DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 10 ม.ค. 2563

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 10, 2020
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 10 ม.ค. 2563
ปิดตรง/สูงกว่า
183 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.01n/a-
ADVA13C2001A0.010.0210:58:172,786,700
ADVA13C2004A0.260.2616:39:5133,532,500
ADVA13P2003A0.340.3416:39:5320,808,300
AEON13C2003A0.040.0416:12:27591,600
AMAT13C2001A0.000.02n/a-
AMAT13C2004A0.190.1916:39:4911,994,400
ANAN13C2007A0.240.2614:33:017,300
AOT13C2002A0.140.1416:39:501,605,900
AOT13C2004A0.380.3816:39:502,321,300
AOT13P2002A0.060.0616:39:4748,000
AOT13P2004A0.460.4616:39:492,877,400
AWC13C2002A0.040.0416:39:49257,600
AWC13C2003A0.150.1516:39:507,063,300
AWC13P2002A0.090.0916:39:498,064,800
AWC13P2003A0.040.0516:39:532,512,000
BANP13C2001A0.000.01n/a-
BANP13C2003A0.060.0616:21:121,781,700
BBL13C2003A0.130.1316:39:5215,294,700
BBL13C2004A0.460.4716:39:4712,313,100
BBL13P2003A0.730.7311:25:14200
BBL13P2004A0.530.5216:28:335,115,100
BCH13C2004A0.140.1415:07:06860,400
BCP13C2003A0.120.1216:39:533,945,700
BCP13C2003B0.750.62n/a-
BCPG13C2004A0.240.2516:39:5115,569,100
BDMS13C2003A0.390.40n/a-
BDMS13C2004A0.120.1211:24:252,200,000
BEAU13C2001A0.000.0215:34:174,150,500
BEAU13C2003A0.120.1416:39:48100,396,700
BEAU13C2003B0.030.0516:39:5018,794,000
BEM13C2002A0.030.03n/a-
BEM13C2004A0.150.1516:27:322,213,800
BGRI13C2001A0.890.8715:31:051,000
BGRI13C2002A0.580.5816:39:503,452,800
BGRI13C2004A0.400.3916:39:5227,324,600มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BH13C2002A0.210.2116:39:495,318,300
BJC13C2001A0.000.02n/a-
BJC13C2002A0.020.02n/a-
BJC13C2004A0.120.1216:26:546,852,400
BJC13C2005A0.300.3016:39:4911,988,900
BPP13C2004A0.170.1716:29:516,547,700
BTS13C2001A0.010.0116:39:53239,900
BTS13C2003A0.130.1316:39:5419,171,400
CBG13C2004A0.450.4516:29:438,316,100
CBG13P2001A0.010.01n/a-
CENT13C2003A0.030.0515:50:17300,000
CENT13C2005A0.120.1216:26:0411,998,100
CHG13C2003A0.070.0716:39:522,424,900
CK13C2002A0.000.0114:27:15770,000
CK13C2003A0.230.2316:39:5223,249,400
CKP13C2001A0.000.01n/a-
CKP13C2003A0.010.03n/a-
CKP13C2004A0.070.0616:27:101,485,500
CKP13C2004B0.270.2716:39:517,857,600
COM713C2004A0.080.0916:15:141,192,000
CPAL13C2002A0.080.0816:39:483,962,500
CPAL13C2004A0.430.4316:39:4813,800,100
CPAL13P2003A0.550.5516:39:504,100,900
CPF13C2003A0.200.2016:39:5313,465,500
CPN13C2004A0.210.2016:19:233,501,700
DTAC13C2003A0.100.1016:39:535,666,900
DTAC13P2003A0.700.7016:39:5116,235,100
EA13C2001A0.000.01n/a-
EA13C2003A0.130.1316:39:476,585,200
EA13C2005A0.240.2416:39:5234,112,300
EA13P2001A0.470.41n/a-
EA13P2003A0.360.3616:39:5417,578,700
EGCO13C2002A0.080.0816:39:504,348,500
EGCO13C2005A0.570.5816:39:5319,400,300
EPG13C2004A0.060.0709:56:16100,000
ERW13C2005A0.090.0916:39:523,101,900
ESSO13C2003A0.350.3516:39:4816,945,200
GFPT13C2003A0.190.1916:39:516,915,500
GLOB13C2002A0.080.0916:11:138,248,400
GPSC13C2001A1.061.0616:29:451,040,000
GPSC13C2002A0.550.5516:39:4757,170,900
GPSC13C2005A1.181.1816:39:5180,008,400
GPSC13P2002A0.020.0216:39:522,455,000
GPSC13P2003A0.310.3116:39:4732,738,500
GULF13C2001A0.100.1016:39:4928,340,400
GULF13C2004A0.690.6916:39:5185,838,200
GULF13P2001A0.000.01n/a-
GULF13P2001B0.000.01n/a-
GULF13P2002A0.060.0616:39:508,342,600
GULF13P2004A0.560.5516:39:4972,295,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
GUNK13C2003A0.030.0310:16:26100,000
HANA13C2002A0.460.4616:12:524,956,100
HMPR13C2003A0.090.0916:39:49401,000
INTU13C2002A0.030.0316:18:06211,100
