แลกหุ้น SCB เป็น SCBX ถ้าถือ DW อยู่จะกระทบยังไง

โดย www.thaiwarrant.com --
          

           หลังจากที่ SCB ประกาศกระบวนการแลกหุ้น SCB ไปเป็น SCBX ในอัตรา 1 หุ้นแลกต่อ 1 หุ้น นักลงทุนสงสัยว่าเวลา  ถ้าถือ DW ที่อ้างอิงกับ SCB ไว้อยู่ จะกระทบอย่างไรบ้าง โดยถึงแม้หุ้น SCBX ตัวใหม่จะใช้ชื่อย่อเดิมเป็น SCB ในการซื้อขาย แต่ยังถือว่า SCBX นั้นเป็นบริษัทใหม่ ทำให้มี DW บน SCB ต้องเลื่อนวันครบกำหนดอายุเข้ามา และหมดอายุตามไปด้วย โดยทางผู้ออก SCB DW จะทำการเลื่อนวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ DW มาวันที่ 8 เม.ย.65 

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี
1. DW อ้างอิง SCB ที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ภายใน 8 เม.ย. 65* จะไม่กระทบใดๆ
2. DW อ้างอิง SCB ที่วันซื้อขายวันสุดท้าย หลัง 8 เม.ย. 65 จะกระทบ คือ
           - วันซื้อขายสุดท้ายของ DW จะถูกเลื่อนเข้ามาเป็นวันที่ 8 เม.ย. 65 แทน โดยถ้านักลงทุนต้องการขาย DW ก็สามารถขายได้ตามตารางราคาปกติ
           -  หากนักลงทุนไม่ได้ขาย DW ก่อนวันซื้อขายสุดท้าย เพื่อประโยชน์ของนักลงทุน ทาง KGI จะคำนวณราคายุติธรรม ซึ่งมากกว่าเงินสดส่วนต่างโดยคำนวณจากราคาปิด SCB วันที่ 8 เม.ย. 65 (มูลค่าใกล้เคียงกับตารางราคา DW วันที่ 8 เม.ย. 65) โดย KGIจะมีประกาศราคายุติธรรมให้ทราบ แต่ยังไงก็ตามนักลงทุนต้องคำนึงว่า หากได้รับเงินสดส่วนต่าง จะถือเป็นรายได้และต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปี ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการถือ DW จนหมดอายุและขาย DW ก่อนปิดตลาดวันที่ 8 เม.ย. 65 นั่นเอง
 
*วันที่ 8 เม.ย. 65 เป็น 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายที่ทำ Tender offer หุ้น SCB (Tender offer หุ้น SCB วันสุดท้ายวันที่ 18 เม.ย. 65)

หรือสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16463502330851&language=th&country=TH

Chatbot