DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 29 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 29, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 29 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
236 ตัว
ปิดต่ำกว่า
5 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.030.0316:28:1350,100
ADVA13C1912A0.620.6216:37:019,381,900
ADVA13C2001A0.310.3116:36:5829,086,300
ADVA13P1912A0.050.0616:37:02401,500
AEON13C1911A0.050.0515:40:17232,000
AEON13C2003A0.410.4216:28:301,832,900
AMAT13C1912A0.210.2216:14:218,666,300
AMAT13C2001A0.060.07n/a-
ANAN13C1912A0.020.03n/a-
AOT13C1911A0.510.5116:36:57306,000
AOT13C2002A0.530.5216:37:02107,506,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.040.0515:50:2637,000
AOT13P2002A0.210.2216:28:1015,116,800
AWC13C2002A0.180.1716:37:0033,012,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
AWC13P2002A0.270.2716:37:029,048,500
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.000.01n/a-
BANP13C2001A0.060.0616:36:598,190,000
BBL13C1911A0.000.0110:27:214,000
BBL13C2001A0.180.1816:25:3510,140,200
BBL13C2003A0.540.5316:26:5917,448,700
BBL13P1911A0.710.78n/a-
BBL13P2001A0.290.2916:36:5810,107,800
BCH13C1911A0.050.0510:41:0063,500
BCH13C1912A0.260.2616:36:5712,912,400
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.060.0615:06:07200,000
BCPG13C1912A0.050.08n/a-
BCPG13C2001A0.170.1716:37:027,029,700
BDMS13C1912A0.030.04n/a-
BDMS13C1912B0.180.1816:37:034,577,700
BDMS13C2003A0.370.3716:36:588,348,300
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.050.0516:37:012,379,300
BEAU13C2003A0.150.1616:36:5826,286,500
BEAU13C2003B0.070.0716:36:571,790,300
BEM13C1912A0.080.0716:29:472,211,100
BEM13C2002A0.130.1316:37:032,601,800
BEM13P1911A0.060.0715:35:3450,000
BGRI13C1912A0.900.9215:04:4965,000
BGRI13C2001A0.500.5016:36:571,091,500
BGRI13C2002A0.380.3816:36:5867,340,400
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.020.0316:26:5072,600
BH13C2002A0.150.1516:37:0212,138,300
BJC13C1911A0.010.0216:28:35408,000
BJC13C2001A0.070.0716:37:022,417,500
BJC13C2002A0.190.1916:25:277,007,200
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.080.0915:06:19500,000
BTS13C1912A0.220.2216:36:579,198,100
BTS13C2001A0.120.1216:37:019,254,800
CBG13C1912A0.810.8116:37:0025,666,900
CBG13P1911A0.010.01n/a-
CBG13P2001A0.440.4416:25:296,412,000
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.020.0416:29:42198,600
CHG13C1911A0.210.2116:27:377,005,900
CHG13C2003A0.200.2016:36:5710,155,700
CK13C2002A0.120.1216:28:179,426,900
CKP13C1912A0.040.0514:41:55269,500
CKP13C2001A0.180.1816:37:0115,346,400
COM713C1912A0.860.9814:51:4945,500
COM713C2001A0.210.2116:37:036,282,300
CPAL13C1911A0.060.0716:03:5713,874,600
CPAL13C2002A0.360.3616:37:0126,206,000
CPAL13P1911A0.170.1716:25:209,187,500
CPAL13P2003A0.680.6816:37:0318,157,200
CPF13C1911A0.000.03n/a-
CPF13C2003A0.130.1316:37:014,994,900
CPF13P1910A0.030.0316:23:11169,000
CPN13C1912A0.020.03n/a-
CPN13C2001A0.150.1614:58:362,407,500
DTAC13C1911A0.530.5311:22:363,000
DTAC13C1912A0.200.2016:36:58563,200
DTAC13C2003A0.580.5816:37:035,173,700
DTAC13P1912A0.150.1516:26:43249,600
DTAC13P2003A0.610.6116:36:583,751,000
EA13C1912A0.060.0616:37:034,532,200
EA13C2001A0.150.1516:36:5875,561,000
EA13P2001A0.520.5216:37:0236,132,400
EGCO13C1910A1.021.38n/a-
EGCO13C1912A0.590.6315:49:3032,600
EGCO13C2002A0.490.4916:37:0314,384,800
EPG13C1912A0.200.2016:36:592,082,200
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.080.0916:36:574,721,300
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.0310:12:33105,000
ESSO13C2003A0.200.2016:37:0011,533,200
GFPT13C1912A0.020.0215:03:054,560,000
GLOB13C1910A0.000.02n/a-
GLOB13C2002A0.190.1816:26:325,796,800
GLOW13C1912A0.650.65n/a-
GPSC13C1911A2.522.9011:55:22200,000
GPSC13C1912A1.401.4916:28:35237,600
GPSC13C2001A0.960.9616:37:009,774,000
GPSC13C2002A0.620.6116:37:02181,349,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GPSC13P1911A0.000.0114:30:1145,000
GPSC13P2002A0.300.3016:37:00106,152,200
GULF13C1910A5.205.90n/a-
GULF13C1912A1.131.2016:21:01283,600
GULF13C2001A0.450.4416:37:02185,639,900มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.000.0116:24:09200
GULF13P2001A0.080.0816:37:027,659,800
GULF13P2001B0.280.2816:37:0122,443,500
GULF13P2002A0.760.7616:36:58206,898,300
GUNK13C1912A0.040.0415:59:43300,000
HANA13C1911A0.230.2316:26:324,991,200
HANA13C1912A0.030.0416:24:332,212,800
HANA13C2002A0.090.0916:28:177,650,000
HMPR13C1912A0.070.0716:36:594,808,800
HMPR13C2003A0.300.3016:37:0056,640,500
INTU13C1912A0.490.4916:37:0311,256,300
INTU13C2002A0.450.4516:36:5711,737,800
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.030.0316:36:591,397,500
IRPC13C2003A0.170.1716:37:0239,890,200
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.0110:46:46100,000
IVL13C2002A0.020.0216:37:011,303,700
IVL13C2002B0.070.0916:29:346,899,000
IVL13C2003A0.170.1716:37:0021,248,900
IVL13P1911A1.461.54n/a-
IVL13P1912A2.021.75n/a-
IVL13P2001A0.630.6216:36:5912,224,300มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
JAS13C1912A0.080.0916:11:132,205,100
JAS13C2001A0.220.2216:36:572,115,200
KBAN13C1910A0.000.02n/a-
KBAN13C1912A0.000.0116:36:59548,100
KBAN13C2001A0.040.0416:37:005,668,300
KBAN13C2003A0.190.1916:37:0142,282,300
KBAN13P1911A2.401.90n/a-
KBAN13P2001A1.161.1616:37:0154,259,700
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.050.0615:23:11860,700
KKP13C2001A0.090.1015:22:522,815,500
KTB13C1912A0.010.03n/a-
KTB13C2002A0.100.1016:26:14424,800
KTC13C1912A0.150.1516:37:036,599,200
KTC13C2002A0.220.2216:37:0217,472,400
KTC13P1911A0.150.1516:26:365,003,000
KTC13P2002A0.450.4516:37:0022,220,900
LH13C1910A0.000.01n/a-
MAJO13C2002A0.570.5716:36:599,049,600
MBK13C1912A0.190.1916:37:015,000
MEGA13C1912A0.030.03n/a-
MINT13C1911A0.000.01n/a-
MINT13C1912A0.020.04n/a-
MINT13C2002A0.160.1616:36:594,405,500
MTC13C1912A0.350.3516:37:0113,796,100
ORI13C1912A0.080.0816:26:314,621,800
OSP13C1912A0.620.6216:37:02784,400
OSP13C2002A0.370.3716:37:0135,745,000
PLAN13C1912A0.470.32n/a-
PLAN13C1912B0.170.1716:37:037,559,600
PRM13C1912A0.290.2916:37:008,465,000
PSH13C2001A0.010.03n/a-
PSL13C1912A0.160.1716:37:002,972,000
PTG13C1911A0.370.32n/a-
PTG13C1912A0.100.1016:36:5721,454,900
PTG13C1912B0.050.0615:13:43527,000
PTG13C2002A0.290.2916:37:0323,909,400
PTG13P1911A0.070.0716:36:58700,000
PTG13P2001A0.480.4816:37:0215,618,800
PTT13C1911A0.040.0416:36:59512,000
PTT13C2001A0.200.2016:18:4911,077,400
PTT13P1911A0.080.0816:37:013,832,600
PTT13P2001A0.210.2116:37:0112,066,500
PTTE13C1911A0.040.0415:58:49405,600
PTTE13C2001A0.310.3116:36:5713,657,100
PTTE13P1911A0.460.50n/a-
PTTE13P1912A0.170.1711:47:38100,800
PTTE13P2001A0.240.2516:36:592,043,700
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.020.0210:01:5320,000
PTTG13C2001A0.150.1516:36:596,567,800
PTTG13C2002A0.320.3216:25:5312,009,000
PTTG13P1910A0.220.24n/a-
PTTG13P2001A0.290.2916:36:5913,508,600
QH13C2003A0.180.1809:58:02100,000
RATC13C1911A0.870.8716:36:57165,900
RATC13C2001A0.210.2116:37:0062,194,400
ROBI13C1912A0.360.3616:25:355,199,600
ROBI13C2002A0.450.4516:28:175,901,000
RS13C1912A0.140.1416:27:0523,538,400
RS13C2002A0.340.3516:37:0326,049,800
SAWA13C1911A0.570.5916:28:147,987,800
SAWA13C2002A0.820.8416:26:4413,695,200
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.080.0816:37:032,513,100
SCB13C2003A0.250.2516:37:0310,028,600
SCB13P2003A0.440.4416:37:0123,317,600
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.020.0316:27:34545,100
SCC13C2002A0.280.2816:36:5948,116,200
SCC13P1911A0.910.9515:51:27106,800
SCC13P2001A0.600.6016:37:023,520,800
SCC13P2002A0.670.6816:36:5720,293,500
SGP13C1912A0.010.0212:28:13115,200
SGP13C2001A0.220.2216:37:028,581,100
SPAL13C2001A0.020.0315:41:22121,700
SPRC13C1911A0.000.02n/a-
SPRC13C1912A0.010.0210:14:11100,000
SPRC13C2001A0.130.1316:25:583,703,200
STA13C1912A0.010.0216:05:211,800
STA13C2001A0.110.1116:29:079,376,600
STEC13C2001A0.150.1516:37:0013,989,900
TASC13C1911A0.380.3816:14:251,100
TASC13C2003A0.410.4116:36:596,288,000
TCAP13C2002A0.350.3516:37:034,787,000
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.000.05n/a-
THAI13C1912A0.000.01n/a-
THAN13C1912A0.040.0415:46:44298,100
TISC13C1912A0.420.4416:16:511,881,100
TISC13C2001A0.100.1116:24:41638,000
TKN13C1911A0.320.2916:27:3712,300
TKN13C1912A0.110.1116:37:034,845,300
TMB13C2002A0.210.2214:27:136,915,800
TOA13C2003A0.560.5616:36:576,086,600
TOP13C1910A0.000.03n/a-
TOP13C1911A0.120.1216:26:312,764,600
TOP13C2002A0.220.2216:36:583,453,700
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.520.5316:37:013,701,600
TRUE13C1911A0.170.1715:35:577,638,300
TRUE13C1912A0.070.0716:06:28433,700
TRUE13C1912B0.010.0216:07:09100
TRUE13P2001A0.340.3416:26:348,583,400
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.080.0816:36:599,500,800
WHA13C1912A0.210.2115:53:167,191,000
WHA13C2001A0.070.0811:09:53600,000
WHAU13C1912A0.180.2016:37:021,111,900
WORK13C1911A0.010.0211:25:29188,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***