DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 3 ม.ค. 2563

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 03, 2020
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 3 ม.ค. 2563
ปิดตรง/สูงกว่า
207 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.0115:28:24700
ADVA13C2001A0.020.0309:57:372,000
ADVA13C2004A0.290.2916:38:478,704,600
ADVA13P2003A0.340.3416:38:492,419,800
AEON13C2003A0.130.1415:58:5870,100
AMAT13C2001A0.000.02n/a-
AMAT13C2004A0.250.2516:38:5123,696,600
ANAN13C2007A0.310.3116:38:496,442,700
AOT13C2002A0.160.1716:28:104,046,800
AOT13C2004A0.400.4116:38:5030,605,600
AOT13P2002A0.080.0815:36:40560,900
AOT13P2004A0.500.5016:38:514,430,200
AWC13C2002A0.040.0416:38:454,338,400
AWC13C2003A0.140.1416:26:587,819,200
AWC13P2002A0.140.1316:38:4813,105,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
AWC13P2003A0.070.0816:06:363,700
BANP13C2001A0.030.0316:38:501,000,000
BANP13C2003A0.130.1316:38:4835,496,800
BBL13C2001A0.000.01n/a-
BBL13C2003A0.220.2216:38:5038,977,800
BBL13C2004A0.610.6116:38:5013,103,100
BBL13P2001A0.000.0216:09:00245,000
BBL13P2003A0.610.6116:38:5014,200
BBL13P2004A0.460.4616:38:5012,880,600
BCH13C2004A0.190.1916:38:4716,182,000
BCP13C2003A0.180.1816:38:4913,513,300
BCP13C2003B0.920.92n/a-
BCPG13C2001A0.000.02n/a-
BCPG13C2004A0.260.2616:26:0732,101,000
BDMS13C2003A0.380.49n/a-
BDMS13C2004A0.120.1216:20:136,493,700
BEAU13C2001A0.000.0116:38:455,258,200
BEAU13C2003A0.040.0416:38:4531,153,200
BEAU13C2003B0.010.0216:27:0614,209,100
BEM13C2002A0.040.0416:38:501,000
BEM13C2004A0.150.1516:38:4713,000
BGRI13C2001A0.460.55n/a-
BGRI13C2002A0.330.3316:38:4916,903,800
BGRI13C2004A0.250.2516:38:453,138,900
BH13C2001A0.000.01n/a-
BH13C2002A0.270.2716:38:4415,093,400
BJC13C2001A0.000.02n/a-
BJC13C2002A0.020.0216:38:48254,200
BJC13C2004A0.110.1116:38:5110,165,000
BJC13C2005A0.270.2716:29:2015,979,000
BPP13C2001A0.000.03n/a-
BPP13C2004A0.210.2116:38:4413,322,700
BTS13C2001A0.010.0112:19:0060,000
BTS13C2003A0.140.1416:38:4519,179,000
CBG13C2004A0.530.5316:38:449,627,400
CBG13P2001A0.030.03n/a-
CENT13C2001A0.000.02n/a-
CENT13C2003A0.050.0516:38:442,627,400
CENT13C2005A0.160.1616:38:4710,336,600
CHG13C2003A0.100.1016:38:4614,247,200
CK13C2002A0.010.0215:18:24732,000
CK13C2003A0.300.3116:25:2519,386,300
CKP13C2001A0.000.01n/a-
CKP13C2003A0.050.05n/a-
CKP13C2004A0.140.15n/a-
CKP13C2004B0.520.5216:38:507,092,000
COM713C2001A0.000.01n/a-
COM713C2004A0.110.1216:38:446,657,100
CPAL13C2002A0.070.0716:38:499,317,300
CPAL13C2004A0.360.3616:38:4527,628,100
CPAL13P2003A0.720.7216:38:5120,978,400
CPF13C2003A0.170.1716:38:5010,694,600
