DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2563

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 06, 2020
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2563
ปิดตรง/สูงกว่า
211 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.01n/a-
ADVA13C2001A0.020.0314:51:043,103,500
ADVA13C2004A0.290.2916:39:3922,532,200
ADVA13P2003A0.320.3216:39:387,738,300
AEON13C2003A0.090.1116:04:46856,800
AMAT13C2001A0.000.02n/a-
AMAT13C2004A0.170.1716:39:3645,905,800
ANAN13C2007A0.240.31n/a-
AOT13C2002A0.110.1216:08:256,322,200
AOT13C2004A0.330.3416:39:3821,567,000
AOT13P2002A0.100.1016:25:505,051,400
AOT13P2004A0.580.5816:39:3611,147,700
AWC13C2002A0.030.0415:22:246,123,200
AWC13C2003A0.120.1216:29:2317,576,300
AWC13P2002A0.170.1716:39:3626,098,200
AWC13P2003A0.080.0816:39:41330,000
BANP13C2001A0.010.0210:13:40800,000
BANP13C2003A0.080.0914:35:597,436,300
BBL13C2001A0.000.01n/a-
BBL13C2003A0.160.1616:39:4127,257,400
BBL13C2004A0.510.5116:39:375,547,100
BBL13P2001A0.000.02n/a-
BBL13P2003A0.720.7216:39:35215,400
BBL13P2004A0.520.5216:39:415,417,600
BCH13C2004A0.100.1016:39:3924,905,800
BCP13C2003A0.120.1216:39:3817,755,600
BCP13C2003B0.730.6216:06:4389,200
BCPG13C2001A0.000.02n/a-
BCPG13C2004A0.240.2516:39:3624,057,700
BDMS13C2003A0.370.3416:18:05609,100
BDMS13C2004A0.120.1216:39:3612,669,400
BEAU13C2001A0.000.01n/a-
BEAU13C2003A0.030.0316:39:3717,125,500
BEAU13C2003B0.010.0116:22:20465,100
BEM13C2002A0.030.0316:39:36100,000
BEM13C2004A0.140.1416:39:399,735,400
BGRI13C2001A0.450.5115:33:0220,100
BGRI13C2002A0.320.3416:29:3418,292,300
BGRI13C2004A0.240.2416:39:3615,950,200
BH13C2001A0.000.01n/a-
BH13C2002A0.200.2016:39:3716,676,200
BJC13C2001A0.000.02n/a-
BJC13C2002A0.010.02n/a-
BJC13C2004A0.090.0916:39:392,997,400
BJC13C2005A0.250.2516:26:4012,632,700
BPP13C2001A0.000.03n/a-
BPP13C2004A0.180.1816:39:3922,655,500
BTS13C2001A0.010.0116:39:39460,400
BTS13C2003A0.120.1216:39:3614,648,200
CBG13C2004A0.470.4716:39:389,847,100
CBG13P2001A0.030.03n/a-
CENT13C2001A0.000.02n/a-
CENT13C2003A0.020.0316:39:382,252,100
CENT13C2005A0.100.1016:39:3917,338,700
CHG13C2003A0.050.0715:31:511,371,900
CK13C2002A0.010.0116:28:00370,000
CK13C2003A0.220.2316:39:4013,962,100
CKP13C2001A0.000.01n/a-
CKP13C2003A0.030.0314:41:5240,000
CKP13C2004A0.100.1015:39:3111,220,000
CKP13C2004B0.380.3816:39:3925,447,000
COM713C2001A0.000.01n/a-
COM713C2004A0.100.1116:39:407,573,200
CPAL13C2002A0.060.0616:02:301,694,300
CPAL13C2004A0.340.3416:39:3922,055,800
CPAL13P2003A0.740.7416:39:3814,084,000
CPF13C2003A0.140.1416:39:351,627,200
CPN13C2001A0.000.01n/a-
CPN13C2004A0.210.2016:23:596,822,600
