โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
หน้าหลัก > KGI DW13 > แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยมคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุน เนื่องจากเป็น DW ที่ได้รับความสนใจ จากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

DW13 ที่ได้รับความสนใจ
ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานมีโอกาสสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนในตารางราคา
คลิกเพื่อดูข้อมูลภายในวัน
หมายเหตุ :
- ข้อมูลไม่รวม SET50 DW
- การแจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW13 เป็นข้อมูลที่ได้จากการสุ่มคำนวณ ดังนั้น DW13 ตัวอื่นๆ มีโอกาสที่ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูล และดูราคาเสนอซื้อคืนของ DW13 ประกอบการตัดสินใจลงทุน