DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Dec 30, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
194 ตัว
ปิดต่ำกว่า
15 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.01n/a-
ADVA13C2001A0.020.0315:45:14901,300
ADVA13C2004A0.270.2716:36:598,319,000
ADVA13P2003A0.390.3916:37:011,856,200
AEON13C2003A0.150.1516:20:56249,400
AMAT13C2001A0.000.02n/a-
AMAT13C2004A0.250.2515:51:51148,800
ANAN13C2007A0.310.3115:55:27824,100
AOT13C2002A0.180.1816:37:022,959,300
AOT13C2004A0.420.4216:37:0229,385,800
AOT13P2002A0.090.0916:37:011,319,700
AOT13P2004A0.510.4916:37:033,069,600มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
AWC13C2002A0.070.0716:37:041,471,600
AWC13C2003A0.190.1815:48:204,085,600
AWC13P2002A0.120.1216:36:585,822,500
AWC13P2003A0.060.0815:40:42170,000
BANP13C2001A0.020.0310:58:30200
BANP13C2003A0.110.1116:37:025,709,600
BBL13C2001A0.000.01n/a-
BBL13C2003A0.230.2216:37:0035,510,700มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
BBL13C2004A0.610.6116:36:5929,622,300
BBL13P2001A0.030.0316:26:15652,100
BBL13P2003A0.650.6416:37:00468,700มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
BBL13P2004A0.480.4716:37:039,437,500มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
BCH13C2004A0.250.2415:58:381,096,500
BCP13C2003A0.140.1416:37:005,500,700
BCP13C2003B0.780.66n/a-
BCPG13C2001A0.000.02n/a-
BCPG13C2004A0.200.2116:22:075,791,900
BDMS13C2003A0.480.49n/a-
BDMS13C2004A0.150.1416:37:012,211,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BEAU13C2001A0.000.01n/a-
BEAU13C2003A0.010.0211:53:481,000
BEAU13C2003B0.000.0116:06:22100
BEM13C2002A0.040.0415:55:46130,000
BEM13C2004A0.140.1514:57:14345,000
BGRI13C2001A0.480.55n/a-
BGRI13C2002A0.350.3416:37:0220,566,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BGRI13C2004A0.260.2616:36:593,277,500
BH13C2001A0.010.0211:10:11100,000
BH13C2002A0.410.4016:37:036,757,000มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
BJC13C2001A0.000.02n/a-
BJC13C2002A0.020.03n/a-
BJC13C2004A0.110.1216:27:2718,379,800
BJC13C2005A0.280.2716:37:0020,543,800มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
BPP13C2001A0.000.03n/a-
BPP13C2004A0.220.2216:37:03830,000
BTS13C2001A0.020.02n/a-
BTS13C2003A0.140.1416:37:039,531,300
CBG13C2004A0.590.5916:36:592,468,400
CBG13P2001A0.040.0415:36:041,352,100
CENT13C2001A0.000.02n/a-
CENT13C2003A0.050.0610:08:541,557,000
CENT13C2005A0.170.1716:37:006,895,000
CHG13C2003A0.120.1216:06:471,905,000
CK13C2002A0.010.02n/a-
CK13C2003A0.260.2616:20:26567,000
CKP13C2001A0.000.0110:44:03100,000
CKP13C2003A0.050.06n/a-
CKP13C2004A0.150.1516:21:15567,700
CKP13C2004B0.550.5516:18:081,795,800
COM713C2001A0.010.0114:55:33744,100
COM713C2004A0.160.1616:37:036,298,600
CPAL13C2002A0.080.0916:19:0710,287,000
