แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Apr 29, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา ACE ต่ำกว่า 4.372 บาท ACE13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา ADVANC ต่ำกว่า 290.771 บาท ADVA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา ADVANC สูงกว่า 157.173 บาท ADVA13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา AOT ต่ำกว่า 79.500 บาท AOT13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา AOT สูงกว่า 45.000 บาท AOT13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา AWC ต่ำกว่า 5.887 บาท AWC13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา BAM ต่ำกว่า 24.799 บาท BAM13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา BANPU ต่ำกว่า 14.668 บาท BANP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา BBL ต่ำกว่า 162.480 บาท BBL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา BBL สูงกว่า 86.394 บาท BBL13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา BCH ต่ำกว่า 25.750 บาท BCH13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา BCPG ต่ำกว่า 16.078 บาท BCPG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา BEM ต่ำกว่า 10.798 บาท BEM13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (03 พ.ค. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 51.568 บาท BGRI13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา BH ต่ำกว่า 185.713 บาท BH13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา BLA ต่ำกว่า 55.000 บาท BLA13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา BPP ต่ำกว่า 21.536 บาท BPP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา CHG ต่ำกว่า 4.720 บาท CHG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา CK ต่ำกว่า 29.389 บาท CK13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา CKP ต่ำกว่า 6.500 บาท CKP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา COM7 สูงกว่า 24.701 บาท COM713P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (03 พ.ค. 65) ราคา CPALL ต่ำกว่า 74.313 บาท CPAL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา CPF ต่ำกว่า 32.000 บาท CPF13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา CPN ต่ำกว่า 68.515 บาท CPN13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา EA ต่ำกว่า 123.564 บาท EA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา EPG ต่ำกว่า 14.800 บาท EPG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา GPSC ต่ำกว่า 106.570 บาท GPSC13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา GPSC สูงกว่า 58.219 บาท GPSC13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (03 พ.ค. 65) ราคา GULF ต่ำกว่า 64.434 บาท GULF13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา GULF สูงกว่า 31.969 บาท GULF13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา GULF สูงกว่า 33.952 บาท GULF13P2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 6.500 บาท GUNK13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 9.000 บาท GUNK13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 106.668 บาท HANA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 98.350 บาท HANA13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา INTUCH สูงกว่า 53.875 บาท INTU13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา IVL ต่ำกว่า 67.000 บาท IVL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา IVL สูงกว่า 28.000 บาท IVL13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา KBANK สูงกว่า 97.249 บาท KBAN13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา KCE ต่ำกว่า 122.055 บาท KCE13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา KCE ต่ำกว่า 114.180 บาท KCE13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา KEX ต่ำกว่า 38.250 บาท KEX13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา LH ต่ำกว่า 10.800 บาท LH13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา MEGA ต่ำกว่า 62.674 บาท MEGA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา MINT สูงกว่า 20.400 บาท MINT13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา OR ต่ำกว่า 32.761 บาท OR13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา OSP ต่ำกว่า 45.000 บาท OSP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา PLANB ต่ำกว่า 11.000 บาท PLAN13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา PTG ต่ำกว่า 19.139 บาท PTG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา PTT สูงกว่า 27.192 บาท PTT13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา PTTEP สูงกว่า 89.933 บาท PTTE13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 72.614 บาท PTTG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา PTTGC สูงกว่า 40.664 บาท PTTG13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา QH ต่ำกว่า 2.811 บาท QH13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 26.265 บาท RBF13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา RCL ต่ำกว่า 61.139 บาท RCL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา RS ต่ำกว่า 25.483 บาท RS13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา SAWAD สูงกว่า 34.794 บาท SAWA13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา SCC สูงกว่า 301.906 บาท SCC13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา SCGP ต่ำกว่า 82.447 บาท SCGP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา SINGER ต่ำกว่า 68.343 บาท SING13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา SIRI ต่ำกว่า 1.665 บาท SIRI13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา SPRC ต่ำกว่า 12.836 บาท SPRC13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา STA ต่ำกว่า 37.068 บาท STA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา STARK ต่ำกว่า 6.000 บาท STAR13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 36.788 บาท STGT13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา SUPER ต่ำกว่า 1.271 บาท SUPE13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา THANI ต่ำกว่า 6.152 บาท THAN13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา TIDLOR ต่ำกว่า 43.102 บาท TIDL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 พ.ค. 65) ราคา TISCO ต่ำกว่า 119.730 บาท TISC13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา TOP ต่ำกว่า 70.309 บาท TOP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา TQM ต่ำกว่า 67.680 บาท TQM13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (03 พ.ค. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 6.408 บาท TRUE13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 6.507 บาท TRUE13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 12.717 บาท TTA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 12.423 บาท TTA13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา TTB ต่ำกว่า 1.812 บาท TTB13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (11 พ.ค. 65) ราคา TU ต่ำกว่า 26.289 บาท TU13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา WHA ต่ำกว่า 4.580 บาท WHA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot