รอบที่ 1 (รอบแบ่งสาย)
- เริ่มคำนวน %NAV ตั่งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 60 ถึงวันที่ 15 ส.ค. 60

รายละเอียดการเข้า Campaign รอบแบ่งสาย
- มีบัญชี Cash Balance กับ KGI (เข้าร่วม Campaign อัตโนมัติ) และมียอดการลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท
- ต้องเข้าร่วมสัมมนาของ KGI ระหว่างรอบที่ 1
- นักลงทุนสามารถเพิ่มเงินในบัญชีได้ตลอดโครงการ แต่จะส่งผลกระทบต่อการคำนวน %NAV

วิธีการตัดสิน
- ดูตามลำดับ %NAV สูงสุดของการลงทุนใน DW13 และหุ้นใน SET100 (โดยซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ หรือ ผ่านผู้แนะนำการลงทุนก็ได้)
- สามารถซื้อขายหลักทรัพย์อื่นนอกจาก DW13 และซื้อขายหุ้นใน SET100 ได้ แต่จะไม่นำมารวมใน NAV
- ถ้า %NAV เท่ากัน ดูการลงทุนที่กระจายตัวมากกว่า

รางวัล
รอบที่ 1 (รอบแบ่งสาย) ทั้งหมด 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 200,000 บาท

Remark
- Campaign นี้เฉพาะคนที่เข้าร่วมโครงการ “Trade for What” และมีบัญชี KGI สมบูรณ์ภายใน 23 มิ.ย. 60 เท่านั้น


รอบที่ 2
ดูจาก %NAV ของรอบที่ 1 เพื่อแบ่งกลุ่มและดู %NAV ต่อ เพื่อชิงรางวัลใหญ่