รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2105A ACE Call 21 พ.ค. 64 0.07 -22.22 1,378.50 9.00 0.34
ACE13C2107A ACE Call 14 ก.ค. 64 0.33 -10.81 19,325.40 4.85 0.86
ACE13C2107B ACE Call 02 ก.ค. 64 0.17 -10.53 10,469.50 5.41 0.49
ADVA13C2105A ADVANC Call 19 พ.ค. 64 0.09 50.00 7,770.80 14.38 0.37
ADVA13C2106A ADVANC Call 23 มิ.ย. 64 0.35 29.63 61,941.30 8.56 0.86
ADVA13P2106A ADVANC Put 23 มิ.ย. 64 0.31 -20.51 39,505.10 6.41 0.57
AEON13C2104A AEONTS Call 23 เม.ย. 64 0.01 0.00 4,651.80 21.26 0.09
AEON13C2106A AEONTS Call 17 มิ.ย. 64 0.56 16.67 67,654.20 4.52 1.10
AEON13C2107A AEONTS Call 16 ก.ค. 64 0.34 17.24 127,436.80 4.07 0.60
AMAT13C2105A AMATA Call 07 พ.ค. 64 0.04 -20.00 160.00 13.80 0.31
AMAT13C2106A AMATA Call 25 มิ.ย. 64 0.12 0.00 5,172.00 6.76 0.46
AMAT13C2108A AMATA Call 06 ส.ค. 64 0.34 -5.56 37,410.80 4.57 0.87
AOT13C2104A AOT Call 23 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 28.65 0.11
AOT13C2105A AOT Call 14 พ.ค. 64 0.15 -16.67 2,538.00 10.38 0.59
AOT13C2107A AOT Call 16 ก.ค. 64 0.26 -7.14 7,115.80 6.16 0.61
AOT13C2108A AOT Call 06 ส.ค. 64 0.38 -7.32 25,517.00 5.71 0.82
AOT13P2105A AOT Put 21 พ.ค. 64 0.12 0.00 1,033.50 7.67 0.35
AOT13P2107A AOT Put 16 ก.ค. 64 0.43 2.38 21,124.90 4.74 0.78
AP13C2107A AP Call 22 ก.ค. 64 0.24 0.00 11,167.20 5.07 0.74
AWC13C2105A AWC Call 07 พ.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 13.46 0.17
AWC13C2106A AWC Call 16 มิ.ย. 64 0.07 -12.50 109.00 6.11 0.18
AWC13C2108A AWC Call 06 ส.ค. 64 0.49 -7.55 21,307.20 4.64 0.93
AWC13P2107A AWC Put 16 ก.ค. 64 0.26 4.00 12,329.80 3.60 0.39
BAM13C2104A BAM Call 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 16.65 0.08
BAM13C2105A BAM Call 20 พ.ค. 64 0.07 0.00 130.40 10.11 0.34
BAM13C2107A BAM Call 15 ก.ค. 64 0.23 4.55 14,686.90 5.63 0.62
BANP13C2107A BANPU Call 07 ก.ค. 64 0.25 -7.41 8,479.50 4.71 0.97
BANP13P2105A BANPU Put 20 พ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 8.92 0.07
BANP13P2107A BANPU Put 20 ก.ค. 64 0.13 8.33 2,220.00 4.53 0.48
BBL13C2105A BBL Call 14 พ.ค. 64 0.09 28.57 6,330.40 11.09 0.39
BBL13C2105B BBL Call 20 พ.ค. 64 0.17 21.43 37,725.80 9.83 0.66
BBL13C2107A BBL Call 22 ก.ค. 64 0.32 14.29 69,863.90 6.73 0.84
BBL13P2106A BBL Put 25 มิ.ย. 64 0.23 -14.81 3,812.80 5.57 0.50
BCH13C2105A BCH Call 12 พ.ค. 64 0.19 -13.64 363.90 8.58 0.97
BCH13C2107A BCH Call 16 ก.ค. 64 0.44 -6.38 382.10 4.38 1.15
BCH13C2108A BCH Call 11 ส.ค. 64 0.32 -5.88 15,272.30 4.40 0.84
BCP13C2105A BCP Call 12 พ.ค. 64 0.02 0.00 2.40 11.21 0.22
BCP13C2107A BCP Call 22 ก.ค. 64 0.13 0.00 1,976.10 5.43 0.71
BCP13C2108A BCP Call 11 ส.ค. 64 0.52 4.00 1,205.60 4.62 2.40
BCPG13C2105A BCPG Call 14 พ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.19 0.08
BCPG13C2106A BCPG Call 04 มิ.ย. 64 0.08 0.00 165.00 7.72 0.43
BCPG13C2108A BCPG Call 06 ส.ค. 64 0.24 4.35 1,370.10 4.69 0.79
BDMS13C2105A BDMS Call 14 พ.ค. 64 0.10 -9.09 185.00 11.37 0.52
BDMS13C2107A BDMS Call 14 ก.ค. 64 0.47 -2.08 8,867.10 5.36 1.15
BDMS13C2108A BDMS Call 18 ส.ค. 64 0.34 0.00 9,966.20 5.46 0.84
BDMS13P2107A BDMS Put 20 ก.ค. 64 0.38 -2.56 17,599.80 4.37 0.76
BEM13C2105A BEM Call 14 พ.ค. 64 0.02 0.00 0.00 13.52 0.17
BEM13C2106A BEM Call 23 มิ.ย. 64 0.19 -9.52 6,870.10 5.96 0.70
BGRI13C2105A BGRIM Call 20 พ.ค. 64 0.02 100.00 12.60 11.22 0.13
BGRI13C2106A BGRIM Call 23 มิ.ย. 64 0.10 11.11 5,092.60 7.02 0.40
BGRI13C2107A BGRIM Call 15 ก.ค. 64 0.17 13.33 7,941.90 6.02 0.59
BGRI13C2108A BGRIM Call 06 ส.ค. 64 0.23 9.52 24,143.30 6.14 0.81
BGRI13P2104A BGRIM Put 28 เม.ย. 64 0.02 -50.00 0.00 17.64 0.20
BH13C2106A BH Call 16 มิ.ย. 64 0.35 6.06 15,161.90 5.37 0.67
BH13P2106A BH Put 16 มิ.ย. 64 0.13 -7.14 4,445.80 5.63 0.26
BJC13C2105A BJC Call 14 พ.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 13.70 0.28
BJC13C2106A BJC Call 16 มิ.ย. 64 0.18 -5.26 9,233.70 7.05 0.86
BPP13C2105A BPP Call 19 พ.ค. 64 0.09 0.00 6,481.70 9.41 0.45
BPP13C2106A BPP Call 04 มิ.ย. 64 0.07 0.00 30.00 8.28 0.31
BPP13C2108A BPP Call 11 ส.ค. 64 0.36 2.86 8,440.00 4.71 0.91
BTS13C2105A BTS Call 19 พ.ค. 64 0.02 -33.33 0.00 13.59 0.15
BTS13C2107A BTS Call 20 ก.ค. 64 0.21 0.00 5,764.40 5.86 0.68
CBG13C2104A CBG Call 27 เม.ย. 64 0.06 -33.33 0.00 15.60 0.37
CBG13C2105A CBG Call 14 พ.ค. 64 0.02 -33.33 8,379.40 12.04 0.09
CBG13C2106A CBG Call 04 มิ.ย. 64 0.16 -11.11 5,060.00 6.68 0.42
CBG13C2107A CBG Call 07 ก.ค. 64 0.29 -9.38 10,412.80 5.45 0.62
CBG13C2108A CBG Call 06 ส.ค. 64 0.52 -5.45 15,091.80 4.32 0.88
CBG13P2105A CBG Put 14 พ.ค. 64 0.06 0.00 30.50 9.24 0.22
CBG13P2107A CBG Put 02 ก.ค. 64 0.66 3.13 21,190.40 3.61 0.94
CENT13C2105A CENTEL Call 12 พ.ค. 64 0.66 -12.00 0.00 6.38 3.24
CENT13C2106A CENTEL Call 16 มิ.ย. 64 0.20 -9.09 2,019.80 4.80 0.74
CHG13C2104A CHG Call 22 เม.ย. 64 0.02 0.00 0.00 35.54 0.47
CHG13C2107A CHG Call 14 ก.ค. 64 0.32 6.67 14,204.30 5.15 1.10
CHG13C2107B CHG Call 20 ก.ค. 64 0.20 5.26 13,839.80 5.68 0.76
CK13C2105A CK Call 14 พ.ค. 64 0.06 0.00 0.00 12.04 0.42
CK13C2106A CK Call 16 มิ.ย. 64 0.30 3.45 11,334.40 6.48 1.12
CK13C2107A CK Call 16 ก.ค. 64 0.23 4.55 2,735.80 5.45 0.72
CKP13C2104A CKP Call 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 19.19 0.08
CKP13C2106A CKP Call 16 มิ.ย. 64 0.37 -5.13 6,326.40 5.44 0.85
CKP13C2107A CKP Call 20 ก.ค. 64 0.12 -7.69 1,125.80 4.88 0.25
COM713C2105A COM7 Call 14 พ.ค. 64 1.62 -12.43 0.00 4.25 2.38
COM713C2106A COM7 Call 04 มิ.ย. 64 1.37 -11.04 223.30 3.84 1.82
COM713C2107A COM7 Call 02 ก.ค. 64 0.89 -12.75 5,983.20 4.00 1.23
COM713C2108A COM7 Call 06 ส.ค. 64 0.70 -12.50 89,918.30 3.75 0.91
COM713P2105A COM7 Put 07 พ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 7.12 0.02
COM713P2106A COM7 Put 24 มิ.ย. 64 0.07 16.67 4,812.00 5.77 0.14
COM713P2107A COM7 Put 22 ก.ค. 64 0.44 10.00 28,373.10 3.84 0.58
CPAL13C2105A CPALL Call 12 พ.ค. 64 0.22 10.00 5,505.20 10.33 0.87
CPAL13C2107A CPALL Call 15 ก.ค. 64 0.19 5.56 7,963.70 7.02 0.51
CPAL13C2108A CPALL Call 18 ส.ค. 64 0.36 9.09 17,964.30 6.74 0.93
CPAL13P2105A CPALL Put 12 พ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.56 0.06
CPAL13P2106A CPALL Put 24 มิ.ย. 64 0.26 -10.34 5,387.60 6.50 0.65
CPF13C2104A CPF Call 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.11 0.15
CPF13C2105A CPF Call 20 พ.ค. 64 0.07 -12.50 1,302.70 8.95 0.54
CPF13C2107A CPF Call 22 ก.ค. 64 0.18 -10.00 3,723.00 5.33 0.82
CPF13P2106A CPF Put 24 มิ.ย. 64 0.13 8.33 2,400.80 5.34 0.59
CPN13C2105A CPN Call 14 พ.ค. 64 0.16 -11.11 0.00 8.93 0.67
CPN13C2106A CPN Call 17 มิ.ย. 64 0.17 -10.53 18.00 6.51 0.52
CPN13C2108A CPN Call 06 ส.ค. 64 0.38 -7.32 19,264.40 4.85 0.87
CRC13C2105A CRC Call 12 พ.ค. 64 0.10 -23.08 0.00 8.50 0.61
CRC13C2107A CRC Call 15 ก.ค. 64 0.19 -13.64 6,618.40 4.55 0.62
CRC13C2108ANew CRC Call 11 ส.ค. 64 0.27 - - 4.59 0.88
DELT13C2105A DELTA Call 06 พ.ค. 64 0.01 0.00 289.70 5.66 0.01
DELT13C2105B DELTA Call 13 พ.ค. 64 0.03 -25.00 780.50 4.58 0.04
DELT13C2106A DELTA Call 04 มิ.ย. 64 0.19 -13.64 79,279.90 3.20 0.16
DELT13C2106B DELTA Call 15 มิ.ย. 64 0.38 -11.63 93,739.10 2.93 0.29
DELT13C2107A DELTA Call 02 ก.ค. 64 0.72 -12.20 34,495.70 3.09 0.58
DELT13C2108A DELTA Call 06 ส.ค. 64 0.52 -13.33 135,344.50 3.70 0.50
DELT13P2107A DELTA Put 02 ก.ค. 64 0.53 3.92 58,745.70 1.70 0.23
DOHO13C2105A DOHOME Call 14 พ.ค. 64 1.03 -2.83 6.30 4.59 1.94
DOHO13C2106A DOHOME Call 17 มิ.ย. 64 0.80 -2.44 5,926.00 4.06 1.33
DOHO13C2108A DOHOME Call 06 ส.ค. 64 0.70 -2.78 106,630.60 3.49 1.00
DTAC13C2105A DTAC Call 19 พ.ค. 64 0.05 25.00 1,423.20 10.30 0.40
DTAC13C2107A DTAC Call 20 ก.ค. 64 0.16 6.67 22,244.20 5.62 0.70
DTAC13C2108A DTAC Call 06 ส.ค. 64 0.21 10.53 32,930.40 5.38 0.88
DTAC13P2107A DTAC Put 20 ก.ค. 64 0.24 -7.69 1,855.20 3.80 0.71
EA13C2104A EA Call 27 เม.ย. 64 0.13 0.00 56.20 11.39 0.60
EA13C2105A EA Call 12 พ.ค. 64 0.04 0.00 2,101.10 10.13 0.17
EA13C2106A EA Call 25 มิ.ย. 64 0.40 2.56 36,264.30 4.52 0.74
EA13C2108ANew EA Call 11 ส.ค. 64 0.45 - - 4.63 0.85
EA13P2104A EA Put 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 13.75 0.06
EA13P2106A EA Put 25 มิ.ย. 64 0.33 -5.71 7,588.60 4.08 0.55
EGCO13C2104A EGCO Call 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 21.19 0.06
EGCO13C2107A EGCO Call 14 ก.ค. 64 0.34 -5.56 17,862.40 6.50 0.63
EPG13C2105A EPG Call 12 พ.ค. 64 0.30 30.43 4.10 7.82 2.09
