โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
หน้าหลัก > KGI DW13 > DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ใหม่ล่าสุดคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ADVA13P2003A ADVANC Put 25 มี.ค 63 0.32 0.00 7,958.50 6.46 0.90
AWC13C2003A AWC Call 05 มี.ค 63 0.26 23.81 31,280.20 4.82 1.08
AWC13P2003A AWC Put 05 มี.ค 63 0.14 -22.22 27,138.70 5.34 0.64
BANP13C2003A BANPU Call 18 มี.ค 63 0.13 0.00 23,670.20 6.56 0.75
BBL13C2003A BBL Call 10 มี.ค 63 0.61 0.00 5,509.30 5.93 1.04
BBL13P2003A BBL Put 10 มี.ค 63 0.59 -4.84 6,904.00 5.95 1.01
BCP13C2003B BCP Call 27 มี.ค 63 0.46 4.55 10.10 5.70 1.06
BDMS13C2003A BDMS Call 13 มี.ค 63 0.34 3.03 3,328.90 7.04 1.00
BTS13C2003A BTS Call 25 มี.ค 63 0.27 0.00 13,802.00 5.09 0.98
CENT13C2003A CENTEL Call 17 มี.ค 63 0.16 14.29 18,740.90 5.77 0.85
CHG13C2003A CHG Call 03 มี.ค 63 0.18 -5.26 4,340.50 6.16 0.86
CK13C2003A CK Call 26 มี.ค 63 0.34 - - 4.98 0.91
DTAC13P2003A DTAC Put 13 มี.ค 63 0.48 -4.00 2,299.70 4.06 0.79
EA13C2003A EA Call 17 มี.ค 63 0.41 5.13 43,338.20 4.13 0.96
EA13P2003A EA Put 17 มี.ค 63 0.40 -4.76 10,249.70 3.43 0.77
GFPT13C2003A GFPT Call 25 มี.ค 63 0.23 4.55 7,547.40 4.15 0.79
GPSC13C2002A GPSC Call 27 ก.พ 63 0.62 8.77 58,768.70 4.93 0.88
GPSC13P2003A GPSC Put 17 มี.ค 63 0.89 -9.18 17,069.90 3.69 0.94
GULF13P2002A GULF Put 13 ก.พ 63 0.45 -18.18 46,908.30 5.88 0.76
GUNK13C2003A GUNKUL Call 05 มี.ค 63 0.16 -5.88 3,113.40 6.50 0.69
IRPC13C2003A IRPC Call 03 มี.ค 63 0.20 11.11 48,311.60 6.38 0.75
IVL13C2003A IVL Call 13 มี.ค 63 0.34 21.43 23,651.30 4.28 1.15
JAS13C2002A JAS Call 05 ก.พ 63 0.57 -8.06 97,009.80 4.06 0.95
JAS13C2002B JAS Call 12 ก.พ 63 0.17 -10.53 43,010.20 4.39 0.31
KBAN13C2003A KBANK Call 13 มี.ค 63 0.34 -10.53 13,747.90 6.30 0.73
KBAN13C2003B KBANK Call 17 มี.ค 63 0.60 -10.45 12,068.20 5.46 1.12
KBAN13P2003A KBANK Put 17 มี.ค 63 0.26 8.33 13,741.30 6.10 0.54
KCE13C2003A KCE Call 17 มี.ค 63 0.72 20.00 12,651.60 3.39 1.39
MTC13C2003A MTC Call 18 มี.ค 63 0.48 6.67 6,622.20 4.97 0.98
MTC13P2003A MTC Put 18 มี.ค 63 0.42 -8.70 5,660.90 4.41 0.76
OSP13C2002A OSP Call 28 ก.พ 63 0.24 4.35 5,513.40 6.45 0.91
PRM13C2003A PRM Call 26 มี.ค 63 0.33 - - 3.84 0.87
PSL13C2003A PSL Call 25 มี.ค 63 0.25 4.17 13,917.30 4.45 0.80
PTTE13P2003A PTTEP Put 10 มี.ค 63 0.50 -5.66 8,043.80 4.84 0.99
PTTG13C2002A PTTGC Call 27 ก.พ 63 0.44 10.00 13,266.00 5.22 1.08
RATC13C2002A RATCH Call 05 ก.พ 63 0.22 -4.35 15,284.10 8.98 0.67
S5013C1912E SET50 Call 27 ธ.ค. 62 0.84 3.70 340,518.40 14.96 1.16
S5013P1912E SET50 Put 27 ธ.ค. 62 0.55 -8.33 800,994.00 16.19 0.82
SCB13C2003A SCB Call 10 มี.ค 63 0.35 -2.78 58,926.70 6.31 0.94
SCB13P2003A SCB Put 10 มี.ค 63 0.24 0.00 41,635.30 6.58 0.68
SPAL13C2003A SPALI Call 18 มี.ค 63 0.30 0.00 12,081.70 5.80 0.99
STEC13C2003A STEC Call 27 มี.ค 63 0.22 -4.35 43,855.80 4.19 0.64
SUPE13C2003A SUPER Call 26 มี.ค 63 0.11 - - 3.99 0.78
THAN13C2003A THANI Call 26 มี.ค 63 0.19 - - 5.12 0.85
TRUE13C2003A TRUE Call 25 มี.ค 63 0.09 -18.18 63,837.10 5.52 0.22
TU13C2003A TU Call 13 มี.ค 63 0.06 -14.29 734.30 8.63 0.39
WHA13C2003A WHA Call 25 มี.ค 63 0.39 2.63 13,828.40 5.26 0.89

 

ใหม่ล่าสุด