โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of May 22, 2019)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET503,182,937.20
BEAUTY249,655.20
GULF203,074.40
TOP178,048.70
PTTGC79,270.10
S5013P1906C275,365.09
S5013C1906A204,530.84
S5013P1906B153,655.60
S5013C1906E150,103.60
S5013P1909A148,856.50
GULF13C1910A83,319.75
TOP13P1909A72,386.58
BEAU13C1910B56,491.19
PTTG13P1909A34,236.10
TOP13C1910A27,041.41
S5013C1906A709,980.50
S5013C1906E483,366.30
S5013P1906C381,274.40
S5013P1906A356,471.60
S5013C1906C273,045.40
BEAU13C1910B220,086.70
GULF13C1910A101,103.40
TOP13C1910A89,067.40
TOP13P1909A75,379.30
GULF13P1908A57,262.60

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง

 

 

 

(As of May 22, 2019)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1906D41.64X
S5013C1906B37.88X
S5013C1906C31.64X
S5013C1906A26.24X
S5013C1906E22.81X
S5013P1906D35.19X
S5013P1906A26.27X
S5013P1906E24.42X
S5013P1906B20.33X
S5013P1906C16.87X
TOP GAINER
TKN13C1906A52.63%
EA13C1905A50.00%
THAI13C1910A50.00%
TCAP13C1906A44.44%
KCE13C1908A42.86%
TOP LOSER
BJC13C1911A-64.00%
AOT13C1911A-56.00%
KCE13C1911A-54.00%
S5013P1909A-35.00%
GUNK13C1905A-33.33%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of May 22, 2019)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document