INTU13C2004A0.260.2616:39:519,498,600
INTU13P2004A0.290.2916:39:5114,838,400
IRPC13C2003A0.170.1716:39:5121,135,800
IVL13C2002A0.010.0216:39:502,008,700
IVL13C2002B0.070.0716:39:518,093,500
IVL13C2003A0.240.2416:39:5316,466,300
IVL13P2004A0.260.2616:39:4712,388,100
JAS13C2001A0.000.0216:04:5087,900
JAS13C2002A0.470.4716:39:534,141,600
JAS13C2002B0.110.1216:39:534,803,200
JMT13C2006A0.500.5016:39:515,481,200
KBAN13C2003A0.090.0916:39:478,828,500
KBAN13C2003B0.240.2416:39:5323,405,000
KBAN13P2003A0.200.2016:39:5219,991,400
KCE13C2003A1.091.1515:21:08100,000
KCE13C2004A0.430.4316:39:4945,682,200
KCE13C2005A0.110.1116:39:4810,269,900
KKP13C2004A0.270.2716:39:4924,569,900
KTB13C2002A0.020.02n/a-
KTC13C2002A0.010.0210:01:58200,000
KTC13C2004A0.110.1116:39:497,115,600
KTC13P2002A0.390.3916:39:5413,513,000
MAJO13C2002A0.320.3216:39:524,272,400
MINT13C2002A0.030.03n/a-
MINT13C2004A0.090.0915:13:37512,000
MTC13C2003A0.360.3616:39:4815,324,800
MTC13P2003A0.200.2016:39:514,641,400
ORI13C2004A0.350.3416:27:456,926,200
OSP13C2002A0.150.1616:39:496,728,800
OSP13C2004A0.380.3816:39:497,846,300
PLAN13C2004A0.060.0711:45:122,017,500
PLAN13C2005A0.200.2116:39:471,213,100
PRM13C2003A0.090.0916:11:001,366,400
PSL13C2003A0.120.1215:52:11804,000
PTG13C2002A0.000.0116:29:071,107,100
PTG13C2004A0.140.1516:39:4726,051,400
PTG13P2001A0.550.5516:39:523,882,200
PTG13P2004A0.590.5916:39:5313,050,600
PTT13C2004A0.290.2916:39:538,358,800
PTT13P2001A0.000.04n/a-
PTT13P2004A0.150.1516:39:525,797,600
PTTE13C2001A0.190.1516:26:20249,600
PTTE13C2004A0.580.5816:39:474,945,300
PTTE13P2001A0.000.01n/a-
PTTE13P2003A0.150.1516:27:521,408,300
PTTG13C2002A0.540.5416:39:531,901,000
PTTG13C2005A0.490.4916:39:5215,469,200
PTTG13P2004A0.190.1916:27:484,792,700
QH13C2003A0.100.1015:19:372,715,600
RATC13C2001A0.000.0116:02:412,900
RATC13C2002A0.010.0216:28:4067,100
RATC13C2004A0.310.3116:39:5468,764,300
ROBI13C2002A0.210.26n/a-
RS13C2002A0.010.02n/a-
RS13C2004A0.150.1415:54:5159,900
SAWA13C2002A0.770.7810:49:1529,000
SAWA13C2005A0.660.6616:39:476,080,700
SCB13C2001A0.000.01n/a-
SCB13C2003A0.160.1616:39:474,158,000
SCB13P2003A0.120.1216:39:524,537,500
SCC13C2002A0.120.1216:39:501,810,300
SCC13C2004A0.460.4616:39:516,980,000
SCC13P2002A0.150.1515:58:011,461,000
SGP13C2004A0.490.4916:39:4716,197,300
SGP13C2006A0.140.1416:39:523,947,600
SIRI13C2007A0.210.22n/a-
SPAL13C2003A0.270.2716:39:4834,014,300
SPRC13C2004A0.180.1816:39:519,513,400
STA13C2003A0.100.1016:27:184,630,400
STEC13C2001A0.000.01n/a-
STEC13C2003A0.130.1316:27:099,529,000
STEC13C2004A0.300.2916:39:4915,810,300ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
SUPE13C2003A0.060.0610:46:51999,000
TASC13C2003A0.130.1316:39:488,304,500
TCAP13C2002A0.290.3016:39:5214,826,900
THAI13C2004A0.130.1316:39:49210,000
THAN13C2003A0.070.09n/a-
TISC13C2004A0.760.62n/a-
TISC13C2006A0.390.3916:39:484,056,900
TKN13C2004A0.160.1616:39:483,143,000
TMB13C2002A0.250.2516:39:497,547,400
TOA13C2003A0.090.0916:39:50542,100
TOP13C2002A0.050.0815:47:145,600
TOP13C2004A0.290.2916:39:527,103,800
TOP13P2001A0.080.0715:31:441,230,800
TOP13P2005A0.650.6516:26:174,524,100
TRUE13C2003A0.030.0415:44:572,323,400
TRUE13C2003B0.200.2016:39:5312,329,000
TRUE13P2001A0.510.4810:05:2027,300
TU13C2003A0.030.0416:26:344,906,500
TU13C2004A0.250.2616:27:2510,823,000
TVO13C2007A0.260.2716:26:562,467,900
VGI13C2006A0.410.4116:26:3513,496,900
WHA13C2001A0.000.01n/a-
WHA13C2003A0.040.0516:29:475,653,600
WHA13C2005A0.210.2116:39:5037,287,100
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot