DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 31 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 31, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 31 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
235 ตัว
ปิดต่ำกว่า
2 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.030.0416:21:01768,800
ADVA13C1912A0.480.4816:37:117,777,400
ADVA13C2001A0.230.2316:37:0834,568,500
ADVA13P1912A0.070.0816:37:111,879,000
AEON13C1911A0.030.0415:47:50324,000
AEON13C2003A0.390.3816:28:342,213,800
AMAT13C1912A0.230.2316:37:0521,510,100
AMAT13C2001A0.070.08n/a-
ANAN13C1912A0.010.02n/a-
AOT13C1911A0.500.5710:10:3042,000
AOT13C2002A0.520.5216:37:1036,679,800
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.040.0416:37:1141,800
AOT13P2002A0.210.2016:25:436,461,800
AWC13C2002A0.170.1716:37:0837,369,500
AWC13P2002A0.270.2716:29:0912,853,500
BANP13C1912A0.000.0109:56:15100,000
BANP13C2001A0.080.0816:29:563,065,600
BBL13C1911A0.000.0110:35:21110,000
BBL13C2001A0.290.2916:37:1118,357,000
BBL13C2003A0.680.6816:37:102,533,000
BBL13P1911A0.420.3611:25:141,000
BBL13P2001A0.180.1816:37:0716,529,800
BCH13C1911A0.040.0416:20:35278,000
BCH13C1912A0.250.2516:37:064,590,700
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.090.08n/a-
BCP13C2003B0.480.4516:14:2913,404,200
BCPG13C1912A0.050.0516:37:08212,000
BCPG13C2001A0.170.1616:28:3021,217,300
BDMS13C1912A0.030.04n/a-
BDMS13C1912B0.180.1816:37:1014,041,200
BDMS13C2003A0.370.3816:37:0716,500,100
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.050.0615:45:05303,000
BEAU13C2003A0.160.1716:37:0715,705,900
BEAU13C2003B0.070.07n/a-
BEM13C1912A0.060.0616:37:096,996,000
BEM13C2002A0.120.1214:34:1152,000
BEM13P1911A0.070.07n/a-
BGRI13C1912A0.840.81n/a-
BGRI13C2001A0.450.4516:37:071,386,400
BGRI13C2002A0.350.3516:37:0849,263,800
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.020.0311:46:58100,000
BH13C2002A0.160.1716:37:0610,533,100
BJC13C1911A0.020.0210:59:04178,300
BJC13C2001A0.080.0816:37:061,510,400
BJC13C2002A0.220.2316:37:054,426,200
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.070.0816:19:30449,100
BTS13C1912A0.200.1916:37:0513,888,900ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BTS13C2001A0.110.1016:37:0719,246,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
CBG13C1912A0.760.7616:37:0921,196,300
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.440.4416:37:118,782,900
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.030.0516:21:2728,600
CENT13C2003A0.190.2016:37:0512,517,100
CHG13C1911A0.210.2316:11:575,285,900
CHG13C2003A0.200.2016:37:0612,979,200
CK13C2002A0.110.1116:37:096,840,200
CKP13C1912A0.030.0415:06:24100,000
CKP13C2001A0.140.1416:37:102,110,500
COM713C1912A0.930.97n/a-
COM713C2001A0.230.2316:28:296,370,200
CPAL13C1911A0.060.0616:29:445,752,300
CPAL13C2002A0.370.3716:28:5018,702,700
CPAL13P1911A0.150.1516:37:084,200,700
CPAL13P2003A0.660.6416:29:479,015,600
CPF13C1911A0.000.0311:35:5310,000
