โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Time Decay ต่ำคลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW Name ราคา DW
อ้างอิง(บาท)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
จำนวนวันที่มูลค่า
ทางเวลาลด0.01 บาท
(ค่าประมาณ)
BANP13C1906A0.375.041.145
BBL13C1905A0.198.050.745
BCH13C1907A0.484.361.245
BCP13C1906A0.176.890.897
BEM13C1905B0.165.470.835
BJC13C1906A0.157.340.575
BLA13C1908A0.224.190.828
BTS13C1907A0.194.990.938
CK13C1906A0.204.450.867
CKP13C1906A0.164.820.328
CPF13C1905A0.166.600.997
ERW13C1906A0.394.191.135
ESSO13C1906A0.214.320.836
GGC13C1905A0.145.200.715
GGC13C1908A0.233.600.808
HANA13C1906A0.374.161.105
HMPR13C1905A0.157.240.715
IRPC13C1906A0.176.120.898
ITD13C1908A0.283.680.838
KTB13C1907A0.227.260.835
KTC13C1906A0.204.850.795
LH13C1906A0.195.340.977
LPN13C1908A0.423.421.007
PTG13C1906A0.144.560.346
SPRC13C1906A0.215.271.017
THAI13C1906A0.314.351.025
TKN13C1905A0.165.010.755
TOA13C1906A0.334.340.995
TPIP13C1905A0.165.850.886
TPIP13C1908A0.233.920.8510
TRUE13C1907A0.204.860.938
UV13C1908A0.363.360.887
WHAU13C1905A0.195.690.936
WORK13C1907A0.164.150.287

 

New


Disclaimer

• จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) เป็นการประมาณจากค่า Time Decay (บาท/วัน)
• ลักษณะของ DW เช่น อัตราทด (เท่า) อัตราทด (Tick) และ จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง และเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับตารางราคาเสนอซื้อคืน DW และหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน