โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
หน้าหลัก > KGI DW13 > DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ใหม่ล่าสุดคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AMAT13C2006A AMATA Call 09 มิ.ย. 63 0.40 5.26 7,265.80 4.40 0.90
ANAN13C2007A ANAN Call 15 ก.ค. 63 0.23 0.00 2,610.00 4.41 0.81
AWC13C2006A AWC Call 17 มิ.ย. 63 0.21 -8.70 8,133.60 4.43 0.78
AWC13P2006A AWC Put 17 มิ.ย. 63 0.35 6.06 15,250.40 3.65 1.08
BANP13C2006A BANPU Call 17 มิ.ย. 63 0.20 -4.76 8,450.90 5.40 0.93
BGRI13C2006A BGRIM Call 09 มิ.ย. 63 0.57 -6.56 37,425.00 4.31 0.98
BGRI13P2005A BGRIM Put 13 พ.ค. 63 0.38 5.56 5,433.30 5.05 0.76
BJC13C2005A BJC Call 15 พ.ค. 63 0.25 4.17 11,044.90 6.42 0.95
BTS13C2006A BTS Call 17 มิ.ย. 63 0.27 8.00 25,517.00 4.93 0.97
CBG13P2006A CBG Put 17 มิ.ย. 63 1.05 -3.67 7,048.00 2.67 0.81
CENT13C2005A CENTEL Call 15 พ.ค. 63 0.13 -7.14 1,634.00 5.83 0.31
CENT13C2006A CENTEL Call 17 มิ.ย. 63 0.54 -5.26 4,077.40 4.50 1.00
CHG13C2006A CHG Call 09 มิ.ย. 63 0.29 7.41 8,212.40 4.47 0.99
CK13C2006A CK Call 17 มิ.ย. 63 0.46 -19.30 61,391.70 4.44 0.95
CPF13C2006A CPF Call 24 มิ.ย. 63 0.22 - - 5.14 0.93
DTAC13C2006A DTAC Call 05 มิ.ย. 63 0.28 -22.22 34,275.70 5.04 0.72
DTAC13P2006A DTAC Put 05 มิ.ย. 63 0.56 21.74 24,497.90 3.78 1.08
EA13C2005A EA Call 15 พ.ค. 63 0.28 -6.67 7,052.50 4.74 0.81
EGCO13C2005A EGCO Call 15 พ.ค. 63 0.58 -6.45 19,875.40 6.38 1.10
ERW13C2005A ERW Call 15 พ.ค. 63 0.10 0.00 8,896.10 6.24 0.59
ERW13C2006A ERW Call 24 มิ.ย. 63 0.20 - - 4.67 0.89
ESSO13C2006A ESSO Call 17 มิ.ย. 63 0.37 - - 3.79 0.92
GPSC13C2005A GPSC Call 15 พ.ค. 63 1.08 -12.90 63,535.10 3.80 1.11
GPSC13P2005A GPSC Put 13 พ.ค. 63 0.95 14.46 84,230.20 3.66 0.94
GULF13C2006A GULF Call 09 มิ.ย. 63 0.92 -6.12 127,314.00 4.24 1.00
GULF13P2005A GULF Put 13 พ.ค. 63 0.76 5.56 111,349.80 4.51 0.88
HANA13C2006A HANA Call 09 มิ.ย. 63 0.34 17.24 9,686.20 4.43 1.01
HMPR13C2006A HMPRO Call 24 มิ.ย. 63 0.29 - - 5.20 0.93
IRPC13C2006A IRPC Call 09 มิ.ย. 63 0.25 0.00 28,776.10 5.16 0.77
JMT13C2006A JMT Call 05 มิ.ย. 63 0.71 0.00 9,168.00 3.22 1.02
KBAN13C2006A KBANK Call 09 มิ.ย. 63 0.56 12.00 51,516.40 5.19 1.03
KCE13C2005A KCE Call 19 พ.ค. 63 0.13 44.44 34,986.00 4.41 0.26
KTB13C2006A KTB Call 17 มิ.ย. 63 0.25 4.17 3,036.30 6.48 0.99
KTC13C2006A KTC Call 09 มิ.ย. 63 0.20 -13.04 58,726.40 4.86 0.72
KTC13P2006A KTC Put 09 มิ.ย. 63 0.39 - - 3.52 1.02
MINT13C2006A MINT Call 17 มิ.ย. 63 0.27 8.00 5,523.10 4.88 0.94
PLAN13C2005A PLANB Call 15 พ.ค. 63 0.38 -2.56 8,414.10 4.68 1.11
PTG13C2006A PTG Call 05 มิ.ย. 63 0.38 -5.00 20,912.70 3.77 0.95
PTG13P2006A PTG Put 05 มิ.ย. 63 0.34 3.03 18,768.50 3.35 0.75
PTT13P2006A PTT Put 05 มิ.ย. 63 0.36 0.00 25,517.70 5.18 1.01
PTTE13C2006A PTTEP Call 05 มิ.ย. 63 0.51 2.00 3,233.40 4.90 0.95
PTTE13P2006A PTTEP Put 09 มิ.ย. 63 0.56 -1.75 2,437.20 4.22 0.90
PTTG13C2005A PTTGC Call 19 พ.ค. 63 0.36 5.88 18,725.10 5.28 0.84
S5013C2003C SET50 Call 30 มี.ค 63 0.60 3.45 805,023.60 17.31 0.96
S5013P2003C SET50 Put 30 มี.ค 63 0.62 -7.46 415,588.80 16.77 0.97
SAWA13C2005A SAWAD Call 15 พ.ค. 63 0.65 10.17 8,496.30 4.41 1.02
SCB13C2006A SCB Call 24 มิ.ย. 63 0.37 - - 5.52 0.87
SCB13P2006A SCB Put 24 มิ.ย. 63 0.44 - - 4.91 0.92
SCC13P2006A SCC Put 09 มิ.ย. 63 0.53 -3.64 1,731.40 5.91 0.84
SGP13C2006A SGP Call 05 มิ.ย. 63 0.12 0.00 4,630.00 5.33 0.34
SIRI13C2007A SIRI Call 15 ก.ค. 63 0.19 0.00 7,275.70 4.26 0.78
SPRC13C2006A SPRC Call 09 มิ.ย. 63 0.37 12.12 26,077.30 4.73 0.93
TASC13C2006A TASCO Call 17 มิ.ย. 63 0.47 2.17 2,832.40 4.15 0.93
TISC13C2006A TISCO Call 05 มิ.ย. 63 0.34 6.25 4,975.60 5.45 0.90
TOP13C2006A TOP Call 09 มิ.ย. 63 0.46 4.55 10,164.40 4.85 0.89
TOP13P2005A TOP Put 15 พ.ค. 63 0.81 -5.81 22.60 4.24 1.37
TOP13P2006A TOP Put 09 มิ.ย. 63 0.52 -5.45 1,585.40 4.02 0.84
TVO13C2007A TVO Call 15 ก.ค. 63 0.23 4.55 2,522.20 4.34 0.92
VGI13C2006A VGI Call 17 มิ.ย. 63 0.41 -2.38 25,816.30 4.43 0.95
WHA13C2005A WHA Call 15 พ.ค. 63 0.18 5.88 11,877.90 6.38 0.63

 

ใหม่ล่าสุด