โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
OTHER SERVICES
OTHER SERVICES
OTC
ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์

ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (over - the - counter: OTC)รายแรกในไทย โดยให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 บริษัทมีการเตรียมพร้อมมากกว่า 10 ปี โดยได้รับวิทยาการและเทคโนโลยีจากบริษัทในเครือ KGI ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถปรับได้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม เรามีทีมการตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีความเข้าใจอย่างละเอียดในตราสารอนุพันธ์และตลาดทุนไทย เรามีอุดมการณ์ในการแนะนำผลิตภัณฑ์และเสนอราคาที่น่าสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วทันเวลา

ผลิตภัณฑ์ของฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ สำหรับลูกค้าสถาบัน

DW
(Derivative Warrants)
OTC Equity Derivatives
 • Equity Forward
  สัญญาฟอร์เวิร์ดตราสารทุน
 • Equity Options
  สัญญาออปชันตราสารทุน
 • Equity Swaps
  สัญญาสวอปตราสารทุน
 • Contract for Differences (CfD)
  สัญญาซีเอฟดี
Structured Note
 • PPN-2B
 • Equity-Linked Note (ELN)
  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
  - ELN
  - Stock Accumulator ELN
  - All-Win ELN
  - Reverse ELN
  - Double-Yield ELN
  - Range ELN
  - Twin-Win ELN
 • Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)