ความเหมือนและความต่างของ DW อ้างอิงดัชนี และ DW อ้างอิงหุ้น

โดย www.thaiwarrant.com --


ในเดือนเมษายนนี้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จะมี  DW อ้างอิงกับดัชนี ทาง KGI ได้มีการออก DW ชื่อ S5013C1409 ซึ่งเป็น DW ตัวแรกที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งออกโดย KGI และเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 17 เม.ย. 57 โดย S50 ในสัญลักษณ์หมายถึง SET50 ที่ DW นั้นอ้างอิงถึง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการซื้อขายแก่นักลงทุน ทางเราได้ทำสรุปคร่าวๆถึงความเหมือนและความต่างของ DW อ้างอิงดัชนี เมื่อเทียบกับ DW ที่อ้างอิงบนหุ้นที่เราๆคุ้นเคยกัน

ความเหมือน

1) DW บนดัชนี หรือ DW SET50 ทำการซื้อขายบนกระดานตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนสามารถซื้อขาย DW บนดัชนีได้เหมือนหุ้นทั่วๆไป เช่นเดียวกับ DW บนหุ้น

2) การเคลื่อนไหวของราคา DW บนดัชนี SET50 นี้จะเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 เช่นเดียวกันกับ DW บนหุ้นรายตัว เช่น ถ้าดัชนีปรับตัวขึ้น ราคา DW Call บน SET50 จะปรับขึ้นตาม ขณะที่ DW Put จะปรับตัวลง

3) การใช้อัตราทด (Effective Gearing) เป็นตัวประมาณการแกว่งตัวของราคา DW เช่น DW มีอัตราทด 7 เท่า หมายความว่า ถ้าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 1% ราคา DW ควรจะเปลี่ยนแปลงประมาณ 7 เท่า หรือ 7%

4) มูลค่าของ DW บน SET50 จะลดลงตามเวลา (Time Decay) เมื่อเวลาผ่านไป เหมือน DW บนหุ้น โดย DW ที่มีสถานะ At-the-Money (ราคาหุ้นใกล้กับราคาใช้สิทธิ) และใกล้หมดอายุ จะมี Time Decay สูงที่สุด

ความต่าง

1) โดยปกติแล้ว การลงทุนบนดัชนี เช่น SET50 จะมีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนบนหุ้นอ้างอิง เพราะการลงทุนบนดัชนี SET50 มีการกระจายความเสี่ยงไปในหุ้น 50 ตัว ทำให้ DW บนดัชนีจะซื้อขายที่ราคาถูกกว่า (Implied Volatility ต่ำกว่า) เมื่อเทียบกับ DW บนหุ้นอ้างอิงรายตัวที่มีอายุ และลักษณะอื่นๆใกล้เคียงกัน

2) จากความต่างข้อที่ 1 ทำให้มูลค่าทางเวลาของ DW บน SET50 น้อยกว่า ดังนั้น มูลค่าที่ลดลงตามเวลา (Time Decay) จะน้อยกว่า DW บนหุ้นที่ลักษณะใกล้เคียงกัน

3) เนื่องจากดัชนีจะมีการแกว่งตัวในแต่ละวันค่อนข้างน้อย ทำให้ในต่างประเทศ DW บนดัชนีที่ได้รับความนิยมมักจะเป็น DW ที่มีอัตราทดสูงมาก เช่น ถ้าดัชนี SET50 ปรับตัว 0.5% เปรียบเทียบระหว่าง DW ที่มีอัตราทด 2 เท่า และ 10 เท่า จะเห็นว่า DW ตัวแรกจะให้ผลตอบแทนแค่ประมาณ 1 % (0.5% x 2) จะได้รับความนิยมน้อยกว่า DW ตัวที่สองที่ให้ผลตอบแทนถึง 5% (0.5% x 10) (โดยปกติแล้ว DW บนหุ้นที่ได้รับความนิยมจะมีอัตราทดประมาณ 3-5 เท่า)

4) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงบนดัชนีมักจะเป็นตัวสะท้อนมุมมองของตลาดในอนาคต เช่น SET50 Futures ที่มักจะเคลื่อนไหวไปมา ทั้งๆที่ดัชนีอ้างอิง SET50 ยังไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณี DW ที่อ้างอิงบนดัชนี การเคลื่อนไหวของราคาก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกัน ราคา DW บน SET50 อาจจะแกว่งตัวไปมาตามราคา SET50 Futures ที่เคลื่อนไปมา ทั้งๆที่ดัชนี SET50 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

5) ผู้ออก DW บนดัชนี SET50 จะนิยมเลือกให้วันทำการซื้อขาย DW ตรงกับวันทำการซื้อขายของ SET50 Futures ใน TFEX และให้ราคาปิดอ้างอิงของ DW เป็นราคา Final Settlement ของ SET50 Futures ซึ่ง DW ชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เพราะนักลงทุนสามารถใช้ Index Futures ในการเทรดกลยุทธ์ควบคู่ไปกับ DW

Chatbot