โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *10+5=? 
(As of Jul 26, 2016)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50613,358.40
BANPU90,901.30
BEM85,604.30
TRUE65,055.80
PTT51,052.30
S5013C1609B257,636.05
S5013C1609C112,958.81
S5013C1609A60,224.91
BEM13C1701A49,125.69
S5013C1609E48,124.19
S5013P1609D64,704.74
S5013P1609C50,924.13
PTTE13P1611A37,607.05
S5013P1609B33,276.58
S5013P1609A21,109.25
S5013C1609B154,250.40
BEM13C1701A85,604.30
BANP13C1701A66,788.90
S5013C1609C62,335.80
S5013C1609E60,498.50
S5013P1609B123,613.30
S5013P1609C86,245.70
S5013P1609A35,066.20
S5013P1609D25,885.20
PTTE13P1611A23,642.90

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Jul 26, 2016)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1609E15.08X
S5013C1609B11.84X
S5013C1609C10.19X
S5013C1609A8.06X
S5013C1609D6.13X
S5013P1609C13.55X
S5013P1609E11.25X
S5013P1609A8.93X
S5013P1609D7.17X
ADVA13P1610A3.46X
TOP GAINER
S5013P1609B20.00%
BEM13C1701A14.29%
SAWA13C1701A11.36%
PTT13P1612A11.29%
S5013P1609C10.71%
TOP LOSER
PTT13C1608A-16.28%
PTTE13C1608A-14.93%
PTT13C1612A-13.25%
THAI13C1702A-12.62%
THAI13C1701A-12.12%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Jul 26, 2016)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document