โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *2+5=? 
(As of Apr 28, 2017)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50741,127.60
ADVANC41,381.80
JAS34,773.90
TTA34,389.50
ITD31,689.80
S5013C1706C183,425.30
S5013C1706B142,277.70
S5013C1706D84,835.40
S5013C1705A27,383.75
JAS13C1709A20,708.82
S5013P1706D101,146.51
S5013P1706B12,968.87
BANP13P1712A8,359.12
S5013P1706A5,322.29
ADVA13P1711A4,620.48
S5013C1706C234,600.50
S5013C1706B202,103.50
S5013C1706D96,553.80
S5013C1705A40,429.40
TTA13C1712A34,389.50
S5013P1706D95,676.00
S5013P1706B34,199.00
BANP13P1712A12,690.50
S5013P1706C10,793.10
S5013P1706A6,695.70

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Apr 28, 2017)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1706C17.24X
S5013C1706B15.83X
S5013C1706D11.14X
S5013C1705A10.14X
S5013C1706A7.67X
S5013P1706B18.57X
S5013P1706D11.24X
S5013P1705A10.97X
S5013P1706A7.42X
ADVA13P1705A6.68X
TOP GAINER
CPF13C1705A22.22%
ITD13C1707A20.00%
GL13C1710A16.67%
TISC13C1709A15.29%
AOT13P1706A14.29%
TOP LOSER
GL13C1706A-20.00%
GL13C1707A-16.67%
TKN13C1707A-16.67%
TRUE13P1706A-14.71%
STEC13C1706A-12.50%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Apr 28, 2017)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document