วันนี้เป็นต้นไป S50 DW13 ซีรีย์ 1906A-C อ้างอิง S50M19 แล้วนะคะ

โดย www.thaiwarrant.com -- Mar 25, 2019
💌วันนี้เป็นต้นไป S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน มิ.ย.62 (ซีรีย์ 1906A-C) อ้างอิงกับ "S50M19" แล้วนะคะ!!

สำหรับ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน มี.ค.62 (ซีรีย์ 1903A-E) อ้างอิงกับ S50H19 เช่นเดิมค่ะ