หุ้นขึ้น XR มีผลกับราคา DW อย่างไร

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 20, 2021

        มีนักลงทุนหลายคน สงสัยเกี่ยวกับกรณีที่หุ้นแม่ขึ้น XR แล้วจะกระทบกับราคา DW ที่ถืออยู่ยังไง
ง่ายๆ นิดเดียว เพียงแค่เราดูว่าราคาปิดหุ้นแม่ก่อนวันขึ้น XR ราคาอยู่ที่เท่าไร     
   
       ถ้าราคาปิดหุ้นแม่มากกว่า ราคาจองซื้อหุ้น 
   
       DW จะถูกปรับสิทธิ*   (เสมือนกับคนที่ถือ DW ได้สิทธิประโยชน์กลับไปด้วย)
  
       ถ้าราคาปิดหุ้นแม่ต่ำกว่า ราคาจองซื้อหุ้น 
    
       DW จะไม่ถูกปรับสิทธิ      (เพราะถึงแม้เราถือหุ้นอยู่ เราก็ไม่ไปใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเหมือนกัน)
 
      
*การปรับสิทธิกรณีนี้ คือ การปรับราคาใช้สิทธิ กับ อัตราใช้สิทธิ เสมือนกับนักลงทุนที่ถือ DW ได้สิทธิ XR นั้นด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อหุ้นแม่ลง (จากการ diluted ณ วันขึ้นเครื่องหมาย XR) จะไม่กระทบกับราคาของ Call DW และ Put DW
 
ในกรณีที่ราคาปิดหุ้นแม่มากกว่า ราคาจองซื้อหุ้น วันที่หุ้นแม่ขึ้น XR เราจะแบ่งให้เห็นภาพ DW ที่อ้างอิงบนหุ้นรายตัวที่ได้รับการปรับสิทธิเป็น 3 เหตุการณ์ดังนี้

1. ราคาแม่ ลดลงไปอยู่ที่ ราคาที่ควรจะเป็นหลังเพิ่มทุน
       Call DW และ Put DW ก็จะราคาเท่าเดิม

2. ราคาแม่ ลดลงแต่ยังสูงกว่า ราคาที่ควรจะเป็นหลังเพิ่มทุน
       Call DW ราคาจะเพิ่มขึ้น และ Put DW ก็จะราคาลดลง

3. ราคาแม่ ลดลงต่ำกว่า ราคาที่ควรจะเป็นหลังเพิ่มทุน
       Call DW ราคาจะลดลง และ Put DW ก็จะราคาเพิ่มขึ้น
 
        ดังนั้น หากนักลงทุนที่จะเก็งกำไร DW ในช่วงที่หุ้นแม่ขึ้น XR ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ โดยคนที่ถือ DW ที่อ้างอิงบนหุ้นที่ขึ้น XR จะได้รับการปรับสิทธิตั้งแต่วันที่ หุ้นแม่ขึ้น XR เป็นต้นไป ซึ่งนักลงทุนสามารถดูตารางราคาหลังจากที่ DW มีการปรับสิทธิได้ใน www.thaiwarrant.com ค่ะ