โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *4+6=? 
(As of Feb 24, 2017)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET501,233,492.50
CPF117,500.20
CBG108,430.40
GL55,865.20
KTB42,232.40
S5013C1703B143,862.91
S5013C1703D103,238.19
S5013C1703C42,117.40
CBG13C1708A26,787.30
KTB13C1705A25,745.12
S5013P1703E155,097.90
S5013P1703C104,724.40
CBG13P1709A31,328.99
S5013P1703F25,895.74
S5013P1705A19,619.26
S5013C1703B211,825.10
S5013C1703D96,496.20
CBG13C1708A80,235.60
CPF13C1708A67,515.00
CPF13C1705A49,985.20
S5013P1703C424,303.40
S5013P1703E227,550.00
S5013P1703B34,030.50
S5013P1703F30,127.50
S5013P1703A29,486.40

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Feb 24, 2017)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1703E23.07X
S5013C1703B20.98X
S5013C1703D17.01X
S5013C1703C15.95X
S5013C1703F12X
S5013P1703C25.17X
S5013P1703E18.94X
S5013P1703D15.62X
S5013P1703A12.21X
S5013P1703F10.7X
TOP GAINER
WORK13C1709A15.28%
CBG13P1709A13.86%
IVL13C1704A11.11%
SAMA13C1708A9.52%
IVL13C1707A7.41%
TOP LOSER
PTG13C1703A-30.00%
BDMS13C1703A-28.57%
THAI13C1706A-26.47%
CK13C1703A-25.00%
CPF13C1708A-23.53%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Feb 24, 2017)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document