พื้นฐาน S50 DW

S50 DW หรือ SET50 DW คืออะไร

S50 DW เป็น Derivative Warrant หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้อ้างอิงกับราคาหุ้นรายตัว แต่อ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 สามารถซื้อขายบนกระดานหุ้นผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นปกติ S50 DW เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรบนทิศทางตลาดมากกว่าการเก็งกำไรบนหุ้นเป็นรายตัว อีกทั้ง S50 DW ถือว่าเป็น DW ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมีมูลค่าการซื้อขายมากถึงประมาณ 40%-50% ของมูลค่าการซื้อขาย DW ทุกตัวในตลาด ทำให้ S50 DW มีสภาพคล่องสูงที่สุดเทียบกับ DW ที่อ้างอิงกับหุ้น

S50 DW แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิทธิในการซื้อ (Call) และสิทธิในการขาย (Put)

S50 Call DW : ราคาของ Call DW จะขึ้น/ลงทิศทางเดียวกับดัชนี SET50 เหมาะกับการเก็งกำไรขาขึ้นเมื่อนักลงทุนมองว่า SET50 จะปรับตัวขึ้น
S50 Put DW : ราคาของ Put DW จะขึ้น/ลงสวนทางกับดัชนี SET50 เหมาะกับการเก็งกำไรขาลง เมื่อนักลงทุนมองว่า SET50 จะปรับตัวลง

basics50dw

S50 DW อ้างอิง SET50 Futures

โดยปกติแล้วราคาของ S50 DW จะอ้างอิงกับราคา SET50 Futures ที่ซื้อขายบนกระดาน TFEX (ไม่ได้อ้างอิงกับดัชนี SET50 โดยตรง) เพราะราคาซื้อขาย SET50 Futures เกิดจาการซื้อขายจริงของนักลงทุนทุกกลุ่มและมีสภาพคล่องสูง ต่างจากดัชนี SET50 ที่เป็นการคำนวณโดยใช้ราคาของหุ้น 50 ตัวแต่ไม่ได้มีการซื้อขายขึ้นจริง การที่ราคาของ S50 DW อ้างอิงราคา SET50 Futures จึงเป็นการสะท้อนแรงซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงและมุมมองของนักลงทุนในวงกว้าง

ผลกระทบเงินปันผล

เมื่อหุ้นใน SET50 มีการจ่ายเงินปันผล S50 DW จะไม่มีการปรับสิทธิเพื่อรับรู้เงินปันผล อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วเงินปันผลที่ประกาศออกมาจะสะท้อนผ่านราคา SET50 Futures ไปแล้วทำให้นักลงทุนไม่ได้เสียสิทธิในกรณีที่ S50 DW นั้นอ้างอิงกับราคา SET50 Futures (อ่านเพิ่มเติม การจ่ายเงินปันผลของหุ้นแม่มีผลกับ DW ยังไง)

SERIES ของ SET50 Futures ที่ใช้อ้างอิง

เนื่องจาก SET50 Futures ที่ S50 DW ใช้อ้างอิงมีให้เลือกหลาย Series ซึ่งโดยปกติแล้วทางผู้ออกจะเลือก Series ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดมาใช้อ้างอิงซึ่งนักลงทุนสามารถดู Series ที่ใช้อ้างอิงได้จากส่วนบนของตารางราคาดังรูป (เฉพาะ S50 DW13 เท่านั้น) กรณีที่สัญญา SET50 Futures ใกล้หมดอายุ ผู้ออกจะเปลี่ยน Series ถัดไปที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด (อ่านเพิ่มเติม การเปลี่ยน Series ของ SET50 Futures มีผลกับราคา DW อย่างไร)

basics50dw

คำเตือนสำหรับ S50 DW ที่ไม่ใช่ DW13

สำหรับ S50 DW ทุกตัวที่ออกโดยผู้ออก DW13 จะเคลื่อนไหวโดยอ้างอิงกับราคา SET50 Futures เท่านั้น อย่างไรก็ตามกรณีที่นักลงทุนต้องการซื้อขาย S50 DW ที่ออกโดยผู้ออก DW รายอื่นนั้นอาจจะมีบางซีรีย์อ้างอิงดัชนี SET50 และบางซีรีย์อ้างอิง SET50 Futures นักลงทุนควรสอบถามผู้ออก DW รายอื่นๆนั้นก่อนเริ่มทำการซื้อขาย

นักลงทุนสามารถดูซีรีย์ยอดนิยม และปริมาณการซื้อขายของ S50 DW13 ทั้งหมดได้ที่ คลิก