C2206A SET50 Call 29 มิ.ย. 65 0.03 -25.00 1,989.50 44.39 0.14
S5013C2206B SET50 Call 29 มิ.ย. 65 0.04 -20.00 1,012.90 43.88 0.18
S5013C2206C SET50 Call 29 มิ.ย. 65 0.11 -21.43 142,668.90 30.60 0.34
S5013C2206D SET50 Call 29 มิ.ย. 65 0.18 -21.74 404,058.70 32.44 0.60
S5013C2206E SET50 Call 29 มิ.ย. 65 0.33 -19.51 849,532.10 28.22 0.95
S5013C2209A SET50 Call 29 ก.ย. 65 0.87 -8.42 746,105.90 13.76 1.23
S5013C2210A SET50 Call 28 ต.ค. 65 1.01 -1.94 6,716.10 2.78 0.29
S5013P2205A SET50 Put 30 พ.ค. 65 1.02 2.00 5.60 3.82 0.40
S5013P2206A SET50 Put 29 มิ.ย. 65 0.23 9.52 392,291.90 23.19 0.55
S5013P2206B SET50 Put 29 มิ.ย. 65 0.43 7.50 289,199.40 20.16 0.89
S5013P2206C SET50 Put 29 มิ.ย. 65 0.12 9.09 129,921.90 26.49 0.33
S5013P2206D SET50 Put 29 มิ.ย. 65 0.34 9.68 552,190.70 28.15 0.98
S5013P2206E SET50 Put 29 มิ.ย. 65 0.18 5.88 804,661.00 31.21 0.58
S5013P2209A SET50 Put 29 ก.ย. 65 0.79 6.76 1,466,838.30 10.79 0.88
S5013P2210A SET50 Put 28 ต.ค. 65 1.19 0.85 8,343.30 2.17 0.27
SAWA13C2206A SAWAD Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.78 0.06
SAWA13C2207A SAWAD Call 07 ก.ค. 65 0.01 -50.00 200.00 12.83 0.06
SAWA13C2208A SAWAD Call 08 ส.ค. 65 0.09 -10.00 14,164.00 7.87 0.35
SAWA13C2209A SAWAD Call 05 ก.ย. 65 0.22 -8.33 4,217.90 6.13 0.67
SCB13C2209A SCB Call 05 ก.ย. 65 0.25 -19.35 16,186.70 5.98 0.67
SCB13C2210A SCB Call 03 ต.ค. 65 0.42 -17.65 19,249.80 5.31 1.00
SCB13P2209A SCB Put 05 ก.ย. 65 0.29 20.83 37,810.00 5.74 0.75
SCC13C2206A SCC Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 22.85 0.06
SCC13C2208A SCC Call 08 ส.ค. 65 0.18 -14.29 4,821.80 9.68 0.48
SCC13P2209A SCC Put 08 ก.ย. 65 0.66 4.76 3,130.90 4.16 0.76
SCGP13C2206A SCGP Call 08 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 17.31 0.08
SCGP13C2207A SCGP Call 08 ก.ค. 65 0.03 0.00 20.00 12.60 0.17
SCGP13C2208A SCGP Call 10 ส.ค. 65 0.13 0.00 10,902.60 8.98 0.53
SCGP13C2209A SCGP Call 02 ก.ย. 65 0.38 0.00 39,883.10 6.12 1.05
SCGP13P2208A SCGP Put 10 ส.ค. 65 0.35 -2.78 9,888.00 5.63 0.89
SING13C2206A SINGER Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 70.00 19.83 0.10
SING13C2206B SINGER Call 08 มิ.ย. 65 0.09 0.00 0.00 12.98 0.58
SING13C2209A SINGER Call 02 ก.ย. 65 0.28 0.00 16,860.20 5.04 0.70
SIRI13C2208A SIRI Call 08 ส.ค. 65 0.04 0.00 0.00 8.28 0.31
SPAL13C2206A SPALI Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 17.75 0.09
SPAL13C2207A SPALI Call 26 ก.ค. 65 0.10 0.00 1,647.00 9.24 0.45
SPAL13C2209A SPALI Call 13 ก.ย. 65 0.26 0.00 10,048.40 6.52 0.82
SPRC13C2206A SPRC Call 02 มิ.ย. 65 0.15 -28.57 0.00 15.74 2.04
SPRC13C2207A SPRC Call 07 ก.ค. 65 0.67 -10.67 0.00 5.92 3.42
SPRC13C2208A SPRC Call 08 ส.ค. 65 0.24 -7.69 3,742.60 5.34 1.10
SPRC13C2210A SPRC Call 03 ต.ค. 65 0.19 -5.00 5,243.00 4.85 0.79
STA13C2207A STA Call 07 ก.ค. 65 0.01 0.00 250.00 11.06 0.05
STA13C2207B STA Call 26 ก.ค. 65 0.06 20.00 7,883.90 7.50 0.19
STA13C2209A STA Call 05 ก.ย. 65 0.33 22.22 17,411.70 6.06 0.82
STA13C2209B STA Call 09 ก.ย. 65 0.66 13.79 7,843.50 4.80 1.31
STAR13C2207A STARK Call 06 ก.ค. 65 0.23 4.55 4,683.00 7.79 0.74
STAR13C2210A STARK Call 03 ต.ค. 65 0.79 2.60 221.60 3.79 1.23
STEC13C2206A STEC Call 02 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 14.35 0.11
STEC13C2207A STEC Call 26 ก.ค. 65 0.06 -14.29 0.00 9.18 0.42
STEC13C2210A STEC Call 03 ต.ค. 65 0.20 0.00 7,731.30 5.44 0.84
STGT13C2207A STGT Call 07 ก.ค. 65 0.01 0.00 0.00 9.57 0.05
STGT13C2207B STGT Call 26 ก.ค. 65 0.06 100.00 1,700.30 9.00 0.26
STGT13C2208A STGT Call 04 ส.ค. 65 0.03 50.00 0.00 7.74 0.11
STGT13C2209A STGT Call 02 ก.ย. 65 0.21 40.00 50,694.50 6.22 0.62
STGT13C2209B STGT Call 09 ก.ย. 65 0.53 29.27 55,878.30 4.91 1.23
STGT13C2210ANew STGT Call 05 ต.ค. 65 0.39 - - 4.99 0.92
SUPE13C2205A SUPER Call 25 พ.ค. 65 0.01 0.00 0.00 1.16 0.01
SUPE13C2208A SUPER Call 08 ส.ค. 65 0.07 -12.50 3.50 5.07 0.43
SYNE13C2206A SYNEX Call 17 มิ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 9.77 0.05
SYNE13C2207A SYNEX Call 06 ก.ค. 65 0.04 -20.00 0.00 9.85 0.19
SYNE13C2208A SYNEX Call 05 ส.ค. 65 0.04 -20.00 10.00 6.54 0.12
SYNE13C2209A SYNEX Call 02 ก.ย. 65 0.27 -12.90 9,339.60 5.26 0.67
TASC13C2207A TASCO Call 01 ก.ค. 65 0.05 0.00 0.00 9.36 0.28
TASC13C2209A TASCO Call 09 ก.ย. 65 0.32 -3.03 2,223.40 5.58 1.07