โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Highlightคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ADVA13C2001A ADVANC Call 29 ม.ค. 63 0.21 -4.55 17,267.30 8.68 0.79
ADVA13P2003A ADVANC Put 25 มี.ค 63 0.32 3.23 6,752.90 6.37 0.88
AEON13C2003A AEONTS Call 12 มี.ค 63 0.35 -10.26 3,079.10 5.11 0.88
AOT13C2002A AOT Call 26 ก.พ 63 0.54 8.00 24,115.20 7.40 1.25
AWC13C2003A AWC Call 05 มี.ค 63 0.21 -12.50 14,788.60 5.04 0.95
AWC13P2003A AWC Put 05 มี.ค 63 0.18 12.50 18,089.10 5.04 0.82
BANP13C2003A BANPU Call 18 มี.ค 63 0.13 -13.33 13,515.60 6.56 0.75
BBL13C2003A BBL Call 10 มี.ค 63 0.61 -1.61 3,334.70 5.88 1.04
BBL13P2003A BBL Put 10 มี.ค 63 0.62 1.64 3,618.50 5.81 1.04
BCP13C2003B BCP Call 27 มี.ค 63 0.44 -10.20 35.00 5.77 1.03
BDMS13C2003A BDMS Call 13 มี.ค 63 0.33 -5.71 432.70 7.11 0.98
BGRI13C2002A BGRIM Call 26 ก.พ 63 0.46 0.00 12,946.90 5.18 1.15
BH13C2002A BH Call 13 ก.พ 63 0.23 4.55 9,104.30 8.16 0.73
BTS13C2003A BTS Call 25 มี.ค 63 0.27 3.85 41,427.60 5.00 0.96
CENT13C2003A CENTEL Call 17 มี.ค 63 0.14 -12.50 16,450.30 5.99 0.78
CHG13C2003A CHG Call 03 มี.ค 63 0.19 26.67 36,504.90 5.95 0.88
COM713C2001A COM7 Call 07 ม.ค. 63 0.20 17.65 5,853.10 6.12 1.07
CPAL13C2002A CPALL Call 27 ก.พ 63 0.31 -11.43 16,585.00 7.02 0.70
CPAL13P2003A CPALL Put 12 มี.ค 63 0.62 5.08 11,971.50 5.13 1.02
CPF13C2003A CPF Call 12 มี.ค 63 0.16 6.67 9,581.50 5.96 0.91
DTAC13C2003A DTAC Call 12 มี.ค 63 0.58 -9.38 3,540.70 4.51 1.07
DTAC13P2003A DTAC Put 13 มี.ค 63 0.50 8.70 4,125.10 3.97 0.81
EA13C2003A EA Call 17 มี.ค 63 0.39 0.00 75,583.50 4.18 0.93
EA13P2003A EA Put 17 มี.ค 63 0.42 -4.55 16,030.50 3.37 0.81
EGCO13C2002A EGCO Call 28 ก.พ 63 0.36 0.00 24,733.50 7.30 0.75
ERW13C2001A ERW Call 07 ม.ค. 63 0.12 -14.29 8,273.00 8.24 0.85
GFPT13C2003A GFPT Call 25 มี.ค 63 0.22 0.00 3,268.50 4.20 0.77
GLOB13C2002A GLOBAL Call 26 ก.พ 63 0.31 3.33 10,093.80 5.62 1.04
GPSC13C2002A GPSC Call 27 ก.พ 63 0.57 0.00 31,627.60 4.98 0.83
GPSC13P2003A GPSC Put 17 มี.ค 63 0.98 -2.00 29,581.40 3.55 1.02
GULF13C2001A GULF Call 22 ม.ค. 63 0.41 -2.38 78,377.50 6.92 0.84
GULF13P2002A GULF Put 13 ก.พ 63 0.55 -1.79 109,402.60 5.58 0.91
GUNK13C2003A GUNKUL Call 05 มี.ค 63 0.17 -15.00 3,809.60 6.49 0.73
HANA13C2002A HANA Call 27 ก.พ 63 0.22 -4.35 106.20 5.23 0.99
HMPR13C2003A HMPRO Call 12 มี.ค 63 0.25 4.17 4,679.00 6.03 0.88
INTU13C2002A INTUCH Call 27 ก.พ 63 0.30 -3.23 12,203.00 7.55 0.86
