แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอ้างอิงของ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน ธ.ค. 62 (1912A-C)

โดย www.thaiwarrant.com -- Sep 18, 2019
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอ้างอิงของ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน ธ.ค. 62 (ซีรีย์ 1912A-C) จาก "S50U19" เป็น "S50Z19"

***เริ่มวันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 62***

——————
สำหรับ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน ก.ย. 62 (ซีรีย์ 1909A-F) อ้างอิงกับ S50U19 เช่นเดิมค่ะ


Remark : นักลงทุนควรตรวจสอบสัญญาอ้างอิงเพิ่มเติมในตารางราคาของ S50 DW13 แต่ละตัว  


อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง DW กับการเปลี่ยนซีรี่ย์ SET50 Futures ได้ที่ https://goo.gl/KyUSuu