โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *9+9=? 
(As of Jan 19, 2018)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET501,043,580.40
IVL121,403.40
CBG116,134.19
BANPU112,308.30
KBANK54,410.90
S5013P1803E268,177.42
S5013C1803D104,356.07
S5013P1803D87,833.12
S5013P1803A54,270.50
S5013C1803E41,858.60
BANP13C1807A57,811.56
GPSC13C1807A41,240.28
CBG13P1806A26,706.25
BEAU13C1806A22,743.43
EA13C1806A14,171.01
S5013P1803E303,738.20
S5013P1803D198,407.20
S5013P1803A156,791.60
S5013C1803D139,147.30
S5013C1803E99,773.90
BANP13C1807A110,665.80
IVL13P1802A100,627.00
MALE13C1804A47,312.10
BEAU13C1806A39,596.40
CBG13P1806A36,358.00

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Jan 19, 2018)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1803E20.41X
S5013C1803D16.41X
S5013C1803B13.54X
S5013C1803C10.66X
ITD13C1802A9.89X
S5013P1803D21.15X
S5013P1803A17.65X
S5013P1803E16.36X
TOP GAINER
DTAC13C1805A25.64%
DTAC13C1803A22.22%
GPSC13C1807A20.75%
BDMS13C1801A20.00%
GPSC13C1806A17.90%
TOP LOSER
DTAC13P1802A-50.00%
BANP13C1802A-40.23%
BEC13C1804A-33.33%
BPP13C1802A-33.33%
MALE13C1804A-33.33%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Jan 19, 2018)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document