CPAL13C2004A0.390.3916:37:0322,455,800
CPAL13P2003A0.710.7116:37:0318,511,700
CPF13C2003A0.140.1416:37:01717,200
CPN13C2001A0.000.01n/a-
CPN13C2004A0.260.2616:37:04430,000
DTAC13C2003A0.180.1816:36:593,815,900
DTAC13P2003A0.620.6116:20:121,030,200
EA13C2001A0.010.0116:37:02100,800
EA13C2003A0.280.2816:37:033,052,400
EA13C2005A0.420.4116:37:0319,148,500มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
EA13P2001A0.240.2316:37:051,204,600มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
EA13P2003A0.260.2616:25:023,027,700
EGCO13C2002A0.090.1014:48:542,577,600
EGCO13C2005A0.550.5616:24:296,991,300
EPG13C2004A0.080.0816:17:50577,100
ERW13C2001A0.020.0216:19:0650,000
ERW13C2005A0.220.2216:37:0310,812,400
ESSO13C2003A0.370.3815:35:213,544,400
GFPT13C2003A0.170.1716:36:59640,600
GLOB13C2002A0.160.1616:20:477,166,600
GPSC13C2001A0.640.6416:37:0210,435,200
GPSC13C2002A0.360.3616:37:0414,731,700
GPSC13C2005A0.890.8916:37:0022,125,300
GPSC13P2002A0.070.0816:37:02183,500
GPSC13P2003A0.610.6116:37:0118,279,100
GULF13C2001A0.090.0916:37:0312,931,000
GULF13C2004A0.540.5416:37:0424,399,300
GULF13P2001A0.000.01n/a-
GULF13P2001B0.010.0216:06:171,628,900
GULF13P2002A0.220.2316:37:0322,818,600
GULF13P2004A0.820.8316:37:039,810,100
GUNK13C2003A0.080.0816:37:042,191,400
HANA13C2002A0.420.4315:54:235,422,100
HMPR13C2003A0.090.1016:36:581,078,800
INTU13C2002A0.030.0416:37:03240,000
INTU13C2004A0.250.2616:37:0111,381,100
INTU13P2004A0.360.3416:26:339,564,200
IRPC13C2001A0.000.02n/a-
IRPC13C2003A0.220.2216:36:5924,248,800
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.060.0716:37:0113,392,600
IVL13C2002B0.180.1816:36:5916,302,700
IVL13C2003A0.420.4416:37:01643,700
IVL13P2001A0.000.01n/a-
IVL13P2004A0.200.2016:37:002,330,200
JAS13C2001A0.010.0316:36:591,180,200
JAS13C2002A0.530.5316:37:021,936,200
JAS13C2002B0.140.1514:27:1110,000
KBAN13C2001A0.000.01n/a-
KBAN13C2003A0.260.2616:37:025,058,800
KBAN13C2003B0.550.5616:18:193,470,200
KBAN13P2001A0.050.0516:26:10333,200
KBAN13P2003A0.110.1116:36:596,060,200
KCE13C2001A0.850.8816:37:02244,900
KCE13C2003A1.791.95n/a-
KCE13C2004A0.840.8416:36:5811,336,400
KCE13C2005A0.220.2216:36:583,619,900
KKP13C2001A0.000.01n/a-
KKP13C2004A0.220.2216:25:461,349,800
KTB13C2002A0.040.0416:03:443,000
KTC13C2002A0.060.0616:18:475,607,400
KTC13C2004A0.210.2115:56:589,652,800
KTC13P2002A0.270.2716:37:0110,918,400
MAJO13C2002A0.410.42n/a-
MINT13C2002A0.080.0816:37:02510,000
MINT13C2004A0.160.1616:36:582,622,300
MTC13C2003A0.470.4716:37:042,434,400
MTC13P2003A0.200.2016:27:481,454,100
ORI13C2004A0.270.2716:27:504,848,000
OSP13C2002A0.090.0916:36:59740,600
OSP13C2004A0.260.2616:37:042,184,700
PLAN13C2004A0.130.1316:37:01628,800
PLAN13C2005A0.330.3216:28:474,373,100
PRM13C2003A0.210.2116:24:19612,600
