โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Mar 21, 2019)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET503,452,086.60
GULF97,454.40
PTT96,828.90
BANPU87,562.80
EA66,675.80
S5013P1906A473,366.81
S5013C1906A304,817.09
S5013C1906C212,592.87
S5013P1906B149,599.82
S5013P1906C138,016.43
GULF13C1906A73,111.11
TRUE13C1906A17,281.15
PTT13C1906A15,928.20
PTTG13C1906A15,203.05
BANP13C1906A15,028.82
S5013P1903A761,815.60
S5013C1903B606,030.10
S5013P1906A594,904.10
S5013C1906A430,820.70
S5013C1906C311,054.60
GULF13C1906A89,949.70
SPRC13C1906A56,083.70
BANP13C1906A55,332.60
PTT13C1906A53,107.20
EA13C1905A50,685.40

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง

 

 

 

(As of Mar 21, 2019)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1906B18.48X
S5013C1906C16.65X
S5013C1906A14.88X
BBL13C1905A9.83X
CPF13C1905A8.68X
S5013P1906A14.15X
S5013P1906B12.01X
S5013P1906C10.76X
AOT13P1907A5.89X
ADVA13P1908A4.83X
TOP GAINER
PTTE13C1904A25.00%
TKN13C1904B25.00%
TOP13C1904A25.00%
INTU13C1904A24.00%
ESSO13C1905A20.00%
TOP LOSER
TMB13C1904A-66.67%
AP13C1904A-60.00%
PTTG13C1904A-60.00%
S5013C1903A-50.00%
S5013P1903D-50.00%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Mar 21, 2019)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document