แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 10, 2020

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ม.ค. 63) ราคา ADVANC ต่ำกว่า 248.000 บาท ADVA13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (04 ก.พ 63) ราคา AWC สูงกว่า 5.000 บาท AWC13P2002A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ม.ค. 63) ราคา BANPU ต่ำกว่า 13.812 บาท BANP13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ม.ค. 63) ราคา BEAUTY ต่ำกว่า 3.800 บาท BEAU13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ก.พ 63) ราคา BEM ต่ำกว่า 12.900 บาท BEM13C2002A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา BJC ต่ำกว่า 62.000 บาท BJC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ม.ค. 63) ราคา BTS ต่ำกว่า 16.000 บาท BTS13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา CBG สูงกว่า 60.000 บาท CBG13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ม.ค. 63) ราคา CKP ต่ำกว่า 7.000 บาท CKP13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา EA ต่ำกว่า 58.000 บาท EA13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา GULF สูงกว่า 120.000 บาท GULF13P2001B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ก.พ 63) ราคา IVL ต่ำกว่า 40.060 บาท IVL13C2002A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ม.ค. 63) ราคา JAS ต่ำกว่า 7.075 บาท JAS13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ก.พ 63) ราคา KTC ต่ำกว่า 47.500 บาท KTC13C2002A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ก.พ 63) ราคา PTG ต่ำกว่า 21.000 บาท PTG13C2002A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา PTT สูงกว่า 37.498 บาท PTT13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา RATCH ต่ำกว่า 88.000 บาท RATC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ก.พ 63) ราคา RATCH ต่ำกว่า 94.000 บาท RATC13C2002A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา STEC ต่ำกว่า 21.500 บาท STEC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ม.ค. 63) ราคา TOP สูงกว่า 59.000 บาท TOP13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา WHA ต่ำกว่า 5.399 บาท WHA13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>