DW13 ปัจจุบัน
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคารับซื้อคืน DW

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AAV13C2007A AAV Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 11.30 5.82 0.05
AAV13C2008A AAV Call 05 ส.ค. 63 0.02 0.00 0.10 6.77 0.13
ADVA13C2004A ADVANC Call 10 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 27.44 0.07
ADVA13C2006A ADVANC Call 26 มิ.ย. 63 0.57 14.00 0.20 7.53 1.08
ADVA13C2007A ADVANC Call 15 ก.ค. 63 0.23 15.00 378.20 7.39 0.43
ADVA13C2008A ADVANC Call 26 ส.ค. 63 0.41 7.89 40,919.90 3.76 0.39
AEON13C2007A AEONTS Call 21 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 8.45 0.02
AMAT13C2004A AMATA Call 10 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.30 0.54 0.01
AMAT13C2006A AMATA Call 09 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 7.39 0.07
ANAN13C2007A ANAN Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 1.00 5.62 0.05
AOT13C2004A AOT Call 24 เม.ย. 63 0.01 0.00 2.00 13.05 0.06
AOT13C2006A AOT Call 26 มิ.ย. 63 0.01 0.00 5.00 11.72 0.06
AOT13C2007A AOT Call 21 ก.ค. 63 0.03 0.00 150.00 9.75 0.15
AOT13C2008A AOT Call 26 ส.ค. 63 0.54 3.85 27,961.40 2.97 0.80
AOT13P2004A AOT Put 09 เม.ย. 63 3.26 -4.68 0.00 3.59 2.91
AOT13P2006A AOT Put 26 มิ.ย. 63 1.83 -5.18 114.80 3.64 3.32
AOT13P2009A AOT Put 08 ก.ย. 63 0.85 - - 1.82 0.77
AWC13C2006A AWC Call 17 มิ.ย. 63 0.01 0.00 100.00 6.76 0.04
AWC13P2006A AWC Put 17 มิ.ย. 63 1.32 -14.84 200.00 2.25 1.69
BANP13C2006A BANPU Call 17 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 6.18 0.05
BANP13C2008A BANPU Call 25 ส.ค. 63 0.35 29.63 30,484.50 3.18 0.96
BBL13C2004A BBL Call 24 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 11.36 0.03
BBL13C2006A BBL Call 26 มิ.ย. 63 0.01 0.00 1.50 10.67 0.03
BBL13C2008A BBL Call 25 ส.ค. 63 0.18 -10.00 30,251.10 4.99 0.23
BBL13P2004A BBL Put 24 เม.ย. 63 2.78 4.51 0.00 2.57 0.92
BBL13P2008A BBL Put 25 ส.ค. 63 1.01 4.12 292.90 2.85 0.74
BCH13C2004A BCH Call 08 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 8.61 0.07
BCH13C2007A BCH Call 08 ก.ค. 63 0.03 50.00 0.00 8.13 0.21
BCP13C2007A BCP Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.10 8.46 0.05
BCPG13C2004A BCPG Call 08 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 11.56 0.09
BCPG13C2007A BCPG Call 08 ก.ค. 63 0.05 25.00 0.00 7.40 0.29
BDMS13C2004A BDMS Call 24 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 11.26 0.06
BDMS13C2008A BDMS Call 06 ส.ค. 63 0.11 22.22 99.00 7.24 0.41
BEM13C2004A BEM Call 03 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.20 0.00 0.00
BEM13C2007A BEM Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 8.42 0.05
BGRI13C2004A BGRIM Call 09 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 11.66 0.07
BGRI13C2006A BGRIM Call 09 มิ.ย. 63 0.01 0.00 117.10 9.46 0.06
BGRI13C2007A BGRIM Call 21 ก.ค. 63 0.08 33.33 400.90 6.41 0.31
BGRI13C2008A BGRIM Call 05 ส.ค. 63 0.20 17.65 302.80 4.94 0.61
BGRI13C2009A BGRIM Call 08 ก.ย. 63 0.56 7.69 14,338.30 2.39 0.82
BGRI13P2005A BGRIM Put 13 พ.ค. 63 1.24 -19.48 21.60 5.71 4.34
BH13C2006A BH Call 24 มิ.ย. 63 0.04 0.00 0.10 9.33 0.16
BJC13C2004A BJC Call 09 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 17.48 0.11
BJC13C2005A BJC Call 15 พ.ค. 63 0.04 33.33 0.00 12.93 0.32
BPP13C2004A BPP Call 08 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 5.74 0.05
BPP13C2007A BPP Call 08 ก.ค. 63 0.23 15.00 3,772.80 4.01 0.75
BTS13C2006A BTS Call 17 มิ.ย. 63 0.01 0.00 4.30 8.58 0.05
BTS13C2008A BTS Call 07 ส.ค. 63 0.03 0.00 125.80 6.84 0.12
CBG13C2004A CBG Call 03 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
CBG13C2008A CBG Call 05 ส.ค. 63 0.40 25.00 1,739.30 4.13 0.63
CBG13P2006A CBG Put 17 มิ.ย. 63 1.38 -15.85 0.00 3.13 1.66
CENT13C2005A CENTEL Call 15 พ.ค. 63 0.01 0.00 0.00 7.58 0.05
CENT13C2006A CENTEL Call 17 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.21 0.06
CHG13C2006A CHG Call 09 มิ.ย. 63 0.12 20.00 292.80 5.38 0.59
CK13C2006A CK Call 17 มิ.ย. 63 0.02 100.00 0.00 9.12 0.12
CKP13C2004A CKP Call 24 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 7.09 0.05
CKP13C2004B CKP Call 27 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.69 0.06
CKP13C2007A CKP Call 08 ก.ค. 63 0.06 20.00 0.10 6.98 0.27
COM713C2004A COM7 Call 24 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 7.48 0.05
COM713C2007A COM7 Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 7.06 0.04
COM713C2008A COM7 Call 25 ส.ค. 63 0.07 40.00 2,566.60 5.72 0.25
CPAL13C2004A CPALL Call 24 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.50 17.67 0.07
CPAL13C2007A CPALL Call 16 ก.ค. 63 0.12 20.00 1,872.10 7.97 0.39
CPAL13C2009A CPALL Call 08 ก.ย. 63 0.67 8.06 38,566.60 3.08 0.84
CPF13C2006A CPF Call 24 มิ.ย. 63 0.03 50.00 299.00 9.06 0.27
CPF13C2008A CPF Call 25 ส.ค. 63 0.18 28.57 7,862.10 4.70 0.83
CPN13C2004A CPN Call 08 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 4.30 0.03
CPN13C2007A CPN Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.90 9.70 0.06
CRC13C2008A CRC Call 05 ส.ค. 63 0.06 50.00 1,532.40 6.10 0.32
CRC13C2009A CRC Call 08 ก.ย. 63 0.39 14.71 23,988.20 2.38 0.82
DTAC13C2006A DTAC Call 05 มิ.ย. 63 0.01 0.00 30.00 11.13 0.07
DTAC13C2007A DTAC Call 17 ก.ค. 63 0.09 28.57 3.50 6.71 0.39
DTAC13C2009A DTAC Call 08 ก.ย. 63 0.37 8.82 6,095.60 3.01 0.72
DTAC13P2006A DTAC Put 05 มิ.ย. 63 0.69 -14.81 0.00 4.80 2.15
DTAC13P2007A DTAC Put 17 ก.ค. 63 0.17 -10.53 3,286.30 2.80 0.31
DTAC13P2008A DTAC Put 05 ส.ค. 63 0.96 -8.57 2,857.70 2.38 1.49
EA13C2005A EA Call 15 พ.ค. 63 0.01 0.00 100.70 12.32 0.09
EA13C2006A EA Call 26 มิ.ย. 63 0.02 0.00 30.70 8.11 0.12
EA13C2008A EA Call 06 ส.ค. 63 0.12 9.09 37.10 5.04 0.45
EA13P2006A EA Put 26 มิ.ย. 63 1.50 -3.23 2,226.50 2.10 2.35
EGCO13C2005A EGCO Call 15 พ.ค. 63 0.01 0.00 0.00 13.55 0.06
EPG13C2004A EPG Call 08 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
EPG13C2006A EPG Call 24 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 6.52 0.04
ERW13C2005A ERW Call 15 พ.ค. 63 0.01 0.00 0.00 5.19 0.04
ERW13C2006A ERW Call 24 มิ.ย. 63 0.01 0.00 200.10 5.39 0.05
ERW13C2007A ERW Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 7.16 0.06
ESSO13C2006A ESSO Call 17 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 7.85 0.03
GLOB13C2007A GLOBAL Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 8.40 0.05
GPSC13C2005A GPSC Call 15 พ.ค. 63 0.01 0.00 36.90 11.31 0.05
GPSC13C2007A GPSC Call 16 ก.ค. 63 0.13 18.18 293.50 5.80 0.33
GPSC13C2008A GPSC Call 06 ส.ค. 63 0.32 14.29 3,323.10 4.29 0.59
GPSC13C2009A GPSC Call 08 ก.ย. 63 0.65 8.33 101,170.90 2.87 0.81
GPSC13P2005A GPSC Put 13 พ.ค. 63 2.94 -8.13 0.00 2.84 1.81
GPSC13P2007A GPSC Put 16 ก.ค. 63 1.74 -7.45 0.00 2.46 1.85
GULF13C2004A GULF Call 10 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 21.12 0.07
GULF13C2006A GULF Call 09 มิ.ย. 63 0.07 0.00 376.80 8.65 0.20
GULF13C2006B GULF Call 24 มิ.ย. 63 0.03 0.00 4,113.80 8.08 0.08
GULF13C2008A GULF Call 05 ส.ค. 63 0.41 7.89 5,717.00 4.53 0.62
GULF13C2009A GULF Call 08 ก.ย. 63 0.87 3.57 114,826.80 2.84 0.82
GULF13P2004A GULF Put 24 เม.ย. 63 0.34 -15.00 2,482.30 10.10 1.14
GULF13P2005A GULF Put 13 พ.ค. 63 1.11 -9.02 244.60 6.08 2.23
GUNK13C2006A GUNKUL Call 24 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 11.18 0.10
HANA13C2006A HANA Call 09 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 8.30 0.04
HANA13C2008A HANA Call 07 ส.ค. 63 0.11 -8.33 310.10 3.99 0.20
HMPR13C2006A HMPRO Call 24 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.38 0.09
HMPR13C2007A HMPRO Call 17 ก.ค. 63 0.02 100.00 0.00 8.50 0.15
INTU13C2004A INTUCH Call 10 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 19.02 0.10
INTU13C2006A INTUCH Call 26 มิ.ย. 63 0.09 28.57 0.00 9.05 0.41
INTU13C2008A INTUCH Call 26 ส.ค. 63 0.57 9.62 30,182.20 2.83 0.82
INTU13P2004A INTUCH Put 23 เม.ย. 63 0.28 -30.00 2.30 11.82 1.67
IRPC13C2006A IRPC Call 09 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.20 9.37 0.08
IRPC13C2007A IRPC Call 08 ก.ค. 63 0.05 150.00 2,090.00 7.49 0.32
IRPC13C2008A IRPC Call 06 ส.ค. 63 0.20 53.85 111.00 4.64 0.79
IRPC13C2009A IRPC Call 08 ก.ย. 63 0.36 33.33 40,226.50 2.94 0.90
IVL13C2006A IVL Call 26 มิ.ย. 63 0.03 50.00 309.00 6.86 0.09
IVL13C2008A IVL Call 25 ส.ค. 63 0.60 17.65 63,100.80 3.43 0.92
IVL13P2004A IVL Put 09 เม.ย. 63 0.43 -32.81 67.80 8.90 1.71
JAS13C2006A JAS Call 24 มิ.ย. 63 0.12 0.00 2,053.00 5.46 0.65
JAS13C2009A JAS Call 08 ก.ย. 63 0.26 0.00 8,517.80 3.10 0.80
JMT13C2006A JMT Call 05 มิ.ย. 63 0.02 100.00 1,622.90 7.28 0.11
KBAN13C2006A KBANK Call 09 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.04 0.03
KBAN13C2008A KBANK Call 07 ส.ค. 63 0.05 0.00 20.20 7.26 0.10
KBAN13C2008B KBANK Call 26 ส.ค. 63 0.85 4.94 73,421.20 3.43 0.81
KBAN13P2006A KBANK Put 16 มิ.ย. 63 2.20 -4.35 2.60 3.21 0.99
KBAN13P2008A KBANK Put 07 ส.ค. 63 1.16 -4.13 278.70 2.89 0.94
KCE13C2004A KCE Call 23 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.82 0.07
KCE13C2005A KCE Call 19 พ.ค. 63 0.01 0.00 0.00 6.86 0.05
KCE13C2006A KCE Call 26 มิ.ย. 63 0.06 -14.29 65.70 6.08 0.26
KKP13C2004A KKP Call 03 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
KKP13C2007A KKP Call 08 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 8.32 0.05
KTB13C2006A KTB Call 17 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.09 0.09
KTC13C2004A KTC Call 10 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 7.02 0.07
KTC13C2006A KTC Call 09 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.50 0.09
KTC13C2008A KTC Call 26 ส.ค. 63 0.33 0.00 26,365.00 2.60 0.82
KTC13P2006A KTC Put 09 มิ.ย. 63 0.68 0.00 0.10 3.60 2.36
KTC13P2007A KTC Put 21 ก.ค. 63 1.44 0.00 0.00 2.20 3.05
MAJO13C2007A MAJOR Call 21 ก.ค. 63 0.10 -9.09 325.40 4.31 0.33
MINT13C2004A MINT Call 03 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
MINT13C2006A MINT Call 17 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 6.65 0.04
MINT13C2008A MINT Call 06 ส.ค. 63 0.01 0.00 0.00 6.49 0.04
MTC13C2007A MTC Call 21 ก.ค. 63 0.01 0.00 604.50 6.80 0.05
ORI13C2004A ORI Call 10 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 1.72 0.01
OSP13C2004A OSP Call 23 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 16.06 0.11
OSP13C2006A OSP Call 26 มิ.ย. 63 0.03 50.00 1.00 8.89 0.19
PLAN13C2004A PLANB Call 08 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAN13C2005A PLANB Call 15 พ.ค. 63 0.01 0.00 0.00 5.40 0.04
PLAN13C2007A PLANB Call 16 ก.ค. 63 0.01 0.00 5.00 5.78 0.04
PRM13C2006A PRM Call 24 มิ.ย. 63 0.02 100.00 74.20 6.65 0.06
PTG13C2004A PTG Call 27 เม.ย. 63 0.01 0.00 4.00 8.48 0.08
PTG13C2006A PTG Call 05 มิ.ย. 63 0.01 0.00 39.00 9.20 0.09
PTG13P2004A PTG Put 27 เม.ย. 63 1.24 -17.88 0.00 3.09 3.80
PTG13P2006A PTG Put 05 มิ.ย. 63 0.73 -19.78 4.60 3.26 2.36
PTT13C2004A PTT Call 03 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.52 0.00
PTT13C2006A PTT Call 26 มิ.ย. 63 0.02 100.00 23.70 10.25 0.15