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C2003A0.280.30n/a-
PTG13C2002A0.040.0416:36:581,294,800
PTG13C2004A0.280.2816:37:0315,687,800
PTG13P2001A0.320.3216:37:013,349,600
PTG13P2004A0.420.4216:37:0412,371,900
PTT13C2001A0.010.0215:43:40250,000
PTT13C2004A0.210.2116:37:0318,438,400
PTT13P2001A0.030.04n/a-
PTT13P2004A0.240.2316:28:557,091,400
PTTE13C2001A0.130.1415:25:54434,800
PTTE13C2004A0.460.4716:20:336,512,400
PTTE13P2001A0.000.0110:38:34500,000
PTTE13P2003A0.280.2816:37:002,207,700
PTTG13C2001A0.100.1016:21:522,704,400
PTTG13C2002A0.470.4716:37:035,841,400
PTTG13C2005A0.430.4415:48:0210,932,100
PTTG13P2001A0.000.01n/a-
PTTG13P2004A0.270.2716:20:218,125,400
QH13C2003A0.090.10n/a-
RATC13C2001A0.000.0114:54:07108,200
RATC13C2002A0.020.0314:50:01199,600
RATC13C2004A0.270.2716:37:0213,571,400
ROBI13C2002A0.280.28n/a-
RS13C2002A0.030.03n/a-
RS13C2004A0.210.2016:21:276,753,500
SAWA13C2002A0.740.7416:37:022,201,200
SAWA13C2005A0.640.6316:37:0317,333,800มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
SCB13C2001A0.020.0216:37:008,000
SCB13C2003A0.320.3216:36:5825,538,600
SCB13P2003A0.090.0916:11:113,512,500
SCC13C2001A0.000.01n/a-
SCC13C2002A0.300.2916:37:005,523,200มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
SCC13C2004A0.710.7215:06:12400
SCC13P2001A0.060.11n/a-
SCC13P2002A0.110.1116:20:12452,200
SGP13C2001A0.150.1516:37:052,285,900
SGP13C2004A0.520.5216:37:0111,569,900
SIRI13C2007A0.250.2516:21:151,196,400
SPAL13C2001A0.000.02n/a-
SPAL13C2003A0.240.2516:36:5810,760,000
SPRC13C2001A0.370.3716:36:591,600,400
SPRC13C2004A0.190.1916:37:035,128,100
STA13C2001A0.000.01n/a-
STA13C2003A0.120.1216:37:02827,900
STEC13C2001A0.000.01n/a-
STEC13C2003A0.130.1316:37:001,292,700
STEC13C2004A0.270.2716:37:025,264,000
SUPE13C2003A0.080.0816:37:022,828,200
TASC13C2003A0.260.2616:37:0512,387,700
TCAP13C2002A0.390.3916:18:552,876,700
THAI13C2004A0.210.2116:37:01845,200
THAN13C2003A0.130.1316:27:58200,000
TISC13C2001A0.000.02n/a-
TISC13C2004A0.580.5616:20:121,941,000
TKN13C2004A0.210.2116:23:271,552,900
TMB13C2002A0.390.3716:36:595,282,900ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
TOA13C2003A0.150.1516:37:033,750,200
TOP13C2002A0.140.1416:37:01725,400
TOP13C2004A0.430.4216:37:011,151,200มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
TOP13P2001A0.080.0916:16:25478,400
TOP13P2005A0.570.5916:29:441,255,400
TRUE13C2003A0.070.0816:07:31318,500
TRUE13C2003B0.400.4015:53:241,886,200
TRUE13P2001A0.320.3216:20:432,809,800
TU13C2003A0.030.0314:54:2729,000
TU13C2004A0.230.2216:36:58611,600มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
TVO13C2007A0.25n/a-
WHA13C2001A0.000.01n/a-
WHA13C2003A0.090.0916:27:22718,500
WHA13C2005A0.310.3116:36:588,006,800
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***