CPN13C2001A0.000.01n/a-
CPN13C2004A0.250.2516:25:505,386,400
DTAC13C2003A0.160.1716:38:494,957,600
DTAC13P2003A0.620.6116:27:455,200,600
EA13C2001A0.000.0116:21:20250,200
EA13C2003A0.260.2616:38:471,159,500
EA13C2005A0.400.4016:38:4413,149,200
EA13P2001A0.220.23n/a-
EA13P2003A0.250.2516:08:312,168,000
EGCO13C2002A0.080.0915:22:482,151,700
EGCO13C2005A0.540.5416:38:5114,429,300
EPG13C2004A0.090.0916:38:47273,000
ERW13C2001A0.000.01n/a-
ERW13C2005A0.140.1416:38:4716,822,000
ESSO13C2003A0.480.4816:38:4827,470,300
GFPT13C2003A0.180.1816:38:441,560,400
GLOB13C2002A0.120.1315:16:167,571,900
GPSC13C2001A0.600.6016:38:486,950,300
GPSC13C2002A0.330.3316:38:5010,111,100
GPSC13C2005A0.860.8616:38:4824,590,500
GPSC13P2002A0.060.0616:38:45755,000
GPSC13P2003A0.590.5916:38:4831,819,400
GULF13C2001A0.110.1116:38:5033,726,600
GULF13C2004A0.600.6016:38:5148,956,200
GULF13P2001A0.000.01n/a-
GULF13P2001B0.000.0114:49:5514,300
GULF13P2002A0.150.1516:38:4612,343,200
GULF13P2004A0.710.7116:38:4741,774,000
GUNK13C2003A0.070.0716:38:471,173,800
HANA13C2002A0.320.3414:52:529,080,200
HMPR13C2003A0.090.0912:18:421,024,100
INTU13C2002A0.050.0516:38:46100,000
INTU13C2004A0.310.3116:38:4435,093,500
INTU13P2004A0.280.2816:38:5024,533,600
IRPC13C2001A0.000.02n/a-
IRPC13C2003A0.330.3216:38:4950,481,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.090.0916:38:4416,814,700
IVL13C2002B0.230.2216:38:4950,677,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
IVL13C2003A0.500.5216:38:452,655,500
IVL13P2001A0.000.01n/a-
IVL13P2004A0.150.1516:38:456,147,100
JAS13C2001A0.010.0316:07:10328,200
JAS13C2002A0.510.5116:38:505,432,600
JAS13C2002B0.130.1316:38:4751,657,900
KBAN13C2001A0.000.01n/a-
KBAN13C2003A0.270.2716:02:1114,089,600
KBAN13C2003B0.570.5716:38:496,873,600
KBAN13P2001A0.010.0110:37:36220,000
KBAN13P2003A0.090.0916:26:5812,367,500
KCE13C2001A0.330.3616:29:50565,000
KCE13C2003A1.371.55n/a-
KCE13C2004A0.590.5916:38:4826,801,200
KCE13C2005A0.150.1616:38:4511,873,200
KKP13C2001A0.000.01n/a-
KKP13C2004A0.270.2716:38:492,524,400
KTB13C2002A0.050.0514:52:032,000
KTC13C2002A0.040.0515:39:051,498,200
KTC13C2004A0.190.1916:38:4725,559,200
KTC13P2002A0.290.2916:38:4627,646,700
MAJO13C2002A0.350.3416:25:44671,000
MINT13C2002A0.060.0712:01:203,047,400
MINT13C2004A0.140.1416:38:4820,381,300
MTC13C2003A0.500.5016:38:4811,160,200
MTC13P2003A0.170.1716:25:395,458,100
ORI13C2004A0.330.3316:38:4814,067,600
OSP13C2002A0.100.1016:38:4612,041,200
OSP13C2004A0.280.2816:38:4826,100,800
PLAN13C2004A0.120.1215:59:433,470,600
PLAN13C2005A0.310.2916:21:407,674,700
PRM13C2003A0.200.2115:55:462,266,400
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C2003A0.260.2616:26:132,097,000
PTG13C2002A0.070.0716:38:5015,565,000
PTG13C2004A0.390.3916:38:5164,677,600
PTG13P2001A0.150.1516:25:1516,160,800
PTG13P2004A0.300.3016:38:4529,607,800
PTT13C2001A0.040.0416:38:4711,371,300
PTT13C2004A0.300.3016:38:4980,242,000
PTT13P2001A0.010.04n/a-
PTT13P2004A0.160.1716:38:4619,866,400
PTTE13C2001A0.220.2416:38:51734,900
PTTE13C2004A0.570.5816:38:4745,296,900
PTTE13P2001A0.000.01n/a-
PTTE13P2003A0.190.1916:10:361,703,400
PTTG13C2001A0.170.1616:16:4310,697,400
PTTG13C2002A0.590.6016:38:4916,806,400
PTTG13C2005A0.520.5216:38:5156,298,400
PTTG13P2001A0.000.01n/a-
PTTG13P2004A0.210.2116:25:5031,143,800
QH13C2003A0.110.1116:07:252,018,600
RATC13C2001A0.000.0110:21:50600
RATC13C2002A0.010.0215:10:21128,400
RATC13C2004A0.250.2516:38:4811,461,200
ROBI13C2002A0.270.2610:07:514,900
RS13C2002A0.020.03n/a-
RS13C2004A0.180.1816:26:078,425,400
SAWA13C2002A0.710.7116:24:191,133,400
SAWA13C2005A0.610.6116:38:517,177,900
SCB13C2001A0.000.0114:28:13200,600
SCB13C2003A0.280.2816:38:4423,638,900
SCB13P2003A0.090.1015:18:121,400,000
SCC13C2001A0.000.01n/a-
SCC13C2002A0.230.2316:38:468,707,200
SCC13C2004A0.610.6116:38:47468,600
SCC13P2001A0.060.04n/a-
SCC13P2002A0.130.1316:38:494,438,500
SGP13C2001A0.190.1916:38:50837,300
SGP13C2004A0.590.5916:38:464,126,400
SIRI13C2007A0.280.2816:19:428,891,700
SPAL13C2001A0.000.02n/a-
SPAL13C2003A0.330.3316:38:4527,603,200
SPRC13C2001A0.640.6416:38:453,598,900
SPRC13C2004A0.250.2516:38:4619,545,000
STA13C2001A0.000.01n/a-
STA13C2003A0.120.1216:38:4910,249,200
STEC13C2001A0.000.01n/a-
STEC13C2003A0.140.1416:26:5814,655,200
STEC13C2004A0.300.3016:38:4834,640,600
SUPE13C2003A0.070.0716:17:50104,300
TASC13C2003A0.250.2516:38:4510,462,000
TCAP13C2002A0.340.3316:25:564,173,000
THAI13C2004A0.220.2216:38:453,766,200
THAN13C2003A0.130.1316:38:511,509,700
TISC13C2001A0.000.02n/a-
TISC13C2004A0.680.6816:24:042,010,200
TKN13C2004A0.180.1816:38:4517,196,000
TMB13C2002A0.360.3616:38:4511,081,000
TOA13C2003A0.110.1116:38:514,742,400
TOP13C2002A0.180.1816:38:4711,530,900
TOP13C2004A0.510.5116:38:5018,700,500
TOP13P2001A0.040.0416:12:35838,100
TOP13P2005A0.480.4916:29:454,413,200
TRUE13C2003A0.060.0810:13:5116,000
TRUE13C2003B0.370.3716:38:444,547,600
TRUE13P2001A0.330.3316:38:4810,360,400
TU13C2003A0.040.0415:15:301,849,000
TU13C2004A0.260.2616:38:456,730,400
TVO13C2007A0.270.2716:25:463,931,000
VGI13C2006A0.480.4816:38:5112,950,600
WHA13C2001A0.000.01n/a-
WHA13C2003A0.080.0916:21:233,429,000
WHA13C2005A0.300.3016:38:4413,993,400
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***