หุ้นขึ้น XR มีผลกับราคา DW อย่างไร

โดย www.thaiwarrant.com -- May 18, 2020          มีนักลงทุนหลายคน สงสัยเกี่ยวกับกรณีที่หุ้นแม่ขึ้น XR แล้วจะกระทบกับราคา DW ที่ถืออยู่ยังไง
ง่ายๆ นิดเดียว เพียงแค่เราดูว่าราคาปิดหุ้นแม่ก่อนวันขึ้น XR ราคาอยู่ที่เท่าไร     
   
       ถ้าราคาปิดหุ้นแม่มากกว่า ราคาจองซื้อหุ้น 
   
       DW จะถูกปรับสิทธิ*   (เสมือนกับคนที่ถือ DW ได้สิทธิประโยชน์กลับไปด้วย)
  
       ถ้าราคาปิดหุ้นแม่ต่ำกว่า ราคาจองซื้อหุ้น 
    
       DW จะไม่ถูกปรับสิทธิ      (เพราะถึงแม้เราถือหุ้นอยู่ เราก็ไม่ไปใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเหมือนกัน)
 
      
*การปรับสิทธิกรณีนี้ คือ การปรับราคาใช้สิทธิ กับ อัตราใช้สิทธิ เพื่อให้นักลงทุนได้ประโยชน์กรณีถือ Call DW และให้นักลงทุนต้องเสียประโยชน์ กรณีถือ Put DW