เทรดหุ้น APPLE และ TESLA ในประเทศไทยผ่าน DRx

โดย www.thaiwarrant.com --
      
      ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทางตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดให้มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่เรียกว่า DR (Depositary Receipt) ที่อ้างอิงกับราคาหุ้น APPLE และหุ้น TESLA ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ที่ NASDAQ โดย DR 2 ตัวนี้ที่ออกมาไม่ได้จดทะเบียนบนกระดานหุ้นทั่วไป แต่เป็นกระดานพิเศษที่เรียกว่า DRx โดยมีสัญลักษณ์ว่า AAPL80X และ TSLA80X ทาง Thaiwarrant จะมาสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้น DRx 2 ตัวนี้
  • การซื้อขาย DRx คือนักลงทุนต้องทำการเปิดบัญชีย่อยเพิ่มเติมจากบัญชีซื้อขายหุ้นปกติ โดยบัญชีเป็นแบบ Pre-paid คือนักลงทุนต้องทำการโอนเงินที่ต้องการลงทุนเข้าไปก่อน ถึงจะสามารถซื้อขาย DRx ได้

  • นักลงทุนสามารถซื้อขาย DRx ผ่าน Streaming Application บน iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ Application ซื้อขายอื่นๆได้

  • AAPL80X 1,000 หุ้นจะเทียบเท่ากับการซื้อหุ้น APPLE 1 หุ้น สมมติว่าหุ้น APPLE มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 140 เหรียญ หรือประมาณ 5,320 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคา AAPL80X ที่ซื้อขายกันในไทยจะประมาณ 5.32 บาท (คำนวณจาก 5,320 หารด้วย 1,000)

  • TSLA80X 5,000 หุ้นจะเทียบเท่ากับหุ้น TESLA 1 หุ้น สมมติว่าหุ้น TESLA มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 220 เหรียญ หรือ ประมาณ 8,360 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคา TSLA80X ที่ซื้อขายในไทยจะประมาณ 1.67 บาท (คำนวณจาก 8,360 หารด้วย 5,000)

  • โดยปกติแล้วราคา DRx อาจจะซื้อขายพรีเมียมกว่าราคายุติธรรมที่คำนวณข้างต้นได้บ้าง เพราะผู้ออกจะมีต้นทุนในการซื้อขายหุ้นอ้างอิงในต่างประเทศที่เพิ่มเติมเข้ามา  นักลงทุนสามารถดูตัวอย่างการประเมินราคาของ DR ได้ที่ https://www.thaiwarrant.com/th/dw/search.asp?dr=1

  • ลักษณะหน่วยย่อยของ DRx ข้างต้นทำให้นักลงทุนสามารถเริ่มลงทุนบนหุ้นทั้ง 2 ตัวโดยใช้เงินไม่มาก เพราะไม่จำเป็นต้องซื้อให้ครบ 1 หุ้นของ APPLE หรือ TESLA อีกทั้ง DRx ยังอนุญาตให้นักลงทุนสามารถซื้อเป็นหน่วยย่อยๆได้ถึง 0.0001 หุ้น

  • ราคา Ceiling กับ Floor ของ DRx จะไม่มีการกำหนดไว้ที่ราคาตายตัวเหมือนหุ้นปกติ แต่จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า Dynamic Price Band 10% ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดไม่เกิน 10% ของราคาเฉลี่ยซื้อขาย 5 นาทีล่าสุด ซึ่งการคำนวณ Dynamic Price Band นี้จะทำไปเรื่อยๆตลอดเวลาการซื้อขาย เว้นแต่ในช่วง 1 นาทีแรกตอนเปิดทำการซื้อขาย

  • เวลาทำการซื้อขายของ DRx จะเป็นในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ 20:00 น. ถึง 04:00 น. ในวันทำการถัดไป ซึ่งจะตรงกับเวลาทำการซื้อขายของหุ้น APPLE และ TESLA ที่กระดาน NASDAQ การที่เวลาซื้อขายของ DRx และ NASDAQ เปิดทำการพร้อมกัน ทำให้ราคา AAPL80X และ TSLA80X สามารถวิ่งขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิง และมีสภาพคล่องที่สูงตาม

  • ในกรณีที่หุ้น APPLE และ TESLA มีการจ่ายสิทธิและผลประโยชน์ เช่นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนที่ถือ DRx ก็จะได้รับสิทธิเงินปันผลด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเงินปันผลที่ได้นี้ทางผู้ออกอาจจะมีการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงออกไป และอาจมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันขึ้น XD และวันจ่ายเงินปันผลจริง นักลงทุนควรติดตามการประกาศข่าวของ DRx อย่างใกล้ชิดในช่วงที่หุ้นอ้างอิงมีการจ่ายสิทธิและผลประโยชน์

  • ด้วยกลไกที่ผู้ออก DRx คือ ต้องมีการซื้อหุ้นอ้างอิงที่ต่างประเทศเพื่อรองรับ DRx ที่ขายให้แก่นักลงทุนเสมอ ทำให้การลงในทุนใน DRx มีความใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นอ้างอิงต่างประเทศโดยตรง ซึ่งแต่ต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เสมือนนักลงทุนฝากเงินให้ผู้จัดการกองทุนตัดสินใจลงทุนให้แทน ซึ่งทั้ง 2 อย่างมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ของนักลงทุนเอง

#DRx
Chatbot