แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอ้างอิงของ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน ก.ย.62 (1909A-D)

โดย www.thaiwarrant.com -- Jun 20, 2019

แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอ้างอิงของ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน ก.ย.62 (ซีรีย์ 1909A-D) จาก "S50M19" เป็น "S50U19"

***เริ่มวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.2562***

——————
สำหรับ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน มิ.ย.62 (ซีรีย์ 1906A-E) อ้างอิงกับ S50M19 เช่นเดิมค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง DW กับการเปลี่ยนซีรี่ย์ SET50 Futures ได้ที่ https://goo.gl/KyUSuu