แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอ้างอิงของ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน มี.ค.63

โดย www.thaiwarrant.com -- Dec 20, 2019

แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอ้างอิงของ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน มี.ค.63 (ซีรีย์ 2003A-B) จาก "S50Z19" เป็น "S50H20"
***เริ่มวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562***

สำหรับ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน ธ.ค.62 (ซีรีย์ 1912A-E) อ้างอิงกับ S50Z19 เช่นเดิมค่ะ
——————
อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง DW กับการเปลี่ยนซีรี่ย์ SET50 Futures คลิก