CPF13C2003A0.140.1415:36:051,676,600
CPN13C1912A0.020.0311:47:42800
CPN13C2001A0.160.1616:37:111,870,000
DTAC13C1911A0.660.63n/a-
DTAC13C1912A0.260.2616:37:1110,554,600
DTAC13C2003A0.670.6716:37:0517,600,300
DTAC13P1912A0.110.1116:25:401,828,600
DTAC13P2003A0.520.5216:28:198,172,800
EA13C1912A0.020.0315:23:092,663,600
EA13C2001A0.070.0916:37:1164,666,600
EA13P2001A0.790.7916:37:1121,944,400
EGCO13C1912A0.410.4214:28:0558,500
EGCO13C2002A0.370.3716:37:0762,947,500
EPG13C1912A0.200.1916:26:373,806,500
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.090.0916:22:292,051,500
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.280.2816:37:0714,454,600
GFPT13C1912A0.010.0215:45:40519,000
GLOB13C2002A0.200.1916:28:542,438,700
GLOW13C1912A0.630.65n/a-
GPSC13C1911A2.322.4015:21:52341,000
GPSC13C1912A1.251.2516:37:073,217,600
GPSC13C2001A0.850.8516:37:1011,081,700
GPSC13C2002A0.540.5416:37:09166,774,900
GPSC13P1911A0.000.0110:49:331,000
GPSC13P2002A0.330.3316:37:0984,008,900
GPSC13P2003A1.231.2316:37:10122,140,900
GULF13C1912A1.041.0916:26:501,035,200
GULF13C2001A0.400.4116:37:08139,833,500
GULF13P1911A0.000.0111:37:35103,000
GULF13P2001A0.090.0916:37:0917,330,500
GULF13P2001B0.300.3016:37:06101,794,300
GULF13P2002A0.800.8016:37:0829,005,900
GUNK13C1912A0.040.0510:54:57880,000
HANA13C1911A0.360.3616:26:367,022,600
HANA13C1912A0.060.0616:24:5599,600
HANA13C2002A0.120.1215:49:486,952,100
HMPR13C1912A0.060.0616:26:44421,000
HMPR13C2003A0.280.2816:37:082,464,100
INTU13C1912A0.350.3516:37:1215,940,800
INTU13C2002A0.350.3516:37:0618,990,900
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.040.0516:28:59610,000
IRPC13C2003A0.230.2316:37:0835,180,200
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.02n/a-
IVL13C2002A0.030.0316:37:051,489,500
IVL13C2002B0.100.1011:32:3713,137,300
IVL13C2003A0.220.2216:27:0240,798,200
IVL13P1911A1.231.54n/a-
IVL13P1912A1.841.75n/a-
IVL13P2001A0.480.4816:37:1012,174,100
JAS13C1912A0.060.0616:37:082,064,600
JAS13C2001A0.180.1816:37:07216,400
KBAN13C1912A0.000.0311:37:00320,800
KBAN13C2001A0.070.0816:37:0727,264,600
KBAN13C2003A0.280.2816:37:1239,307,800
KBAN13C2003B0.500.5016:14:0446,372,200
KBAN13P1911A1.911.90n/a-
KBAN13P2001A0.840.8416:25:305,493,300
KBAN13P2003A0.420.4216:37:0955,432,400
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.090.0916:37:081,218,400
KCE13C2003A0.410.3916:29:326,079,700
KKP13C2001A0.110.1116:16:044,932,000
KTB13C1912A0.010.03n/a-
KTB13C2002A0.130.1316:12:003,310,200
KTC13C1912A0.180.1816:37:0614,745,600
KTC13C2002A0.250.2516:37:0681,453,300
KTC13P1911A0.100.1116:37:1012,583,300
KTC13P2002A0.400.4016:37:1047,016,800
MAJO13C2002A0.550.5516:37:062,797,000
MBK13C1912A0.180.1816:29:42740,000
MEGA13C1912A0.030.03n/a-
MINT13C1911A0.000.01n/a-
MINT13C1912A0.020.04n/a-
MINT13C2002A0.170.1716:12:107,618,600
MTC13C1912A0.360.3616:37:0742,572,600
ORI13C1912A0.070.0811:02:301,181,000
OSP13C1912A0.490.4916:37:09291,800
OSP13C2002A0.280.2816:37:0738,826,600
PLAN13C1912A0.480.4814:30:372,400
PLAN13C1912B0.170.1716:37:0911,812,000
PRM13C1912A0.290.2916:37:0611,324,900
PSH13C2001A0.010.03n/a-
PSL13C1912A0.140.1516:37:063,807,000
PTG13C1911A0.380.32n/a-
PTG13C1912A0.100.1116:37:0615,854,300
PTG13C1912B0.040.0516:28:55611,300
PTG13C2002A0.300.3016:37:0715,869,200
PTG13P1911A0.050.0516:29:571,300,000
PTG13P2001A0.460.4616:37:0510,479,300
PTT13C1911A0.050.0511:02:2834,000
PTT13C2001A0.220.2216:37:0730,908,500
PTT13P1911A0.050.08n/a-
PTT13P2001A0.180.1816:37:1128,908,600
PTTE13C1911A0.050.0516:12:021,982,800
PTTE13C2001A0.340.3516:29:3456,561,000
PTTE13P1911A0.380.3610:13:0414,000
PTTE13P1912A0.130.1216:25:405,380,200
PTTE13P2001A0.210.2116:37:118,393,900
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.020.02n/a-
PTTG13C2001A0.200.2016:37:064,194,200
PTTG13C2002A0.390.4016:10:4513,324,200
PTTG13P2001A0.210.2116:37:0712,606,200
QH13C2003A0.190.1916:37:066,766,900
RATC13C1911A0.670.7011:13:15336,500
RATC13C2001A0.140.1416:37:0989,361,100
RATC13C2002A0.300.3016:23:0921,368,500
ROBI13C1912A0.360.3616:26:363,051,200
ROBI13C2002A0.450.4516:37:082,751,500
RS13C1912A0.130.1412:24:082,839,900
RS13C2002A0.320.3216:37:0617,288,400
SAWA13C1911A0.520.5216:37:0915,352,500
SAWA13C2002A0.780.7816:37:0720,032,300
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.100.1016:37:1015,666,900
SCB13C2003A0.300.3016:37:1021,881,600
SCB13P2003A0.370.3716:37:0527,786,900
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.040.0416:24:274,618,800
SCC13C2002A0.350.3516:37:0972,286,000
SCC13P1911A0.740.6711:27:55100,500
SCC13P2001A0.490.4916:37:052,210,500
SCC13P2002A0.540.5416:37:0625,339,000
SGP13C1912A0.010.0215:15:081,200
SGP13C2001A0.240.2416:37:073,167,700
SPAL13C2001A0.020.0215:39:32494,400
SPRC13C1911A0.000.02n/a-
SPRC13C1912A0.020.0316:03:24256,000
SPRC13C2001A0.210.2116:28:2011,619,400
STA13C1912A0.010.0216:28:32800
STA13C2001A0.120.1216:26:38748,400
STEC13C2001A0.110.1216:37:0613,443,700
TASC13C1911A0.380.38n/a-
TASC13C2003A0.420.4216:37:0914,351,100
TCAP13C2002A0.370.3716:37:106,941,000
THAI13C1911A0.000.05n/a-
THAI13C1912A0.000.01n/a-
THAN13C1912A0.040.0416:37:0630,000
TISC13C1912A0.470.4416:26:371,879,000
TISC13C2001A0.120.1116:29:111,468,600
TKN13C1911A0.370.33n/a-
TKN13C1912A0.120.1216:37:115,821,800
TMB13C2002A0.230.2316:28:008,806,400
TOA13C2003A0.490.4916:37:113,032,800
TOP13C1911A0.240.2216:29:184,549,700
TOP13C2002A0.310.3116:37:085,296,600
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.370.3816:37:079,622,300
TRUE13C1911A0.160.1915:10:275,103,000
TRUE13C1912A0.060.0716:26:471,370,000
TRUE13C1912B0.010.0209:56:29100,000
TRUE13P2001A0.330.3316:37:1010,033,600
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.150.1516:37:0525,729,300
WHA13C1912A0.210.2116:37:1113,196,300
WHA13C2001A0.070.0716:21:56235,800
WHAU13C1912A0.150.1516:27:575,413,600
WORK13C1911A0.020.0216:02:24736,500
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***