โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
News & Research
DW13 News
อัพเดทซีรี่ย์ SET50 DW ที่ขยับดี และอายุคงเหลือยาวคลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
เพื่อให้นักลงทุนเลือกซีรี่ย์ SET50 DW ได้อย่างรวดเร็ว ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คนนิยม (อัตราทด Tick ใกล้เคียง 1 ซึ่งหมายถึง SET50 Futures ขยับ 1 จุด DW ก็จะขยับประมาณ 1 ช่อง)
S5013C2003B
S5013P2003C
S5013C2003B
S5013P2003C
Disclaimer:
SET50 DW ซีรี่ย์ดังกล่าว มีเกณฑ์การเลือกจากลักษณะของ DW เช่น อัตราทด(Tick)ใกล้เคียง 1 และ อายุคงเหลือยาว เป็นต้น
อย่างไรก็ตามอาจจะมี SET50 DW ซีรีย์อื่นที่มีลักษณะของ DW ที่ใกล้เคียงกัน นักลงทุนต้องค้นหาเปรียบเทียบ DW เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
DW Most Active

DW Most Active

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 63