โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *7+5=? 
(As of Oct 18, 2017)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50589,435.10
BEC102,350.80
TTA53,047.00
COM748,857.30
BPP45,679.60
S5013C1712D174,134.73
S5013C1712C87,793.74
S5013C1712E44,670.30
BEC13C1804A34,681.56
TKN13C1712A20,146.87
S5013P1712E79,782.90
S5013P1712D15,224.15
PTT13P1805A3,965.57
DTAC13P1802A3,532.36
S5013P1712B3,419.42
S5013C1712D197,881.00
S5013C1712E82,138.80
BEC13C1804A71,169.00
S5013C1712C69,648.20
BPP13C1802A45,679.60
S5013P1712E124,988.10
S5013P1712D53,589.70
S5013P1712B45,072.30
S5013P1712C13,754.90
BLA13P1712A10,732.30

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Oct 18, 2017)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1712E21.21X
S5013C1712D17.54X
S5013C1712C15.42X
S5013C1712B12.61X
CK13C1712A7.24X
S5013P1712D20.81X
S5013P1712A19.31X
S5013P1712E13.45X
KBAN13P1711A6.77X
ADVA13P1711A6.03X
TOP GAINER
BEC13C1801A33.33%
S5013P1712B33.33%
S5013P1712C26.67%
BEC13C1804A24.39%
S5013P1712D24.00%
TOP LOSER
VNG13C1712A-33.33%
S5013C1712E-22.58%
ADVA13C1710A-22.06%
KTB13C1712A-21.43%
S5013C1712D-19.19%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Oct 18, 2017)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document