โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Aug 16, 2019)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET504,387,337.60
KTC119,262.40
GULF77,521.60
PTTGC75,066.60
CPALL70,894.20
S5013P1909B791,490.10
S5013P1909A311,007.62
S5013C1909A224,261.87
S5013C1909E72,625.87
S5013C1909B31,968.19
KTC13C1912A32,126.25
CPAL13C1911A31,868.60
AOT13C1911A19,338.20
PTTG13C2001A18,488.36
KBAN13P2001A16,478.84
S5013C1909A1,331,448.00
S5013P1909B984,704.70
S5013P1909A908,133.80
S5013C1909E553,568.30
S5013C1909B285,787.00
KTC13C1912A66,278.00
CPAL13C1911A60,003.00
AOT13C1911A52,739.50
PTTG13C2001A45,461.30
KTC13C1909A42,060.60

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง

 

 

 

(As of Aug 16, 2019)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1909C43.02X
S5013C1909B37.42X
S5013C1909F31.83X
S5013C1909A30.8X
S5013C1909E27.63X
S5013P1909A28.33X
S5013P1909B23.3X
S5013P1909C19.26X
S5013P1909D15.91X
S5013P1909E10.95X
TOP GAINER
S5013C1909C133.33%
ERW13C1911A100.00%
S5013C1909B100.00%
TKN13C1909A88.89%
S5013C1909F83.33%
TOP LOSER
PTT13C1909A-50.00%
S5013P1909A-43.18%
S5013P1909B-37.00%
CK13C1910A-36.36%
TRUE13P1909A-33.33%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Aug 16, 2019)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document