แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Dec 27, 2019

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ม.ค. 63) ราคา AMATA ต่ำกว่า 31.000 บาท AMAT13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา BBL ต่ำกว่า 192.685 บาท BBL13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ม.ค. 63) ราคา BCPG ต่ำกว่า 21.114 บาท BCPG13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา BH ต่ำกว่า 169.000 บาท BH13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา BJC ต่ำกว่า 62.000 บาท BJC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ม.ค. 63) ราคา BPP ต่ำกว่า 22.403 บาท BPP13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา CBG สูงกว่า 60.000 บาท CBG13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา CENTEL ต่ำกว่า 36.000 บาท CENT13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา COM7 ต่ำกว่า 29.000 บาท COM713C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา CPN ต่ำกว่า 75.000 บาท CPN13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา EA ต่ำกว่า 58.000 บาท EA13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา GULF ต่ำกว่า 195.000 บาท GULF13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ม.ค. 63) ราคา GULF สูงกว่า 110.000 บาท GULF13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา GULF สูงกว่า 120.000 บาท GULF13P2001B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ม.ค. 63) ราคา IRPC ต่ำกว่า 4.540 บาท IRPC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา IVL ต่ำกว่า 48.995 บาท IVL13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา IVL สูงกว่า 27.696 บาท IVL13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา KBANK ต่ำกว่า 179.456 บาท KBAN13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา KKP ต่ำกว่า 80.286 บาท KKP13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา PSH ต่ำกว่า 24.257 บาท PSH13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา PTT สูงกว่า 37.498 บาท PTT13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ม.ค. 63) ราคา PTTEP สูงกว่า 100.000 บาท PTTE13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ม.ค. 63) ราคา PTTGC สูงกว่า 43.174 บาท PTTG13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา RATCH ต่ำกว่า 88.000 บาท RATC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ม.ค. 63) ราคา SCB ต่ำกว่า 136.000 บาท SCB13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา SCC ต่ำกว่า 450.000 บาท SCC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา SPALI ต่ำกว่า 23.508 บาท SPAL13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา STA ต่ำกว่า 12.000 บาท STA13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา STEC ต่ำกว่า 21.500 บาท STEC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา TISCO ต่ำกว่า 112.000 บาท TISC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 ม.ค. 63) ราคา WHA ต่ำกว่า 5.399 บาท WHA13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>