โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
dw13-new-fb
Untitled Document
title_kgi_subscribe
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *3+3=? 
(As of Feb 19, 2018)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET50712,479.90
KTC102,848.30
PTT95,857.40
COM749,468.10
BANPU49,158.70
S5013P1803E241,570.81
S5013C1803D49,946.09
S5013P1803F44,843.63
S5013C1803F13,191.36
S5013P1803D9,912.11
KTC13C1809A55,083.87
KTC13C1808A38,963.95
PTT13C1807A31,105.19
CPAL13C1807A21,821.98
EA13C1808A21,289.49
S5013P1803E386,018.30
S5013C1803D107,670.60
S5013P1803F52,415.80
S5013C1803E45,962.70
S5013P1803D44,362.60
PTT13C1807A82,668.00
KTC13C1809A67,618.20
BIG13C1808A43,832.50
COM713C1805A39,103.90
SGP13C1808A36,441.70

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Feb 19, 2018)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1803E32.11X
S5013C1803D23.89X
S5013C1803F20.76X
S5013C1803B18.47X
S5013C1803C13.28X
S5013P1803D30.72X
S5013P1803A24.8X
S5013P1803E21.97X
S5013P1803F10.08X
TOP GAINER
SUPE13C1806A25.00%
BLA13C1809A20.00%
SUPE13C1805A20.00%
CPF13C1809A17.78%
SGP13C1807A17.39%
TOP LOSER
SIRI13C1809A-80.00%
TKN13C1808A-59.00%
BPP13C1805A-50.00%
CBG13C1806A-50.00%
CBG13P1803A-50.00%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Feb 19, 2018)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document