คำถามยอดฮิตที่ต้องรู้ สำหรับนักลงทุน DW

โดย www.thaiwarrant.com --ถ้าถือ DW จนหมดอายุต้อง? DW แปลงเป็นหุ้นแม่ได้?
   • DW ที่หมดอายุจะทำการใช้สิทธิให้อัตโนมัติกับผู้ออก DW (กรณีที่มีเงินสดส่วนต่างเหลือ) และนักลงทุนจะได้เงินสดส่วนต่างผ่านช่องทางเดียวกับที่รับเงินปันผลหุ้น
   • DW จะไม่สามารถแปลงเป็นหุ้นอ้างอิงได้ตอนหมดอายุ แต่จะได้เป็นเงินสดส่วนต่าง ไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ถือ DW จนหมดอายุแล้วนักลงทุนได้อะไร?


ดูกราฟเทคนิคกับ DW ได้ไหม?

        ราคา DW นั้นจะขึ้นลงหรือไม่ขึ้นลง ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นอ้างอิง การวิเคราะห์กราฟเทคนิคของหุ้นอ้างอิงโดยตรงจะเหมาะสมกว่าการวิเคราะห์กราฟเทคนิคของ DW (โดยเฉพาะ DW ที่ใกล้หมดอายุหรือตัวที่ไม่มีสภาพคล่อง ควรหลีกเหลี่ยงการใช้กราฟ)


ราคาหุ้นแม่ต้องขึ้นกี่ช่อง ราคา DW ถึงจะขยับ?
        DW แต่ละตัวมีการขยับที่แตกต่างกัน นักลงทุนดูได้จาก อัตราทด (Tick) หรือบางที่เรียกว่าค่า Sensitivity คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา DW (ช่องราคา) เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่องราคา
   • ตัวอย่างเช่น PTT13C2111A ท้ายตารางราคาระบุว่า มีอัตราทด (Tick) 1.2 สามารถอธิบายได้ว่า หาก PTT ขยับ 1 ช่อง PTT13C2111A จะขยับ 1.2 ช่อง แต่ในความเป็นจริงหุ้นในกระดานไม่สามารถขยับ 1 ช่องครึ่งหรือเหลื่อมๆ ตามจุดทศนิยมได้ ต้องขยับทีละช่อง จึงทำให้ทุกๆ 1 ช่องที่หุ้นแม่ขยับขึ้น DW จะขยับขึ้นทีละ 1 และ 2 ช่องสลับกันไป


บางทีตั้งซื้อ DW ไว้ แต่ไม่ได้ของ เพราะ?
        ราคา DW ที่แสดงในตารางราคา เป็นราคาเสนอซื้อคืน ซึ่งเป็นราคา Bid ของ DW ในกระดาน ดังนั้นนักลงทุนอาจจะซื้อไม่ได้ที่ราคานั้น แต่จะขายได้ที่ราคานั้นๆ


เลือกซีรีย์ DW ยังไง?
        โดยปกตินักลงทุนจะเลือกซีรีย์ที่มีอัตราทด (Tick) ใกล้เคียง 1 ซึ่งหมายถึง เวลาแม่ขยับ 1 ช่อง DW ขยับประมาณ 1 ช่อง แต่ถ้านักลงทุนที่ไม่มีเวลามาเลือกซีรีย์ สามารถดู DW ที่ขยับดีๆ ได้จาก Link นี้  https://www.thaiwarrant.com/th/kgi-dw/highlight.asp 


Call หรือ Put ก็ดูตารางราคาวิธีเดียวกันได้? - ดูราคาล่าสุดของหุ้นแม่ บางทีไม่ตรงกับราคา DW?
        การดูตารางราคาของ Call DW และ Put DW จะแตกต่างกัน (ให้สังเกตที่มุมซ้ายด้านบนของตารางราคา)  ถ้าเป็น Call DW จะดูเทียบราคาหุ้นอ้างอิงฝั่ง Bid แต่ถ้าเป็น Put DW จะดูเทียบราคาหุ้นอ้างอิงฝั่ง Offer และราคา DW ในตารางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Call หรือ Put คือราคาเสนอซื้อคืน (ราคาที่นักลงทุนขายได้) จะเห็นว่าการดูราคาของ Call และ Put ดูราคาที่แตกต่างกัน และไม่สามารถเทียบกับราคาล่าสุด (Last) ของหุ้นอ้างอิงได้
คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : วิธีการดูตารางราคาDW


