โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Jun 21, 2018)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET501,741,794.10
PTT109,193.70
PTTEP61,272.60
KCE47,632.30
BEAUTY38,643.20
S5013P1809A406,660.20
S5013P1809B363,297.22
S5013C1809B109,517.39
S5013P1809D78,893.67
S5013C1809D61,577.21
PTT13C1812A17,563.64
PTTE13P1811A16,580.54
KBAN13C1811A12,388.78
DTAC13P1811A11,294.09
PTTG13C1812A10,332.36
S5013C1809B391,361.70
S5013C1809A332,078.90
S5013P1809B240,870.70
S5013C1809C206,565.40
S5013P1806D178,624.60
PTT13C1812A48,534.80
PTTE13P1811A33,593.10
PTTE13C1811A27,669.30
KCE13C1808A27,336.80
PTTG13C1812A27,299.50

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Jun 21, 2018)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1809D23.62X
S5013C1809B19.56X
PTTE13C1807A9.47X
WHA13C1808A7.83X
BEM13C1809A7.71X
S5013P1809D12.6X
S5013P1809B10.79X
S5013P1809C9.84X
S5013P1809A9.02X
PTT13P1808A6.79X
TOP GAINER
S5013P1806D180.00%
S5013P1806B98.73%
S5013P1806E63.64%
S5013P1806A50.79%
KCE13C1808A42.11%
TOP LOSER
HMPR13C1807A-66.67%
PTT13C1812A-66.00%
S5013P1809D-66.00%
S5013C1809D-54.00%
BANP13C1807A-50.00%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Jun 21, 2018)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document