โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *6+4=? 
(As of Aug 30, 2016)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50244,066.80
GL130,640.40
CKP67,221.30
BANPU35,582.00
THAI23,851.00
S5013C1609E80,862.14
S5013C1609B60,486.06
GL13C1612A45,396.33
GL13C1701A36,382.91
CBG13C1702A18,174.71
S5013P1609D48,572.50
S5013P1612A28,678.11
S5013P1611A11,977.86
BBL13P1611A2,819.06
S5013P1609A1,723.05
S5013C1609E103,156.00
GL13C1701A54,837.20
GL13C1612A44,392.00
CKP13C1701A38,898.70
S5013C1609B32,993.50
S5013P1609D35,268.40
S5013P1612A19,461.60
S5013P1611A13,673.80
S5013P1609A7,307.10
S5013P1609E4,929.40

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Aug 30, 2016)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1612A7.36X
S5013C1611A6.59X
BDMS13C1610A5.83X
STEC13C1610A5.21X
SCC13C1610A5.19X
S5013P1611A6.13X
S5013P1612A5.69X
ADVA13P1610A4.53X
SCB13P1611A4.06X
KBAN13P1611A3.68X
TOP GAINER
THAI13C1612A13.94%
THAI13C1701A11.90%
GL13C1612A11.70%
GL13C1701A9.68%
TRUE13C1701A9.38%
TOP LOSER
BA13C1702A-78.00%
BEAU13C1702A-45.00%
RS13C1609A-25.00%
S5013P1609C-20.00%
IFEC13C1702A-17.14%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Aug 30, 2016)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document