IRPC13C2003A IRPC Call 03 มี.ค 63 0.18 -18.18 25,806.90 6.49 0.70
IVL13C2003A IVL Call 13 มี.ค 63 0.28 3.70 14,579.20 4.43 1.03
JAS13C2002A JAS Call 05 ก.พ 63 0.62 -12.68 17,314.90 3.95 0.99
KBAN13C2003B KBANK Call 17 มี.ค 63 0.67 0.00 7,742.00 5.25 1.18
KBAN13P2001A KBANK Put 08 ม.ค. 63 0.45 -2.17 26,242.00 7.74 1.17
KTC13C2002A KTC Call 05 ก.พ 63 0.19 -13.64 6,326.10 6.15 0.72
KTC13P2002A KTC Put 26 ก.พ 63 0.38 8.57 23,493.10 4.20 0.98
MAJO13C2002A MAJOR Call 28 ก.พ 63 0.51 10.87 3,105.40 5.39 1.11
MTC13C2003A MTC Call 18 มี.ค 63 0.45 -2.17 2,704.00 5.00 0.94
MTC13P2003A MTC Put 18 มี.ค 63 0.46 0.00 3,371.70 4.27 0.82
OSP13C2002A OSP Call 28 ก.พ 63 0.23 0.00 8,006.20 6.42 0.88
PSL13C2003A PSL Call 25 มี.ค 63 0.24 0.00 8,454.50 4.44 0.78
PTG13C2002A PTG Call 05 ก.พ 63 0.32 -3.03 67,780.80 5.44 0.93
PTG13P2001A PTG Put 29 ม.ค. 63 0.30 -3.23 7,238.10 5.22 0.83
PTT13C2001A PTT Call 08 ม.ค. 63 0.16 -5.88 345.40 10.61 0.95
PTT13P2001A PTT Put 22 ม.ค. 63 0.15 0.00 2,042.60 8.43 0.71
PTTE13C2001A PTTEP Call 10 ม.ค. 63 0.29 -9.38 16,396.00 7.61 0.92
PTTE13P2003A PTTEP Put 10 มี.ค 63 0.53 3.92 5,021.70 4.71 1.04
PTTG13C2002A PTTGC Call 27 ก.พ 63 0.40 -11.11 11,611.10 5.33 1.02
QH13C2003A QH Call 12 มี.ค 63 0.18 -5.26 1,400.40 6.13 0.84
ROBI13C2002A ROBINS Call 27 ก.พ 63 0.41 -2.38 0.00 5.70 0.89
S5013C1912B SET50 Call 27 ธ.ค. 62 0.48 -9.43 448,375.50 20.54 0.91
S5013P1912C SET50 Put 27 ธ.ค. 62 0.59 5.36 496,013.50 21.18 1.16
SAWA13C2002A SAWAD Call 26 ก.พ 63 0.64 -4.48 5,314.70 4.46 1.14
SCB13C2003A SCB Call 10 มี.ค 63 0.36 2.86 4,019.80 6.27 0.96
SCC13C2002A SCC Call 26 ก.พ 63 0.39 -15.22 12,451.50 8.68 0.89
SCC13P2002A SCC Put 26 ก.พ 63 0.36 12.50 19,252.50 8.06 0.77
SGP13C2001A SGP Call 09 ม.ค. 63 0.16 -15.79 12,042.40 7.48 0.70
SPAL13C2003A SPALI Call 18 มี.ค 63 0.30 3.45 9,889.40 5.80 0.99
SPRC13C2001A SPRC Call 09 ม.ค. 63 0.26 -18.75 24,877.80 7.11 0.98
TASC13C2003A TASCO Call 12 มี.ค 63 0.40 5.26 15,532.50 4.58 0.85
TCAP13C2002A TCAP Call 28 ก.พ 63 0.35 0.00 15,628.60 5.61 0.92
TMB13C2002A TMB Call 28 ก.พ 63 0.19 -5.00 3.50 5.86 0.78
TOA13C2003A TOA Call 12 มี.ค 63 0.33 -2.94 5,519.70 4.97 0.98
TOP13P2001A TOP Put 29 ม.ค. 63 0.38 22.58 12,138.00 6.49 0.93
TRUE13P2001A TRUE Put 29 ม.ค. 63 0.43 48.28 68,422.60 3.76 0.71
WHA13C2003A WHA Call 25 มี.ค 63 0.38 -2.56 2,830.70 5.25 0.87

 


ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