แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน S50 DW ที่ใกล้หมดอายุสิ้นเดือน มี.ค. 62

โดย www.thaiwarrant.com -- Mar 25, 2019
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน S50 DW ที่ใกล้หมดอายุสิ้นเดือน มี.ค.(ซีรีย์ 1903A-E) เนื่องจากจะซื้อขายวันสุดท้ายพฤหัสที่ 28 มี.ค.นี้ (อายุคงเหลือเพียง 3 วัน)


นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน

หากสนใจ S50 DW ที่อายุยาวและขยับดีๆ (อ้างอิงกับ S50M19)