DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 28, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
239 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.0110:27:21306,600
AAV13C2002A0.030.0411:14:0515,400
ADVA13C1912A0.540.5416:39:045,624,900
ADVA13C2001A0.260.2616:27:3623,915,100
ADVA13P1912A0.070.0716:39:00802,500
AEON13C1911A0.060.0616:38:5960,000
AEON13C2003A0.430.4116:27:362,951,400
AMAT13C1912A0.210.2216:39:0213,700,800
AMAT13C2001A0.060.0716:39:01366,000
ANAN13C1912A0.020.03n/a-
AOT13C1911A0.470.4212:12:2735,500
AOT13C2002A0.500.4816:38:5852,882,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.050.0616:13:5710,000
AOT13P2002A0.240.2416:18:041,362,000
AWC13C2002A0.170.1716:39:0333,857,500
AWC13P2002A0.280.2816:39:0429,257,700
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.000.01n/a-
BANP13C2001A0.070.0816:39:038,145,800
BBL13C1911A0.000.0111:58:4062,000
BBL13C2001A0.170.1716:38:5922,615,800
BBL13P1911A0.780.78n/a-
BBL13P2001A0.320.3216:38:5810,330,900
BCH13C1911A0.050.05n/a-
BCH13C1912A0.250.2516:39:0416,511,400
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.060.0711:34:04200,000
BCPG13C1912A0.060.0811:39:2310,000
BCPG13C2001A0.180.1816:39:0212,622,600
BDMS13C1912A0.030.04n/a-
BDMS13C1912B0.190.1916:39:0019,224,000
BDMS13C2003A0.380.3816:39:0121,338,600
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.080.0815:40:221,104,500
BEAU13C2003A0.210.2116:38:5828,924,500
BEAU13C2003B0.090.1011:24:148,133,800
BEM13C1912A0.070.0716:23:004,516,100
BEM13C2002A0.120.1216:39:0012,259,300
BEM13P1911A0.080.10n/a-
BGRI13C1912A1.111.1115:39:0343,000
BGRI13C2001A0.650.6716:38:591,930,200
BGRI13C2002A0.490.4916:39:0240,282,900
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.030.0416:10:062,822,700
BH13C2002A0.190.2016:39:0417,923,000
BJC13C1911A0.030.0415:25:15102,800
BJC13C2001A0.080.0915:22:13252,800
BJC13C2002A0.220.2216:25:573,948,900
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.090.1015:28:581,798,000
BTS13C1912A0.210.2116:38:5911,680,500
BTS13C2001A0.110.1116:25:49547,800
CBG13C1912A0.870.8716:39:0322,779,900
CBG13P1911A0.010.01n/a-
CBG13P2001A0.420.4316:20:359,813,400
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.030.0511:54:03958,000
CHG13C1911A0.190.1916:23:411,249,800
CHG13C2003A0.180.1816:39:016,649,800
CK13C2002A0.120.1216:25:5713,368,800
CKP13C1912A0.050.0515:13:23585,900
CKP13C2001A0.190.1916:38:5828,533,500
COM713C1912A0.980.9010:45:1057,200
COM713C2001A0.250.2516:26:255,261,800
CPAL13C1911A0.090.0916:26:4716,445,400
CPAL13C2002A0.410.4016:27:1227,565,900
CPAL13P1911A0.150.1516:04:498,497,200
CPAL13P2003A0.640.6416:29:1814,553,100
CPF13C1911A0.000.03n/a-
CPF13C2003A0.120.1316:24:127,917,900
CPF13P1910A0.060.0616:39:006,797,200
CPN13C1912A0.020.03n/a-
CPN13C2001A0.150.1615:35:364,388,500
DTAC13C1911A0.530.5111:55:033,000
DTAC13C1912A0.210.2116:39:013,558,000
