โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Oct 18, 2018)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET501,706,373.60
BEAUTY171,253.70
AMATA104,833.90
RS63,053.80
BCPG55,173.70
S5013P1812A531,146.07
S5013C1812A248,298.88
S5013P1812B175,069.32
S5013C1812B53,759.33
S5013C1812C52,617.37
AMAT13C1902A42,671.74
MTC13C1903A30,873.39
BEAU13C1812B23,922.55
RS13C1901A15,850.38
STA13C1902A15,649.97
S5013P1812A743,714.40
S5013C1812A452,892.60
S5013C1812C194,131.00
S5013P1812B153,262.70
S5013C1812B149,457.70
AMAT13C1902A100,215.10
BEAU13C1812B88,162.20
BEAU13C1901A82,871.50
RS13C1901A63,053.80
BCPG13C1902A54,902.10

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Oct 18, 2018)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1812C21.76X
S5013C1812B19.43X
S5013C1812A17.18X
S5013C1812D16.34X
ADVA13C1811A13.28X
S5013P1812A15.56X
S5013P1812B13.52X
S5013P1812D11.69X
S5013P1812C11.62X
TOP GAINER
DTAC13C1811A250.00%
BLA13C1902A16.67%
HANA13C1901A16.00%
IVL13P1811A14.29%
PTTE13P1901A12.50%
TOP LOSER
ESSO13C1903A-61.00%
WORK13C1812A-55.56%
CPF13C1903A-55.00%
IVL13C1810A-50.00%
CPN13C1903A-47.00%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Oct 18, 2018)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document