DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 2563

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 02, 2020
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 2 ม.ค. 2563
ปิดตรง/สูงกว่า
205 ตัว
ปิดต่ำกว่า
4 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.0116:25:0830,000
ADVA13C2001A0.030.0316:36:561,819,600
ADVA13C2004A0.310.3116:36:5128,640,200
ADVA13P2003A0.320.3216:36:564,621,600
AEON13C2003A0.150.1516:36:542,193,200
AMAT13C2001A0.000.02n/a-
AMAT13C2004A0.260.2616:36:5438,845,500
ANAN13C2007A0.340.3516:36:563,765,000
AOT13C2002A0.200.2016:28:367,770,300
AOT13C2004A0.450.4516:36:5837,563,400
AOT13P2002A0.070.0716:17:04487,400
AOT13P2004A0.450.4516:36:543,555,800
AWC13C2002A0.050.0516:36:545,334,500
AWC13C2003A0.160.1616:36:538,701,200
AWC13P2002A0.140.1416:36:5816,664,400
AWC13P2003A0.060.0814:36:26900
BANP13C2001A0.030.0315:42:53457,500
BANP13C2003A0.120.1216:36:542,500,100
BBL13C2001A0.000.01n/a-
BBL13C2003A0.270.2616:36:5769,733,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BBL13C2004A0.670.6716:36:5133,392,200
BBL13P2001A0.000.0211:48:4725,000
BBL13P2003A0.540.5515:07:4441,900
BBL13P2004A0.420.4316:25:248,504,700
BCH13C2004A0.240.2416:36:524,560,900
BCP13C2003A0.180.1816:36:5719,158,200
BCP13C2003B0.920.9211:42:01100
BCPG13C2001A0.000.02n/a-
BCPG13C2004A0.240.2316:28:074,691,500
BDMS13C2003A0.510.4915:22:381,100
BDMS13C2004A0.160.1616:36:532,192,400
BEAU13C2001A0.000.01n/a-
BEAU13C2003A0.020.0316:36:535,554,600
BEAU13C2003B0.010.0116:36:53308,200
BEM13C2002A0.030.0416:21:2571,000
BEM13C2004A0.140.1516:36:517,811,400
BGRI13C2001A0.510.55n/a-
BGRI13C2002A0.360.3616:36:5328,442,700
BGRI13C2004A0.270.2716:28:314,479,600
BH13C2001A0.000.0110:16:5720,000
BH13C2002A0.380.3816:36:5513,167,600
BJC13C2001A0.000.02n/a-
BJC13C2002A0.010.0214:34:23210,000
BJC13C2004A0.090.1016:36:569,009,300
BJC13C2005A0.230.2416:36:5613,537,200
BPP13C2001A0.000.03n/a-
BPP13C2004A0.240.2416:36:5717,554,500
BTS13C2001A0.020.02n/a-
BTS13C2003A0.150.1516:36:5414,812,000
CBG13C2004A0.550.5516:36:529,622,400
CBG13P2001A0.040.0315:49:3365,000
CENT13C2001A0.000.02n/a-
CENT13C2003A0.040.0516:29:132,517,800
CENT13C2005A0.150.1516:18:273,774,000
CHG13C2003A0.120.1216:36:5720,129,000
CK13C2002A0.010.02n/a-
CK13C2003A0.290.2916:36:5118,986,300
CKP13C2001A0.000.01n/a-
CKP13C2003A0.050.0511:55:5513,000
CKP13C2004A0.150.1511:28:1585,000
CKP13C2004B0.560.5615:52:073,155,500
COM713C2001A0.000.0110:10:57500,000
COM713C2004A0.120.1216:27:394,143,500
CPAL13C2002A0.060.0716:36:574,203,900
CPAL13C2004A0.340.3516:36:5156,525,200
CPAL13P2003A0.770.7716:36:5737,936,200
CPF13C2003A0.150.1616:12:063,595,400
