โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *10+6=? 
(As of Sep 27, 2016)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50627,104.30
CBG81,513.60
THAI41,882.40
CKP39,902.70
ADVANC36,375.70
S5013C1612B96,383.66
S5013C1609B87,858.31
CBG13C1702A27,351.32
THAI13C1702A25,708.07
CBG13C1703A19,965.35
S5013P1612B85,358.38
S5013P1612A48,143.87
S5013P1612C37,021.07
S5013P1611A14,532.85
ADVA13P1611A3,332.66
S5013C1609B279,512.80
S5013C1612B108,952.70
CBG13C1703A43,836.30
CKP13C1701A39,902.70
CBG13C1702A37,677.30
S5013P1612C55,889.90
S5013P1612B51,256.60
S5013P1612A28,521.60
BANP13P1612A19,166.00
S5013P1609A16,054.00

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Sep 27, 2016)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1612B12.88X
S5013C1612A9.05X
S5013C1612C8.12X
S5013C1611A7.79X
PTT13C1612A5.05X
S5013P1612C11.4X
S5013P1612B10.73X
S5013P1611A6.30X
S5013P1612A5.72X
SCB13P1611A4.34X
TOP GAINER
CHG13C1701A33.33%
BCH13C1701A20.00%
SAWA13C1701A13.33%
CHG13C1703A12.50%
BANP13C1609A8.40%
TOP LOSER
S5013P1609E-66.67%
S5013C1609B-32.26%
BDMS13C1610A-16.67%
S5013P1609A-15.38%
STEC13C1610A-12.50%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Sep 27, 2016)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document