โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Jan 18, 2019)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET502,826,187.10
TRUE112,808.20
PTTGC68,199.60
SCB62,533.00
PTT59,734.00
S5013C1903B359,446.14
S5013P1903C343,389.24
S5013C1903C301,862.58
S5013P1903B245,716.38
S5013C1903A150,150.97
TRUE13C1906A43,061.41
GULF13C1906A34,571.02
KBAN13P1905A33,179.15
PTTG13C1906A31,006.66
SCB13P1905A21,188.86
S5013P1903C762,172.90
S5013C1903B651,566.10
S5013C1903A540,414.30
S5013P1903B415,254.50
S5013C1903C332,960.90
TRUE13C1906A89,277.20
PTTG13C1906A61,914.20
KTC13C1906A58,241.60
BANP13C1906A44,325.30
GULF13C1906A43,360.80

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Jan 18, 2019)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1903A20.71X
S5013C1903B16.53X
S5013C1903C13.27X
TU13C1902A13.25X
AOT13C1902A12.47X
S5013P1903C19.04X
S5013P1903B16.54X
S5013P1903A12.94X
PTT13P1902A10X
IVL13P1902A9.40X
TOP GAINER
SCB13P1905A40.48%
CPAL13C1901A27.27%
STEC13C1902A25.00%
TKN13C1905A25.00%
GPSC13C1904A23.08%
TOP LOSER
AMAT13C1902A-83.33%
MTC13C1901A-70.00%
THAN13C1902A-66.67%
ESSO13C1903A-50.00%
CK13C1902A-37.50%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Jan 18, 2019)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document