แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 11, 2019

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา BANPU ต่ำกว่า 17.021 บาท BANP13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา BCP ต่ำกว่า 34.082 บาท BCP13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา CK ต่ำกว่า 28.503 บาท CK13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา CPF ต่ำกว่า 31.677 บาท CPF13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา ESSO ต่ำกว่า 13.000 บาท ESSO13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา GLOBAL ต่ำกว่า 19.800 บาท GLOB13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ต.ค. 62) ราคา GULF สูงกว่า 70.000 บาท GULF13P1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา HANA ต่ำกว่า 36.500 บาท HANA13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา KBANK ต่ำกว่า 214.350 บาท KBAN13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา LH ต่ำกว่า 11.968 บาท LH13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ย. 62) ราคา MINT ต่ำกว่า 41.000 บาท MINT13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา THAI ต่ำกว่า 14.500 บาท THAI13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>