DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2563

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 09, 2020
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2563
ปิดตรง/สูงกว่า
194 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.01n/a-
ADVA13C2001A0.020.0310:14:191,111,500
ADVA13C2004A0.300.3016:37:5724,306,100
ADVA13P2003A0.300.3116:38:007,235,800
AEON13C2003A0.050.0616:37:582,127,800
AMAT13C2001A0.000.02n/a-
AMAT13C2004A0.160.1616:26:154,980,800
ANAN13C2007A0.230.2416:37:542,600,900
AOT13C2002A0.150.1516:37:548,482,800
AOT13C2004A0.400.4016:37:595,084,000
AOT13P2002A0.060.0616:37:54211,300
AOT13P2004A0.460.4616:27:033,053,400
AWC13C2002A0.040.0416:37:583,023,100
AWC13C2003A0.140.1416:26:486,283,800
AWC13P2002A0.100.1016:37:568,048,300
AWC13P2003A0.050.0616:20:5642,000
BANP13C2001A0.000.0116:21:20200
BANP13C2003A0.070.0716:37:563,325,000
BBL13C2003A0.140.1416:37:562,623,000
BBL13C2004A0.470.4716:38:002,863,500
BBL13P2003A0.740.7414:48:02100
BBL13P2004A0.540.5416:37:571,339,000
BCH13C2004A0.150.1416:26:583,316,200
BCP13C2003A0.140.1416:37:5813,415,800
BCP13C2003B0.790.62n/a-
BCPG13C2004A0.230.2516:37:588,523,700
BDMS13C2003A0.400.40n/a-
BDMS13C2004A0.120.1216:37:593,700,000
BEAU13C2001A0.000.0115:53:421,772,000
BEAU13C2003A0.120.1416:37:5951,079,900
BEAU13C2003B0.040.0516:37:574,013,300
BEM13C2002A0.030.03n/a-
BEM13C2004A0.150.1516:14:52631,100
BGRI13C2001A0.700.5914:37:2645,000
BGRI13C2002A0.470.4716:37:5533,889,900
BGRI13C2004A0.330.3316:37:5623,972,000
BH13C2001A0.000.01n/a-
BH13C2002A0.210.2116:37:545,955,100
BJC13C2001A0.000.02n/a-
BJC13C2002A0.020.0211:22:2345,000
BJC13C2004A0.120.1216:17:476,479,600
BJC13C2005A0.300.3016:19:4721,844,700
BPP13C2004A0.170.1816:13:118,152,000
BTS13C2001A0.010.0109:57:07104,000
BTS13C2003A0.150.1516:37:5823,787,700
CBG13C2004A0.450.4516:37:5820,109,700
CBG13P2001A0.020.0111:57:1221,000
CENT13C2001A0.000.02n/a-
CENT13C2003A0.030.0416:23:361,305,300
CENT13C2005A0.120.1216:25:4915,487,100
CHG13C2003A0.080.0816:37:554,250,000
CK13C2002A0.000.01n/a-
CK13C2003A0.220.2216:26:3715,318,100
CKP13C2001A0.000.01n/a-
CKP13C2003A0.020.03n/a-
CKP13C2004A0.070.0716:20:041,867,200
CKP13C2004B0.280.2816:28:078,097,800
COM713C2004A0.080.0916:38:001,256,900
CPAL13C2002A0.080.0816:19:178,635,000
CPAL13C2004A0.420.4216:38:0020,105,800
CPAL13P2003A0.570.5716:37:574,963,400
CPF13C2003A0.210.2116:37:5829,066,000
CPN13C2001A0.000.01n/a-
CPN13C2004A0.200.2016:07:478,400,600
DTAC13C2003A0.120.1216:37:596,352,400
DTAC13P2003A0.660.6616:37:544,904,700
EA13C2001A0.000.01n/a-
EA13C2003A0.120.1216:37:5913,206,600
EA13C2005A0.240.2416:38:0029,055,800
EA13P2001A0.510.4110:24:001,000
EA13P2003A0.380.3816:38:0016,994,900
EGCO13C2002A0.070.0715:49:1749,800
EGCO13C2005A0.530.5316:37:5513,244,300
EPG13C2004A0.060.0616:15:011,642,900
ERW13C2005A0.090.1016:37:592,124,000
ESSO13C2003A0.420.4316:23:3610,602,000
GFPT13C2003A0.170.1716:25:493,599,100
GLOB13C2002A0.060.0615:26:235,007,000
GPSC13C2001A0.880.8816:37:541,472,200
GPSC13C2002A0.460.4616:37:5889,193,700
GPSC13C2005A1.061.0616:38:00115,596,300
GPSC13P2002A0.020.0315:39:44226,900
GPSC13P2003A0.380.3816:37:5662,607,300
GULF13C2001A0.080.0816:37:5549,444,600
GULF13C2004A0.640.6416:37:54105,853,300
GULF13P2001A0.000.01n/a-
GULF13P2001B0.000.01n/a-
GULF13P2002A0.090.0916:37:5513,869,100
GULF13P2004A0.620.6216:38:0174,266,700
GUNK13C2003A0.030.05n/a-
HANA13C2002A0.430.4316:21:096,027,600
HMPR13C2003A0.080.0816:18:403,192,700
INTU13C2002A0.040.0414:43:52190,200
INTU13C2004A0.290.2916:37:553,914,800
INTU13P2004A0.270.2716:37:573,308,000
IRPC13C2003A0.180.1916:38:0023,137,900
IVL13C2002A0.010.0315:12:47400,100
IVL13C2002B0.070.0816:37:547,974,300
IVL13C2003A0.260.2616:37:5938,773,300
IVL13P2004A0.250.2516:37:5410,955,500
JAS13C2001A0.000.0210:17:251,000
JAS13C2002A0.410.4116:37:589,919,800
JAS13C2002B0.100.1016:22:315,195,400
JMT13C2006A0.530.5416:10:115,605,400
KBAN13C2001A0.000.01n/a-
KBAN13C2003A0.100.1016:37:5517,563,300
KBAN13C2003B0.260.2616:37:5918,888,200
KBAN13P2003A0.190.2016:37:5914,664,600
KCE13C2003A1.261.2810:05:30500,000
KCE13C2004A0.520.5216:38:0040,520,800
KCE13C2005A0.130.1316:37:5810,159,100
KKP13C2001A0.000.01n/a-
KKP13C2004A0.220.2216:37:584,635,900
KTB13C2002A0.020.02n/a-
KTC13C2002A0.010.0214:59:32532,400
KTC13C2004A0.110.1216:38:0115,643,400
KTC13P2002A0.410.4216:37:5632,504,900
MAJO13C2002A0.290.2916:37:552,591,600
MINT13C2002A0.030.0310:20:197,000
MINT13C2004A0.090.0916:37:5510,322,200
MTC13C2003A0.370.3816:09:1512,893,400
MTC13P2003A0.200.1916:29:223,462,700
ORI13C2004A0.350.3516:37:583,756,400
OSP13C2002A0.160.1516:37:577,595,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
OSP13C2004A0.380.3816:37:5613,912,300
PLAN13C2004A0.060.0716:25:092,217,800
PLAN13C2005A0.200.2116:26:565,833,800
PRM13C2003A0.080.0814:58:015,526,100
PSL13C2003A0.130.1316:37:561,367,000
PTG13C2002A0.000.0116:37:59971,600
PTG13C2004A0.150.1516:38:0154,892,100
PTG13P2001A0.510.5116:37:5810,252,400
PTG13P2004A0.570.5716:37:5814,945,500
PTT13C2004A0.310.3116:37:5834,628,800
PTT13P2001A0.000.04n/a-
PTT13P2004A0.140.1416:37:555,941,900
PTTE13C2001A0.250.2216:20:051,329,000
PTTE13C2004A0.620.6216:37:5723,272,500
PTTE13P2001A0.000.01n/a-
PTTE13P2003A0.140.1416:37:543,388,800
PTTG13C2002A0.560.5616:21:30578,700
PTTG13C2005A0.500.5016:37:5531,360,400
PTTG13P2004A0.190.1916:25:2915,063,600
QH13C2003A0.100.1016:22:21444,600
RATC13C2001A0.000.0110:05:19800
RATC13C2002A0.010.0116:09:34162,500
RATC13C2004A0.230.2416:37:5612,097,700
ROBI13C2002A0.220.26n/a-
RS13C2002A0.010.02n/a-
RS13C2004A0.150.1516:15:411,982,000
SAWA13C2002A0.750.79n/a-
SAWA13C2005A0.640.6416:37:585,536,400
SCB13C2001A0.000.01n/a-
SCB13C2003A0.160.1616:37:576,268,400
SCB13P2003A0.130.1316:25:115,326,400
SCC13C2002A0.120.1216:26:288,111,300
SCC13C2004A0.450.4516:38:0011,143,700
SCC13P2002A0.170.1816:29:167,822,800
SGP13C2001A0.050.07n/a-
SGP13C2004A0.540.5416:37:567,440,900
SGP13C2006A0.160.1616:37:583,124,400
SIRI13C2007A0.210.2216:26:191,863,900
SPAL13C2001A0.000.02n/a-
SPAL13C2003A0.300.3016:37:5528,198,400
SPRC13C2001A0.360.33n/a-
SPRC13C2004A0.180.1816:37:599,793,900
STA13C2001A0.000.01n/a-
STA13C2003A0.090.1016:37:593,863,900
STEC13C2001A0.000.01n/a-
STEC13C2003A0.140.1416:19:507,243,700
STEC13C2004A0.310.3116:37:5818,961,100
SUPE13C2003A0.070.05n/a-
TASC13C2003A0.120.1216:21:3711,619,400
TCAP13C2002A0.250.2615:13:078,058,600
THAI13C2004A0.150.1516:37:57160,000
THAN13C2003A0.090.0916:20:03302,800
TISC13C2004A0.600.6215:06:0555,000
TISC13C2006A0.320.3216:27:101,399,400
TKN13C2004A0.150.1516:37:586,360,900
TMB13C2002A0.270.2716:37:5718,416,300
TOA13C2003A0.100.1116:38:001,580,500
TOP13C2002A0.070.0916:13:48233,000
TOP13C2004A0.320.3216:37:5924,765,600
TOP13P2001A0.070.0912:00:40915,900
TOP13P2005A0.610.6216:29:5514,714,600
TRUE13C2003A0.030.0416:37:571,010,900
TRUE13C2003B0.210.2116:16:3910,932,900
TRUE13P2001A0.490.4310:09:0610,100
TU13C2003A0.030.0312:19:31398,100
TU13C2004A0.250.2516:08:443,760,000
TVO13C2007A0.240.2516:17:16741,900
VGI13C2006A0.420.4216:26:582,700,600
WHA13C2001A0.000.01n/a-
WHA13C2003A0.030.0416:27:127,658,200
WHA13C2005A0.170.1716:37:5824,466,600
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***