DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2563

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 07, 2020
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2563
ปิดตรง/สูงกว่า
201 ตัว
ปิดต่ำกว่า
11 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.01n/a-
ADVA13C2001A0.040.0416:40:021,530,100
ADVA13C2004A0.350.3416:39:5633,602,600มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
ADVA13P2003A0.260.2616:40:008,227,300
AEON13C2003A0.110.1116:39:561,251,700
AMAT13C2001A0.000.02n/a-
AMAT13C2004A0.180.1816:39:5614,799,800
ANAN13C2007A0.270.2811:54:345,100
AOT13C2002A0.140.1416:39:592,290,500
AOT13C2004A0.380.3816:40:0024,409,200
AOT13P2002A0.070.0816:39:562,769,800
AOT13P2004A0.490.4916:40:016,599,800
AWC13C2002A0.040.0416:39:562,294,400
AWC13C2003A0.140.1416:39:5812,635,400
AWC13P2002A0.120.1216:40:0115,145,000
AWC13P2003A0.060.0712:07:0821,000
BANP13C2001A0.010.0116:08:10310,000
BANP13C2003A0.080.0816:06:213,301,200
BBL13C2001A0.000.01n/a-
BBL13C2003A0.160.1716:39:5825,252,000
BBL13C2004A0.510.5116:39:5640,028,000
BBL13P2001A0.000.02n/a-
BBL13P2003A0.700.7216:13:53409,300
BBL13P2004A0.510.5116:40:0021,840,500
BCH13C2004A0.140.1416:20:4111,221,400
BCP13C2003A0.140.1416:40:0115,254,900
BCP13C2003B0.800.62n/a-
BCPG13C2001A0.000.02n/a-
BCPG13C2004A0.240.2716:40:0219,305,600
BDMS13C2003A0.400.4016:39:582,500
BDMS13C2004A0.130.1316:39:565,256,400
BEAU13C2001A0.000.01n/a-
BEAU13C2003A0.040.0416:40:0121,586,700
BEAU13C2003B0.010.0216:39:571,490,100
BEM13C2002A0.040.03n/a-
BEM13C2004A0.170.1716:39:5714,274,600
BGRI13C2001A0.540.5410:02:5320,000
BGRI13C2002A0.380.3616:39:5718,561,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BGRI13C2004A0.280.2716:39:569,104,700ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BH13C2001A0.000.01n/a-
BH13C2002A0.250.2516:40:0118,262,500
BJC13C2001A0.000.02n/a-
BJC13C2002A0.010.02n/a-
BJC13C2004A0.110.1116:25:364,659,800
BJC13C2005A0.270.2716:40:007,198,500
BPP13C2001A0.000.03n/a-
BPP13C2004A0.170.1616:27:454,611,200
BTS13C2001A0.010.0110:23:52502,900
BTS13C2003A0.150.1516:39:5615,621,200
CBG13C2004A0.530.5316:39:5810,626,400
CBG13P2001A0.020.03n/a-
CENT13C2001A0.000.02n/a-
CENT13C2003A0.030.0415:59:10860,500
CENT13C2005A0.120.1215:51:387,524,500
CHG13C2003A0.070.0816:23:034,036,500
CK13C2002A0.010.0110:36:45250,000
CK13C2003A0.230.2416:08:022,367,600
CKP13C2001A0.000.01n/a-
CKP13C2003A0.020.03n/a-
CKP13C2004A0.080.0916:22:213,612,200
CKP13C2004B0.330.3316:40:0117,955,600
COM713C2001A0.000.01n/a-
COM713C2004A0.100.1016:27:591,702,300
CPAL13C2002A0.060.0616:39:577,490,000
CPAL13C2004A0.370.3716:39:5623,644,900
CPAL13P2003A0.680.6816:39:567,104,100
CPF13C2003A0.150.1516:40:014,834,000
CPN13C2001A0.000.01n/a-
CPN13C2004A0.200.2116:39:579,239,500