PTT13C2008A PTT Call 07 ส.ค. 63 0.08 166.67 17,773.40 6.74 0.40
PTT13C2008B PTT Call 25 ส.ค. 63 0.38 58.33 3,547.60 4.29 1.21
PTT13C2009A PTT Call 08 ก.ย. 63 0.46 31.43 185,007.10 2.57 0.88
PTT13P2004A PTT Put 24 เม.ย. 63 0.61 -46.96 0.00 7.52 3.40
PTT13P2006A PTT Put 05 มิ.ย. 63 1.00 -33.33 34.40 4.33 3.20
PTT13P2008A PTT Put 07 ส.ค. 63 0.09 -40.00 20,007.30 4.85 0.32
PTT13P2009A PTT Put 08 ก.ย. 63 0.48 - - 1.78 0.63
PTTE13C2004A PTTEP Call 09 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 10.91 0.04
PTTE13C2006A PTTEP Call 05 มิ.ย. 63 0.01 0.00 3.00 8.92 0.03
PTTE13C2008A PTTEP Call 05 ส.ค. 63 0.03 200.00 25,744.90 7.40 0.07
PTTE13C2008B PTTEP Call 25 ส.ค. 63 0.50 78.57 8,284.00 4.72 0.78
PTTE13C2009A PTTEP Call 08 ก.ย. 63 1.22 31.18 72,059.00 2.26 0.92
PTTE13P2006A PTTEP Put 09 มิ.ย. 63 2.58 -19.88 584.30 2.18 0.94
PTTE13P2008A PTTEP Put 05 ส.ค. 63 0.40 -40.30 25,123.10 4.44 0.59
PTTE13P2009A PTTEP Put 08 ก.ย. 63 1.07 - - 1.75 0.62
PTTG13C2005A PTTGC Call 19 พ.ค. 63 0.01 0.00 0.00 10.18 0.07
PTTG13C2007A PTTGC Call 08 ก.ค. 63 0.02 100.00 4.80 8.69 0.13
PTTG13C2008A PTTGC Call 25 ส.ค. 63 0.31 63.16 352.10 4.48 1.00
PTTG13C2009A PTTGC Call 08 ก.ย. 63 0.49 36.11 73,691.60 2.66 0.94
PTTG13P2004A PTTGC Put 23 เม.ย. 63 1.39 -27.23 0.00 3.61 3.61
PTTG13P2008A PTTGC Put 06 ส.ค. 63 0.62 -27.91 411.20 3.30 1.47
RATC13C2004A RATCH Call 10 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.20 17.65 0.08
RATC13C2007A RATCH Call 08 ก.ค. 63 0.12 33.33 675.30 8.02 0.41
RS13C2004A RS Call 24 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 8.90 0.05
RS13C2006A RS Call 26 มิ.ย. 63 0.06 20.00 0.00 6.03 0.20
S5013C2006A SET50 Call 29 มิ.ย. 63 0.01 0.00 1,263.40 25.59 0.03
S5013C2006B SET50 Call 29 มิ.ย. 63 0.01 0.00 3,092.80 26.91 0.04
S5013C2006C SET50 Call 29 มิ.ย. 63 0.01 0.00 883.30 28.22 0.04
S5013C2006D SET50 Call 29 มิ.ย. 63 0.01 0.00 13,307.60 31.56 0.04
S5013C2006E SET50 Call 29 มิ.ย. 63 0.09 80.00 17,815.49 19.79 0.24
S5013C2006F SET50 Call 29 มิ.ย. 63 1.13 15.31 421,221.10 4.11 0.61
S5013P2006A SET50 Put 29 มิ.ย. 63 6.35 -13.01 1.40 3.90 0.65
S5013P2006B SET50 Put 29 มิ.ย. 63 4.56 -13.96 2.90 4.29 1.29
S5013P2006C SET50 Put 29 มิ.ย. 63 3.82 -17.67 12.82 5.41 1.36
S5013P2006D SET50 Put 29 มิ.ย. 63 2.18 -24.83 15,880.08 7.98 1.15
S5013P2006E SET50 Put 29 มิ.ย. 63 1.28 -24.26 27,223.85 7.59 1.28
S5013P2006F SET50 Put 29 มิ.ย. 63 0.71 -16.47 788,889.81 3.76 0.35
SAWA13C2005A SAWAD Call 15 พ.ค. 63 0.01 0.00 155.00 9.48 0.06
SAWA13C2007A SAWAD Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 96.10 7.45 0.05
SCB13C2006A SCB Call 24 มิ.ย. 63 0.01 0.00 26.70 8.39 0.03
SCB13C2006B SCB Call 24 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.20 9.76 0.04
