โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Time Decay ต่ำคลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW Name ราคา DW
อ้างอิง(บาท)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
จำนวนวันที่มูลค่า
ทางเวลาลด0.01 บาท
(ค่าประมาณ)
AAV13C1911A0.394.630.905
BANP13C1910A0.136.280.579
BBL13C1908A0.217.610.795
BCH13C1909A0.225.700.745
BCP13C1910A0.116.920.6411
BDMS13C1909A0.146.510.899
BEM13C1909A0.215.551.056
BJC13C1911A0.345.230.935
BLA13C1908A0.126.000.667
BPP13C1911A0.275.150.725
CHG13C1911A0.244.060.928
CK13C1910A0.224.610.959
CKP13C1910A0.224.720.916
CPF13C1908A0.176.301.007
CPF13C1910A0.145.730.759
CPF13P1910A0.293.681.008
ERW13C1911A0.194.740.719
ESSO13C1910A0.174.180.717
GGC13C1908A0.164.840.726
GLOB13C1910A0.274.540.765
GUNK13C1909A0.175.760.756
LH13C1910A0.175.090.829
LPN13C1908A0.294.660.995
MAJO13C1909A0.225.030.967
MINT13C1908A0.166.670.725
MINT13C1911A0.294.820.956
MTC13C1910A0.334.670.805
PTG13C1910A0.473.761.325
PTT13C1909A0.177.240.675
QH13C1909A0.275.380.975
STA13C1908A0.106.150.546
STEC13C1909A0.155.300.329
TASC13C1911A0.394.050.885
THAN13C1909A0.194.690.806
TOA13C1909A0.195.410.826
TU13C1909A0.186.890.705
WHAU13C1910A0.165.470.808

 

New


Disclaimer

• จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) เป็นการประมาณจากค่า Time Decay (บาท/วัน)
• ลักษณะของ DW เช่น อัตราทด (เท่า) อัตราทด (Tick) และ จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง และเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับตารางราคาเสนอซื้อคืน DW และหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน