เงินปันผลทางอ้อมบนตราสารอนุพันธ์

โดย www.thaiwarrant.com --
       

          เมื่อเข้าสู่รอบฤดูกาลประกาศเงินปันผล นักลงทุนมักจะให้ความสนใจในการเก็งกำไรบนหุ้นที่คาดว่าจะมีการจ่ายปันผลสูง และมีการใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือในการ Leverage แต่นักลงทุนต้องตระหนักไว้ก่อนว่าการลงทุนในตราสารอนพันธ์ประเภทต่างๆ นักลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิปันผลจากหุ้นโดยตรง แต่จะเป็นทางอ้อมด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปสรุปได้คร่าวๆ ดังนี้

          กรณีที่นักลงทุนเลือกลงทุนใน SSF (ย่อมาจาก Single Stock Futures) ผ่านคำสั่ง Block Trade กับบล.ที่เป็น Market Maker และมีการถือ Long SSF ข้ามวัน XD ปันผลของหุ้น ทาง Market Maker จะทำการชดเชยเงินปันผลให้นักลงทุนผ่านราคารับซื้อคืนสัญญา SSF เมื่อนักลงทุนต้องการปิดสถานะ ตัวอย่างเช่น ถ้าหุ้นจ่ายปันผล 2 บาท ทางบล.จะชดเชยปันผลนี้ให้ผ่านการรับซื้อคืนสัญญา SSF ที่ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 2 บาท (นักลงทุนอาจจะไม่ได้รับคืนเต็มจำนวนเนื่องจากมีเรื่องภาระภาษีของ Market Maker เข้ามาเกี่ยวข้อง)

          สำหรับ DW หรือ Derivative Warrant ซึ่งถือว่าเป็น Warrant ประเภทหนึ่งที่มีราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ดังนั้นวิธีการชดเชยเงินปันผลจะคล้ายๆกัน โดยใช้วิธีปรับสิทธิโดยการปรับเพิ่มอัตราการใช้สิทธิและปรับลดราคาใช้สิทธิตามสูตรการปรับสิทธิที่ระบุไว้ โดยการปรับสิทธิจะทำขึ้นในวันแรกที่หุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย XD ยกตัวอย่างเช่น ในวันแรกที่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ถ้าหุ้นจ่ายปันผล 2 บาท เราจะเห็นราคาหุ้นนั้นปรับลดลง 2 บาท แต่ราคา DW ที่อ้างอิงหุ้นนั้นจะไม่ปรับลดลงตามหุ้นแม่ ราคา DW ที่ไม่ลดลงตามหุ้นแม่เสมือนเป็นการชดเชยเงินปันผลให้แก่นักลงทุนที่ถือ DW เว้นแต่กรณีที่ DW อ้างอิงดัชนี SET50 จะไม่มีการปรับสิทธิเพราะปกติแล้ว DW จะอ้างอิงกับราคา SET50 Futures บนกระดาน TFEX โดยที่ราคา SET50 Futures นั้นได้มีการสะท้อนเงินปันผลเข้าไปแล้วผ่านส่วนลดของราคาเทียบกับดัชนี SET50

          กลไกชดเชยเงินปันผลที่กล่าวมานี้เป็นมาตราฐานสากลในการชดเชยสิทธิเงินปันผลให้แก่นักลงทุน ทำให้นักลงทุนไม่จำเป็นต้องปิดสถานะของตราสารอนุพันธ์ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นอ้างอิง
 
 
ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant หรือคลิก
 
Chatbot