DTAC13C2003A0.160.1616:27:535,994,100
DTAC13P2003A0.580.5715:57:073,845,900
EA13C2001A0.000.0109:58:1350,000
EA13C2003A0.180.1716:40:0112,328,300มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
EA13C2005A0.300.3016:39:5940,154,800
EA13P2001A0.350.3515:53:27175,000
EA13P2003A0.310.3016:39:5623,847,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
EGCO13C2002A0.070.0816:19:3425,000
EGCO13C2005A0.520.5216:12:119,751,900
EPG13C2004A0.060.0615:58:013,773,900
ERW13C2001A0.000.01n/a-
ERW13C2005A0.110.1216:39:5619,186,900
ESSO13C2003A0.480.4816:39:5831,991,900
GFPT13C2003A0.170.1716:40:021,022,200
GLOB13C2002A0.060.0616:39:581,200,800
GPSC13C2001A0.800.8016:39:591,017,900
GPSC13C2002A0.430.4216:40:0152,375,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
GPSC13C2005A1.011.0116:40:0181,394,000
GPSC13P2002A0.030.0316:40:02750,000
GPSC13P2003A0.430.4316:39:5741,348,700
GULF13C2001A0.100.1016:39:5727,196,200
GULF13C2004A0.640.6416:39:5694,605,300
GULF13P2001A0.000.01n/a-
GULF13P2001B0.000.0112:07:07300,000
GULF13P2002A0.100.1016:40:004,695,400
GULF13P2004A0.640.6416:40:0171,674,600
GUNK13C2003A0.040.05n/a-
HANA13C2002A0.340.3416:39:5813,015,200
HMPR13C2003A0.080.0816:18:492,551,900
INTU13C2002A0.050.0516:40:011,260,000
INTU13C2004A0.340.3416:29:4416,570,300
INTU13P2004A0.240.2515:47:157,556,100
IRPC13C2001A0.000.02n/a-
IRPC13C2003A0.240.2316:40:0056,557,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.020.0316:40:0210,975,400
IVL13C2002B0.110.1116:40:0117,617,100
IVL13C2003A0.310.3216:39:577,011,400
IVL13P2001A0.000.01n/a-
IVL13P2004A0.230.2216:40:0111,826,500ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
JAS13C2001A0.000.0215:42:471,150,400
JAS13C2002A0.470.4716:39:597,188,200
JAS13C2002B0.120.1216:40:0022,602,200
KBAN13C2001A0.000.01n/a-
KBAN13C2003A0.150.1516:39:5917,121,900
KBAN13C2003B0.350.3516:39:5678,692,900
KBAN13P2001A0.020.0216:39:56296,800
KBAN13P2003A0.150.1516:39:5927,161,400
KCE13C2001A0.140.1416:40:011,041,500
KCE13C2003A1.291.2714:37:11406,800
KCE13C2004A0.540.5316:40:0231,951,500ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
KCE13C2005A0.130.1316:39:5812,861,900
KKP13C2001A0.000.01n/a-
KKP13C2004A0.230.2316:39:5613,497,000
KTB13C2002A0.030.04n/a-
KTC13C2002A0.030.0316:39:58423,000
KTC13C2004A0.160.1616:39:5621,285,900
KTC13P2002A0.310.3116:39:5625,210,100
MAJO13C2002A0.340.3416:40:001,434,100
MINT13C2002A0.040.0416:02:0010,000
MINT13C2004A0.110.1116:40:0210,431,400
MTC13C2003A0.390.3916:39:5942,996,900
MTC13P2003A0.200.2116:23:0113,549,200
ORI13C2004A0.320.3116:23:426,407,600
OSP13C2002A0.100.1116:39:5912,518,100
OSP13C2004A0.290.2916:39:5726,506,400
PLAN13C2004A0.070.0816:40:025,239,500
PLAN13C2005A0.220.2116:28:388,885,400
PRM13C2003A0.130.1316:39:57660,600
