DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 4 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 04, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 4 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
236 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.030.0316:19:02121,000
ADVA13C1912A0.510.5116:25:085,264,400
ADVA13C2001A0.240.2416:36:4220,487,000
ADVA13P1912A0.060.0616:25:101,624,000
AEON13C1911A0.010.0115:57:24353,900
AEON13C2003A0.340.3516:36:411,089,600
AMAT13C1912A0.230.2216:26:239,122,300
AMAT13C2001A0.070.0716:20:1020,600
ANAN13C1912A0.010.0116:15:001,432,400
AOT13C1911A0.610.6116:13:30163,400
AOT13C2002A0.590.5916:36:4519,051,600
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.020.04n/a-
AOT13P2002A0.160.1716:25:302,402,000
AWC13C2002A0.170.1716:36:4183,002,100
AWC13P2002A0.260.2716:36:4177,253,400
BANP13C1912A0.000.0116:27:476,180,800
BANP13C2001A0.080.0916:36:4945,319,000
BBL13C1911A0.000.0210:02:222,000
BBL13C2001A0.310.3216:28:3213,484,200
BBL13C2003A0.730.7416:23:0759,400
BBL13P1911A0.310.42n/a-
BBL13P2001A0.140.1416:36:455,698,800
BCH13C1911A0.040.0414:38:561,400,500
BCH13C1912A0.270.2716:36:489,221,500
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.080.08n/a-
BCP13C2003B0.470.4716:36:4310,154,100
BCPG13C1912A0.050.0516:36:4150,100
BCPG13C2001A0.170.1716:16:495,055,300
BDMS13C1912A0.020.03n/a-
BDMS13C1912B0.160.1611:59:221,391,800
BDMS13C2003A0.360.3616:36:455,882,200
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.040.0516:21:33507,600
BEAU13C2003A0.150.1516:36:4411,056,600
BEAU13C2003B0.060.0715:36:5710,000
BEM13C1912A0.060.0616:28:312,206,000
BEM13C2002A0.110.1116:29:017,727,800
BEM13P1911A0.060.0614:56:562,024,600
BGRI13C1912A1.201.1614:51:27110,000
BGRI13C2001A0.710.7116:36:463,261,000
BGRI13C2002A0.530.5216:36:4151,934,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.040.0414:25:23330,000
BH13C2002A0.220.2216:36:4216,630,400
BJC13C1911A0.020.0316:06:00200
BJC13C2001A0.090.0916:28:481,257,800
BJC13C2002A0.230.2316:28:474,317,800
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.080.0916:36:434,242,500
BTS13C1912A0.210.2116:36:4621,979,000
BTS13C2001A0.110.1116:29:311,032,800
CBG13C1912A0.800.8016:36:4224,078,400
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.390.3916:36:429,155,700
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.040.0415:49:56921,200
CENT13C2003A0.200.2016:36:4615,174,100
CHG13C1911A0.200.2016:36:421,985,500
CHG13C2003A0.200.2016:29:015,387,300
CK13C2002A0.140.1416:36:4512,500,000
CKP13C1912A0.030.0416:29:012,000
CKP13C2001A0.160.1716:36:477,052,700
COM713C1912A0.991.0316:14:3358,000
COM713C2001A0.250.2516:36:4524,868,600
CPAL13C1911A0.040.0416:25:301,036,300
CPAL13C2002A0.360.3616:36:4137,598,200
CPAL13P1911A0.120.1216:36:48452,100
CPAL13P2003A0.650.6616:36:4413,596,600
CPF13C1911A0.000.03n/a-
CPF13C2003A0.130.1316:36:415,986,500
CPN13C1912A0.010.0110:36:54234,000
CPN13C2001A0.130.1316:36:4418,459,900
DTAC13C1911A0.650.63n/a-
DTAC13C1912A0.240.2416:36:494,664,700
DTAC13C2003A0.660.6616:36:445,406,500
DTAC13P1912A0.090.1015:54:341,950,200
DTAC13P2003A0.510.5116:36:483,526,200
EA13C1912A0.030.0416:36:462,535,900
EA13C2001A0.090.0916:36:4560,928,900
EA13C2003A0.390.4016:36:4238,435,300
EA13P2001A0.630.6416:36:411,726,900
EA13P2003A0.490.4916:36:464,905,100
EGCO13C1912A0.480.4916:36:49179,200
EGCO13C2002A0.410.4116:36:44114,921,000
EPG13C1912A0.170.1716:36:4619,664,800
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.110.1116:36:466,749,500
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.0315:21:35100
ESSO13C2003A0.280.2816:26:1210,517,600
GFPT13C1912A0.020.0216:36:4640,000
GLOB13C2002A0.210.2116:28:482,537,600
GLOW13C1912A0.600.65n/a-
GPSC13C1911A2.862.6210:16:3720,000
GPSC13C1912A1.671.6716:14:43398,400
GPSC13C2001A1.141.1416:36:443,961,200
GPSC13C2002A0.740.7316:36:49100,046,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.220.2216:36:4735,672,500
GPSC13P2003A0.950.9516:36:4663,525,000
GULF13C1912A1.361.3111:06:54108,600
GULF13C2001A0.560.5716:36:44184,476,000
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.050.0516:29:3418,799,300
GULF13P2001B0.180.1816:36:4623,272,200
GULF13P2002A0.570.5716:36:44104,571,800
GUNK13C1912A0.070.0716:27:381,037,200
HANA13C1911A0.460.4616:15:011,106,200
HANA13C1912A0.070.0816:09:20200,000
HANA13C2002A0.150.1516:15:018,963,900
HMPR13C1912A0.060.0616:16:42992,400
HMPR13C2003A0.290.2916:36:441,620,400
INTU13C1912A0.330.3416:26:5221,974,700
INTU13C2002A0.330.3316:36:4222,517,600
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.0115:13:18100,000
IRPC13C2001A0.040.04n/a-
IRPC13C2003A0.240.2416:29:2218,292,200
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.0109:56:5920,000
IVL13C2002A0.050.0516:36:439,586,100
IVL13C2002B0.130.1316:36:4310,877,800
IVL13C2003A0.280.2816:36:4139,479,400
IVL13P1911A0.961.54n/a-
IVL13P1912A1.631.75n/a-
IVL13P2001A0.330.3316:36:489,653,400
JAS13C1912A0.010.0116:36:425,299,500
JAS13C2001A0.040.0516:36:43121,095,400
KBAN13C1912A0.010.0316:12:3820,000
KBAN13C2001A0.090.0915:52:1917,337,100
KBAN13C2003A0.320.3316:36:4827,395,400
KBAN13C2003B0.560.5716:36:4940,241,900
KBAN13P1911A1.701.6811:18:5215,000
KBAN13P2001A0.700.7016:36:492,696,300
KBAN13P2003A0.350.3516:26:5830,515,400
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.120.1216:36:467,745,300
KCE13C2003A0.490.4916:36:4811,228,100
KKP13C2001A0.110.1216:25:464,625,300
KTB13C1912A0.010.03n/a-
KTB13C2002A0.120.1216:36:416,840,400
KTC13C1912A0.200.2016:36:428,633,800
KTC13C2002A0.280.2816:36:4459,079,700
KTC13P1911A0.060.0716:36:432,391,200
KTC13P2002A0.350.3616:36:4133,351,600
MAJO13C2002A0.570.5514:31:40135,000
MBK13C1912A0.160.17n/a-
MEGA13C1912A0.040.03n/a-
MINT13C1911A0.000.01n/a-
MINT13C1912A0.020.02n/a-
MINT13C2002A0.180.1816:36:488,054,700
MTC13C1912A0.370.3716:36:425,648,100
ORI13C1912A0.060.0616:28:224,549,100
OSP13C1912A0.670.6716:36:45472,600
OSP13C2002A0.400.4016:36:4619,913,400
PLAN13C1912A0.560.51n/a-
PLAN13C1912B0.210.2116:36:4314,419,200
PRM13C1912A0.340.3416:36:4312,480,600
PSH13C2001A0.010.03n/a-
PSL13C1912A0.170.1716:36:492,472,300
PTG13C1911A0.430.32n/a-
PTG13C1912A0.110.1116:36:4915,251,200
PTG13C1912B0.050.0616:36:46750,500
PTG13C2002A0.320.3216:36:4411,735,400
PTG13P1911A0.030.0316:05:55300,800
PTG13P2001A0.400.4016:36:434,862,400
PTT13C1911A0.040.0412:11:1570,000
PTT13C2001A0.230.2316:36:4529,508,000
PTT13P1911A0.030.08n/a-
PTT13P2001A0.160.1615:41:4421,808,600
PTTE13C1911A0.050.0515:52:471,164,000
PTTE13C2001A0.380.3816:36:417,616,300
PTTE13P1911A0.280.37n/a-
PTTE13P1912A0.080.1010:45:43210,000
PTTE13P2001A0.160.1715:23:171,915,500
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.040.0310:45:24500,000
PTTG13C2001A0.280.2816:36:4827,512,600
PTTG13C2002A0.500.4916:13:1539,827,200
PTTG13P2001A0.140.1416:25:349,432,200
QH13C2003A0.180.1911:18:49100,000
RATC13C1911A0.961.0516:01:1049,000
RATC13C2001A0.230.2416:36:4578,737,200
RATC13C2002A0.430.4416:36:4325,417,200
ROBI13C1912A0.380.3616:19:062,624,900
ROBI13C2002A0.470.4616:27:382,843,800
RS13C1912A0.110.1212:24:261,027,400
RS13C2002A0.310.3116:36:4210,429,400
SAWA13C1911A0.550.5714:44:43539,400
SAWA13C2002A0.810.8116:36:4217,491,200
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.120.1216:36:489,550,800
SCB13C2003A0.340.3316:28:0510,716,000
SCB13P2003A0.310.3116:36:4313,914,600
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.050.0516:14:351,947,000
SCC13C2002A0.440.4416:36:4944,628,200
SCC13P1911A0.560.5416:09:371,200
SCC13P2001A0.390.3816:28:271,971,000
SCC13P2002A0.410.4116:36:477,821,200
SGP13C1912A0.010.0216:29:1920,300
SGP13C2001A0.250.2516:36:495,983,100
SPAL13C2001A0.020.0216:36:42507,200
SPRC13C1911A0.000.02n/a-
SPRC13C1912A0.020.0216:13:5131,500
SPRC13C2001A0.240.2416:36:4720,263,300
STA13C1912A0.010.0211:26:25500
STA13C2001A0.120.1216:26:124,097,800
STEC13C2001A0.130.1316:26:3916,197,300
TASC13C1911A0.490.4612:15:5150,000
TASC13C2003A0.480.4816:36:4114,890,800
TCAP13C2002A0.380.3816:36:4722,856,600
THAI13C1911A0.000.02n/a-
THAI13C1912A0.000.0314:34:03395,000
THAN13C1912A0.020.0311:19:2827,100
TISC13C1912A0.540.5416:25:204,116,700
TISC13C2001A0.130.1316:36:461,399,300
TKN13C1911A0.360.33n/a-
TKN13C1912A0.120.1316:36:4318,668,300
TMB13C2002A0.230.2216:23:184,927,800
TOA13C2003A0.610.6116:36:485,040,800
TOP13C1911A0.260.2616:08:555,134,800
TOP13C2002A0.330.3216:24:566,689,400
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.330.3416:36:474,394,500
TRUE13C1911A0.160.1516:36:4215,083,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
TRUE13C1912A0.070.0716:36:476,124,900
TRUE13C1912B0.010.0116:36:442,543,500
TRUE13P2001A0.310.3115:40:5310,445,600
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.100.1116:07:3111,535,500
WHA13C1912A0.200.2016:36:435,474,000
WHA13C2001A0.070.07n/a-
WHAU13C1912A0.120.1216:25:223,027,000
WORK13C1911A0.010.0116:36:47290,900
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***