EPG13C2106A EPG Call 04 มิ.ย. 64 0.11 22.22 11,748.20 6.57 0.65
EPG13C2107A EPG Call 15 ก.ค. 64 0.25 13.64 25,554.00 4.11 0.92
ESSO13C2105A ESSO Call 12 พ.ค. 64 0.04 -20.00 0.30 9.99 0.24
ESSO13C2107A ESSO Call 14 ก.ค. 64 0.21 -4.55 2,071.50 4.90 0.62
ESSO13C2108A ESSO Call 06 ส.ค. 64 0.32 -5.88 4,299.10 4.40 0.84
GFPT13C2106A GFPT Call 16 มิ.ย. 64 0.08 14.29 120.00 7.11 0.48
GFPT13C2108ANew GFPT Call 18 ส.ค. 64 0.23 - - 4.56 0.89
GLOB13C2105A GLOBAL Call 19 พ.ค. 64 0.20 -16.67 2,383.10 7.39 0.66
GLOB13C2107A GLOBAL Call 16 ก.ค. 64 0.54 -8.47 12,776.80 4.11 0.99
GPSC13C2104A GPSC Call 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.74 0.06
GPSC13C2106A GPSC Call 04 มิ.ย. 64 0.16 6.67 4,264.20 7.45 0.40
GPSC13C2107A GPSC Call 14 ก.ค. 64 0.42 5.00 12,431.70 4.88 0.69
GPSC13C2108A GPSC Call 18 ส.ค. 64 0.71 2.90 30,694.10 3.94 0.94
GPSC13P2105A GPSC Put 12 พ.ค. 64 0.05 -16.67 0.00 10.97 0.18
GULF13C2105A GULF Call 19 พ.ค. 64 0.04 100.00 3,620.30 10.99 0.32
GULF13C2106A GULF Call 09 มิ.ย. 64 0.10 66.67 26,259.90 8.19 0.60
GULF13C2107A GULF Call 02 ก.ค. 64 0.19 46.15 56,743.60 5.95 0.83
GULF13C2108A GULF Call 06 ส.ค. 64 0.32 33.33 63,655.90 5.05 1.18
GULF13P2104A GULF Put 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 16.97 0.12
GULF13P2107A GULF Put 02 ก.ค. 64 0.18 -28.00 20,826.40 5.22 0.69
GUNK13C2106A GUNKUL Call 16 มิ.ย. 64 1.05 -7.08 0.10 4.62 2.49
GUNK13C2107A GUNKUL Call 15 ก.ค. 64 0.66 -7.04 2,031.10 4.24 1.44
GUNK13C2107B GUNKUL Call 16 ก.ค. 64 0.44 -8.33 50,304.30 4.23 0.95
GUNK13C2108A GUNKUL Call 06 ส.ค. 64 0.33 -5.71 35,319.80 4.01 0.68
HANA13C2104A HANA Call 26 เม.ย. 64 0.08 -38.46 163.60 14.85 0.51
HANA13C2106A HANA Call 09 มิ.ย. 64 0.59 -10.61 803.80 4.55 1.14
HANA13C2106B HANA Call 25 มิ.ย. 64 0.40 -11.11 35,540.70 4.71 0.80
HANA13P2104A HANA Put 28 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 10.14 0.04
HANA13P2105A HANA Put 06 พ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.60 0.05
HANA13P2106A HANA Put 25 มิ.ย. 64 0.38 5.56 8,195.20 3.94 0.64
HMPR13C2105A HMPRO Call 12 พ.ค. 64 0.03 0.00 0.00 13.65 0.28
HMPR13C2106A HMPRO Call 16 มิ.ย. 64 0.17 6.25 14,081.10 6.96 0.82
INTU13C2104A INTUCH Call 23 เม.ย. 64 0.01 0.00 1,533.20 36.00 0.14
INTU13C2105A INTUCH Call 21 พ.ค. 64 0.23 4.55 6,491.30 10.05 0.91
INTU13C2107A INTUCH Call 20 ก.ค. 64 0.52 4.00 19,004.60 5.59 1.15
IRPC13C2105A IRPC Call 20 พ.ค. 64 0.24 -11.11 28,067.00 6.70 0.82
IRPC13C2108A IRPC Call 06 ส.ค. 64 0.34 -8.11 32,924.50 4.56 0.79
IRPC13P2106A IRPC Put 04 มิ.ย. 64 0.14 0.00 15,227.00 5.27 0.38
IVL13C2104B IVL Call 28 เม.ย. 64 0.04 -20.00 0.00 15.31 0.34
IVL13C2105A IVL Call 20 พ.ค. 64 0.31 -6.06 16.00 6.70 1.15
IVL13C2106A IVL Call 25 มิ.ย. 64 0.28 -3.45 15,712.70 5.27 0.82
IVL13C2107A IVL Call 15 ก.ค. 64 0.24 -4.00 19,400.20 4.81 0.64
IVL13P2104B IVL Put 28 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 9.66 0.05
IVL13P2105A IVL Put 21 พ.ค. 64 0.02 -33.33 0.00 10.07 0.11
IVL13P2106A IVL Put 25 มิ.ย. 64 0.21 0.00 2,116.80 4.61 0.53
JAS13C2105A JAS Call 19 พ.ค. 64 0.04 0.00 35.00 8.87 0.24
JAS13C2106A JAS Call 23 มิ.ย. 64 0.15 15.38 4,713.90 5.67 0.58
JAS13C2108A JAS Call 06 ส.ค. 64 0.27 12.50 17,128.10 4.61 0.85
JMT13C2105A JMT Call 19 พ.ค. 64 0.34 -10.53 0.00 6.36 1.18
JMT13C2107A JMT Call 14 ก.ค. 64 0.29 -9.38 19,646.70 4.91 0.78
KBAN13C2106A KBANK Call 04 มิ.ย. 64 0.16 33.33 14,847.00 7.59 0.43
KBAN13C2107A KBANK Call 15 ก.ค. 64 0.42 20.00 39,315.60 4.93 0.74
KBAN13C2108A KBANK Call 18 ส.ค. 64 0.59 20.41 96,989.90 4.81 1.01
KBAN13P2105A KBANK Put 20 พ.ค. 64 0.04 -33.33 0.00 9.66 0.14
KBAN13P2106A KBANK Put 24 มิ.ย. 64 0.35 -22.22 42,670.20 5.29 0.66
KCE13C2104A KCE Call 27 เม.ย. 64 0.47 -21.67 7.40 8.66 1.70
KCE13C2105A KCE Call 12 พ.ค. 64 0.32 -17.95 5,222.90 6.58 0.88
KCE13C2105B KCE Call 07 พ.ค. 64 0.10 -28.57 15,149.00 9.50 0.40
KCE13C2107A KCE Call 02 ก.ค. 64 0.43 -12.24 82,147.10 4.44 0.80
KCE13P2104A KCE Put 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 8.58 0.04
KCE13P2106A KCE Put 24 มิ.ย. 64 0.21 10.53 8,696.80 4.49 0.39
KKP13C2105A KKP Call 21 พ.ค. 64 0.08 14.29 420.00 11.01 0.36
KKP13C2107A KKP Call 15 ก.ค. 64 0.34 6.25 18,514.70 5.87 0.82
KTB13C2106A KTB Call 23 มิ.ย. 64 0.12 9.09 3,325.80 6.11 0.62
KTB13C2108A KTB Call 18 ส.ค. 64 0.24 4.35 24,259.10 4.84 0.98
KTC13C2104A KTC Call 27 เม.ย. 64 0.26 44.44 67.20 12.93 1.07
KTC13C2104B KTC Call 26 เม.ย. 64 0.01 0.00 258.00 23.20 0.07
KTC13C2106A KTC Call 09 มิ.ย. 64 0.89 15.58 32,968.50 4.45 1.26
KTC13C2107A KTC Call 07 ก.ค. 64 0.56 19.15 192,206.30 4.88 0.87
KTC13P2104A KTC Put 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 9.12 0.03
KTC13P2104B KTC Put 26 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 13.25 0.04
KTC13P2105A KTC Put 07 พ.ค. 64 0.01 0.00 130.00 9.86 0.03
KTC13P2106A KTC Put 25 มิ.ย. 64 0.30 -18.92 61,328.50 4.68 0.45
LH13C2107A LH Call 16 ก.ค. 64 0.24 14.29 9,852.70 5.48 0.77
MAJO13C2107A MAJOR Call 07 ก.ค. 64 0.34 0.00 6,221.10 4.36 0.72
MEGA13C2105A MEGA Call 19 พ.ค. 64 0.01 0.00 300.20 12.23 0.09
MEGA13C2107A MEGA Call 20 ก.ค. 64 0.15 -11.76 1,087.40 5.39 0.59
MEGA13C2108ANew MEGA Call 11 ส.ค. 64 0.28 - - 4.35 0.89
MINT13C2106A MINT Call 23 มิ.ย. 64 0.18 -10.00 6,927.50 4.83 0.71
MINT13C2108A MINT Call 18 ส.ค. 64 0.28 -6.67 19,365.20 3.97 0.90
MINT13P2104A MINT Put 28 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 8.58 0.07
MINT13P2105A MINT Put 21 พ.ค. 64 0.03 0.00 30.00 8.46 0.21
MINT13P2107A MINT Put 02 ก.ค. 64 0.28 3.70 13,001.70 3.55 0.81
MTC13C2105A MTC Call 12 พ.ค. 64 0.07 40.00 20,863.90 11.33 0.29
MTC13C2107A MTC Call 16 ก.ค. 64 0.43 19.44 110,970.70 4.93 0.77
MTC13P2105A MTC Put 12 พ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.66 0.05
MTC13P2107A MTC Put 16 ก.ค. 64 0.36 -14.29 44,917.90 4.21 0.55
OR13C2106A OR Call 04 มิ.ย. 64 0.08 -20.00 7,030.60 7.17 0.47
OR13C2107A OR Call 02 ก.ค. 64 0.17 -10.53 28,416.30 6.04 0.85
OR13C2107B OR Call 20 ก.ค. 64 0.11 -15.38 9,362.90 5.67 0.52
OR13P2106A OR Put 04 มิ.ย. 64 0.04 0.00 13,792.80 8.82 0.29
OR13P2107A OR Put 20 ก.ค. 64 0.34 6.25 29,989.40 3.38 0.95
ORI13C2105A ORI Call 21 พ.ค. 64 0.22 0.00 1,599.90 6.67 0.82
ORI13C2106A ORI Call 17 มิ.ย. 64 0.53 1.92 40.70 4.12 1.21
ORI13C2108A ORI Call 11 ส.ค. 64 0.45 2.27 13,471.50 3.52 0.88
OSP13C2104A OSP Call 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.40 0.13
OSP13C2105A OSP Call 21 พ.ค. 64 0.03 0.00 0.00 11.56 0.25
OSP13C2106A OSP Call 17 มิ.ย. 64 0.12 -7.69 25,442.90 7.41 0.64
OSP13C2107A OSP Call 22 ก.ค. 64 0.20 -4.76 17,915.40 6.10 0.88
PLAN13C2106A PLANB Call 17 มิ.ย. 64 0.10 11.11 4,304.00 7.10 0.54
PLAN13C2107A PLANB Call 14 ก.ค. 64 0.11 22.22 2,621.90 5.60 0.47
PLAN13C2108A PLANB Call 18 ส.ค. 64 0.33 6.45 4,032.60 4.06 1.02
PRM13C2105A PRM Call 20 พ.ค. 64 0.09 -10.00 6,812.00 7.54 0.43
PRM13C2107A PRM Call 15 ก.ค. 64 0.26 -7.14 16,958.80 4.20 0.70
PSH13C2106A PSH Call 30 มิ.ย. 64 0.16 -5.88 2,653.90 4.93 0.62
PTG13C2104A PTG Call 26 เม.ย. 64 0.03 0.00 474.70 24.05 0.35
PTG13C2106A PTG Call 24 มิ.ย. 64 0.28 3.70 36,959.60 5.56 0.76
PTG13P2106A PTG Put 25 มิ.ย. 64 0.26 -10.34 8,588.60 4.50 0.57
PTT13C2105A PTT Call 19 พ.ค. 64 0.06 0.00 717.80 10.64 0.40
PTT13C2107A PTT Call 07 ก.ค. 64 0.15 -6.25 4,309.80 7.08 0.67
PTT13C2108A PTT Call 18 ส.ค. 64 0.21 0.00 8,720.70 6.95 0.92
PTT13P2105A PTT Put 14 พ.ค. 64 0.11 0.00 3,877.30 9.07 0.63
PTT13P2107A PTT Put 07 ก.ค. 64 0.26 -3.70 5,676.80 5.44 0.89
PTTE13C2105A PTTEP Call 20 พ.ค. 64 0.20 -4.76 740.80 8.45 0.73
PTTE13C2106A PTTEP Call 25 มิ.ย. 64 0.27 -3.57 4,985.90 5.87 0.69
PTTE13C2107A PTTEP Call 22 ก.ค. 64 0.41 -2.38 13,035.20 5.08 0.90
PTTE13P2104A PTTEP Put 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 12.15 0.05
PTTE13P2105A PTTEP Put 21 พ.ค. 64 0.03 0.00 0.00 10.20 0.13
PTTE13P2106A PTTEP Put 25 มิ.ย. 64 0.24 0.00 3,757.60 5.30 0.55
PTTG13C2106A PTTGC Call 16 มิ.ย. 64 0.26 -3.70 9,981.70 6.39 0.66
PTTG13C2108A PTTGC Call 06 ส.ค. 64 0.45 -2.17 34,063.70 4.84 0.86
PTTG13P2105A PTTGC Put 21 พ.ค. 64 0.10 -9.09 5,287.40 8.18 0.32
QH13C2107A QH Call 02 ก.ค. 64 0.13 -7.14 2,993.60 6.23 0.66
RATC13C2104A RATCH Call 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 19.11 0.10
RATC13C2105A RATCH Call 20 พ.ค. 64 0.08 -11.11 0.00 11.37 0.45
RATC13C2108A RATCH Call 11 ส.ค. 64 0.30 -3.23 16,342.60 5.97 0.90
RBF13C2108A RBF Call 06 ส.ค. 64 0.36 -7.69 54,322.60 4.01 0.76
RS13C2105A RS Call 14 พ.ค. 64 0.36 -2.70 3.60 7.87 2.72
RS13C2105B RS Call 20 พ.ค. 64 0.19 -5.00 0.00 8.69 1.59
RS13C2106A RS Call 09 มิ.ย. 64 0.10 0.00 13,611.30 6.73 0.65
RS13C2107A RS Call 22 ก.ค. 64 0.22 0.00 10,946.80 4.63 0.98
S5013C2105A SET50 Call 28 พ.ค. 64 0.84 0.00 170.30 3.06 0.27
S5013C2106A SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.28 -3.45 299,322.00 15.77 0.46
S5013C2106B SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.38 0.00 620,085.00 16.32 0.65
S5013C2106C SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.55 -1.79 541,564.80 15.36 0.88
S5013C2106D SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.66 0.00 576,191.50 17.30 1.19
S5013C2108A SET50 Call 30 ส.ค. 64 0.94 0.00 276.20 2.96 0.29
S5013P2105A SET50 Put 28 พ.ค. 64 0.87 -1.14 46,518.70 3.40 0.31
S5013P2106A SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.22 -8.33 1,125,859.60 14.56 0.33
S5013P2106B SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.34 -5.56 618,174.30 13.99 0.50
S5013P2106C SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.49 -5.77 983,537.50 13.33 0.68
S5013P2106D SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.77 -4.94 974,593.30 12.19 0.98
S5013P2108A SET50 Put 30 ส.ค. 64 1.19 -0.83 6,018.80 2.26 0.28
SAWA13C2104B SAWAD Call 28 เม.ย. 64 0.64 56.10 30.30 7.86 1.43
SAWA13C2106A SAWAD Call 16 มิ.ย. 64 1.36 24.77 247.60 3.97 1.53
SAWA13C2107A SAWAD Call 02 ก.ค. 64 0.61 29.79 427,228.30 4.89 0.84
SAWA13P2106A SAWAD Put 25 มิ.ย. 64 0.13 -35.00 107,748.70 6.58 0.24
SCB13C2105A SCB Call 21 พ.ค. 64 0.13 18.18 13,182.20 9.94 0.61
SCB13C2107A SCB Call 15 ก.ค. 64 0.24 9.09 51,682.50 6.41 0.73
SCB13C2108A SCB Call 18 ส.ค. 64 0.44 7.32 75,845.90 5.01 1.04
SCB13P2104A SCB Put 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 12.16 0.06
SCB13P2105A SCB Put 07 พ.ค. 64 0.01 0.00 77.00 12.93 0.06
SCB13P2105B SCB Put 20 พ.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 12.60 0.18
SCB13P2107A SCB Put 15 ก.ค. 64 0.38 -9.52 48,266.40 5.04 0.90
SCC13C2105A SCC Call 20 พ.ค. 64 0.27 3.85 105.00 11.61 1.50
SCC13C2107A SCC Call 14 ก.ค. 64 0.86 4.88 0.00 5.74 2.36
SCC13C2107B SCC Call 20 ก.ค. 64 0.33 3.13 35,354.40 6.02 0.95
SCC13P2105A SCC Put 21 พ.ค. 64 0.02 -33.33 0.00 13.30 0.13
SCC13P2107A SCC Put 20 ก.ค. 64 0.32 -5.88 3,774.50 4.93 0.76
SCGP13C2105A SCGP Call 21 พ.ค. 64 0.08 14.29 4,260.00 10.44 0.42
SCGP13C2106A SCGP Call 23 มิ.ย. 64 0.30 11.11 65,368.30 6.03 0.90
SCGP13P2104A SCGP Put 28 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 12.37 0.06
SCGP13P2105A SCGP Put 21 พ.ค. 64 0.05 -28.57 0.00 10.60 0.27
SCGP13P2106A SCGP Put 09 มิ.ย. 64 0.08 -20.00 4,127.50 7.54 0.30
SCGP13P2107A SCGP Put 22 ก.ค. 64 0.33 -10.81 20,668.70 5.00 0.83
SGP13C2106A SGP Call 30 มิ.ย. 64 0.18 12.50 2,879.80 4.42 0.70
SPAL13C2106A SPALI Call 04 มิ.ย. 64 0.24 -4.00 5,824.80 7.42 0.81
SPRC13C2105A SPRC Call 07 พ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.12 0.07
SPRC13C2106A SPRC Call 24 มิ.ย. 64 0.20 -4.76 31,610.90 5.44 0.61
STA13C2104A STA Call 27 เม.ย. 64 1.06 -4.50 12.10 4.06 2.30
STA13C2106A STA Call 04 มิ.ย. 64 0.53 -5.36 272.90 4.49 1.27
STA13C2106B STA Call 16 มิ.ย. 64 0.26 -10.34 2,969.40 5.02 0.70
STA13C2107A STA Call 07 ก.ค. 64 0.41 -4.65 9,788.50 4.26 0.94
STA13P2104A STA Put 27 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 4.79 0.03
STA13P2105A STA Put 07 พ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 7.52 0.04
STA13P2106A STA Put 04 มิ.ย. 64 0.03 0.00 827.80 7.37 0.12
STA13P2106B STA Put 16 มิ.ย. 64 0.17 0.00 3,035.10 4.90 0.45
STEC13C2107A STEC Call 14 ก.ค. 64 0.56 -5.08 0.00 3.86 1.42
STEC13C2107B STEC Call 16 ก.ค. 64 0.31 -8.82 5,099.00 4.67 0.95
SUPE13C2105A SUPER Call 21 พ.ค. 64 0.01 0.00 602.70 9.72 0.10
SUPE13C2106A SUPER Call 24 มิ.ย. 64 0.10 0.00 1,709.70 5.13 0.53
SUPE13C2107A SUPER Call 22 ก.ค. 64 0.19 5.56 20,186.40 4.04 0.79
TASC13C2104A TASCO Call 27 เม.ย. 64 0.06 -14.29 100.00 14.91 0.45
TASC13C2105A TASCO Call 14 พ.ค. 64 0.09 0.00 4,699.60 8.83 0.40
TASC13C2107A TASCO Call 20 ก.ค. 64 0.31 3.33 4,668.10 4.70 0.73
TASC13P2105A TASCO Put 14 พ.ค. 64 0.04 -20.00 0.00 9.83 0.20
TCAP13C2106A TCAP Call 16 มิ.ย. 64 0.24 20.00 18,917.00 5.92 0.94
THAN13C2104A THANI Call 23 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.40 0.08
THAN13C2105A THANI Call 07 พ.ค. 64 0.15 15.38 24,738.80 9.73 0.66
THAN13C2107A THANI Call 14 ก.ค. 64 0.44 10.00 78,230.30 4.61 0.92
TISC13C2105A TISCO Call 19 พ.ค. 64 0.08 14.29 3,246.20 10.01 0.40
TISC13C2106A TISCO Call 25 มิ.ย. 64 0.51 15.91 37,585.40 6.61 1.67
TKN13C2104A TKN Call 22 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 11.30 0.06
TKN13C2107A TKN Call 07 ก.ค. 64 0.38 -5.00 60,351.40 4.36 0.86
TKN13C2107B TKN Call 07 ก.ค. 64 0.07 -12.50 0.70 5.24 0.19
TMB13C2105A TMB Call 20 พ.ค. 64 0.06 20.00 62.90 8.96 0.45
TMB13C2107A TMB Call 15 ก.ค. 64 0.17 6.25 16,030.20 4.95 0.70
TMB13P2104A TMB Put 28 เม.ย. 64 0.01 0.00 0.00 11.01 0.09
TMB13P2107A TMB Put 20 ก.ค. 64 0.26 -7.14 1,107.80 3.29 0.71
TOA13C2105A TOA Call 14 พ.ค. 64 0.01 0.00 100.80 13.92 0.11
TOA13C2108A TOA Call 06 ส.ค. 64 0.16 6.67 4,665.20 5.42 0.69
TOP13C2106A TOP Call 16 มิ.ย. 64 0.16 -5.88 19,986.00 6.38 0.46
TOP13C2107A TOP Call 22 ก.ค. 64 0.27 -3.57 11,553.40 5.65 0.69
TOP13P2105A TOP Put 21 พ.ค. 64 0.06 -14.29 0.00 8.86 0.24