โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *5+6=? 
(As of Oct 21, 2016)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50419,019.70
CBG80,573.10
BANPU61,662.70
IFEC38,598.60
BEM36,464.20
S5013C1612B72,061.48
CBG13C1702A48,319.34
S5013C1612D38,494.79
IFEC13C1704A16,031.28
BANP13C1704A15,441.17
S5013P1612E61,536.41
S5013P1612C36,133.70
S5013P1612B35,286.39
BANP13P1704A6,430.85
S5013P1612D6,176.62
S5013C1612B123,638.80
CBG13C1702A57,463.00
BEM13C1701A36,464.20
S5013C1612D33,581.80
THAI13C1701A29,123.90
S5013P1612E121,547.20
S5013P1612C59,912.70
S5013P1612D33,235.40
S5013P1612B24,916.90
BANP13P1704A10,843.60

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Oct 21, 2016)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1612B15.78X
S5013C1612D13.14X
S5013C1612A10.35X
S5013C1612C9.24X
S5013C1611A9.01X
S5013P1612C13.27X
S5013P1612B12.9X
S5013P1611A6.77X
S5013P1612A6.29X
PTT13P1611A5.55X
TOP GAINER
BEAU13C1702A36.11%
DTAC13C1612A25.00%
TRUE13C1701A25.00%
PLAT13C1706A18.18%
ITD13C1701A16.67%
TOP LOSER
BANP13C1704A-47.00%
TTA13C1610A-42.86%
IFEC13C1704A-40.00%
BANP13P1704A-39.00%
TASC13C1612A-33.33%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Oct 21, 2016)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document