DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 5 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 05, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 5 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
239 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.030.03n/a-
ADVA13C1912A0.520.5216:27:016,913,600
ADVA13C2001A0.240.2416:39:3822,085,900
ADVA13P1912A0.050.0615:34:39350,500
AEON13C1911A0.020.0216:26:3911,500
AEON13C2003A0.380.3816:29:543,148,900
AMAT13C1912A0.220.2216:39:389,290,600
AMAT13C2001A0.070.0711:05:351,000
ANAN13C1912A0.010.01n/a-
AOT13C1911A0.550.5615:32:3650,100
AOT13C2002A0.550.5516:39:3614,570,900
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.020.04n/a-
AOT13P2002A0.170.1816:22:231,902,800
AWC13C2002A0.160.1616:39:403,606,400
AWC13P2002A0.260.2716:39:3960,583,400
BANP13C1912A0.000.0111:02:33670,000
BANP13C2001A0.090.0916:39:3513,318,100
BBL13C1911A0.000.02n/a-
BBL13C2001A0.300.3016:39:3611,267,900
BBL13C2003A0.710.7412:11:39163,200
BBL13P1911A0.310.2710:36:09200,000
BBL13P2001A0.140.1416:39:355,063,700
BCH13C1911A0.030.04n/a-
BCH13C1912A0.250.2516:39:387,060,000
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.070.0810:06:5415,000
BCP13C2003B0.430.4216:27:273,234,600
BCPG13C1912A0.050.0512:25:3595,000
BCPG13C2001A0.170.1716:26:4910,175,400
BDMS13C1912A0.020.03n/a-
BDMS13C1912B0.160.1615:35:514,396,600
BDMS13C2003A0.350.3515:35:515,933,200
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.040.0514:51:11200,000
BEAU13C2003A0.150.1516:39:3711,113,000
BEAU13C2003B0.060.07n/a-
BEM13C1912A0.060.0616:39:3923,000
BEM13C2002A0.120.1216:39:40919,800
BEM13P1911A0.050.06n/a-
BGRI13C1912A1.141.16n/a-
BGRI13C2001A0.660.6616:39:352,836,500
BGRI13C2002A0.500.5016:39:3925,685,800
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.040.0411:04:3310,000
BH13C2002A0.210.2216:28:506,971,400
BJC13C1911A0.020.0210:52:1761,900
BJC13C2001A0.090.0916:26:431,709,600
BJC13C2002A0.250.2416:27:525,193,700
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.070.0715:09:312,050,900
BTS13C1912A0.220.2216:39:3516,658,700
BTS13C2001A0.110.1116:26:0115,623,100
CBG13C1912A0.760.7616:39:3526,615,700
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.390.3916:24:144,734,300
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.040.0415:38:5610,100
CENT13C2003A0.230.2316:29:3210,187,000
CHG13C1911A0.200.2016:39:381,083,200
CHG13C2003A0.200.2016:39:41720,300
CK13C2002A0.120.1216:29:364,161,600
CKP13C1912A0.020.0312:17:10320,000
CKP13C2001A0.140.1516:28:422,050,600
COM713C1912A0.951.03n/a-
COM713C2001A0.230.2316:39:384,328,500
CPAL13C1911A0.050.0516:08:411,839,000
CPAL13C2002A0.390.3916:39:3637,714,400
CPAL13P1911A0.080.0916:39:39300
CPAL13P2003A0.600.6016:39:4111,264,400
CPF13C1911A0.000.03n/a-
CPF13C2003A0.150.1516:39:362,630,300
CPN13C1912A0.020.01n/a-
CPN13C2001A0.160.1616:27:519,241,400
DTAC13C1911A0.680.63n/a-
DTAC13C1912A0.250.2516:23:023,333,600
DTAC13C2003A0.680.6816:39:375,037,400
DTAC13P1912A0.080.0816:25:48791,100
DTAC13P2003A0.490.4916:39:364,475,500
EA13C1912A0.020.0316:39:395,091,300
EA13C2001A0.090.1016:39:4168,573,800
EA13C2003A0.390.3916:39:3839,730,900
EA13P2001A0.630.6116:28:33917,200
EA13P2003A0.490.4916:39:379,599,200
EGCO13C1912A0.430.4516:09:2380,600
EGCO13C2002A0.380.3816:39:3925,748,500
EPG13C1912A0.170.1716:28:274,931,500
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.110.1116:26:01551,300
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.260.2516:26:467,807,400
GFPT13C1912A0.010.02n/a-
GLOB13C2002A0.180.1816:29:1811,379,000
GLOW13C1912A0.590.65n/a-
GPSC13C1911A2.602.62n/a-
GPSC13C1912A1.441.4416:39:37671,100
GPSC13C2001A0.970.9716:39:402,755,900
GPSC13C2002A0.620.6116:39:3868,262,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.260.2616:39:4126,279,400
GPSC13P2003A1.061.0616:39:3946,679,400
GULF13C1912A1.461.4315:18:0040,000
GULF13C2001A0.610.6116:39:41214,088,600
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.040.0416:39:408,485,700
GULF13P2001B0.160.1616:39:3914,359,300
GULF13P2002A0.510.5116:39:36130,673,200
GUNK13C1912A0.060.0614:52:39410,000
HANA13C1911A0.550.5516:27:11534,400
HANA13C1912A0.090.0915:59:58403,900
HANA13C2002A0.170.1716:27:113,493,400
HMPR13C1912A0.060.0616:39:41979,800
HMPR13C2003A0.280.2716:20:207,500,000
INTU13C1912A0.410.4116:39:3616,505,600
INTU13C2002A0.390.3916:39:3917,893,700
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.01n/a-
IRPC13C2001A0.050.0415:46:14976,000
IRPC13C2003A0.250.2516:39:3561,423,000
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.070.0716:39:4016,878,400
IVL13C2002B0.180.1816:39:408,004,700
IVL13C2003A0.350.3516:39:3725,851,400
IVL13P1911A0.721.54n/a-
IVL13P1912A1.421.75n/a-
IVL13P2001A0.230.2316:39:3613,358,000
JAS13C1912A0.010.0116:39:403,146,300
JAS13C2001A0.040.0416:39:3637,032,600
JAS13C2002A0.700.7016:39:3847,052,900
KBAN13C1912A0.010.0116:39:38119,000
KBAN13C2001A0.110.1116:39:406,126,300
KBAN13C2003A0.370.3716:39:389,673,800
KBAN13C2003B0.630.6016:26:3225,190,300
KBAN13P1911A1.501.5609:59:315,000
KBAN13P2001A0.600.6316:39:35161,600
KBAN13P2003A0.310.3216:39:3920,344,800
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.130.1216:28:571,349,400
KCE13C2003A0.510.49n/a-
KKP13C2001A0.100.1016:29:12739,600
KTB13C1912A0.010.03n/a-
KTB13C2002A0.120.1215:27:502,213,200
KTC13C1912A0.180.1816:39:358,916,400
KTC13C2002A0.260.2616:39:408,669,100
KTC13P1911A0.060.0616:29:02559,000
KTC13P2002A0.360.3616:39:3924,491,800
MAJO13C2002A0.610.6116:39:3512,200
MBK13C1912A0.150.17n/a-
MEGA13C1912A0.040.0410:07:13100
MINT13C1911A0.000.01n/a-
MINT13C1912A0.030.0211:13:4712,500
MINT13C2002A0.200.2016:39:399,229,100
MTC13C1912A0.250.2516:39:3646,821,100
ORI13C1912A0.070.0716:39:371,620,100
OSP13C1912A0.630.6415:21:5658,200
OSP13C2002A0.370.3716:39:387,809,900
PLAN13C1912A0.680.6816:39:351,420,200
PLAN13C1912B0.270.2716:39:3933,604,700
PRM13C1912A0.370.3716:39:3731,693,400
PSH13C2001A0.010.03n/a-
PSL13C1912A0.140.1416:39:373,131,600
PTG13C1911A0.430.32n/a-
PTG13C1912A0.110.1116:39:383,996,500
PTG13C1912B0.050.0516:39:38248,000
PTG13C2002A0.320.3216:39:384,787,900
PTG13P1911A0.020.0210:05:20500,000
PTG13P2001A0.390.4016:28:522,769,200
PTT13C1911A0.040.0411:00:56501,000
PTT13C2001A0.230.2316:39:3610,236,600
PTT13P1911A0.030.08n/a-
PTT13P2001A0.150.1610:49:4910,600
PTTE13C1911A0.060.0616:10:01101,000
PTTE13C2001A0.410.4116:39:4013,901,600
PTTE13P1911A0.230.37n/a-
PTTE13P1912A0.070.10n/a-
PTTE13P2001A0.150.1515:17:471,070,200
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.040.03n/a-
PTTG13C2001A0.270.2716:39:3812,010,100
PTTG13C2002A0.500.4916:26:5115,022,400
PTTG13P2001A0.130.1316:39:378,630,300
QH13C2003A0.180.1816:39:375,460,600
RATC13C1911A0.940.9115:38:20400
RATC13C2001A0.220.2216:39:3974,021,100
RATC13C2002A0.410.4116:39:3630,057,900
ROBI13C1912A0.370.3616:25:262,679,900
ROBI13C2002A0.470.4616:26:382,433,800
RS13C1912A0.120.1216:39:396,388,800
RS13C2002A0.320.3116:27:125,836,700
SAWA13C1911A0.370.3816:07:41650,000
SAWA13C2002A0.650.6516:39:3529,859,900
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.130.1316:39:358,987,500
SCB13C2003A0.370.3716:39:4011,224,400
SCB13P2003A0.280.2916:39:397,348,000
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.060.0616:39:372,631,600
SCC13C2002A0.480.4816:39:3831,349,500
SCC13P1911A0.490.54n/a-
SCC13P2001A0.350.3716:25:271,974,400
SCC13P2002A0.370.3816:39:3613,975,600
SGP13C1912A0.010.0210:30:231,100
SGP13C2001A0.250.2516:39:408,668,000
SPAL13C2001A0.020.0316:18:461,005,000
SPRC13C1911A0.000.02n/a-
SPRC13C1912A0.010.02n/a-
SPRC13C2001A0.200.1916:29:576,666,400
STA13C1912A0.010.0216:39:38400
STA13C2001A0.130.1316:39:406,324,400
STEC13C2001A0.140.1416:26:0110,965,200
TASC13C1911A0.490.4910:01:052,000
TASC13C2003A0.480.4816:39:3614,640,400
TCAP13C2002A0.400.4016:39:3614,883,600
THAI13C1911A0.000.02n/a-
THAI13C1912A0.000.03n/a-
THAN13C1912A0.020.03n/a-
TISC13C1912A0.450.4516:39:415,043,500
TISC13C2001A0.110.1116:28:321,891,700
TKN13C1911A0.380.33n/a-
TKN13C1912A0.130.1316:39:388,624,300
TMB13C2002A0.220.2311:12:429,000
TOA13C2003A0.580.5916:24:483,544,100
TOP13C1911A0.200.1916:13:553,599,400
TOP13C2002A0.290.2916:39:366,817,300
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.350.3616:39:3810,256,500
TRUE13C1911A0.130.1316:39:376,278,700
TRUE13C1912A0.060.0616:08:01200
TRUE13C1912B0.010.0114:29:1340,800
TRUE13P2001A0.320.3116:27:384,620,000
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.120.1216:39:3826,322,200
WHA13C1912A0.180.1816:39:416,507,400
WHA13C2001A0.060.0715:16:2560,000
WHAU13C1912A0.110.1116:27:172,240,200
WORK13C1911A0.020.0216:16:41383,300
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***