CPN13C2001A0.000.01n/a-
CPN13C2004A0.240.2416:36:577,378,400
DTAC13C2003A0.170.1716:36:517,086,800
DTAC13P2003A0.610.6116:36:583,516,400
EA13C2001A0.010.0216:07:34767,400
EA13C2003A0.300.3016:36:514,301,600
EA13C2005A0.440.4516:36:5629,662,200
EA13P2001A0.190.23n/a-
EA13P2003A0.230.2416:21:127,767,100
EGCO13C2002A0.100.1116:36:564,117,300
EGCO13C2005A0.570.5716:36:5414,375,500
EPG13C2004A0.080.0915:08:33126,500
ERW13C2001A0.000.0111:51:05350,500
ERW13C2005A0.150.1516:36:5827,265,800
ESSO13C2003A0.500.5016:36:5748,823,900
GFPT13C2003A0.190.1916:29:238,527,200
GLOB13C2002A0.150.1516:36:5613,924,800
GPSC13C2001A0.650.6516:36:529,379,900
GPSC13C2002A0.360.3616:36:5817,466,700
GPSC13C2005A0.900.9016:36:5125,120,200
GPSC13P2002A0.060.0616:36:57838,900
GPSC13P2003A0.570.5716:36:5124,718,500
GULF13C2001A0.100.1016:36:5329,700,600
GULF13C2004A0.580.5816:36:5673,398,300
GULF13P2001A0.000.01n/a-
GULF13P2001B0.010.0116:36:58485,200
GULF13P2002A0.170.1716:36:5522,820,500
GULF13P2004A0.750.7516:36:5834,099,200
GUNK13C2003A0.070.0716:25:122,099,300
HANA13C2002A0.340.3516:36:5816,184,000
HMPR13C2003A0.080.0816:36:521,234,800
INTU13C2002A0.040.0412:25:57930,000
INTU13C2004A0.290.2916:36:5125,901,500
INTU13P2004A0.310.3116:36:5431,523,700
IRPC13C2001A0.000.02n/a-
IRPC13C2003A0.350.3416:36:53132,953,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.090.1016:36:5742,838,000
IVL13C2002B0.230.2416:36:5863,726,800
IVL13C2003A0.490.5116:28:513,001,200
IVL13P2001A0.000.01n/a-
IVL13P2004A0.160.1616:36:5211,156,200
JAS13C2001A0.010.0316:16:09194,300
JAS13C2002A0.540.5416:36:531,972,800
JAS13C2002B0.140.1416:26:286,185,600
KBAN13C2001A0.000.01n/a-
KBAN13C2003A0.290.2916:36:5713,385,900
KBAN13C2003B0.600.6016:36:5632,266,200
KBAN13P2001A0.010.05n/a-
KBAN13P2003A0.090.1016:23:1510,583,400
KCE13C2001A0.520.5216:25:031,423,000
KCE13C2003A1.531.5512:21:02112,100
KCE13C2004A0.680.6816:36:5641,653,500
KCE13C2005A0.170.1716:36:5113,286,500
KKP13C2001A0.000.01n/a-
KKP13C2004A0.240.2416:36:547,602,300
KTB13C2002A0.050.0514:31:38190,000
KTC13C2002A0.050.0516:21:312,537,400
KTC13C2004A0.200.2016:26:233,870,000
KTC13P2002A0.270.2716:26:157,524,900
MAJO13C2002A0.370.3616:26:15415,000
MINT13C2002A0.070.0716:13:291,917,200
MINT13C2004A0.150.1516:36:5210,687,900
MTC13C2003A0.490.4916:36:5211,670,500
MTC13P2003A0.180.1816:25:464,463,700
ORI13C2004A0.290.2916:36:5610,910,600
OSP13C2002A0.080.0816:36:575,696,400
OSP13C2004A0.260.2616:36:5419,560,800
PLAN13C2004A0.120.1315:22:302,853,400
PLAN13C2005A0.300.3016:36:534,013,700
PRM13C2003A0.230.2316:36:539,314,900
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C2003A0.280.2816:36:5711,362,500
