โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *1+1=? 
(As of Jun 23, 2017)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50481,316.10
DTAC69,700.10
TASCO33,933.00
CBG25,637.60
BEM17,197.10
S5013C1706D65,494.79
S5013C1709B27,268.40
DTAC13C1712A20,390.81
TASC13C1712A17,362.11
S5013C1709C14,330.91
S5013P1706D107,949.03
S5013P1709B17,512.48
DTAC13P1712A2,767.32
BANP13P1712A1,596.05
PTTE13P1712A1,266.18
S5013C1706D103,493.90
DTAC13C1708A36,628.90
S5013C1709B35,466.80
DTAC13C1712A24,511.20
TASC13C1712A22,371.10
S5013P1706D299,910.50
S5013P1709B23,691.90
DTAC13P1712A6,403.10
BANP13P1712A2,171.30
DTAC13P1708A2,156.90

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Jun 23, 2017)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1709C19.73X
S5013C1709B17.13X
S5013C1709A9.49X
SCC13C1708A9.28X
DTAC13C1708A5.37X
S5013P1709B13.97X
S5013P1709A7.09X
BBL13P1712A3X
KBAN13P1711A2.82X
PTTE13P1712A2.71X
TOP GAINER
BEM13C1707A25.00%
DTAC13C1708A23.53%
IRPC13C1707A16.67%
STEC13C1801A16.67%
BEM13C1712A15.38%
TOP LOSER
S5013C1706C-40.00%
CPF13C1708A-33.33%
PTG13C1709A-25.00%
S5013C1706B-22.22%
DTAC13P1708A-20.00%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Jun 23, 2017)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document