หุ้นแตกพาร์มีผลต่อราคา DW หรือไม่

โดย www.thaiwarrant.com -- Apr 24, 2020


                      มีนักลงทุนบางท่านอาจคิดว่า เวลาหุ้นแม่แตกพาร์ และราคา DW จะแตกพาร์ตามหุ้นแม่หรือเปล่า? ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากผู้ออกจะมีการปรับสิทธิ DW ผ่านราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิแทน (ลดราคาใช้สิทธิและเพิ่มอัตราใช้สิทธิหลังหุ้นแม่แตกพาร์) ดังนั้น หลังจากที่หุ้นแตกพาร์แล้ว ราคา DW ก็ยังใกล้เคียงเดิม
           
                     แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ การขยับของ DW ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นที่ DW อ้างอิงก่อนแตกพาร์อยู่ที่ 150 บาท ซึ่งแม่ขยับช่องนึงประมาณ 0.3% แต่ถ้าหุ้นแม่แตกพาร์และมาเทรดที่ราคา 30 บาท การขยับของราคาช่องนึงประมาณ 0.8% ทำให้หลังจากแตกพาร์แล้ว ราคา DW จะขยับเร็วขึ้นกว่าก่อนแตกพาร์ เช่น ก่อนแตกพาร์ แม่ขึ้น 1 ช่องลูกขึ้น 1 ช่อง หลังแตกพาร์ แม่ขึ้น 1 ช่อง ลูกขึ้น 1-2 ช่อง (ถ้าอยากรู้ว่า DW แต่ละตัวขยับเร็วแค่ไหน สามารถดูจากค่าอัตราทด Tick)


ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant หรือคลิก