DTAC13C2003A0.580.5816:38:585,739,100
DTAC13P1912A0.160.1616:23:391,066,000
DTAC13P2003A0.610.6116:23:413,235,200
EA13C1912A0.080.0916:38:59962,000
EA13C2001A0.190.1916:39:0343,842,300
EA13P2001A0.450.4516:39:0118,773,400
EGCO13C1910A1.261.38n/a-
EGCO13C1912A0.780.7816:38:59409,200
EGCO13C2002A0.620.6216:38:5811,378,000
EPG13C1912A0.190.1916:38:583,370,200
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.070.0816:27:53733,400
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.01n/a-
ESSO13C2003A0.190.1816:23:598,921,600
GFPT13C1912A0.010.0215:37:022,115,000
GLOB13C1910A0.000.02n/a-
GLOB13C2002A0.170.1716:26:143,676,900
GLOW13C1912A0.650.6510:51:59100
GPSC13C1911A3.183.0615:52:40200
GPSC13C1912A1.961.9616:39:02244,500
GPSC13C2001A1.371.3716:39:005,690,800
GPSC13C2002A0.910.9116:38:58159,484,900
GPSC13P1911A0.000.02n/a-
GPSC13P2002A0.200.2016:39:0183,320,100
GULF13C1910A5.755.90n/a-
GULF13C1912A1.301.2915:13:51438,800
GULF13C2001A0.550.5516:39:03141,664,700
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.070.0716:39:034,716,900
GULF13P2001B0.240.2316:29:3623,183,200
GULF13P2002A0.670.6716:39:04119,355,100
GUNK13C1912A0.040.0411:22:22280,000
HANA13C1911A0.360.3916:25:391,737,800
HANA13C1912A0.060.0916:27:49166,100
HANA13C2002A0.120.1316:25:3913,618,200
HMPR13C1912A0.040.0416:16:44310,300
HMPR13C2003A0.210.2116:17:259,109,900
INTU13C1912A0.440.4416:39:049,782,200
INTU13C2002A0.410.4116:39:009,144,100
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.020.0416:08:0080,000
IRPC13C2003A0.150.1616:38:5914,763,200
IVL13C1912A0.000.0111:05:2810,000
IVL13C2001A0.000.0215:47:19150,000
IVL13C2002A0.020.0316:39:015,259,000
IVL13C2002B0.080.0916:20:597,459,300
IVL13C2003A0.190.1916:39:0429,372,700
IVL13P1911A1.381.54n/a-
IVL13P1912A1.961.75n/a-
IVL13P2001A0.580.5816:39:0211,973,400
JAS13C1912A0.090.0916:39:011,000,000
JAS13C2001A0.230.2316:25:5718,146,000
KBAN13C1910A0.000.02n/a-
KBAN13C1912A0.000.0210:51:3115,000
KBAN13C2001A0.060.0616:39:028,220,800
KBAN13C2003A0.250.2516:38:5841,238,400
KBAN13P1911A2.101.90n/a-
KBAN13P2001A0.970.9716:39:0423,758,800
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.070.0716:38:581,576,400
KKP13C2001A0.110.1116:23:483,757,900
KTB13C1912A0.010.03n/a-
KTB13C2002A0.100.1016:26:146,999,200
KTC13C1912A0.160.1616:25:274,933,200
KTC13C2002A0.220.2216:39:009,645,200
KTC13P1911A0.160.1716:39:044,586,400
KTC13P2002A0.460.4516:17:0216,567,000
LH13C1910A0.000.01n/a-
MAJO13C2002A0.640.6416:39:042,960,400
MBK13C1912A0.200.2016:28:49327,700
MEGA13C1912A0.030.0315:53:088,000
MINT13C1911A0.000.01n/a-
MINT13C1912A0.020.04n/a-
MINT13C2002A0.170.1716:39:018,426,200
MTC13C1912A0.330.3416:38:5915,630,400
ORI13C1912A0.090.0916:38:581,406,400
OSP13C1912A0.630.6816:38:59709,600
OSP13C2002A0.380.3816:38:5820,364,300
PLAN13C1912A0.430.3210:06:1130,400
PLAN13C1912B0.150.1516:39:0011,069,300
PRM13C1912A0.270.2716:39:035,453,500
PSH13C2001A0.010.03n/a-
PSL13C1912A0.170.1816:38:596,322,800
PTG13C1911A0.440.3210:57:25303,000
PTG13C1912A0.130.1316:39:0322,865,900
PTG13C1912B0.060.0615:39:19300,100
PTG13C2002A0.330.3316:39:0026,078,500
PTG13P1911A0.060.0616:27:201,196,200
PTG13P2001A0.440.4416:39:0016,837,200
PTT13C1911A0.040.05n/a-
PTT13C2001A0.200.2016:39:0531,964,100
PTT13P1911A0.080.0815:32:45200
PTT13P2001A0.210.2116:39:0328,297,400
PTTE13C1911A0.040.0511:14:16409,500
PTTE13C2001A0.310.3116:26:4022,677,100
PTTE13P1911A0.480.50n/a-
PTTE13P1912A0.180.1816:38:59827,000
PTTE13P2001A0.250.2616:11:472,329,800
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.020.02n/a-
PTTG13C2001A0.160.1716:21:2210,017,800
PTTG13C2002A0.340.3515:36:139,237,800
PTTG13P1910A0.210.24n/a-
PTTG13P2001A0.280.2816:39:0015,973,500
QH13C2003A0.180.1816:39:016,120,200
RATC13C1911A1.071.1316:27:02140,600
RATC13C2001A0.300.3016:39:0381,456,900
ROBI13C1912A0.400.3916:25:274,473,400
ROBI13C2002A0.480.4716:27:124,922,200
RS13C1912A0.110.1116:26:145,233,800
RS13C2002A0.290.2916:39:026,974,600
SAWA13C1911A0.540.5416:38:589,978,000
SAWA13C2002A0.790.7816:26:5914,717,400
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.090.0916:39:002,700,300
SCB13C2003A0.280.2816:39:026,317,000
SCB13P2003A0.410.4116:38:5812,166,500
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.030.0416:39:03513,000
SCC13C2002A0.300.3016:39:0183,434,900
SCC13P1911A0.860.8815:44:54520,900
SCC13P2001A0.570.5716:39:028,040,300
SCC13P2002A0.640.6416:39:0437,824,800
SGP13C1912A0.010.0210:03:101,800
SGP13C2001A0.190.1916:39:032,444,800
SPAL13C2001A0.030.05n/a-
SPRC13C1911A0.000.02n/a-
SPRC13C1912A0.010.0110:39:48101,000
SPRC13C2001A0.120.1216:28:0811,334,600
STA13C1912A0.010.0216:09:52800
STA13C2001A0.110.1116:29:058,931,600
STEC13C2001A0.140.1416:23:4114,374,400
TASC13C1911A0.380.3515:00:1330,400
TASC13C2003A0.420.4216:39:0011,804,600
TCAP13C2002A0.380.3816:38:587,677,000
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.000.05n/a-
THAI13C1912A0.000.01n/a-
THAN13C1912A0.040.0416:39:021,479,600
TISC13C1912A0.420.4316:25:273,795,600
TISC13C2001A0.100.1116:23:521,206,900
TKN13C1911A0.300.3310:43:3412,000
TKN13C1912A0.100.1016:38:595,906,800
TMB13C2002A0.210.2116:25:572,023,800
TOA13C2003A0.610.6116:38:589,454,100
TOP13C1910A0.000.03n/a-
TOP13C1911A0.100.1016:26:003,795,900
TOP13C2002A0.190.1916:24:294,150,100
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.580.5816:38:597,100,500
TRUE13C1911A0.160.1616:29:598,358,300
TRUE13C1912A0.060.0615:54:04720,200
TRUE13C1912B0.010.0211:46:441,500,000
TRUE13P2001A0.350.3516:38:586,625,500
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.090.0916:39:007,508,700
WHA13C1912A0.200.2016:27:0926,336,200
WHA13C2001A0.070.0811:45:3311,800
WHAU13C1912A0.210.1916:27:366,687,400
WORK13C1911A0.020.0216:27:021,634,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***