โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Jul 23, 2018)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET501,813,081.10
BEAUTY105,039.10
PTTGC95,347.20
PTT89,917.70
EA66,714.80
S5013C1809E639,203.44
S5013P1809D140,967.02
S5013C1809D106,688.92
S5013P1809E77,022.60
S5013P1809B37,100.04
PTTG13C1812B55,830.14
BEAU13C1812B29,573.72
PTT13C1812A26,956.19
UV13C1812A13,689.20
MTC13C1811A12,142.63
S5013C1809E706,940.00
S5013P1809E340,964.00
S5013P1809D289,742.40
S5013C1809D192,727.70
S5013C1809A95,504.60
BEAU13C1812B79,931.00
PTTG13C1812B69,303.00
PTT13C1812A65,487.20
EA13C1812A47,571.90
SPRC13C1812A35,096.90

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Jul 23, 2018)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1809A27.64X
S5013C1809C25.26X
S5013C1809B21.68X
S5013C1809D19.62X
S5013C1809E15.42X
S5013P1809E24.99X
S5013P1809D18.67X
S5013P1809B15.79X
S5013P1809C14.21X
S5013P1809A12.7X
TOP GAINER
ESSO13C1811A45.45%
TOP13C1811A36.36%
SPRC13C1812A24.00%
TOP13C1901A23.64%
BCPG13C1810A23.08%
TOP LOSER
KTC13P1807A-88.89%
SCCC13C1809A-66.67%
BEAU13C1811A-50.00%
GGC13C1811A-50.00%
WORK13C1810A-50.00%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Jul 23, 2018)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document