PTG13C2002A0.040.0516:29:51500,200
PTG13C2004A0.290.2916:36:5594,962,900
PTG13P2001A0.270.2916:19:038,175,300
PTG13P2004A0.400.4116:24:5371,174,800
PTT13C2001A0.020.0111:06:4711,000
PTT13C2004A0.260.2616:36:5837,144,500
PTT13P2001A0.010.04n/a-
PTT13P2004A0.190.1916:36:5420,532,700
PTTE13C2001A0.170.1616:20:592,951,400
PTTE13C2004A0.520.5116:36:5346,978,100มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
PTTE13P2001A0.000.01n/a-
PTTE13P2003A0.230.2316:25:464,923,000
PTTG13C2001A0.170.1716:36:5518,868,200
PTTG13C2002A0.580.5716:36:5624,117,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
PTTG13C2005A0.510.5116:36:5751,722,200
PTTG13P2001A0.000.01n/a-
PTTG13P2004A0.220.2316:29:4316,600,100
QH13C2003A0.110.1116:36:574,059,800
RATC13C2001A0.000.0116:06:561,400
RATC13C2002A0.020.0216:16:286,200
RATC13C2004A0.290.2916:36:5612,938,700
ROBI13C2002A0.260.28n/a-
RS13C2002A0.030.03n/a-
RS13C2004A0.200.2016:36:5826,328,900
SAWA13C2002A0.700.7016:23:01365,400
SAWA13C2005A0.610.6116:36:565,325,300
SCB13C2001A0.010.0114:29:53100,000
SCB13C2003A0.320.3216:36:5514,737,000
SCB13P2003A0.080.1011:46:26420,000
SCC13C2001A0.000.01n/a-
SCC13C2002A0.290.3016:36:565,286,000
SCC13C2004A0.700.6916:20:581,400
SCC13P2001A0.040.0410:58:1021,000
SCC13P2002A0.100.1116:20:59415,600
SGP13C2001A0.230.2316:36:527,570,700
SGP13C2004A0.620.6216:36:574,571,500
SIRI13C2007A0.300.2916:28:556,623,800
SPAL13C2001A0.000.02n/a-
SPAL13C2003A0.330.3316:36:5452,996,500
SPRC13C2001A0.440.4816:18:495,657,900
SPRC13C2004A0.200.2016:36:5326,842,500
STA13C2001A0.000.01n/a-
STA13C2003A0.140.1416:36:512,692,000
STEC13C2001A0.000.0114:54:01100
STEC13C2003A0.150.1516:36:548,515,300
STEC13C2004A0.310.3116:36:5427,608,400
SUPE13C2003A0.070.0716:10:371,446,500
TASC13C2003A0.250.2516:36:551,252,800
TCAP13C2002A0.380.3816:36:522,910,100
THAI13C2004A0.210.2116:36:544,022,800
THAN13C2003A0.130.1316:36:512,707,000
TISC13C2001A0.000.02n/a-
TISC13C2004A0.660.6616:36:576,853,600
TKN13C2004A0.210.2216:36:522,613,400
TMB13C2002A0.380.3816:36:5815,038,700
TOA13C2003A0.140.1316:11:521,919,900
TOP13C2002A0.160.1616:36:547,419,500
TOP13C2004A0.470.4716:36:5219,224,900
TOP13P2001A0.050.0516:02:151,907,200
TOP13P2005A0.520.5216:36:566,203,000
TRUE13C2003A0.070.0715:40:592,167,300
TRUE13C2003B0.390.3916:36:5828,206,500
TRUE13P2001A0.310.3216:21:1222,708,000
TU13C2003A0.030.0415:22:46216,400
TU13C2004A0.230.2316:36:533,692,200
TVO13C2007A0.270.2716:26:392,001,000
WHA13C2001A0.000.01n/a-
WHA13C2003A0.090.1016:27:353,486,900
WHA13C2005A0.320.3216:28:4217,873,300
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***