แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Jun 10, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา ACE ต่ำกว่า 3.954 บาท ACE13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา AMATA ต่ำกว่า 26.637 บาท AMAT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา AOT ต่ำกว่า 77.000 บาท AOT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา AOT สูงกว่า 48.500 บาท AOT13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา AWC ต่ำกว่า 6.536 บาท AWC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา BANPU สูงกว่า 7.823 บาท BANP13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา BBL ต่ำกว่า 179.170 บาท BBL13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา BCH ต่ำกว่า 23.798 บาท BCH13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา BEC ต่ำกว่า 21.448 บาท BEC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 53.056 บาท BGRI13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 48.593 บาท BGRI13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา BH ต่ำกว่า 227.202 บาท BH13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา BPP ต่ำกว่า 21.242 บาท BPP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา BTS ต่ำกว่า 12.600 บาท BTS13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา CBG สูงกว่า 67.866 บาท CBG13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา CK ต่ำกว่า 28.154 บาท CK13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา COM7 ต่ำกว่า 55.000 บาท COM713C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา COM7 สูงกว่า 29.000 บาท COM713P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา CPALL ต่ำกว่า 86.946 บาท CPAL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา CRC ต่ำกว่า 49.618 บาท CRC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา DELTA ต่ำกว่า 597.512 บาท DELT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา DELTA ต่ำกว่า 547.720 บาท DELT13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา DOHOME ต่ำกว่า 27.000 บาท DOHO13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา EA ต่ำกว่า 125.058 บาท EA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา EA สูงกว่า 60.287 บาท EA13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา EPG ต่ำกว่า 14.500 บาท EPG13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา GLOBAL ต่ำกว่า 28.300 บาท GLOB13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา GPSC ต่ำกว่า 96.702 บาท GPSC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา GPSC สูงกว่า 48.000 บาท GPSC13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา GULF ต่ำกว่า 64.434 บาท GULF13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 8.318 บาท GUNK13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 มิ.ย. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 80.246 บาท HANA13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 66.056 บาท HANA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา HANA สูงกว่า 25.444 บาท HANA13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา HANA สูงกว่า 29.500 บาท HANA13P2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 มิ.ย. 65) ราคา HMPRO ต่ำกว่า 17.776 บาท HMPR13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา ICHI ต่ำกว่า 12.631 บาท ICHI13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา IRPC ต่ำกว่า 5.000 บาท IRPC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา IVL ต่ำกว่า 64.112 บาท IVL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา IVL สูงกว่า 26.631 บาท IVL13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา JAS ต่ำกว่า 4.600 บาท JAS13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา JMART ต่ำกว่า 67.334 บาท JMAR13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา KBANK ต่ำกว่า 199.410 บาท KBAN13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา KBANK ต่ำกว่า 225.932 บาท KBAN13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา KBANK สูงกว่า 108.055 บาท KBAN13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา KCE ต่ำกว่า 85.635 บาท KCE13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา KCE ต่ำกว่า 82.190 บาท KCE13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา KCE สูงกว่า 36.420 บาท KCE13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา KEX ต่ำกว่า 28.000 บาท KEX13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา KKP ต่ำกว่า 89.768 บาท KKP13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา KTC ต่ำกว่า 78.644 บาท KTC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา LH ต่ำกว่า 11.683 บาท LH13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา MEGA ต่ำกว่า 57.777 บาท MEGA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา MINT ต่ำกว่า 40.000 บาท MINT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา MTC ต่ำกว่า 68.947 บาท MTC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา ORI ต่ำกว่า 14.411 บาท ORI13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา PLANB ต่ำกว่า 9.950 บาท PLAN13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา PRM ต่ำกว่า 8.053 บาท PRM13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา PTL ต่ำกว่า 29.525 บาท PTL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา PTL ต่ำกว่า 32.477 บาท PTL13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา PTT ต่ำกว่า 49.239 บาท PTT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา PTT ต่ำกว่า 48.994 บาท PTT13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา PTT สูงกว่า 27.436 บาท PTT13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา PTTEP สูงกว่า 102.000 บาท PTTE13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 70.677 บาท PTTG13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 68.000 บาท PTTG13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา PTTGC สูงกว่า 37.000 บาท PTTG13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา RATCH ต่ำกว่า 51.446 บาท RATC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 23.192 บาท RBF13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา RCL ต่ำกว่า 63.960 บาท RCL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา RS ต่ำกว่า 21.759 บาท RS13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,125.000 บาท S5013C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,125.000 บาท S5013C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,100.000 บาท S5013C2206C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,075.000 บาท S5013C2206D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,050.000 บาท S5013C2206E จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 875.000 บาท S5013P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 900.000 บาท S5013P2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 850.000 บาท S5013P2206C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 850.000 บาท S5013P2206D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 825.000 บาท S5013P2206E จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา SAWAD ต่ำกว่า 79.254 บาท SAWA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา SCGP ต่ำกว่า 76.983 บาท SCGP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา STA ต่ำกว่า 36.580 บาท STA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา STARK ต่ำกว่า 5.700 บาท STAR13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 34.839 บาท STGT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา SYNEX ต่ำกว่า 36.230 บาท SYNE13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา SYNEX ต่ำกว่า 31.824 บาท SYNE13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา TASCO ต่ำกว่า 22.951 บาท TASC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา TISCO ต่ำกว่า 120.658 บาท TISC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา TISCO ต่ำกว่า 120.658 บาท TISC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา TOP ต่ำกว่า 65.493 บาท TOP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา TQM ต่ำกว่า 62.740 บาท TQM13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 6.600 บาท TRUE13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 7.000 บาท TRUE13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 13.695 บาท TTA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 มิ.ย. 65) ราคา VGI ต่ำกว่า 6.725 บาท VGI13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot