แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Dec 13, 2019

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา AMATA ต่ำกว่า 27.791 บาท AMAT13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ม.ค. 63) ราคา AMATA ต่ำกว่า 31.000 บาท AMAT13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา ANAN ต่ำกว่า 4.594 บาท ANAN13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 ธ.ค. 62) ราคา AOT สูงกว่า 59.154 บาท AOT13P1912B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา BBL ต่ำกว่า 192.685 บาท BBL13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา BCP ต่ำกว่า 32.365 บาท BCP13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (18 ธ.ค. 62) ราคา BCPG ต่ำกว่า 22.587 บาท BCPG13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ม.ค. 63) ราคา BCPG ต่ำกว่า 21.114 บาท BCPG13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา BEAUTY ต่ำกว่า 5.333 บาท BEAU13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 ธ.ค. 62) ราคา BH ต่ำกว่า 197.400 บาท BH13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา BH ต่ำกว่า 169.000 บาท BH13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ม.ค. 63) ราคา BPP ต่ำกว่า 22.403 บาท BPP13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา CENTEL ต่ำกว่า 38.500 บาท CENT13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา CENTEL ต่ำกว่า 36.000 บาท CENT13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 ธ.ค. 62) ราคา CPN ต่ำกว่า 83.000 บาท CPN13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา CPN ต่ำกว่า 75.000 บาท CPN13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา DTAC ต่ำกว่า 72.000 บาท DTAC13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา DTAC สูงกว่า 47.967 บาท DTAC13P1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา EA ต่ำกว่า 61.000 บาท EA13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา EPG ต่ำกว่า 7.730 บาท EPG13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา GFPT ต่ำกว่า 20.000 บาท GFPT13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ม.ค. 63) ราคา GULF สูงกว่า 110.000 บาท GULF13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 ธ.ค. 62) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 3.600 บาท GUNK13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (18 ธ.ค. 62) ราคา INTUCH ต่ำกว่า 65.547 บาท INTU13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (18 ธ.ค. 62) ราคา IRPC ต่ำกว่า 5.800 บาท IRPC13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ม.ค. 63) ราคา IRPC ต่ำกว่า 4.540 บาท IRPC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 ธ.ค. 62) ราคา IVL ต่ำกว่า 53.896 บาท IVL13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา IVL ต่ำกว่า 48.995 บาท IVL13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา IVL สูงกว่า 27.696 บาท IVL13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 ธ.ค. 62) ราคา JAS ต่ำกว่า 7.736 บาท JAS13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา KBANK ต่ำกว่า 206.375 บาท KBAN13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา KBANK ต่ำกว่า 179.456 บาท KBAN13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา KKP ต่ำกว่า 80.286 บาท KKP13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 ธ.ค. 62) ราคา KTB ต่ำกว่า 21.700 บาท KTB13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา MBK ต่ำกว่า 25.086 บาท MBK13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา MEGA ต่ำกว่า 38.583 บาท MEGA13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา MINT ต่ำกว่า 47.000 บาท MINT13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 ธ.ค. 62) ราคา ORI ต่ำกว่า 9.062 บาท ORI13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา PLANB ต่ำกว่า 9.650 บาท PLAN13C1912B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 ธ.ค. 62) ราคา PRM ต่ำกว่า 8.731 บาท PRM13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา PSH ต่ำกว่า 24.257 บาท PSH13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา PSL ต่ำกว่า 10.000 บาท PSL13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา PTG ต่ำกว่า 24.000 บาท PTG13C1912B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ม.ค. 63) ราคา PTTEP สูงกว่า 100.000 บาท PTTE13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 68.685 บาท PTTG13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ม.ค. 63) ราคา PTTGC สูงกว่า 43.174 บาท PTTG13P2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 ธ.ค. 62) ราคา RS ต่ำกว่า 18.476 บาท RS13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ธ.ค. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,125.000 บาท S5013C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ธ.ค. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,150.000 บาท S5013C1912C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ธ.ค. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,175.000 บาท S5013C1912D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ธ.ค. 62) ราคา SET50 สูงกว่า 1,025.000 บาท S5013P1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ธ.ค. 62) ราคา SET50 สูงกว่า 1,000.000 บาท S5013P1912B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ม.ค. 63) ราคา SCB ต่ำกว่า 136.000 บาท SCB13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา SCC ต่ำกว่า 450.000 บาท SCC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา SGP ต่ำกว่า 9.800 บาท SGP13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา SPALI ต่ำกว่า 23.508 บาท SPAL13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (18 ธ.ค. 62) ราคา STA ต่ำกว่า 15.500 บาท STA13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ม.ค. 63) ราคา STA ต่ำกว่า 12.000 บาท STA13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (23 ธ.ค. 62) ราคา THANI ต่ำกว่า 8.606 บาท THAN13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ม.ค. 63) ราคา TISCO ต่ำกว่า 112.000 บาท TISC13C2001A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา TRUE ต่ำกว่า 7.000 บาท TRUE13C1912B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 ธ.ค. 62) ราคา TU ต่ำกว่า 21.698 บาท TU13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (18 ธ.ค. 62) ราคา WHA ต่ำกว่า 4.908 บาท WHA13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ธ.ค. 62) ราคา WHAUP ต่ำกว่า 6.694 บาท WHAU13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>