โทรศัพท์0 2658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
  •  DJIA  17787.2  -86.02  -0.48%      NIKKEI  16955.73  -279.25  -1.62%      HSI  20760.66  -54.43  -0.26%      SSEC  2913.51  -3.11  -0.11%     
  •   SET  1424.21  -0.07  +0%      SET50  909.82  -1.29  -0.14%      SET100  2031  -2.74  -0.13%      MAI  527.2  +3.03  +0.58%     
  •  GOLD FUTURES  1216.5  +1.10  +0.09%      THAI GOLD  20550  +50  +0.24%      USD/THB  35.668  -0.07  -.20%      GOLD SPOT  1216.87  +1.92  +0.16%     
Untitled Document
 ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมล์ *
เบอร์โทร
** แจ้งเบอร์มือถือ เพื่อข่าวสารที่มากกว่า
Code *4+1=? 
(As of Dec 09, 2016)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
Call DW ('000 บาท) Put DW ('000 บาท)
TOP VOLUME
Call DW ('000 หน่วย) Put DW ('000 หน่วย)
SET50804,644.90
BANPU96,879.00
AAV84,147.50
CBG66,436.60
GL62,538.80
S5013C1612D79,774.14
GL13C1706A37,793.00
CBG13C1703A31,724.05
S5013C1703B31,466.38
GL13C1702A27,625.06
S5013P1703B61,909.32
S5013P1612B58,658.25
S5013P1703C29,942.51
BANP13P1704A27,541.10
S5013P1703A12,829.20
S5013C1612D138,167.10
AAV13C1706A73,922.50
CBG13C1703A57,483.30
CKP13C1701A51,092.50
VGI13C1706A43,047.30
S5013P1612B216,190.10
S5013P1703B82,188.80
S5013P1612E71,003.80
S5013P1612F63,850.70
BANP13P1704A50,643.40

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง
- ข้อมูลในตารางข้างต้นจะ ไม่ ได้รวมข้อมูลการซื้อขาย Big Lot

 

 

 

(As of Dec 09, 2016)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1703B12.5X
S5013C1703C10.69X
AOT13C1701A7.66X
BA13C1701A7.62X
IRPC13C1701A7.42X
S5013P1703B10.78X
S5013P1703C9.58X
S5013P1703A6.26X
TRUE13P1701A3.38X
BBL13P1706A2.75X
TOP GAINER
S5013P1703C32.00%
GUNK13C1706A17.14%
PTT13C1612A15.22%
DTAC13C1701A10.53%
TRUE13P1701A10.00%
TOP LOSER
VGI13C1706A-72.00%
BTS13C1706A-58.00%
S5013P1612D-50.00%
S5013P1612E-50.00%
AAV13C1612A-30.77%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13
( As of Dec 09, 2016)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document