DTAC13C2003A0.150.1516:39:413,665,500
DTAC13P2003A0.630.6316:39:385,509,200
EA13C2001A0.000.0112:21:1670,000
EA13C2003A0.190.2016:39:395,307,000
EA13C2005A0.320.3116:27:5222,841,800
EA13P2001A0.320.3415:34:377,000
EA13P2003A0.300.3016:39:3612,416,300
EGCO13C2002A0.070.0915:28:343,061,900
EGCO13C2005A0.510.5116:23:5926,398,800
EPG13C2004A0.050.0616:39:371,541,100
ERW13C2001A0.000.01n/a-
ERW13C2005A0.090.0916:39:3513,952,200
ESSO13C2003A0.410.4116:39:3547,086,700
GFPT13C2003A0.150.1615:30:402,262,800
GLOB13C2002A0.090.0916:39:382,261,600
GPSC13C2001A0.700.7016:39:39172,300
GPSC13C2002A0.380.3816:39:3554,948,300
GPSC13C2005A0.940.9416:39:3791,075,600
GPSC13P2002A0.040.0416:39:401,965,000
GPSC13P2003A0.490.4916:39:4254,633,600
GULF13C2001A0.090.0916:39:3938,795,000
GULF13C2004A0.590.5916:39:36123,636,500
GULF13P2001A0.000.01n/a-
GULF13P2001B0.000.01n/a-
GULF13P2002A0.130.1416:39:409,421,100
GULF13P2004A0.700.7016:39:4084,011,600
GUNK13C2003A0.040.0516:17:22620,000
HANA13C2002A0.320.3216:05:5620,913,800
HMPR13C2003A0.080.0816:26:311,563,700
INTU13C2002A0.040.0512:10:17230,000
INTU13C2004A0.280.2816:39:3815,242,400
INTU13P2004A0.290.2916:39:3914,952,600
IRPC13C2001A0.000.02n/a-
IRPC13C2003A0.240.2316:39:38127,934,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.020.0316:39:3843,721,900
IVL13C2002B0.110.1116:39:3730,350,900
IVL13C2003A0.310.3116:39:371,762,500
IVL13P2001A0.000.01n/a-
IVL13P2004A0.230.2416:39:3617,554,400
JAS13C2001A0.000.0316:07:3350,800
JAS13C2002A0.450.4516:39:386,832,200
JAS13C2002B0.110.1116:39:428,546,200
KBAN13C2001A0.000.01n/a-
KBAN13C2003A0.150.1516:39:3714,024,200
KBAN13C2003B0.360.3616:39:4012,216,800
KBAN13P2001A0.040.0416:26:58103,400
KBAN13P2003A0.150.1516:27:0316,990,200
KCE13C2001A0.100.1016:39:383,553,100
KCE13C2003A1.201.55n/a-
KCE13C2004A0.490.4916:39:3638,069,300
KCE13C2005A0.120.1316:39:3922,860,300
KKP13C2001A0.000.01n/a-
KKP13C2004A0.210.2216:08:0013,473,300
KTB13C2002A0.040.0416:26:30300,000
KTC13C2002A0.030.0316:04:1585,000
KTC13C2004A0.150.1516:39:405,765,000
KTC13P2002A0.330.3316:39:3724,522,400
MAJO13C2002A0.330.3116:14:462,448,600
MINT13C2002A0.030.0416:07:55350,000
MINT13C2004A0.090.0916:39:418,221,800
MTC13C2003A0.450.4516:39:396,042,400
MTC13P2003A0.180.1816:39:353,091,100
ORI13C2004A0.270.2816:21:0312,649,900
OSP13C2002A0.090.0916:39:395,648,600
OSP13C2004A0.270.2716:39:4012,187,600
PLAN13C2004A0.080.0916:39:354,194,300
PLAN13C2005A0.230.2316:39:387,024,500
PRM13C2003A0.140.1516:39:364,248,700
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C2003A0.190.1916:14:37921,700
PTG13C2002A0.020.0216:39:3812,550,300
PTG13C2004A0.260.2616:39:3655,358,900
PTG13P2001A0.280.2816:39:3611,132,800
PTG13P2004A0.420.4216:39:4025,536,900
PTT13C2001A0.030.0215:50:131,161,800
PTT13C2004A0.320.3216:39:3851,809,500
PTT13P2001A0.000.04n/a-
PTT13P2004A0.140.1416:39:3722,399,100
PTTE13C2001A0.310.3416:39:40487,800
PTTE13C2004A0.650.6516:39:4222,429,000
PTTE13P2001A0.000.01n/a-
PTTE13P2003A0.150.1616:39:418,483,300
PTTG13C2001A0.080.0816:39:352,512,400
PTTG13C2002A0.520.5216:39:379,908,600
PTTG13C2005A0.470.4716:39:3932,723,300
PTTG13P2001A0.000.01n/a-
PTTG13P2004A0.220.2316:22:4218,889,700
QH13C2003A0.090.1015:39:465,575,400
RATC13C2001A0.000.0116:39:351,330,600
RATC13C2002A0.010.0116:39:37479,300
RATC13C2004A0.230.2316:39:3913,502,300
ROBI13C2002A0.250.26n/a-
RS13C2002A0.020.0214:38:2366,000
RS13C2004A0.150.1516:29:3610,413,800
SAWA13C2002A0.630.6016:29:3520,000
SAWA13C2005A0.560.5616:39:354,515,000
SCB13C2001A0.000.01n/a-
SCB13C2003A0.200.2016:39:3723,816,300
SCB13P2003A0.120.1316:25:528,986,800
SCC13C2001A0.000.01n/a-
SCC13C2002A0.140.1416:39:416,077,800
SCC13C2004A0.470.4716:39:418,201,800
SCC13P2001A0.140.04n/a-
SCC13P2002A0.180.1816:39:355,931,400
SGP13C2001A0.040.0715:45:083,999,300
SGP13C2004A0.420.4216:39:4235,534,400
SGP13C2006A0.130.1416:27:409,937,100
SIRI13C2007A0.230.2514:33:306,587,700
SPAL13C2001A0.000.02n/a-
SPAL13C2003A0.260.2616:27:4560,015,400
SPRC13C2001A0.370.3716:39:412,475,300
SPRC13C2004A0.190.1916:39:4022,210,400
STA13C2001A0.000.01n/a-
STA13C2003A0.110.1116:22:294,364,000
STEC13C2001A0.000.01n/a-
STEC13C2003A0.100.1016:39:406,136,800
STEC13C2004A0.230.2316:39:3523,627,400
SUPE13C2003A0.060.0616:39:39400,600
TASC13C2003A0.130.1316:39:359,612,200
TCAP13C2002A0.310.3116:23:5914,887,800
THAI13C2004A0.160.1716:24:38664,100
THAN13C2003A0.100.1115:53:112,575,900
TISC13C2001A0.000.02n/a-
TISC13C2004A0.600.6016:39:3828,900
TISC13C2006A0.320.3116:12:462,347,300
TKN13C2004A0.150.1616:39:406,829,200
TMB13C2002A0.250.2716:39:408,096,600
TOA13C2003A0.080.1016:39:41159,500
TOP13C2002A0.120.1216:39:3913,012,200
TOP13C2004A0.420.4216:39:4120,524,800
TOP13P2001A0.050.0516:21:35384,000
TOP13P2005A0.530.5316:39:3511,389,700
TRUE13C2003A0.050.0516:39:372,150,800
TRUE13C2003B0.280.2816:39:3620,192,500
TRUE13P2001A0.400.4116:28:2215,610,900
TU13C2003A0.020.0314:27:261,293,800
TU13C2004A0.190.1916:39:4115,817,600
TVO13C2007A0.250.2614:45:131,732,200
VGI13C2006A0.430.4316:39:414,953,100
WHA13C2001A0.000.01n/a-
WHA13C2003A0.060.0616:39:405,127,800
WHA13C2005A0.240.2416:39:3511,101,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***