SCB13C2007A SCB Call 08 ก.ค. 63 0.03 0.00 72.70 9.54 0.10
SCB13C2008A SCB Call 25 ส.ค. 63 0.35 6.06 0.20 4.83 0.61
SCB13C2009A SCB Call 08 ก.ย. 63 0.74 4.23 13,394.20 2.99 0.80
SCB13P2006A SCB Put 24 มิ.ย. 63 2.42 -3.20 0.00 2.19 0.97
SCB13P2008A SCB Put 25 ส.ค. 63 0.84 -4.55 799.40 3.23 0.99
SCC13C2004A SCC Call 23 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 19.40 0.06
SCC13C2008A SCC Call 05 ส.ค. 63 0.41 -4.65 6.00 5.96 0.77
SCC13P2006A SCC Put 09 มิ.ย. 63 0.83 3.75 3.30 6.92 1.82
SGP13C2004A SGP Call 10 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 18.05 0.12
SGP13C2006A SGP Call 05 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 9.81 0.06
SGP13C2007A SGP Call 08 ก.ค. 63 0.13 18.18 0.00 6.44 0.55
SIRI13C2007A SIRI Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 6.83 0.11
SPAL13C2006A SPALI Call 26 มิ.ย. 63 0.10 11.11 0.00 7.72 0.51
SPRC13C2004A SPRC Call 09 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00
SPRC13C2006A SPRC Call 09 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 6.86 0.03
SPRC13C2008A SPRC Call 06 ส.ค. 63 0.03 50.00 0.00 5.86 0.07
STA13C2006A STA Call 26 มิ.ย. 63 0.07 16.67 57.10 6.70 0.43
STEC13C2004A STEC Call 24 เม.ย. 63 0.01 0.00 73.00 12.26 0.11
TASC13C2006A TASCO Call 17 มิ.ย. 63 0.10 11.11 20.50 7.17 0.42
TCAP13C2007A TCAP Call 15 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 7.90 0.06
THAI13C2004A THAI Call 08 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
THAN13C2007A THANI Call 17 ก.ค. 63 0.01 0.00 0.00 6.63 0.04
TISC13C2004A TISCO Call 08 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 13.30 0.05
TISC13C2006A TISCO Call 05 มิ.ย. 63 0.01 0.00 4.00 10.10 0.04
TKN13C2004A TKN Call 03 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
TKN13C2006A TKN Call 26 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.40 7.23 0.07
TOA13C2007A TOA Call 15 ก.ค. 63 0.09 12.50 10.90 6.61 0.48
TOP13C2004A TOP Call 09 เม.ย. 63 0.01 0.00 0.00 1.08 0.01
TOP13C2006A TOP Call 09 มิ.ย. 63 0.01 0.00 3.70 9.29 0.07
TOP13C2008A TOP Call 05 ส.ค. 63 0.07 133.33 243.40 6.36 0.31
TOP13C2008B TOP Call 25 ส.ค. 63 0.53 55.88 20,339.00 3.13 1.17
TOP13P2005A TOP Put 15 พ.ค. 63 3.78 -19.23 0.00 1.90 2.52
TOP13P2006A TOP Put 09 มิ.ย. 63 2.38 -22.73 5.00 2.23 1.87
TRUE13C2006A TRUE Call 24 มิ.ย. 63 0.04 33.33 10.20 8.11 0.21
TRUE13C2007A TRUE Call 16 ก.ค. 63 0.11 22.22 2.50 6.19 0.43
TU13C2004A TU Call 27 เม.ย. 63 0.07 0.00 143.40 12.87 0.65
TVO13C2007A TVO Call 15 ก.ค. 63 0.16 6.67 0.00 4.02 0.29
VGI13C2006A VGI Call 17 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 8.35 0.07
WHA13C2005A WHA Call 15 พ.ค. 63 0.01 0.00 0.00 7.72 0.07
WHA13C2006A WHA Call 26 มิ.ย. 63 0.01 0.00 0.00 8.81 0.08

ใหม่ล่าสุด
ใกล้หมดอายุ