โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Jul 18, 2019)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET503,322,282.80
PTG189,602.40
GULF132,990.70
BEAUTY80,497.90
KTC78,762.90
S5013P1909D706,551.37
S5013C1909C617,965.52
S5013C1909A432,805.59
S5013C1909D141,804.52
S5013P1909B122,879.70
PTG13C1912A43,097.86
PTG13C1912B32,850.99
CBG13C1912A31,690.68
GULF13C1912A27,413.08
COM713C1912A26,652.32
S5013P1909D1,005,910.90
S5013C1909C873,845.20
S5013P1909B453,823.20
S5013C1909A371,920.90
S5013C1909D327,686.50
PTG13C1912B66,988.60
PTG13C1912A55,960.60
GULF13C1912A51,739.20
GULF13P1911A50,991.20
DTAC13C1908A47,987.50

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง

 

 

 

(As of Jul 18, 2019)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1909D22.51X
S5013C1909C19.81X
S5013C1909B17.29X
S5013C1909A15.15X
S5013C1909E14.11X
S5013P1909B25.72X
S5013P1909C22.17X
S5013P1909D19.06X
S5013P1909E14.2X
BANP13P1908A7.43X
TOP GAINER
MBK13C1907A120.00%
BEM13C1909A42.86%
KTC13C1909A40.00%
DTAC13C1908A29.41%
MTC13C1912A28.21%
TOP LOSER
TRUE13C1912B-68.00%
ROBI13C1908A-55.56%
BDMS13C1912B-52.00%
DTAC13P1909A-27.78%
ROBI13C1912A-24.32%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Jul 18, 2019)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document