อัตราทด คืออะไร?

โดย www.thaiwarrant.com --

            
          หากนักลงทุนต้องการซื้อ DW บนหุ้นอ้างอิงตัวหนึ่ง จะพบว่ามี DW หลายซีรีย์ให้เลือกซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละซีรีย์ ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเคลื่อนไหวของ DW เมื่อเทียบกับหุ้นอ้างอิง ถ้าอยากรู้ว่า DW ตัวไหนเคลื่อนไหวเร็วหรือช้า นักลงทุนสามารถสังเกตง่ายๆ จาก "อัตราทด (Effective Gearing)"          

         อัตราทดของ DW หมายถึง % การเปลี่ยนแปลงของ DW เมื่อหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ดังนั้น DW ตัวไหนมีอัตราทดสูง หมายถึง DW ตัวนั้น % การเปลี่ยนแปลงสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ DW ที่อ้างอิงหุ้นตัวเดียวกัน แต่มีอัตราทดต่ำกว่า
 
            ตัวอย่าง DW ที่มีอัตราทด 5 เท่า หมายถึง ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงขึ้น 1% DW จะขึ้นประมาณ 5% และในขาลงก็เป็นเช่นเดียวกัน
  
            ถ้านักลงทุนซื้อหุ้นอ้างอิงมูลค่า 1,000,000 บาท แล้วราคาหุ้นอ้างอิงขยับขึ้น 1% นักลงทุนจะได้ผลตอบแทน 10,000 บาท
            แต่ ถ้านักลงทุนซื้อ DW มูลค่า 1,000,000 บาท แล้วราคาหุ้นอ้างอิงขยับขึ้น 1% ราคา DW จะขึ้น 5% นักลงทุนจะได้ผลตอบแทน 50,000 บาท
 
 
            นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงในระยะสั้น จึงเลือก DW ที่มีอัตราทดสูง โดยนักลงทุนต้องมีมุมมองหุ้นอ้างอิงและมีกรอบระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน ในทางกลับกัน DW ที่มีอัตราทดสูงก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูงเช่นกัน หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวลง ดังนั้นการลงทุนใน DW จึงควรเลือก DW ที่มีอัตราทดที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ตนสามารถยอมรับได้
Chatbot