DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 1 ส.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Aug 01, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 1 ส.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
347 ตัว
ปิดต่ำกว่า
2 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.05n/a-
ACE13C2210A0.080.0816:27:313,985,400
ACE13C2212A0.250.2516:37:055,953,300
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.030.0316:26:34858,600
ADVANC13C2210A0.170.1716:20:275,322,700
ADVANC13C2211A0.470.4716:37:0010,236,200
ADVANC13P2211A0.290.2916:26:347,692,600
AEON13C2209A0.060.0509:57:5835,000
AEONTS13C2212A0.450.4516:24:4910,381,700
AMAT13C2209A0.010.02n/a-
AMAT13C2209B0.040.04n/a-
AMATA13C2211A0.190.1916:37:033,085,600
AOT13C2210A0.180.1816:37:066,389,700
AOT13C2212A0.360.3616:37:056,440,900
AOT13P2209A0.050.0610:34:1010,000
AP13C2210A0.040.05n/a-
AP13C2211A0.310.3116:37:0311,289,200
AWC13C2208A0.000.05n/a-
AWC13C2208B0.000.02n/a-
AWC13C2209A0.080.0816:23:262,026,400
AWC13C2210A0.090.0916:24:01169,000
AWC13C2211A0.340.3416:37:03341,700
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.000.01n/a-
BAM13C2210A0.050.0516:11:19300
BAM13C2211A0.140.1416:27:337,794,000
BAM13C2212A0.260.2616:37:028,998,100
BANP13C2210A0.210.2116:37:075,526,100
BANP13P2210A0.050.0611:42:551,400
BANPU13C2210B0.110.1114:57:491,408,000
BANPU13C2211A0.250.2516:37:0515,478,700
BANPU13P2210B0.150.1516:37:042,200,000
BBL13C2209A0.040.0609:57:301,000
BBL13C2210A0.180.1816:37:0211,560,400
BBL13P2208A0.000.0110:52:261,000
BCH13C2208A0.000.05n/a-
BCH13C2209A0.070.0710:33:49463,200
BCH13C2210A0.230.2316:37:052,754,800
BCP13C2208A0.000.04n/a-
BCP13C2209A0.010.04n/a-
BCP13C2210A0.120.1216:37:0113,456,500
BCP13C2212A0.250.2516:37:0322,332,400
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.0212:24:3490,000
BCPG13C2211A0.070.0710:44:5650,000
BCPG13C2212A0.170.1716:37:022,319,600
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.280.2710:11:084,000
BDMS13C2210B0.080.0815:21:004,005,000
BDMS13C2212A0.180.1816:37:058,448,200
BEC13C2209A0.010.0112:09:13154,000
BEC13C2211A0.110.1116:20:536,300,000
BEC13C2212A0.280.2816:37:0222,197,700
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.130.1316:37:037,840,700
BGRI13C2208A0.000.05n/a-
BGRI13C2209A0.180.1816:37:0039,680,800
BGRIM13P2212A0.270.2716:37:034,969,200
BH13C2208A0.020.03n/a-
BH13C2210A0.360.3616:37:072,884,200
BJC13C2208A0.000.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.010.02n/a-
BLA13C2210A0.090.0916:27:3120,005,400
BLA13C2212A0.270.2716:37:0225,680,300
BLA13P2212A0.340.3416:37:0723,243,800
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.080.0916:03:593,134,800
BPP13C2212A0.260.23n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.080.0816:37:074,326,000
CBG13C2210A0.320.3316:24:0611,095,800
CBG13C2212A0.420.4216:37:007,677,600
CBG13P2210A0.170.1716:37:003,138,300
CENT13C2209A0.030.0410:29:52600,000
CENT13C2210A0.170.1816:02:312,604,600
CENTEL13C2212A0.330.3316:37:044,975,700
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.060.0716:37:031,698,400
CHG13C2212A0.260.2616:37:066,496,600
CK13C2210A0.290.2916:37:055,368,000
CKP13C2208A0.000.01n/a-
CKP13C2210A0.070.0710:22:08110,000
CKP13C2212A0.190.2015:07:544,359,800
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.010.0114:53:1119,000
COM713C2209B0.030.0315:21:221,280,000
COM713C2210A0.110.1116:37:0615,873,300
COM713C2211A0.210.2116:37:0039,416,000
COM713C2211B0.400.4016:37:0543,654,500
COM713P2209A0.100.18n/a-
COM713P2211A0.170.1716:37:0212,627,500
CPAL13C2208A0.000.01n/a-
CPAL13C2210A0.040.0510:16:00232,000
CPALL13C2210B0.150.1516:37:006,869,200
CPF13C2210A0.070.0716:37:07355,700
CPF13C2212A0.150.1516:37:01654,800
CPN13C2208A0.010.0111:03:24200,000
CPN13C2211A0.490.4916:37:0746,925,200
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.110.1210:57:273,728,200
CRC13C2210A0.200.2016:37:0123,408,000
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.050.0516:37:035,119,700
DOHOME13C2211A0.160.1616:37:036,104,000
DOHOME13C2212A0.370.3816:37:0520,396,800
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.090.0916:27:0212,833,800
DTAC13C2211A0.280.2816:37:069,923,000
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.110.1116:37:0117,156,500
EA13C2211A0.350.3716:07:0910,476,500
EA13C2211B0.570.5816:27:3212,781,100
EA13P2210A0.380.3816:37:001,900
EGCO13C2210A0.390.3916:37:0113,167,200
EPG13C2209A0.020.02n/a-
EPG13C2210A0.180.1816:37:037,871,900
ESSO13C2209A0.250.20n/a-
ESSO13C2210A0.150.1516:37:0222,795,800
ESSO13C2210B0.080.0816:29:488,939,000
ESSO13P2210A0.240.2316:27:319,679,600
FORTH13C2211A0.360.3616:37:0115,684,200
GLOB13C2209A0.010.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.120.1215:49:356,400,200
GLOBAL13C2211A0.280.2816:37:0126,898,000
GPSC13C2209A0.090.0916:37:033,816,900
GPSC13C2209B0.230.2614:30:12369,000
GPSC13C2212A0.520.5216:37:0126,719,200
GPSC13P2211A0.240.2416:37:0512,459,200
GULF13C2209A0.020.04n/a-
GULF13C2210A0.110.1116:37:004,512,700
GULF13C2212A0.260.2616:37:0531,864,900
GULF13P2209A0.020.0210:24:3116,100
GULF13P2210A0.150.1516:37:054,470,800
GUNK13C2208A0.000.01n/a-
GUNK13C2209A0.040.0515:16:493,197,800
GUNK13C2209B0.180.2115:28:29100,000
GUNKUL13C2211A0.160.1616:37:0519,561,800
HANA13C2209A0.100.1016:37:0713,617,100
HANA13C2210A0.290.2916:37:0773,442,800
HANA13C2211A0.570.5716:37:0523,108,800
HANA13P2211A0.290.2916:37:0022,654,200
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.0416:37:02546,000
HMPRO13C2211A0.140.1416:37:0618,762,700
INTU13C2208A0.000.03n/a-
INTU13C2210A0.140.1315:56:271,555,200
INTUCH13C2212A0.340.3416:37:0612,492,800
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.040.04n/a-
IRPC13C2210A0.220.2216:37:019,317,500
IVL13C2209A0.030.0316:16:14610,000
IVL13C2210A0.070.0815:52:2512,900
IVL13C2211A0.170.1716:37:0521,554,900
IVL13P2209A0.030.05n/a-
IVL13P2211A0.290.2916:37:014,556,800
JMAR13C2209A0.010.0114:26:1494,100
JMAR13C2209B0.050.0516:27:312,674,400
JMAR13P2209A0.140.1515:22:472,529,100
JMART13C2211A0.370.3716:37:0245,452,800
JMT13C2208A0.000.01n/a-
JMT13C2209A0.030.0316:37:062,556,300
JMT13C2209B0.280.2816:37:0433,075,600
JMT13C2211A0.690.7016:37:0028,010,500
JMT13P2208A0.000.01n/a-
JMT13P2211A0.400.4016:37:0310,580,800
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.020.0216:37:0630,400
KBAN13C2209B0.070.0716:25:325,743,700
KBAN13P2208A0.000.05n/a-
KBANK13C2211A0.230.2316:37:0215,580,600
KBANK13C2212A0.430.4316:37:0353,899,600
KBANK13P2210A0.270.2716:37:0129,315,400
KCE13C2209A0.190.1816:37:0265,940,300มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
KCE13C2211A0.490.4916:37:03146,907,500
KCE13C2211B0.780.7816:37:05465,000
KCE13P2209A0.030.0316:37:021,477,800
KCE13P2211A0.320.3216:37:0536,969,700
KEX13C2208A0.030.0315:00:4680,000
KEX13C2210A0.160.1816:37:061,815,300
KEX13C2211A0.090.0912:06:14270,300
KEX13C2212A0.460.4616:37:0410,235,000
KEX13P2212A0.620.6216:37:036,708,000
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.130.1315:48:521,884,200
KKP13C2211A0.340.3416:37:0420,185,900
KTB13C2208A0.010.07n/a-
KTB13C2209A0.070.0710:47:39710,000
KTB13C2211A0.220.2316:37:0213,100,300
KTC13C2208A0.000.01n/a-
KTC13C2210A0.200.2016:37:0611,856,500
KTC13C2212A0.420.4216:37:0210,759,700
KTC13P2211A0.390.3916:29:298,738,100
LH13C2208A0.000.01n/a-
LH13C2210A0.080.07n/a-
LH13C2211A0.210.2116:37:018,727,200
MAJO13C2210A0.190.1916:37:0029,441,700
MEGA13C2210A0.130.1416:05:261,545,200
MEGA13C2211A0.300.3016:28:033,817,100
MEGA13C2212A0.440.4416:37:0113,531,200
MINT13C2209A0.020.0210:09:5575,000
MINT13C2210A0.110.1210:02:521,867,100
MINT13C2212A0.240.2416:20:394,973,600
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.050.0516:28:03600,000
MTC13C2209B0.230.21n/a-
MTC13C2211A0.560.5716:37:0422,210,300
OR13C2209A0.060.0616:37:003,000,000
OR13C2209B0.050.05n/a-
ORI13C2209A0.040.06n/a-
ORI13C2210A0.270.2710:15:19866,000
ORI13C2212A0.180.1816:37:005,408,500
OSP13C2208A0.000.01n/a-
OSP13C2209A0.010.01n/a-
OSP13C2210A0.050.05n/a-
OSP13C2212A0.160.1616:37:0516,586,800
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.0410:55:05100
PLANB13C2211A0.180.1910:21:30400,000
PLANB13C2212A0.260.2616:37:0438,572,700
PSL13C2211A0.240.2516:28:496,103,300
PTG13C2210A0.130.1316:37:029,220,700
PTG13C2211A0.280.2716:37:0619,985,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
PTT13C2208A0.000.01n/a-
PTT13C2209A0.010.01n/a-
PTT13C2210A0.060.0716:18:513,108,000
PTT13C2211A0.160.1616:37:0615,235,100
PTT13P2209A0.050.11n/a-
PTT13P2210A0.070.09n/a-
PTTE13C2210A0.200.2016:37:0222,133,200
PTTE13P2209A0.030.05n/a-
PTTE13P2210A0.300.3116:37:0024,675,700
PTTEP13C2211A0.440.4416:37:0129,088,200
PTTG13C2209A0.020.05n/a-
PTTG13C2209B0.060.0616:27:052,250,900
PTTG13P2209A0.020.07n/a-
PTTGC13C2210A0.210.2116:06:0311,305,500
PTTGC13C2212A0.330.3316:37:0729,293,900
PTTGC13P2211A0.240.2416:37:0411,849,000
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.02n/a-
RATC13C2209A0.040.0516:07:309,000
RATC13P2209A0.020.10n/a-
RATCH13C2210A0.130.1316:37:0516,533,800
RATCH13C2211A0.200.2016:37:0114,550,000
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.070.0810:10:28572,000
RBF13C2212A0.170.1716:11:226,428,700
RBF13C2212B0.300.3016:20:289,462,400
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.170.1716:37:0312,988,900
RCL13C2212A0.400.4016:37:0522,329,400
RCL13P2208A0.000.03n/a-
RCL13P2212A0.280.2916:23:069,487,300
RS13C2208A0.010.0111:09:3680,000
RS13C2210A0.150.1516:37:028,851,200
RS13C2212A0.310.3116:37:078,589,200
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.03n/a-
SAWAD13C2210A0.170.1716:37:0238,680,900
SAWAD13C2211A0.330.3316:27:3111,512,400
SCB13C2209A0.010.0216:27:26100,100
SCB13C2210A0.070.0715:06:192,211,600
SCB13C2211A0.180.1816:37:0322,397,500
SCB13C2212A0.600.6016:37:056,033,100
SCB13P2209A0.050.0516:26:46954,300
SCB13P2211A0.300.3016:37:0619,246,400
SCC13C2208A0.000.02n/a-
SCC13C2210A0.200.2016:37:0441,988,400
SCC13P2209A0.190.1916:37:0315,342,600
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.040.0416:37:0747,300
SCGP13C2212A0.230.2316:37:0216,128,900
SCGP13P2208A0.010.03n/a-
SING13C2209A0.010.0215:42:59130,000
SINGER13C2210A0.120.1216:28:4110,122,600
SINGER13C2211A0.410.4116:37:0448,313,000
SIRI13C2208A0.000.01n/a-
SIRI13C2212A0.160.1615:34:203,512,800
SPAL13C2209A0.030.04n/a-
SPALI13C2211A0.260.2616:37:0017,485,200
SPRC13C2208A0.040.02n/a-
SPRC13C2210A0.090.0916:08:363,071,400
SPRC13C2211A0.200.2016:37:0118,440,600
STA13C2209A0.020.02n/a-
STA13C2209B0.130.1316:29:025,932,700
STA13C2210A0.030.0314:35:1410,200
STA13C2211A0.450.4516:37:0312,678,700
STAR13C2210A0.290.2916:27:3116,105,900
STAR13C2210B0.120.11n/a-
STAR13C2210C0.060.07n/a-
STEC13C2210A0.040.0410:54:1220,000
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.020.03n/a-
STGT13C2210A0.020.0315:16:43178,900
STGT13C2210B0.120.1216:37:0412,655,500
STGT13C2211A0.310.3116:37:0126,558,900
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.090.1015:03:3210,000,000
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.01n/a-
SYNEX13C2210A0.150.1516:37:027,001,400
SYNEX13C2211A0.410.4116:37:066,001,900
TASC13C2209A0.060.0610:05:30213,600
TCAP13C2210A0.100.1016:37:019,113,800
TCAP13C2212A0.270.2815:39:3912,447,200
THAN13C2209A0.030.04n/a-
THANI13C2210A0.210.2016:27:433,000,000
THANI13C2211A0.510.5116:37:053,367,700
TIDL13C2210A0.030.0415:05:581,010,400
TIDLOR13C2211A0.130.1316:06:325,875,000
TIDLOR13C2212A0.270.2716:00:1423,509,400
TIPH13C2212A0.470.4716:37:078,388,400
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.020.03n/a-
TISCO13C2210A0.200.2016:37:012,309,800
TISCO13C2212A0.460.4616:37:0210,246,300
TOP13C2210A0.040.0516:37:06600,100
TOP13C2210B0.090.0912:08:3611,934,600
TOP13C2211A0.260.2616:25:5710,084,400
TOP13P2209A0.170.1816:20:5019,000
TQM13C2208A0.010.0114:55:48140,100
TQM13C2211A0.280.2816:37:076,711,600
TRUE13C2209A0.110.1116:37:027,318,400
TRUE13C2211A0.450.4616:37:0128,628,400
TRUE13P2210A0.230.2316:37:013,788,200
TTA13C2208A0.010.02n/a-
TTA13C2209A0.010.02n/a-
TTA13C2211A0.270.2816:37:054,254,600
TTB13C2210A0.050.0610:54:1628,000
TTB13C2212A0.180.1815:57:126,393,800
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.02n/a-
TU13C2210A0.070.0712:01:4977,800
TU13C2211A0.210.2116:37:045,581,000
TVO13C2208A0.000.09n/a-
TVO13C2212A0.230.2210:58:365,353,900
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.000.02n/a-
VGI13C2210A0.020.0312:06:24100
VGI13C2211A0.170.1716:37:0712,322,500
VGI13C2212A0.350.3516:28:0318,581,000
WHA13C2209A0.040.05n/a-
WHA13C2211A0.180.1816:26:098,115,700
WHA13C2212A0.230.2316:37:026,383,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot