DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 30 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 30, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 30 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
239 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.030.0315:10:58167,200
ADVA13C1912A0.620.6116:00:183,213,600
ADVA13C2001A0.310.3116:39:0524,135,900
ADVA13P1912A0.050.0515:36:34726,000
AEON13C1911A0.040.0416:39:01100,000
AEON13C2003A0.400.3916:28:592,534,600
AMAT13C1912A0.280.2816:39:0519,884,200
AMAT13C2001A0.080.0816:18:25235,900
ANAN13C1912A0.020.0212:09:04123,800
AOT13C1911A0.540.5210:44:165,000
AOT13C2002A0.550.5416:39:0238,973,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.030.0415:16:5421,000
AOT13P2002A0.200.2116:39:005,353,900
AWC13C2002A0.170.1716:38:5942,649,900
AWC13P2002A0.280.2816:39:0120,547,000
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.000.0115:24:04500,000
BANP13C2001A0.080.0816:28:2427,988,900
BBL13C1911A0.010.0115:54:29270,100
BBL13C2001A0.340.3516:39:0141,437,900
BBL13C2003A0.740.7416:39:0535,792,600
BBL13P1911A0.360.3915:30:071,000
BBL13P2001A0.160.1616:39:0310,211,300
BCH13C1911A0.040.05n/a-
BCH13C1912A0.250.2516:25:233,673,500
BCP13C1912A0.000.0115:26:1380,000
BCP13C2003A0.070.0809:58:56100
BCPG13C1912A0.060.0616:39:02510,000
BCPG13C2001A0.180.1816:39:0013,539,300
BDMS13C1912A0.020.04n/a-
BDMS13C1912B0.170.1716:39:058,513,100
BDMS13C2003A0.350.3516:39:016,996,200
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.050.0515:54:111,945,100
BEAU13C2003A0.150.1616:39:0021,265,400
BEAU13C2003B0.060.0715:23:0319,600
BEM13C1912A0.070.0615:50:17203,200
BEM13C2002A0.130.1316:39:03664,500
BEM13P1911A0.070.0715:17:22157,000
BGRI13C1912A0.770.8111:32:0270,000
BGRI13C2001A0.410.4116:39:06899,800
BGRI13C2002A0.310.3116:38:5971,630,400
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.020.0311:42:084,000
BH13C2002A0.150.1516:39:014,879,400
BJC13C1911A0.020.0216:39:0372,500
BJC13C2001A0.070.0714:55:24900,600
BJC13C2002A0.200.1916:29:003,319,300
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.090.0916:39:021,590,000
BTS13C1912A0.210.2114:59:423,173,900
BTS13C2001A0.110.1116:19:543,766,500
CBG13C1912A0.660.6616:38:5928,938,600
CBG13P1911A0.010.0112:07:14900
CBG13P2001A0.520.5216:39:0211,851,000
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.030.0516:11:4867,200
CENT13C2003A0.180.1816:39:0019,651,400
CHG13C1911A0.200.2016:38:595,085,600
CHG13C2003A0.190.1916:39:039,330,700
CK13C2002A0.100.1015:57:165,000,700
CKP13C1912A0.030.05n/a-
CKP13C2001A0.150.1516:39:0223,182,300
COM713C1912A0.850.9710:43:001,200
COM713C2001A0.210.2016:29:027,583,500
CPAL13C1911A0.070.0716:39:045,999,100
CPAL13C2002A0.380.3916:39:0316,763,100
CPAL13P1911A0.140.1516:25:386,976,000
CPAL13P2003A0.650.6616:25:388,216,700
CPF13C1911A0.000.03n/a-
CPF13C2003A0.130.1316:39:031,320,300
CPF13P1910A0.000.0215:24:5820,000
CPN13C1912A0.020.03n/a-
CPN13C2001A0.170.1616:25:215,500,900
DTAC13C1911A0.690.6310:53:23197,000
DTAC13C1912A0.270.2716:39:0518,302,200
DTAC13C2003A0.690.6916:39:0125,466,300
DTAC13P1912A0.110.1116:25:247,013,500
DTAC13P2003A0.520.5216:29:016,996,900
EA13C1912A0.020.0316:39:0011,737,800
EA13C2001A0.080.0916:39:01102,275,400
EA13P2001A0.750.7516:39:0473,820,600
EGCO13C1910A0.881.38n/a-
EGCO13C1912A0.490.4816:27:4814,000
EGCO13C2002A0.420.4216:38:5939,254,600
EPG13C1912A0.190.1916:39:043,584,800
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.080.0916:27:364,893,000
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.230.2316:18:1710,926,000
GFPT13C1912A0.010.0210:15:055,000
GLOB13C1910A0.000.02n/a-
GLOB13C2002A0.200.2016:28:345,030,800
GLOW13C1912A0.640.65n/a-
GPSC13C1911A2.422.5410:35:06872,400
GPSC13C1912A1.331.3316:39:001,702,200
GPSC13C2001A0.900.9016:39:0516,620,900
GPSC13C2002A0.580.5816:39:05217,259,400
GPSC13P1911A0.000.0115:10:511,000
GPSC13P2002A0.310.3116:39:00114,130,900
GPSC13P2003A1.191.1916:39:01114,504,800
GULF13C1912A0.970.9716:38:592,110,300
GULF13C2001A0.370.3716:39:06104,605,100
GULF13P1911A0.000.0116:06:1420,000
GULF13P2001A0.110.1116:38:5926,143,500
GULF13P2001B0.330.3316:39:0536,023,600
GULF13P2002A0.870.8716:39:0090,652,700
GUNK13C1912A0.030.04n/a-
HANA13C1911A0.270.2616:26:497,082,900
HANA13C1912A0.040.0510:16:12800
HANA13C2002A0.100.1015:21:047,966,600
HMPR13C1912A0.070.0615:16:3494,000
HMPR13C2003A0.290.2916:39:0014,704,300
INTU13C1912A0.470.4716:39:0010,335,000
INTU13C2002A0.440.4416:39:0411,816,500
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.040.0416:20:35392,500
IRPC13C2003A0.210.2116:39:0425,591,000
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.0215:46:08100,000
IVL13C2002A0.030.0416:39:0512,427,300
IVL13C2002B0.100.1016:39:0220,013,200
IVL13C2003A0.230.2316:39:0451,350,200
IVL13P1911A1.191.54n/a-
IVL13P1912A1.811.75n/a-
IVL13P2001A0.460.4516:39:0312,480,500มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
JAS13C1912A0.060.0716:39:014,594,000
JAS13C2001A0.190.1916:39:0012,169,000
KBAN13C1910A0.000.02n/a-
KBAN13C1912A0.000.0216:39:01652,700
KBAN13C2001A0.060.0616:39:0512,752,200
KBAN13C2003A0.250.2516:39:0347,097,300
KBAN13C2003B0.450.4616:39:0045,151,500
KBAN13P1911A2.101.90n/a-
KBAN13P2001A0.960.9616:38:5921,685,700
KBAN13P2003A0.470.4716:39:0335,605,100
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.080.0916:17:041,301,000
KKP13C2001A0.120.1216:39:043,681,900
KTB13C1912A0.010.03n/a-
KTB13C2002A0.120.1316:11:477,123,700
KTC13C1912A0.160.1616:38:592,410,600
KTC13C2002A0.220.2116:23:49398,500
KTC13P1911A0.140.1416:39:023,355,900
KTC13P2002A0.440.4516:29:0110,623,300
LH13C1910A0.000.01n/a-
MAJO13C2002A0.560.5616:29:131,956,300
MBK13C1912A0.200.2016:39:01809,500
MEGA13C1912A0.030.03n/a-
MINT13C1911A0.000.01n/a-
MINT13C1912A0.020.04n/a-
MINT13C2002A0.180.1816:38:597,552,400
MTC13C1912A0.320.3216:29:0025,137,800
ORI13C1912A0.080.0816:19:15941,800
OSP13C1912A0.440.4416:38:59700,000
OSP13C2002A0.240.2416:39:0641,223,700
PLAN13C1912A0.450.32n/a-
PLAN13C1912B0.160.1516:29:009,840,200
PRM13C1912A0.250.2516:39:059,274,000
PSH13C2001A0.010.03n/a-
PSL13C1912A0.150.1516:39:056,926,700
PTG13C1911A0.400.32n/a-
PTG13C1912A0.110.1116:39:058,421,900
PTG13C1912B0.050.0516:29:35554,900
PTG13C2002A0.310.3116:39:0616,491,100
PTG13P1911A0.050.0616:17:11988,200
PTG13P2001A0.450.4516:39:0411,684,500
PTT13C1911A0.050.0515:53:57100,000
PTT13C2001A0.240.2516:39:0426,545,700
PTT13P1911A0.050.08n/a-
PTT13P2001A0.170.1716:39:0420,068,900
PTTE13C1911A0.070.0715:47:201,968,400
PTTE13C2001A0.380.3816:39:0264,569,100
PTTE13P1911A0.330.50n/a-
PTTE13P1912A0.110.1116:38:591,029,000
PTTE13P2001A0.190.1916:26:533,862,800
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.020.0215:55:0350,000
PTTG13C2001A0.190.1816:28:597,461,100
PTTG13C2002A0.380.3816:39:0121,323,700
PTTG13P2001A0.230.2416:39:0013,861,200
QH13C2003A0.170.1815:37:141,405,000
RATC13C1911A0.610.5716:13:391,345,500
RATC13C2001A0.130.1416:39:0178,808,800
ROBI13C1912A0.380.3816:26:362,424,400
ROBI13C2002A0.460.4616:27:252,327,200
RS13C1912A0.130.1316:29:043,879,800
RS13C2002A0.330.3316:26:493,733,000
SAWA13C1911A0.500.4916:25:0612,339,400
SAWA13C2002A0.760.7716:39:0120,019,600
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.090.0916:39:069,888,700
SCB13C2003A0.290.2916:38:5939,709,400
SCB13P2003A0.380.3816:39:0622,215,100
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.030.0415:05:09114,800
SCC13C2002A0.340.3416:38:5971,895,300
SCC13P1911A0.770.8215:59:4520,000
SCC13P2001A0.510.5116:39:032,303,000
SCC13P2002A0.560.5516:39:0114,457,700มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
SGP13C1912A0.010.0210:05:20300
SGP13C2001A0.220.2316:26:27730,200
SPAL13C2001A0.020.0216:26:451,558,600
SPRC13C1911A0.000.02n/a-
SPRC13C1912A0.010.02n/a-
SPRC13C2001A0.160.1616:39:0415,739,200
STA13C1912A0.010.0211:41:01200
STA13C2001A0.120.1216:39:054,410,100
STEC13C2001A0.110.1115:53:5926,707,900
TASC13C1911A0.400.3810:59:55200,000
TASC13C2003A0.430.4316:38:5911,118,200
TCAP13C2002A0.390.3916:39:0411,942,400
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.000.05n/a-
THAI13C1912A0.000.01n/a-
THAN13C1912A0.040.04n/a-
TISC13C1912A0.510.5116:39:065,160,700
TISC13C2001A0.130.1315:57:392,281,700
TKN13C1911A0.330.3316:39:03500
TKN13C1912A0.110.1116:39:026,811,800
TMB13C2002A0.220.2214:29:444,069,600
TOA13C2003A0.480.4816:39:026,921,200
TOP13C1910A0.000.03n/a-
TOP13C1911A0.210.2116:39:048,421,600
TOP13C2002A0.280.2816:38:597,425,100
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.410.4116:39:036,218,200
TRUE13C1911A0.200.2016:39:057,064,400
TRUE13C1912A0.070.0716:19:44240,100
TRUE13C1912B0.010.02n/a-
TRUE13P2001A0.320.3215:37:106,236,800
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.090.0916:39:0511,436,200
WHA13C1912A0.220.2216:39:0012,219,000
WHA13C2001A0.070.0710:33:4125,000
WHAU13C1912A0.170.1716:28:579,559,800
WORK13C1911A0.010.0215:59:29202,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***