แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน S50 DW ที่จะหมดอายุสิ้นเดือน ก.ย. 62

โดย www.thaiwarrant.com -- Sep 03, 2019


แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน S50 DW ที่จะหมดอายุสิ้นเดือน ก.ย. 62 
(ซีรีย์ 1909A-F) 

เพราะราคา DW จะผันผวนและลดลงเนื่องจาก Time Decay ซึ่งมีผลมากกว่ากับ DW ที่ใกล้หมดอายุ เช่น S5013P1909A-B


หากสนใจ S50 DW 

มองขึ้น
S5013C1912A
www.thaiwarrant.com/S5013C1912A.html

มองลง
S5013P1912A
www.thaiwarrant.com/S5013P1912A.html