โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *4+9=? 
(As of Aug 22, 2017)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50206,877.50
KTC102,310.40
BIG68,790.40
PTG37,200.60
SCCC33,148.11
KTC13C1802A36,600.56
S5013C1709D35,573.62
S5013C1709B17,317.29
BIG13C1804A13,253.24
PTG13C1803A11,507.19
S5013P1709D58,838.00
CBG13P1803A5,568.23
PTT13P1711A2,068.32
KBAN13P1711A2,065.86
PTTE13P1712A1,354.69
KTC13C1802A60,879.80
S5013C1709B55,000.90
S5013C1709D44,902.50
KTC13C1712A41,430.60
BIG13C1802A35,869.70
S5013P1709D101,443.80
CBG13P1803A6,744.20
S5013P1709C4,266.40
IVL13P1802A2,261.10
KBAN13P1711A2,030.00

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Aug 22, 2017)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1709C38.69X
S5013C1709B30.05X
S5013C1709D16.12X
S5013C1709A11.53X
S5013C1712A9.84X
S5013P1709B27.8X
S5013P1709D18.62X
S5013P1709A9.96X
S5013P1712A6.95X
BBL13P1712A3.92X
TOP GAINER
KTC13C1712A33.33%
AMAT13C1804A22.86%
TRUE13C1801A22.22%
TISC13C1709A18.52%
KTC13C1802A18.18%
TOP LOSER
BEAU13C1805A-72.00%
UNIQ13C1805A-58.00%
SAWA13C1803A-56.00%
THAI13C1803A-56.00%
BLA13C1709A-50.00%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Aug 22, 2017)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document