ถือ DW ไปนานๆ ทำไมราคาลดลง?
        ราคา DW จะประกอบด้วย มูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าทางเวลา ดังนั้นถ้าถือ DW ไว้ ราคา DW อาจลดลง จากมูลค่าทางเวลาที่ลดลงได้ โดยเฉพาะ DW ที่มีอายุคงเหลือน้อยเกินไป เช่น มีอายุต่ำกว่า 1 เดือน จะมีความเสี่ยงสูงจากการลดลงของมูลค่าทางเวลา ที่มากกว่า DW ที่อายุคงเหลือมากกว่า


ทำไมวันแรก DW ถึงติดลบเยอะ?
        DW ส่วนใหญ่ที่เทรดวันแรก จะมี % เปลี่ยนแปลงติดลบ เพราะ DW ที่เทรดวันแรกต้องเทียบกับราคาจดทะเบียน (ตามเกณฑ์ของทางการ ราคาจดทะเบียนของ DW ต้องไม่ต่ำกว่า 1 บาท)


เริ่มเทรด DW ต้องทำยังไง / 
หุ้น DW เล่นยังไง?
• เลือกหุ้นอ้างอิงที่นักลงทุนสนใจ แล้วค่อยเลือก DW ที่อ้างอิง 
• ศึกษาการใช้ตารางราคา DW เพื่อจะได้เลือก DW ที่เหมาะสมกับนักลงทุน (คลิกอ่านเพิ่มเติม)
• หัดเทรด DW บนกระดาน ควบคู่ไปการดูตารางราคา DW ตัวนั้นเพื่อเข้าใจผลตอบแทนที่จะได้รับ และความเสี่ยงของ DW เมื่อราคาหุ้นไม่ปรับขึ้นอย่างที่คาด


ถือ DW ไว้เยอะ ตอนขายจะมีปัญหาไหม?
        ถ้านักลงทุนถือ DW ไว้จำนวนเยอะๆ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่า Bid ในกระดานที่ตั้งอยู่นั้น เมื่อไรที่ทำการขายออกมา ระบบคอมพิวเตอร์ของค่าย DW13 จะทยอยซื้อ DW ที่ราคานั้นจนหมด และเป็นราคา Bid อีกครั้ง (ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงยังเท่าเดิม)
  

SET50 DW ดูเทียบกับดัชนี SET50 ได้?
        SET50 DW จะเทียบกับ SET50 Futures ไม่ใช่ดัชนี SET50 โดยซีรีย์ Futures ที่ใช้เทียบดูได้จากมุมบนซ้ายของตารางราคา DW แต่ละตัว


ถ้าผิดทาง DW ซื้อถัวได้เหมือนหุ้นไหม
        กรณีที่ที่ DW มีอายุเหลือน้อยและมีค่าเสื่อมราคาทางเวลามาก กลยุทธ์การซื้อ DW ถัวเฉลี่ยจะค่อนข้างเสี่ยงมาก หากราคาหุ้นอ้างอิงผิดทางจากที่คาดการณ์ไว้ จะทำให้ราคา DW ปรับตัวลงและการขยับราคาของ DW เปลี่ยนไป (หุ้นอ้างอิงอาจต้องขยับหลายช่อง DW ถึงจะขยับ 1 ช่อง) จึงแนะนำให้ดูตารางราคา DW ประกอบอีกที หรือเลือกลงทุนใน DW ที่อ้างอิงหุ้นเดิมแต่เป็นซีรีย์ใหม่แทน


ไม่ควรขาย DW ตอนตลาดจะปิด (ATC) ?
        แนะนำให้หลีกเลี่ยงในการซื้อขาย DW ช่วง ATO/ATC เพราะราคาหุ้นอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงไปมาได้ตลอดเวลา หรืออาจจะมีนักลงทุนซื้อหรือขายในช่วง ATO/ATC จำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ราคา DW ไม่ตรงตามตารางราคาได้

Chatbot