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C2003A0.150.1515:13:05120,000
PTG13C2002A0.010.0316:40:0110,252,700
PTG13C2004A0.190.1916:40:0089,747,800
PTG13P2001A0.410.4116:39:5920,852,200
PTG13P2004A0.500.5016:39:5776,057,500
PTT13C2001A0.020.0216:26:1020,300
PTT13C2004A0.330.3316:39:5833,414,000
PTT13P2001A0.000.04n/a-
PTT13P2004A0.140.1416:40:0110,933,300
PTTE13C2001A0.280.2815:49:28283,000
PTTE13C2004A0.630.6316:40:0015,774,300
PTTE13P2001A0.000.01n/a-
PTTE13P2003A0.150.1516:25:2010,997,600
PTTG13C2001A0.120.1116:40:02270,800มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
PTTG13C2002A0.590.5916:40:0024,521,700
PTTG13C2005A0.520.5216:40:0266,739,000
PTTG13P2001A0.000.01n/a-
PTTG13P2004A0.190.1916:25:2028,720,600
QH13C2003A0.110.10n/a-
RATC13C2001A0.000.0112:11:43400
RATC13C2002A0.010.0216:27:45286,400
RATC13C2004A0.230.2416:40:018,959,100
ROBI13C2002A0.240.26n/a-
RS13C2002A0.020.02n/a-
RS13C2004A0.160.1514:40:591,576,800
SAWA13C2002A0.800.7915:00:4345,000
SAWA13C2005A0.680.6716:40:0133,786,200มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
SCB13C2001A0.000.01n/a-
SCB13C2003A0.190.1916:39:5811,355,800
SCB13P2003A0.120.1216:39:566,841,400
SCC13C2001A0.000.01n/a-
SCC13C2002A0.170.1716:39:573,781,400
SCC13C2004A0.520.5216:40:028,295,900
SCC13P2001A0.030.04n/a-
SCC13P2002A0.140.1516:25:154,507,300
SGP13C2001A0.090.0716:14:31377,600
SGP13C2004A0.520.5316:39:593,197,900
SGP13C2006A0.160.1716:40:001,784,200
SIRI13C2007A0.250.2416:28:123,233,800
SPAL13C2001A0.000.02n/a-
SPAL13C2003A0.320.3216:40:0030,887,400
SPRC13C2001A0.460.4116:20:222,298,100
SPRC13C2004A0.200.2016:40:0211,513,500
STA13C2001A0.000.01n/a-
STA13C2003A0.120.1216:40:013,091,800
STEC13C2001A0.000.01n/a-
STEC13C2003A0.120.1216:26:5512,431,800
STEC13C2004A0.280.2816:39:5826,224,600
SUPE13C2003A0.060.0615:37:071,211,000
TASC13C2003A0.110.1116:40:004,973,300
TCAP13C2002A0.310.3116:40:0017,275,900
THAI13C2004A0.160.1616:39:5813,176,500
THAN13C2003A0.100.1110:49:481,500,000
TISC13C2001A0.000.02n/a-
TISC13C2004A0.610.60n/a-
TISC13C2006A0.330.3216:28:053,934,100
TKN13C2004A0.160.1616:26:553,751,600
TMB13C2002A0.250.2516:39:598,429,700
TOA13C2003A0.090.0916:15:49937,600
TOP13C2002A0.120.1216:40:014,322,100
TOP13C2004A0.410.4116:39:5912,607,400
TOP13P2001A0.050.0510:54:04700,100
TOP13P2005A0.530.5316:39:568,707,300
TRUE13C2003A0.040.0514:46:31161,400
TRUE13C2003B0.280.2816:40:0111,203,300
TRUE13P2001A0.400.4016:40:0112,937,400
TU13C2003A0.020.0316:14:40825,200
TU13C2004A0.220.2216:21:104,173,800
TVO13C2007A0.260.26n/a-
VGI13C2006A0.420.4216:40:0124,290,100
WHA13C2001A0.000.01n/a-
WHA13C2003A0.060.0616:39:58380,600
WHA13C2005A0.250.2516:40:0317,285,600
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***