โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Time Decay ต่ำคลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW Name ราคา DW
อ้างอิง(บาท)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
จำนวนวันที่มูลค่า
ทางเวลาลด0.01 บาท
(ค่าประมาณ)
AWC13C2002A0.116.620.637
BANP13C2003A0.136.560.757
BJC13C2002A0.127.930.515
BTS13C2003A0.275.090.986
CENT13C2003A0.165.770.857
CHG13C2003A0.186.160.865
CPF13C2003A0.146.170.847
GFPT13C2003A0.234.150.795
GUNK13C2003A0.166.500.695
HANA13C2002A0.215.290.975
HMPR13C2003A0.236.270.855
KTB13C2002A0.119.510.635
MINT13C2002A0.166.560.725
PSL13C2003A0.254.450.805
QH13C2003A0.186.250.856
RS13C2002A0.105.620.446
SUPE13C2003A0.113.990.788
THAN13C2003A0.195.120.855
TRUE13P2001A0.473.610.765

 

New


Disclaimer

• จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) เป็นการประมาณจากค่า Time Decay (บาท/วัน)
• ลักษณะของ DW เช่น อัตราทด (เท่า) อัตราทด (Tick) และ จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง และเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับตารางราคาเสนอซื้อคืน DW และหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน